Forskel mellem versioner af "Store Åmose"

Spring til navigation Spring til søgning
3.824 bytes tilføjet ,  for 1 år siden
lidt mere, exit {{i brug}}
(en start, {{i brug}})
 
(lidt mere, exit {{i brug}})
{{i brug}}
[[File:StoreAamose2.jpg|thumb|Fra Store Åmose]]
[[Fil:StoreAamose Mullerup2.jpg|thumb|Åmose Å løber gennem mosen]]
'''Store Åmose''' er den østlige del af [[Åmosen]], og var tidligere Danmarks største [[lavmose]]. Den ligger i den nordliged del af [[Sorø Kommune]], var tidligere en godt 2.200 ha stor indsø med unikke kultur-, natur-, geologiske og landskabsmæssige værdier. [[Åmose Å]], der gennemskærer området, er grænse mellem Sorø Kommune i syd og [[Holbæk Kommune]] i nord. I 2014 blev området certificeret som del af [[Naturpark Åmosen]] efter [[Friluftsrådet]]s mærkeordning, og den er også en del af [[Natura 2000]]-[[Natura 2000-område nr. 156 Store Åmose, Skarre Sø og Bregninge Å|område nr. 156 Store Åmose, Skarre Sø og Bregninge Å]].<ref name=DN>[https://www.fredninger.dk/fredning/store-aamose/ Om Åmosen og fredningen] på fredninger.dk</ref>
 
Store Åmose er del af en sammenhængende “fugtig” landskabskorridor bestående af ådale, søer og moseområder iblandet landbrugsland. Hele Ådalen er [[habitatområde]] og området omkring [[Kongemosen]] og [[Sandlyng Mose]] i Sorø Kommune blev [[Naturfredning i Danmark|fredet]] for sine mange [[kulturarv]]sfund tilbage i 1993. Det fredede areal omfatter 230 hektar. Den generelle beskyttelse omfatter [[vandløb]], moser[[mose]]r, enge[[eng]]e og søer[[sø]]er og vandhuller[[vandhul]]ler over en vis størrelse.<ref name=DN/>
== Kulturhistorie ==
[[Fil:StoreAamose KongemoseFinds Sign.jpg|thumb|Informationstavle om fund i mosen]]
Store Åmose har oprindelig været en sø, der opstod i slutningen af den [[sidste istid]] for cirka 12.000 år siden. Søens betydelige størrelse blev langsomt reduceret, og for cirka 5.000 år siden var søen blevet omdannet til mose. Gennem årtusinder anlagde stenalderfolket bopladser langs søbredden, og Store Åmose er internationalt kendt for sine mange velbevarede fund fra [[stenalderen]]. Et af bopladsfundene har givet navn til en over 1000 år lang periode af Nordeuropas [[jægerstenalder]]: [[Kongemosekulturen]]. Arkæologiske undersøgelser i de senere år har vist, at fredningsområdet stadig rummer mange kulturhistoriske værdier.
 
Store Åmose har mange spor fra [[tørvegravning]] under [[2. verdenskrig]]. Åmosen var [[Sjælland]]s største leverandør af tørvebrændsel. der findes derfor mange tørvegrave i mosen med såkaldt [[hængesæk]] af [[tørvemos]].<ref name=DN/>
== Landskabet ==
I nyere tid er der gennemført flere vandstandssænkninger i [[Åmose Å]], for at undgå oversvømmelser af de lavtliggende landbrugsarealer og for at lette udnyttelsen af tørv fra højmoserne. En af de største reguleringer fandt sted i [[1950'erne]], hvor en 17 km lang strækning af selve Åmose Å skulle udrettes og uddybes. I alt blev 34 km vandløbsstrækninger i Store Åmose reguleret og stedvis rørlagt, så vandstanden i mosen blev sænket med ca. 2 m.<ref name=DN/>
== Plantelivet ==
Sandlyng og Verup Mose indeholder stadig rester af højmosens karakteristiske plante- og dyreliv, som kun findes få steder på Sjælland.
 
Sandlyng Mose består primært af [[Naturtyper i Danmark|habitatnaturtype]]n [[skovbevokset tørvemose]], men også et mindre areal med naturtypen [[hængesæk]] findes. Til disse områder er tilknyttet en række karakteristiske plantearter.
 
Der er bl.a. fundet en række sjældne planter: [[Femradet ulvefod]] (''Lycopodium annotinum''), [[Kongebregne]] (''Osmunda regalis''), [[Tyttebær]] (''Vaccinium vitis-idaea''), [[Tranebær]] (''Vaccinium oxycoccos''), [[Blåbær]] (''Vaccinium myrtillus''), [[Mosebølle (plante)|Mosebølle]] (''Vaccinium uliginosum''), [[Tue-Kæruld]] (''Eriophorum vaginatum'') og [[Rosmarinlyng]] (''Andromeda polifolia'').
 
Særligt [[tørvemos]]serne (Sphagnum sp.) er karakterarter for højmose, da de er med til at skabe det specielle sure og næringsfattige miljø.
 
[[Svampe]]livet Foruden et særpræget plante- og dyreliv, rummer dele af Åmosen også en række sjældne svampearter, herunder nedbrydere af gammel [[løvtræ]]: [[Tofarvet foldporesvamp]] (''Gloeoporus dichrous''), [[Filtet parasolhat]] (''Lepiota tomentella'') og [[Skygge-skærmhat]] (''Pluteus umbrosus'').<ref name=DN/>
== Dyrelivet ==
 
Området huser, eller har huset, en lang række ynglefugle, der er listet på EF-[[fuglebeskyttelsesdirektivet|fuglebeskyttelsesdirektivets bilag 1]]: [[Rørdrum]], [[Engsnarre]], [[Rørhøg]], [[Trane]], og [[Skægmejse]].
 
Ud over fuglene er området også hjem for arterne [[pigsmerling]], [[stor vandsalamander]] og [[odder (dyr)|odder]], hvilket også har haft betydning for, at området er blevet udpeget som habitatområde.
 
Derudover er området et meget væsentligt fourageringsområde for [[rovfugle]], efterår, vinter og forår, med meget store og sikre forekomster af [[havørn]], [[vandrefalk]], [[fjeldvåge]], [[musvåge]], [[blå kærhøg]] og [[stor tornskade]], der optræder som rovfugl og jager mus over de store flader.<ref name=DN/>
 
==Naturgenopretning==
[[EU]]s miljøprogram [[LIFE+|LIFE]]<ref>[https://ec.europa.eu/easme/en/life LIFE programme] Officielt wedbstedwebsted</ref> arbejder i perioden august 2013- marts 2021 med et [[naturgenopretning]]sprojekt med titlen '' Østdanske Højmoser''. I områder i [[Verup Mose]] og [[Sandlyng Mose]] på 220 ha med de sidste store [[højmose]]rester i Sorø Kommunes del af Store Åmose.<ref>[http://lifeeast.dk/store-aamose Om Store Åmose-projektet] på lifeeast.dk</ref>
==Kilder og henvisninger==
{{reflist}}
{{commonscat}}
*[https://www.danmarksnaturfond.dk/media/5622/store_aamose_folder.pdf Spor i store Åmose] folder med vandreruter fra ''Spor i Landskabet'' via danmarksnaturfond.dk
{{Coord|55|35|4.96|N|11|31|55.09|E|type:waterbody_region:DK|display=title}}
[[Kategori:Moser i Danmark]]
[[Kategori:Fredede områderarealer i Danmark]]
[[Kategori:Lokaliteter i Sorø Kommune]]
111.261

redigeringer

Navigationsmenu