Portaldiskussion:Botanik/Værktøjskasse

Fra Wikipedia, den frie encyklopædi
Spring til navigation Spring til søgning
Botanik Denne artikel, kategori eller skabelon er en del af WikiProjekt Botanik, et forsøg på at koordinere oprettelsen af botanikrelaterede artikler på Wikipedia. Hvis du er interesseret kan du redigere artiklen som denne skabelon sidder på eller besøge projektsiden, hvor du kan deltage i projektet.


Spørgsmål og Idéer[redigér wikikode]

(Der er også en lille ønskeliste på Portaldiskussion:Botanik#Ønskeliste)

  • {{Portal|Botanik}} kunne vel sættes ind automatisk alle steder hvor der er kategori:Planter; det fanger ikke alle artikler, men rigtigt mange.
  • links til commons er lidt mere tricky, men jeg ville tro man skulle lave en bot der gik ud fra en: linket, checkede om der fandtes materiale med det navn der står under en: på commons, og i så fald indsatte linket til commons.
  • Burde der evt. være en Botanik-template, der indeholdt de ting der skal være på alle botanik-artikler?
  • Kunne Taxobox2 for Rige:Planter evt. udvides så hvis den "ender" med en art, så kom Kategori:Plantearter automatisk på, hvis den endte med en slægt så automatisk Kategori:Planteslægter osv.
Det har jeg også tænkt på - men burde denne liste evt. være på diskussionssiden? --Honymand (diskussion) 14. jan 2013, 21:47 (CET)
Så vidt jeg kan forstå så har man forsøgt noget, der mindede om det tidligere. Men måske nogen har mod på at prøve igen. Jeg ved desværre ikke, hvordan man indstiller de rigtige betingelser i taksoboxen, så den kun tilføjer kategori:Plantearter for artikler i riget planter. Nu har jeg flyttet dette afsnit (Spørgsmål og Idéer) her til diskussionssiden. --Weblars (diskussion) 16. jan 2013, 09:31 (CET)

Forslag til ny vejledning[redigér wikikode]

Jeg har lavet et forslag til ny vejledning (baseret på Brugerdiskussion:Sten#Ny_formatering) ved oprettelse af botaniske artsbeskrivelser.

Generelt har jeg ladet det være åbent, hvordan artiklen skal se ud. Alt efter hvad der passer til den aktuelle art, kan man selv bestemme, hvilke afsnit og tilhørende overskrifter, der skal være med.

I den gamle vejledning var "Størrelse" og "Ikke-synlige træk" nævnt som mulige selvstændige afsnit. Det har jeg udeladt denne gang. Jeg synes personligt at disse afsnit kan slås sammen med beskrivelsen.

Jeg synes også, at højden bør skrives på en måde, så alle kan forstå den, f.eks "10-25 cm". Når størrelsen angives i formatet "0,20 x 0,10 m (20 x 10 cm/år)", ville det være en hjælp for ikke-indviede, at forklare, hvordan det skal læses, f.eks: "Med henblik på anvendelse som kulturplante er højde x bredde og årlig tilvækst: 0,20 x 0,10 m (20 x 10 cm/år)".

Jeg har ændret artiklen Gul Anemone, så den passer med den nye vejledning:

  • Tilføjet højden "10-25 cm".
  • Lavet et ekstra mellemrum efter første sætning.
  • De to afsnit Størrelse og Ikke-synliglige træk (med tilhørende overskrifter) er nu bare blevet til almindelige afsnit i beskrivelsen.
  • Inden størrelses-angivelsen "0,20 x 0,10 m (20 x 10 cm/år)" har jeg indføjet ordene "Med henblik på anvendelse som kulturplante er højde x bredde og årlig tilvækst:"
  • Erstattet afsnittet Hjemsted med to nye afsnit kaldet Økologi og Udbredelse.

Desuden er ordet staude erstattet med "flerårig urt", men der linkes stadig til staude.

I opremsningen af plantearter, har jeg af kosmetiske grunde kaldt "Almindelig Ask" for Ask, "Almindelig Benved" for Benved osv (som det er brugt i f.eks. allearter.dk). Jeg er klar over den vedtagne norm for skrivemåden, når nye artikler oprettes, men ved henvisning kan man vel godt bruge de korte former, der også bruges i mange botaniske opslagsværker. I øvrigt har jeg brugt forkortelsen "Alm".

