Spring til indhold

TBE

Fra Wikipedia, den frie encyklopædi
tick-borne encephalitis virus
Videnskabelig klassifikation
DomæneVira (Virus)
(urangeret)Gruppe IV (+ssRNA)
FamilieFlaviviridae
SlægtFlavivirus
Arttick-borne encephalitis virus
Hjælp til læsning af taksobokse

TBE (tick-borne encephalitis "flåtbåret hjernebetændelse") eller centraleuropæisk hjernebetændelse er en sygdom, som skyldes angreb af TBE-virus (tick-borne encephalitis virus). Virussen overføres til mennesker ved bid af skovflåt.

Årsag[redigér | rediger kildetekst]

Sygdommen skyldes en virus fra familie flavivirus.[1] Virussen kan overføres ved bid af visse arter af flåter: Skovflåten (Ixodes ricinus) eller dens nære slægtning Ixodes persulcatus (i Skandinavien kun kendt fra det nordlige Sverige).[2][3] Blandt andet rådyr, mus og husdyr som for eksempel katte kan have virussen. Hvis en flåt har bidt et smittet dyr, vil den senere kunne videreføre smitten til andre dyr, deriblandt mennesker. Smitten sker ikke fra menneske til menneske.[1] Hvis en skovflåt har virussen og den bider et menneske, overføres den inden for få minuter, og det er derfor vigtigt hurtigt at fjerne skovflåten.[1]

Hvis malkekvæg, geder eller får er smittet, kan mennesker der indtager ikke-pasteuriseret mælkeprodukter fra dem potentielt blive smittet,[4][5][6] men i Danmark er det ulovligt at sælge ikke-pasteuriseret mælk, og størstedelen af ost i Danmark er baseret på pasteuriseret mælk.[7][8]

Forekomst[redigér | rediger kildetekst]

TBE forekommer i store dele af Asien og Europa. I Europa kan den forekomme i de fleste lande, men er specielt kendt fra de østlige egne, blandt andet i Tjekkiet, Slovakiet, Slovenien, de baltiske lande, Polen, Østrig, Tyskland (specielt i syd), og Sverige.[9][10] I Sverige er langt de fleste tilfælde i centrale og sydlige dele af landet, og man konstaterer generelt 200-300 tilfælde pr år.[11] TBE forekommer også lokalt i Finland og Norge. I de vestlige dele af Europa er den derimod ganske lokal og sjælden. Der er endnu ikke konstaterede tilfælde i Portugal og Spanien, mens det første kendte tilfælde i Holland var i 2016, og det første kendte i Storbritannien var i 2019.[10] I Europa blev der i 2019 anmeldt 3.411 tilfælde af TBE.[12] Virussens forekomst blandt skovflåter kan variere en del; i de dele af Europa hvor den findes er den typisk fra 0,1 % til 5 %, men kan enkelte steder være helt oppe på 30 %.[9][12]

I Danmark[redigér | rediger kildetekst]

I Danmark har man kendt til TBE i over 50 år, men den var oprindeligt begrænset til Bornholm med ganske få tilfælde om året.[1] Da størstedelen (ca. 75 %) af dem der smittes ikke får nogle symptomer, og en betydelig del af dem der får symptomer aldrig udvikler den alvorlige form, estimeres det, at det reelle antal af smittede er højere; en undersøgelse af antistoffer i blodet på bornholmske skovarbejdere viste, at omkring 20 % af dem havde været smittet.[1][9] I 2008–2009 konstaterede man for første gang tilfælde i Danmark uden for Bornholm, da to personer blev smittet i Tokkekøb Hegn nær Lillerød i det nordøstlige Sjælland.[13]

Om end antallet stadig er meget lavt, har man set en øget udbredelse af TBE-virusset i Danmark over den seneste årrække, specielt efter den lange og varme sommer i 2018 (noget lignende har man set i øvrige dele af Europa).[1][13] I 2020–2022 var der fem til syv kendte tilfælde pr år, hvor en person var smittet i Danmark, og derudover enkelte danskere, som var blevet smittet på en tur i udlandet.[14] Fra 2018 til og med 2022 blev der konstateret tilfælde i flere dele af det nordøstlige Sjælland, deriblandt en håndfuld tilfælde i Tisvilde HegnAsserbo Plantage området, ét tilfælde i Vinderød Skov, ét i Hareskoven og ét i Hørsholms Arboretet, mens der også var to tilfælde på Bornholm, to nær FåborgFyn, ét tilfælde fra Falster (præcis lokalitet ikke kendt, da den smittede besøgte flere skove på øen[15]) og ét i Jylland (præcis lokalitet ikke kendt).[13][14]

