Natura 2000-område nr. 93 Lindet Skov, Hønning Mose, Hønning Plantage og Lovrup Skov

Fra Wikipedia, den frie encyklopædi
Spring til navigation Spring til søgning
Område nr. 93 Lindet Skov, Hønning Mose, Hønning Plantage og Lovrup Skov
Geografi
Region Region Syddanmark
Kommune(r) Tønder Kommune, Haderslev Kommune
Areal ca. 2500 ha
Udpegningsgrundlag
Naturtyper*

Arter

F66

Oversigtskort
Lindet Skov, Hønning Mose, Hønning Plantage og Lovrup Skov ligger i Region Syddanmark
Lindet Skov, Hønning Mose, Hønning Plantage og Lovrup Skov
Lindet Skov, Hønning Mose, Hønning Plantage og Lovrup Skov
De *-mærkede er prioriterede naturtyper

Natura 2000-område nr. 93 Lindet Skov, Hønning Mose, Hønning Plantage og Lovrup Skov er et Natura 2000-område der består af habitatområdet H82, og fuglebeskyttelsesområde F66 og er på ca. 25 km², der for en stor del er statsejet. Natura 2000-området er for den største del beliggende i Tønder Kommune og en lille del i Haderslev Kommune. Området ligger mellem Skærbæk og Toftlund og er domineret af skov, med lige dele nåleskov og løvskov - primært bøg på mor og egekrat. Jordbunden er sur og næringsfattig. Området veksler mellem smeltevands-sand, flyvesand, samt ferskvandstørv og gytje. Lindet Skov ligger i den nordligste del af området; syd herfor ligger Hønning Mose mod vest, og Hønning Plantage mod vest. Syd herfor ligger Råbjerg Plantage, med en lille naturfredning ved Råbjerg. Området er en del af Vandplan 1.10 Vadehavet[1].

Beskrivelse[redigér | redigér wikikode]

Under decemberorkanen 1999 væltede ca. 620 ha statsskov i området fuldstændigt. I den sydlige del af Lindet Skov ligger Helm Polde, for hvilken der ligger en fredning, der skal sikre dens tilstand, der var ved fredningens vedtagelse i 1952. Det er tilladt at fjerne opvækst af vedplanter, dog ikke ene, på arealet. Arealerne er nu genplantet, så skoven i dag fremstår som en mere varieret skov med mange forskellige træarter. Resterne af fortidens skove, ca. 86 ha gamle bøge- og egeskove, ligger i dag stadig urørte hen, som en del af Naturstyrelsens naturskovsstrategi. I alt omfattes 214 ha af Naturstyrelsens naturskovsstrategi.

I Hønning Plantage ligger et åbent indsande med klitformationer og indslag af ene og dværgbuske. I skovbevoksningen findes nogle få mindre moser samt overdrev. Den prioriterede skovnaturtype skovbevokset tørvemose findes på et mindre areal. Desuden findes større arealer med stilkegeskove og krat på mager sur bund samt egekrat i Hønning Plantage. Maren Schmidts Skrøb (Lovrup Skov) og Råbjerg (Lovrup Plantage) er naturfredet med det formål at opretholde områdets karakter af egekrat [2]. Helm Polde (i Hønning Plantage) er landskabsfredet med det formål at opretholde områdets karakter af indsande[3]. Hønning Mose er en en del af et LIFE+projekt om genskabelse at højmoser i Danmark[4]. Fuglefaunaen er artsrig og betydelig på såvel lokalt som nationalt niveau.

Se også[redigér | redigér wikikode]

Eksterne kilder og henvisninger[redigér | redigér wikikode]