Wikipedia:Landsbybrønden/Hele Danmarks Wikipedia

Fra Wikipedia, den frie encyklopædi
Spring til navigation Spring til søgning

Hele Danmarks Wikipedia[redigér wikikode]

Forslag til vedtægtsændring på Wikimedia Danmarks generalforsamling 22. sep. 2013:

Der foreslås, at § 1, stk. 3 slettes, så der i lighed med for eksempel Wikimedia Norway og Wikimedia Sweden ikke er nogen bestemmelse om fast hjemsted for foreningen. Begrundelsen er, at det er vigtigt at understrege, at Wikimedias projekter, heriblandt Wikipedia, er for hele Danmark, generalforsamlingen bør ikke afholdes hver gang i hovedstaden, men lige så gerne på skift mellem forskellige byer i Danmark, altså for eks. hvert andet år i København.

Personligt vægrer jeg mig ved at betale 100 kr. i medlemskontingent og langt mere i transport, for at komme til København.

Forslaget skal også ses i forlængelse af debatten om at dansk wikipedia sakker agterud målt i antal af artikler. Der hvor der virkelig kunne gøres en forskel, ville være beskrivelse af geografiske lokaliteter, både indenfor Danmarks grænser, indenfor rigsfællesskabet, men også endnu længere ud i verden.

Endvidere vil jeg gøre opmærksom på, at ingen wikimedia uden programmet Mediawiki, og at jeg tilfældigvis er den første og hidtil eneste dansker, som for alvor har taget hul på projektet at oversætte Mediawiki-brugermanualen fra engelsk til dansk. Mit budskab er, at skal dansk wikipedia kunne stå distancen i forhold til andre sprogversioner, er det vigtigt at flere danskere opnår den grundlæggende forståelse af at benytte programmet og det vil være en stor fordel for fællesskabet, hvis foreningens tyngdepunkt rykker vestpå.

Kopi heraf sendes til formanden. --Ribe (diskussion) 11. sep 2013, 08:22 (CEST)

En forening er en juridisk person og skal som sådan have en adresse og et hjemsted. Om det er i Skagen eller i Gedser er for så vidt underordnet, men uanset, hvad der vælges, vil der jo altid være nogen, der ikke lige bor i det sogn, hvor hjemstedet er beliggende.
Det problem som du rejser er - som jeg forstår det - mere knyttet til, hvor generalforsamlingerne afholdes. Og det problem kan man jo løse blot ved at indføje en bestemmelse om, at genralforsamlinger afholdes enten i konkret indskrevne byer eller efter anden bestemmelse. Pugilist (diskussion) 11. sep 2013, 08:47 (CEST)
Jeg kan lige så godt kvittere her. Tak for forslaget. Som Pugilist skriver, er foreningens hjemsted en formalitet. Hvad der ikke er en formalitet, er at vi skal blive bedre til at tilrettelægge vores aktiviteter, så man kan deltage i dem over internettet. Cirka halvdelen af Wikimedia Danmarks bestyrelsesmøder foregår over IRC, men det føles nok lidt mere altmodisch end Wikipedias redigeringsinterface. Der kunne det være en idé at afprøve nyere teknologier. --Palnatoke (diskussion) 11. sep 2013, 09:15 (CEST)
Jeg er ikke ekspert i foreningslov, men så vidt jeg forstår skal en folkeoplysende forening der ønsker offentligt tilskud virke inden for Folkeoplysningsloven. Loven har en passus om "hjemmehørende i tilskudskommunen" [1]. Man bliver derfor nødt til at skrive en kommune ind i vedtægterne, hvis man skal gøre sig håb om tilskud. Hvis jeg forstår det ret... — Fnielsen (diskussion) 11. sep 2013, 10:46 (CEST)
Hvis generalforsamlingen skal afholdes andre steder i landet, kræver det et lokal miljø i den by hvor det holdes. Og for at få en lokal miljø op at køre, så vil jeg opfordre til at starte med fx små træf som WikiWednesday eller på anden måde at mødes fysisk (i en park, cafe, museum etc). Vi i København kan hjælpe med noget af det praktiske. Odense var på vej med et træf, som desværre løb ud i sandet. Og et lokal miljø kan være grundlag for kontakter til lokale institutioner og vi kunne danne lokalafdelinger på et senere tidspunkt. Men det er vi for få til. --Steen Th (diskussion) 11. sep 2013, 13:31 (CEST)

Det er uhyre vigtigt, at Wikimedia Danmark er for hele Danmark og jeg foreslår derfor endvidere følgende tilføjelse til vedtægterne:

 • § 3, stk. 6: Generalforsamlingen foregår ulige år i København og lige år i en by i provinsen, vest for Storebælt.