Rådyr er den vigtigste vært for skovflåten i Danmark, og en undersøgelser udgivet i 2018 viste, at 39% af rådyr fra Bornholm (flere forskellige lokaliteter), 89% of dem fra Bøtø Plantage (Falster), og enkelte rådyr fra de jyske lokaliteter Hejlskov (Skive Kommune), Stoholm (Viborg Kommune), Kalø (Syddjurs Kommune), Borchsminde Skov (Hedensted Kommune), Dronninglund Storskov (Brønderslev Kommune), Brokhede Plantage (Mariager Kommune) og Professorens Plantage (Frederikshavn Kommune) havde antistoffer imod TBE i deres blod.[16] På trods af dette, viste en indsamling af over 9.000 skovflåter fra alle disse og enkelte andre områder, at under 0,1% af dem fra Bornholm, og ingen af dem indsamlet andre steder, havde TBE-virusset.[16] Dette skyldes formodentlig, at udbredelsen af skovflåter med TBE-virus typisk er meget pletvis (I modsætningen til Borrelia), og selv i et område hvor de findes, vil de ofte hovedsageligt være begrænset til f.eks. én bestemt eng, én bestemt skovlysning eller ligefrem én busk; man ved ikke med sikkerhed, hvorfor det er sådan.[1][16] Selv på den præcise lokalitet er det stadig kun et mindretallet af skovflåter, der har virusset.[13] Derfor kan indsamling af skovflåter let overse dem med virusset, hvis ikke man har en nøjagtig lokalitet.[16] I det nordøstlige Tisvilde Hegn fandt man i 2019 et ca. 20 meter bredt bælte ved en naturlegeplads (der efterfølgende blev lukket[17]), hvor omkring 8 % af skovflåt-nymferne havde TBE-virusset, og året efter fandt man på næsten samme sted, at omkring 6% af de voksne skovflåter havde den.[18]

En genetisk undersøgelse af TBE-undertypen i Tisvilde Hegn har vist, at den formodentlig stammer fra det sydlige Norge. Man formoder, at den er blevet transporteret til Danmark via skovflåter, der har siddet på trækfugle.[18] Derimod tilhører TBE-virus fra Bornholm, hvor den har været betydeligt længere, samme gruppe som TBE-virus fra det østlige og centrale Europa.[16]

Symptomer og sygdomsforløb[redigér | rediger kildetekst]

Omkring 75% eller mere oplever ingen symptomer på infektionen.[1][9]

Inkubationstiden, dvs. perioden fra flåtbidet til tidspunktet hvor nogle får influenza-lignende symptomer, er normalt omkring en uge, men der kan gå op til tre uger.[9] Den influenza-lignende sygdom ("sommerinfluenza"), som op til omkring 25% får, varer generelt fra 2 til 7 dage.[1] Nogle få dage til tre uger efter de influenza-lignende symptomer er stoppet (og man føler sig generelt rask) udvikler omkring 13 hjernebetændelse, med de typiske symptomer på den sygdom.[1][9] De fleste der får TBE hjernebetændelsen kommer sig, men ca. 13 af dem der måtte hospitalsindlægges får varige neurologiske skader som eksempelvis lammelser, høreskader eller indlæringsvanskeligheder.[1][13] Generelt er ældre i større risiko for at få et alvorligt forløb ved TBE, mens børn oftere har et langt mindre alvorligt sygdomsforløb.[9] Dødeligheden blandt de tilfælde af sygdommen som man finder, dvs. case fatality rate (en betydelig del af dem uden symptomer eller med kun milde symptomer overses formodentlig), er på 1–2%.[1][19]

Derimod er dødeligheden (case fatality rate) for de sibiriske og fjernøstlige typer af TBE noget højere, helt oppe på 6–20%, og de kan også have et andet sygdomsforløb end den europæiske type.[19]

Forebyggelse[redigér | rediger kildetekst]

Forebyggelse mod TBE er ved at undgå bid af skovflåt, fjerne skovflåter der sidder på en så hurtigt som muligt (TBE-virus overføres inden for få minutter efter biddet[1]), eller lade sig vaccinere. Selv i kendte risikoområder er risikoen lille, hvis man bliver på stier og ikke bevæger sig igennem vegetation.[20][21][22] Skovflåterne har højsæson fra juli til september, men de er aktive fra foråret til efteråret når temperaturen overstiger 5°C.[1][12]

I Danmark anbefaler sundhedsmyndighederne, at man overvejer at få vaccinen mod TBE, hvis man ofte bevæger sig igennem vegetation i de kendte risikoområder, men ellers ikke.[20][23] For at få grunddækningen, skal man vaccineres tre gange. De første to stik gives med en til tre måneders mellemrum, hvorefter det tredje gives fem til tolv måneder senere.[9][23] Allerede to uger efter andet stik vil man typisk have en dækning på omkring 90%, og efter tredje er det næsten 100%.[24] Tre år efter det sidste stik anbefales det at få en booster-vaccination, efterfulgt af yderligere booster-stik med tre eller fem års mellemrum, afhængig af ens alder.[23] Selvom TBE-vaccinen generelt har en meget høj dækningsgrad, er den ikke 100%, og der er kendt tilfælde, hvor fuldt vaccinerede personer, specielt ældre, alligevel fik sygdommen.[15] Har man haft TBE, tyder undersøgelser på, at man er immun resten af livet.[25][26]

Henvisninger[redigér | rediger kildetekst]

