Naviair

Fra Wikipedia, den frie encyklopædi
Gå til: navigation, søg
Kontroltårnet i Kastrup

Naviair (Navigation Via Air) er en statslig virksomhed under Transportministeriet, der udbyder lufttrafiktjeneste. Dette omfatter områdekontroltjeneste for det danske luftrum, samt indflyvnings- og tårnkontroltjeneste i de civile lufthavne i Kastrup, Roskilde, Aalborg, Tirstrup ved Århus, Billund, Esbjerg og Rønne. Endvidere leverer Naviair flyveinformationstjeneste i det nedre grønlandske luftrum samt på Færøerne. Naviair ejer og vedligeholder en række flyvetekniske anlæg, og leverer desuden flyveinformationstjeneste for VFR- og helikopterflyvninger.

Historie[redigér | redigér wikikode]

Naviair blev udskilt som en statsejet virksomhed i 2001. Før dette sorterede virksomhedens opgaver under Statens Luftfartsvæsen, der bl.a. også varetager en række tilsynsopgaver. Selskabsdannelsen skete bl.a. for at sikre adskillelse mellem lufttrafiktjenesten og tilsynet heraf.

I 2006 blev flyveledernes grunduddannelse flyttet til det fællesnordiske "Entry Point North" [1]i Sturup, Sverige. Per 1/1-2014 indgår IAA/Irland også i ejerkredsen.[2]

I 2006 etableredes COOPANS-alliancen med henblik på fælles udvikling/vedligeholdelse af ATM-softwaren, som anvendes af flyvelederne. I 2014 er den 5. ANSP optaget i samarbejdet, som dermed omfatter Naviair, LFV/Sverige, IAA/Irland, ACG/Østrig og CroControl/Kroatien.

Naviair opnåede i oktober 2007 at blive udnævnt til verdens 6. bedste ANS-provider af tidskriftet "Air Traffic Management” i oktober nummeret, kun overgået af nogle af verdens mest anerkendte ANS providere såsom NATS i England, NavCanada og DFS i Tyskland.

Om natten 29. december 2007 blev det nye kontrolssystem, DATMAS, sat i drift. Som konsekvens heraf blev det nye kontroltårn i Københavns Lufthavn taget i operationelt brug.

Siden 2009 har Naviair deltaget i det fælleseuropæiske udviklingsprojekt, SESAR. Dette er sket i regi af Noracon-konsortiet.[3]

I forbindelse med SLV's deklarering af Dansk/Svensk funktionelt luftrum (DK/SE FAB) i december 2009 har Naviair (50%) sammen med LFV (50%)(den svenske pendant), stiftet et fælles selskab "Nordic Unified Airtraffic Control" (NUAC[4]). Dette selskab udfører per 1. juli 2012 lufttrafiktjeneste for såvel Danmark som Sverige.

Ved Lov nr 529 af 26/05/2010[5] (med ikrafttrædelse 27/10-2010) overgik Naviair til status af selvstændig offentlig virksomhed (SOV). Hermed findes 3 selskaber med denne status: DSB, Energinet.dk og Naviair. Transportministeren har udpeget følgende til bestyrelsen: Anne Birgitte Lundholt (formand), Michael Fleischer (næstformand), Charlotte Antonsen, Helge Mortensen, Birthe Høegh Rask og Kurt Thyregod.[6]

Free Route Airspace (FRA) konceptet indførtes i DK/SE FAB fra den 17. november 2011.[7]

 Ultimo-2013 indgik Naviair, med 6% ejerskab, i et satellit-baseret fly-overvågningssystem, som opbygges af Aireon LLC - et datterselskab af Iridium Communications Inc.[8]

Per 5/12-2014 indgår Naviair (indirekte) i SESAR Deployment Alliance (SDA)[9]. SDA skal, under kontrakt med EC, indføre de kommende SESAR-funktioner i ATM-systemerne over hele Europa.

Eksterne henvisninger[redigér | redigér wikikode]

Kílder[redigér | redigér wikikode]

  1. http://trynorth.com/
  2. http://www.naviair.dk/page643.aspx?recordid643=2652
  3. http://noracon.aero/magnoliaPublic/home.html
  4. http://www.nuac.eu/page778.aspx
  5. https://www.retsinformation.dk/Forms/r0710.aspx?id=131999
  6. http://www.trm.dk/da/nyheder/2010/naviair+etableres+som+en+selvst%C3%A6ndig+offentlig+virksomhed/
  7. http://www.naviair.dk/page454.aspx?recordid454=1321
  8. http://www.naviair.dk/page643.aspx?recordid643=2625
  9. http://www.naviair.dk/arkiv.454/naviair-med-i-banebrydende-europ%C3%A6isk-samarbejde.3499.aspx