Natura 2000-område nr. 151 Ramsø Mose

Fra Wikipedia, den frie encyklopædi
nr. 151 Ramsø Mose
Geografi
Region Region Sjælland
Kommune(r) Lejre, og Roskilde Kommuner
Areal 216 ha
Udpegningsgrundlag
Naturtyper*
Arter

Oversigtskort
De *-mærkede er prioriterede naturtyper

Natura 2000-område nr. 151 Ramsø Mose er et Natura 2000-område der består af Fuglebeskyttelsesområde nr. 104 og har et areal på 216 hektar, hvoraf 12 ha ejes af naturstyrelsen og 2 ha af DSB. Området ligger syd for Roskilde mellem Gadstrup og Lejre Det ligger i Lejre, og Roskilde Kommuner, i området.

Områdebeskrivelse[redigér | rediger kildetekst]

Området er præget af moser, enge, søer og åer, der har et rigt fugleliv. Det har en bredde på op til 500 m og en længde på 5 km, og ligger på begge sider af Langvad Å der er et tilløb til Kornerup Å der løber ud i Roskilde Fjord. I den østlige halvdel af området ligger Gadstrup Mose, Brordrup Mose, Ramsømagle Sø og den genoprettede statsejede Ramsø Sø. Der er sti fra Gadstrup til midt på Ramsømagle Sø, hvor der er et fugletårn.

Området blev i 1994 udpeget som fuglebeskyttelsesområde på grund af tilstedeværelsen af sortterne, som dog ikke er konstateret ynglende i de senere år. Til gengæld er der konstateret ynglende rørdrum og rørhøg, samt nogle år ynglende rødrygget tornskade i området (2010-2016).[1] Endvidere yngler der fjordterne, lappedykkere og forskellige svømmeænder som skeand og krikand, og der findes også bl.a. ynglende skrubtudse, spidssnudet frø og butsnudet frø.

Natura 2000-området ligger indenfor i Vandområdedistrikt II Sjælland i vandplanoplandene 2.2 Isefjord og Roskilde Fjord.[2]

Fredninger[redigér | rediger kildetekst]

Ramsødalen, i alt ca. 300 hektar, blev fredet i 2004,[3] og store dele af området er §3-naturtyper der er beskyttet i henhold til naturbeskyttelsesloven.

Se også[redigér | rediger kildetekst]

Eksterne kilder og henvisninger[redigér | rediger kildetekst]