Viborgmotorvejen

Fra Wikipedia, den frie encyklopædi
Viborgmotorvejen
Basisdata
Samlet længde: 21 km
Region: Midtjylland

Viborgmotorvejen er en planlagt motorvej mellem Aarhus og Søbyvad ved Hammel. En bred trafikaftale i 2014 fastlagde motorvejens linjeføring. Forligsparterne blev enige om, at VVM-undersøgelsens linjeføring syd vælges på delstrækning 1 og 2 (Søbyvad-Voldby og Voldby-Sabro syd om Lading Sø), og linjeføring nord vælges på delstrækning 3 (Sabro-E45), og dermed opgives øvrige linjeføringer på strækningen Aarhus-Søbyvad. Der oprettedes en pulje på 32,2 mio. kr. til at finansiere forlodsovertagelser af ejendomme i den valgte linjeføring.[1] Der ikke pr. februar 2021 vedtaget en anlægslov. Først når Folketinget vedtager anlægsloven og bevilling, går Vejdirektoratet i gang med at planlægge projektet ned til mindste detalje.

Hovedvejen primærrute 26 mellem disse to byer er stærkt trafikeret og langsom, da den går gennem en række mindre byer, især Svenstrup, Voldby og Lading. På strækningen Tilst (Aarhus V) ved E45 til Viborg kører fra ca. 9.000 til 20.000 køretøjer i døgnet (hverdagsdøgn). De mest trafikerede steder er ved Viborg og Aarhus.[2] Vejdirektoratet har gennemført en økonomiundersøgelse af strækningen, og på baggrund af den blev det foreslået, at den mest trafikerede strækning mellem Aarhus og Søbyvad skulle udlægges til motorvej, og at resten af strækningen til Viborg Syd skulle udlægges som motortrafikvej.

Motorvejen vil blive en del af den nye primærrute 26, som planlægges til at blive ca. 21 km lang. Den forventes at strække sig fra E45 Østjyske Motorvej ved Aarhus, hvor den derefter ifølge forligsaftalen fra 2014 vil gå syd om Mundelstrup, Lading Sø og Hammel til Søbyvad.

Baggrunden[redigér | rediger kildetekst]

Uddybende Uddybende artikel: Primærrute 26

Den 29. januar 2009 indgik den daværende regering (Venstre og Det konservative Folkeparti), Socialdemokraterne, Det Radikale Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Liberal Alliance en aftale om en grøn transportpolitik. Heri blev det besluttet, at Vejdirektoratet skulle gennemføre en økonomiundersøgelse af en udbygning af rute 26 på strækningen mellem Viborg og Aarhus.

Der blev endvidere reserveret penge til den efterfølgende VVM-undersøgelse. VVM står for Vurdering af Virkningerne på Miljøet. Økonomiundersøgelsen blev afsluttet i 2010 og offentliggjort i Vejdirektoratets rapport 364 Økonomiundersøgelse. Rapporten indeholder bl.a. en vurdering af hvilke strækninger, der først bør VVM-undersøges. I forlængelse af aftalen besluttede forligskredsen, at Vejdirektoratet i perioden oktober 2010 til oktober 2011 gennemfører en VVM-undersøgelse på rute 26 Viborg-Aarhus.

VVM-undersøgelsen var klar i februar 2012.[3] Efter denne fremlæggelse har Vejdirektoratet efter aftale med Aarhus Kommune udarbejdet nyt forslag til en lettere revideret linjeføring af den del af motorvejen, hvor motorvejen krydser den eksisterende nord-syd-gående E45 Østjyske Motorvej.[4] Efter den fornyede høring fremsendte Vejdirektoratet 27. januar 2014 endelig indstilling vedr. linjeføringen for Viborg-motorvejen.[5] Vejdirektoratet pegede her på VVM-undersøgelsens nordlige linjeføring tæt på Mundelstrup og Sabro, som deres foretrukne linjeføring.[6]

Borgmestrene i Aarhus, Viborg, Silkeborg og Favrskov Kommuner samt formanden for Region Midtjylland skrev et brev til transportminister Magnus Heunicke og Folketingets Transportudvalg i slutningen af marts 2014, at rute 26 er "en væsentlig del af den infrastruktur, der binder Midt- og Østjylland sammen". Borgmestrene og regionsformanden skriver endvidere "Vi opfordrer Folketinget i den kommende trafikaftale, der forventes indgået medio 2014, at sikre udbygning og opgradering af rute 26 for at sikre tilstrækkelig fremkommelighed, og vi ønsker samtidig at foretræde for Folketingets Transportudvalg i løbet af foråret 2014”.[7][8]

Onsdag d. 25. juni 2014 indgik Folketingets partier bortset fra Enhedslisten en aftale om motorvejens linjeføring samt at afsætte 32,2 mio.kr. til at opkøbe ejendomme i den valgte linjeføring.[9] Aftalen gik i mod Vejdirektoratets indstilling til linjeføringen, idet forligsparterne valgte VVM-undersøgelsens linjeføring syd på delstrækning 1 og 2 (Søbyvad-Voldby og Voldby-Sabro syd om Lading Sø), og linjeføring nord på delstrækning 3 (Sabro-E45), mens alle øvrige linjeføringer på strækningen Aarhus-Søbyvad opgives. Aftalen betyder at der udlægges byggelinjer langs den valgte linjeføring. Byggelinjer giver grundejere hjemmel til at søge om at blive overtaget efter de gældende regler herom.

En række folketingpolitikere og erhvervsfolk i Aarhus og Viborg arbejder på, at få den planlagte 2+1 sporet motortrafikvej fra Hammel og til Viborg opgraderet til en motorvej.

Referencer[redigér | rediger kildetekst]


Awatcornertower01.JPGDenne artikel om en bygning eller et bygningsværk kan blive bedre, hvis der indsættes et (bedre) billede.
Du kan hjælpe ved at afsøge Wikimedia Commons for et passende billede eller lægge et op på Wikimedia Commons med en af de tilladte licenser og indsætte det i artiklen.