Som sagt er dette bare et forslag. Mvh Lars --Weblars (diskussion) 4. jan 2013, 15:55 (CET)

Jeg har ændret afnittet Økologi til at hedde Voksested, fordi det umiddelbart er nemmere at forstå for lægfolk --Weblars (diskussion) 16. jan 2013, 10:09 (CET)

Kategorier[redigér wikikode]

Jeg har udvidet afsnittet "Kategoribetegnelser". Det kunne en gang imellem være nyttigt, hvis alle planter kunne findes i samme kategori. Det skulle nok ikke være kategorien planter (selv om der allerede står mange plantearter dér), for så forsvinder de andre sider om planter i mængden (f.eks APG III systemet). Der er noget der hedder "Planteordener", "Plantefamilier" og "Planteslægter". Kunne man måske også lave en kategori, der hedder "Plantearter"? Så kunne man få flyttet de sidste arter, der stadig står under "Planter" væk. Det ville også gøre det nemmere, når man skal kigge alle artikler igennem, som jeg har tænkt mig, når der er enighed om hvordan siderne skal formateres. Weblars (diskussion) 8. jan 2013, 18:06 (CET)

Hvis alle artikler om plantearter skulle have en fælles kategori, kunne det måske alligevel godt blive "Planter". Det er nemmere at bruge end det tungere kategorinavn "Plantearter". De få andre artikler (der ikke er plantearts-artikler), der lige nu er i kategorien Planter, kunne flyttes til "Botanik". Weblars (diskussion) 9. jan 2013, 14:06 (CET)
Nu har jeg forsøgsvis sat Gul Anemone i kategorien Planter og i vejledningen skrevet, at det er obligatorisk for alle artikler, der beskriver plantearter. Jeg kunne se, at det egentlig også var hensigten tidligere, at alle planter skulle med i denne kategori, men det blev åbenbart ikke fulgt. Når jeg alligevel snart skal gennemgå alle knap 1000 plantearts-artikler, kan jeg lige så godt ordne det samtidig.Weblars (diskussion) 13. jan 2013, 20:30 (CET)
Jeg har igen fjernet Gul Anemone fra kategorien Planter og tilrettet vejledningen i værktøjskassen tilsvarende på baggrund af denne brugerdiskussion --Weblars (diskussion) 15. jan 2013, 21:23 (CET)

Taxoboksen[redigér wikikode]

Jeg har tilføjet "binomialnavn" og "binomial_autoritet" til den foreslåede taxoboks. Jeg synes autornavnet er vigtigt, for der findes ind imellem flere latinske navne til samme plante. For at undgå al tvivl tilføjes derfor autornavnet i forkortet udgave. Det ser måske lidt tosset ud, at det latinske navn nu står to gange i træk i taxoboksen, både ud for "Art" og under "Videnskabeligt artsnavn". I den danske Wikipedia (og også på de andre sprog) lader det til at variere meget, hvad der skrives ud for "Art". Nogle steder er det kun selve artsepitetet (for gul anemone ville det være "ranunculoides"), andre steder skrives også slægtsnavnet, men forkortet ("A. ranunculoides"). Mange steder bliver det danske navn brugt (Gul Anemone). Jeg synes egentlig at det sidste virker bedst, for det videnskabelige navn står jo neden under. Til gengæld kunne man ofte undvære at skrive artsnavnet under billedet (her: "Gul Anemone (Anemone ranunculoides)"). Weblars (diskussion) 9. jan 2013, 20:24 (CET)

Jeg har siddet og kigget på den danske dokumentation for taxobox2. Det står her og her, at man under art skal forkorte det videnskabelige slægtsnavn efterfulgt af artsnavnet (A. ranunculoides). Jeg ville egentlig foretrække, at skrive det danske navn på denne plads, fordi det videnskabelige navn jo står lige nedenunder, ligesom man bruger på tysk wikipedia. Desuden har jeg kigget på den nye taxobox3 som kom til at hedde "taksoboks". Med denne nye boks er man vist tvunget til at beskrive artens "bevaringsstatus", mens feltet helt kan udelades i taxobox2. Derfor bør vi vel beholde taxobox2 på botanik-siderne? Weblars (diskussion) 13. jan 2013, 20:31 (CET)

Danske plantenavne[redigér wikikode]

Bogen med danske plantenavne (Plantenavne. Dyrkede og vilde planter, 2007), som vi bruger som udgangspunkt, når nye artikler oprettes, har den fordel at danske slægtsnavne og artsnavne ikke er sammenfaldende (så vidt jeg kan se), hvilket ellers umiddelbart ville give problemer, når forskellige artikler for henholdsvis arter og slægter skulle oprettes.