 1. ^ a b c d e f g h i j k l m n "TBE (Tick Borne Encephalitis)". Statens Serum Institut. Hentet 13. juli 2023.
 2. ^ Taxon: tick-borne encephalitis virus ICTV 7th Report (2000)
 3. ^ Kjær, L.J.; et al. (2019). "A large-scale screening for the taiga tick, Ixodes persulcatus, and the meadow tick, Dermacentor reticulatus, in southern Scandinavia, 2016". Parasites & Vectors. 12: 338. doi:10.1186/s13071-019-3596-3.
 4. ^ Cisak, E.; et al. (2010). "Prevalence of tick-borne encephalitis virus (TBEV) in samples of raw milk taken randomly from cows, goats and sheep in eastern Poland". Ann Agric Environ Med. 17 (2): 283-286. PMID 21186771.
 5. ^ Wójcik-Fatla, A.; et al. (2023). "The Consumption of Raw Goat Milk Resulted in TBE in Patients in Poland, 2022 "Case Report"". Pathogens. 12 (5). doi:10.3390/pathogens12050653.
 6. ^ Paulsen, K.P.; et al. (2019). "Tick-borne encephalitis virus in cows and unpasteurized cow milk from Norway". Zoonoses Public Health. 66 (2): 216-222. doi:10.1111/zph.12554.
 7. ^ "Kvalitet og sikkerhed". ernaeringsfokus.dk. 30. januar 2023. Hentet 13. juli 2023.
 8. ^ "Pasteurisering af mælk". mejeri.dk. Hentet 13. juli 2023.
 9. ^ a b c d e f g h Søren Thybo. "Centraleuropæisk hjernebetændelse (Flåt-overført Encephalitis; eng.:Tick-borne Encephalitis , TBE)". Netdoktor.
 10. ^ a b "Tick-borne encephalitis (TBE): Geographic distribution". Centers for Disease Control and Prevention. 7. marts 2023. Hentet 13. juli 2023.
 11. ^ "Sjukdomsinformation om TBE (Tick borne encephalitis)". Folkhälsomyndigheten (Sveriges Sundhedsmyndigheder). 9. juni 2023. Hentet 13. juli 2023.
 12. ^ a b c "Jægere og Tick-borne encephalitis (TBE)". netnatur.dk. 27. april 2022. Hentet 13. juli 2023.
 13. ^ a b c d e "TBE påvist på Sjælland". Statens Serum Institut. 23. juli 2019. Hentet 13. juli 2023.
 14. ^ a b "Antallet af TBE-tilfælde i Danmark stiger". Statens Serum Institut. 8. juni 2023. Hentet 13. juli 2023.
 15. ^ a b "EPI-NYT Uge 34/35 - 2020". Statens Serum Institut. 26. august 2020. Hentet 13. juli 2023.
 16. ^ a b c d e Andersen, N.S.; et al. (2019). "Phylogenetic characterization of tick-borne encephalitis virus from Bornholm, Denmark". Ticks Tick Borne Dis. 10 (3): 533-539. doi:10.1016/j.ttbdis.2018.12.008.
 17. ^ "Flåt-fund har lukket naturlegeplads i Tisvilde Hegn". Jyllands-Posten. 17. juni 2020. Hentet 13. juli 2023.
 18. ^ a b "TBE - opgørelse over sygdomsforekomst 2017-2019". Statens Serum Institut. 17. juni 2020. Hentet 13. juli 2023.
 19. ^ a b "Tick-borne encephalitis (TBE): Clinical Evaluation and Disease". Centers for Disease Control and Prevention. 26. januar 2023. Hentet 13. juli 2023.
 20. ^ a b "Ekstraordinært mange bestillinger af vaccinationer mod TBE-virus fra flåter". Statens Serum Institut. 12. juni 2023. Hentet 13. juli 2023.
 21. ^ "Vaccinationssteder er lagt ned af danskere, der vil have skud mod alvorlig flåtvirus". TV2. 7. juni 2023. Hentet 13. juli 2023.
 22. ^ "'Det er ude af proportioner med, hvad denne niche-sygdom fortjener': Alt for mange vaccineres mod farlig, men sjælden virus". DR. 14. juni 2023. Hentet 13. juli 2023.
 23. ^ a b c "Centraleuropæisk hjernebetændelse-vaccine (Ticovac)". Statens Serum Institut. 16. juli 2023. Hentet 13. juli 2023.
 24. ^ "Vaccination mot Tick Borne Encephalitis (TBE) – fästingburen encefalit". Folkhälsomyndigheten (Sveriges Sundhedsmyndigheder). 16. juni 2023. Hentet 13. juli 2023.
 25. ^ Holzmann, H. (2003). "Diagnosis of tick-borne encephalitis". Vaccine. 21: S36-S40. doi:10.1016/s0264-410x(02)00819-8.
 26. ^ Baldovin, T.; et al. (2012). "Persistence of immunity to tick-borne encephalitis after vaccination and natural infection". J Med Virol. 84 (8): 1274-1278. doi:10.1002/jmv.23313.

NB: Læs Wikipedia:Lægelige forbehold