Men navnene i denne liste afviger fra de navne, der anvendes i floraer, f.eks Dansk flora (2012) af Frederiksen m.fl. Eksempelvis kaldes arten Bøg for "Almindelig Bøg" her på Wikipedia, mens den bare kaldes Bøg i floraen nævnt ovenfor. Det drejer sig vist om forholdsvis få arter.

Eksisterer der mon to sæt af danske plantenavne? Det ene sæt brugt inden for havebrug og landbrug, og et andet sæt brugt andre steder? Jeg har personligt meget lidt viden om kulturplanter, og ejer ikke selv bogen Plantenavne. Dyrkede og vilde planter. Hvis det er tilfældigt, at der er flere ligeværdige navne på planterne, burde vi nok anvende dem begge her på Wikipedia. Det kan vel klares med omdirigeringer og omtale af synonymer under arterne. Jeg har indtryk af, at der især er dobbelte navne på de planter, hvis slægtsnavne er identiske med den almindeligste plante i slægten (som i eksemplet med Bøg ovenfor).

Der findes en artikel om danske plantenavne i botanisk forenings blad Urt fra 2006: Danske plantenavne.

Dansk Botanisk Forening har i øvrigt netop oprettet en "Plantenavneudvalg", der har til opgave at standardisere brugen af danske plantenavne. De vil fokusere på vildtvoksende planter Trachaeophyta i "Kongeriget Danmark". Når listen er færdig skulle den blive tilgængelig på foreningens hjemmeside botaniskforening.dk (artikel i Urt november 2012). Weblars (diskussion) 10. jan 2013, 13:55 (CET)

Hej Weblars, dette har været diskuteret i uendelighed, se senest Wikipedia-diskussion:Navngivning/Archive_3#Plantenavne.
Og ja, der findes 2 grundlæggende forskellige måder at navngive + sikkert mange flere.
Den vi bruger her på wikipedia er den meget systematiske hvor man tenderer til at bruge det danske slægtsnavn sammen med en artstilføjelse, Bøg bliver derfor "Almindelig Bøg". Fordi slægten så hedder Bøg. Og Skovfyr skulle kaldes Skov-Fyr fordi slægten hedder fyr. Dette er meget systematisk, men der er ulemper. Det er lidt tungt nogen gange, med alt det der "Almindelig" foran - specielt når der så er tale om arter der overhovedet ikke er almindelige, men faktisk i nogen tilfælde meget sjældne. Og desuden virker skrivemåder som Skov-Fyr og Rød-Gran lidt gumpetunge.
Alternativt kunne man bruge de "almene" betegnelser som Bøg, Skovfyr og Rødgran. Jeg fornemmer egentlig at mange ville foretrække dette, og at der måske ikke er ret mange der vil modsætte sig voldsomt hvis det blev sådan. Men dels er der jo nu rigtigt mange artikler med den anden navngivning, dels er denne "almene" navngivning mere uklar.
Og så bør vi også få en standard for slægter. For Bøg er det f.eks. ikke klart om det er arten eller slægten der skal kaldes Bøg. Med eg er det mere klart, her må det være slægten da der er flere arter der bare kunne kaldes "eg". Eller man kan overveje altid at efterstille med -slægten, altså Bøge-slægten og Ege-slægten.
Jeg tror ikke der er opnået konsensus om dette. Det har været til afstemning af og til, men det kniber altid gevaldigt med at finde nogen der så gider gå ind og lave alle artikelnavnene om hvis man ændrer standarden, og folk er jo heller ikke meget for at have 2 standarder - bl.a. derfor, og måske fordi det ikke er så vigtigt, er det indtil videre vel blevet ved den eksisterende standard. Ganske kort så jeg da selv gerne standarden ændret, men jeg synes det er vigtigt at alle artikler følger samme standard og jeg gider altså ikke rette alle de artikler...
--Honymand (diskussion) 10. jan 2013, 19:38 (CET)
Jeg havde godt kigget på de gamle diskussioner og jeg synes også vi skal lade det være som det er i øjeblikket. Måske det kunne blive aktuelt igen, når der engang kommer et forslag fra botanisk forenings navneudvalg. Det kan måske tage måneder eller år. På hjemmesiden allearter.dk bygger navngivningen på en liste lavet af Peter Wind i 2011. Jeg tror, at navnene dér er meget lig dem der f.eks bruges i bogen "Dansk flora" (2012). Om ikke så længe, når jeg går de ca. 900 plantearter igennem her på wikipedia, så vil jeg samtidig tjekke præcis hvor mange og hvilke plantenavne der afviger fra listen på allearter.dk. Det ville være rart at vide, hvor mange artikler der evt skal omdøbes eller have omdirigeringer, hvis vi engang laver om på normen. Det er måske slet ikke så mange. --Weblars (diskussion) 11. jan 2013, 21:31 (CET)

Som opfølgning på ovenstående, vil jeg lige henvise til den liste, der kan ses i afsnittet "afvigende plantenavne" på Wikipedia-diskussion:Navngivning. ----Weblars (diskussion) 24. apr 2013, 19:34 (CEST)

Kun dansk navn med fed skrift[redigér wikikode]

Jeg har ændret eksempel-arten Gul Anemones indledning, så det kun er selve artikelnavnet (Gul Anemone) som står med fedt. Jeg har kun gjort det. fordi det efter min mening ser pænere ud. Man kan jo ellers godt forsvare også at skrive det videnskabelige navn (Anemone ranunculoides) med fedt, fordi det er et synonym til artikel-navnet "Gul Anemone" og bliver omdirigeret til artiklen.Weblars (diskussion) 13. jan 2013, 20:40 (CET)

Man kunne også prøve med fed+kursiv på det videnskabelige navn. Tjek evt. om det vil se fornuftigt ud. --Palnatoke (diskussion) 13. jan 2013, 21:19 (CET)
Oprindelig var det netop både fed+kursiv, sådan: Gul Anemone (Anemone ranunculoides). Jeg tror det stammer fra dengang, hvor artikelnavnet både bestod af det danske og videnskabelige navn. Så var det mere logisk at skrive det hele med fed skrift. --Weblars (diskussion) 14. jan 2013, 10:27 (CET)
Jeg tænkte nok mere på Gul Anemone (Anemone ranunculoides), men pænhed er generelt ikke en relevant parameter - folk kan jo have alle mulige forskellige opsætninger i computer og browser. --Palnatoke (diskussion) 14. jan 2013, 11:23 (CET)
Ja, det giver en forskel på parentesernes udseende. Det bruges f.eks på de spansk-sprogede sider. Jeg synes stadig at en indledning på artiklen med kun Gul Anemone fremhævet gør det mere læsevenligt (jeg skulle ikke have brugt ordet 'pænt'). En overgang havde man artikelnavne som fx Hjertegræs (Briza media). Jeg tror, det er derfra skrivemåden stammer. --Weblars (diskussion) 14. jan 2013, 14:52 (CET)

Fjernet billedtekst i taxobox[redigér wikikode]

Forsøgsvis har jeg fjernet taxoboxens billedtekst hos Gul Anemone, fordi jeg synes at jo mindre information des mere overskuelig er boksen. Selvfølgelig skal billedteksten være der, hvis man fx ønsker at kreditere forografen eller beskrive, hvor billedet er taget. Billedteksten er ofte overflødig, fordi plantens navn altid står lige over billedet. --Weblars (diskussion) 13. jan 2013, 21:05 (CET)

Helt enig! Plantens navn står jo også allerede 3 andre steder: Over taxoboksen, som titel på artiklen og som første ord i artiklens indledning. --Honymand (diskussion) 16. jan 2013, 21:24 (CET)

Økologi[redigér wikikode]

Når nu Økologi-afsnittet er blevet erstattet af Voksested (hvilket kan være fornuftigt nok, jeg kan godt følge Weblars' tanker), så mangler der så vidt jeg kan se et sted at skrive noget om den øvrige økologiske sammenhæng, fx sammenhæng til dyrearter. Jeg faldt fx over Grøn Douglasgran, hvor der i den engelske udgave i et afsnit om Ecology står både noget om voksestedet, men faktisk i højere grad noget om hvilke dyr, der lever af/i/på træet.

Hvad skal vi kalde et sådant afsnit? Eller skal vi overveje at gå tilbage til Økologi, der er en bredere beskrivelse en Voksested? --Arne (Amjaabc) (diskussion) 11. feb 2013, 14:15 (CET)

I det tilfælde synes jeg alligevel, vi kunne kalde afsnittet Økologi, selvom jeg selv gik bort fra at bruge ordet økologi i min sidste kommentar i afsnittet "Forslag til ny vejledning" ovenfor.----Weblars (diskussion) 24. apr 2013, 19:34 (CEST)