Forslaget låser ikke stedet fast til en enkelt by. --Ribe (diskussion) 13. sep 2013, 11:08 (CEST)

Jeg kan ikke se hvorfor det skulle være nødvendigt at skrive det ind i vedtægterne. Endvidere forhindrer denne formulering afholdelse andre steder på Sjælland. Hvis et medlem af foreningen (eller en anden) ønsker at være med at afholde generalforsamlingen, er det jo bare om at sige til. Ingen ønsker at det absolut skal være København. Alle byer er velkomne. --|EPO| COM: 13. sep 2013, 11:21 (CEST)
Nu må generalforsamlingen se om forslaget holder vand. Mit indlæg er også skrevet for at reklamere lidt for det vigtige projekt som ingen rigtigt tør røre ved, nemlig oversættelsen af MediaWiki-brugermanualen til dansk. Se listen med danske sider, der bruger MediaWiki. --Ribe (diskussion) 13. sep 2013, 21:56 (CEST)
"...vest for Storebælt ..." udelukker Bornholm, og det er nok ikke hensigten. Jeg er i øvrigt enig i at Wikipedia skal være for hele landet. --Asathoor (diskussion) 22. sep 2013, 12:20 (CEST)

Jamen, nu vi er i gang - og jeg skal lige tilføje, at jeg ikke har mulighed for at deltage ved generalforsamlingen - så synes jeg der findes vigtigere ting end ovenstående. F.eks. ville det være rart med en tilføjelse til vedtægterne om hvornår der senest skal være lagt et referat på nettet over seneste bestyrelsesmøde. Det ser ud som om der ikke har været afholdt bestyrelsesmøder det sidste års tid, og det seneste referat er stadig kun "foreløbigt". Desuden burde det tilføjes, et eller andet sted, hvordan arbejdsfordelingen er omkring opdateringer på Wikimedia Danmarks hjemmeside, så der rent faktisk er nogen som rykker folk for deres bidrag til "communitiet". Og til sidst, hvorfor foregår denne diskussion her? (sidstnævnte, er et ganske retorisk spørgsmål). Philaweb 14. sep 2013, 10:44 (CEST)

Hvorfor diskussionen foregår her er vel mest fordi det oplagte netsted da.wikimedia.org endnu ikke er oprettet, igen et eksempel på at vi sakker bagud i forhold til vore nabolande, hvor for eks. no.wikimedia.org og se.wikimedia.org indbyder til engagement. Endnu et punkt, der kan tages op på generalforsamlingen. Følgende danske lokaliteter har egen mediawiki-installation:
Værsgo - de gør det så vel! --Ribe (diskussion) 15. sep 2013, 14:56 (CEST)
dk.wikimedia.org findes - det er landekode her. Men vi har ikke prioriteret det højt at flytte der over, men det er på listen. Det ligner du gerne vil aktiv i Wikimedia Danmark. --Steen Th (diskussion) 15. sep 2013, 16:31 (CEST)
Der er plads til forbedring. --Ribe (diskussion) 15. sep 2013, 17:02 (CEST)
Jep. Og svenskerne og nordmænd har flere aktive, så en mere vil altid være velkommen. --Steen Th (diskussion) 17. sep 2013, 16:48 (CEST)

Med hensyn til "F.eks. ville det være rart med en tilføjelse til vedtægterne om hvornår der senest skal være lagt et referat på nettet over seneste bestyrelsesmøde. Det ser ud som om der ikke har været afholdt bestyrelsesmøder det sidste års tid, og det seneste referat er stadig kun "foreløbigt". Vi har nu endeligt fået kopieret vores gamle referater. De ligger nu offentligt på https://dk.wikimedia.org/wiki/Bestyrelsesm%C3%B8de Tak for input. — Fnielsen (diskussion) 19. sep 2013, 11:46 (CEST)

Efter generalforsamlingen[redigér wikikode]

Vedtægterne siger, at medlemmer kan stille forslag, og da forslagsstiller ikke er medlem af foreningen Wikimedia Danmark, kunne generalforsamlingen have valgt at afvise forslagene af den grund. Vi valgte at behandle forslagene alligevel, da de berører væsentlige problemstillinger.

 • Hvad hjemsted angår, er det almindelig dansk foreningspraksis at anføre et sådant i vedtægterne. Hjemstedet har betydning i forhold til værneting, altså hvor man skal gå hen for at lægge sag an mod foreningen. Det ville være lidt vel dyrt, hvis nogen lagde sag an mod foreningen ved en vestjysk byret. Der var bred enighed om at afvise forslaget.
 • Hvad angår pligt til at holde generalforsamlingen bestemte steder, fandt vi ikke nogen grund til at ændre på vedtægterne, men hvis en gruppe frivillige ønsker at arrangere generalforsamlingen, må man jo sige til.

Alt i alt: Tak for forslagene, men nej tak. --Palnatoke (diskussion) 22. sep 2013, 23:31 (CEST)

Genmæle med ris og ros[redigér wikikode]

Referatet fra Wikimedia Danmarks generalforsamling 2013 foreligger allerede, hvor ovenstående er behandlet under punktet indkomne forslag:

En WIkipedianer, der ikke er medlem foreningen (og kan derfor formelt set ikke forslå med indkomne forslag), foreslår på Wikipedia

 • Sletning af Foreningens vedtægter § 1, stk. 3 om foreningens hjemsted i København
 • Indføring af § 3, stk. 6: Generalforsamlingen foregår ulige år i København og lige år i en by i provinsen, vest for Storebælt.

Formanden foreslår at afviser forslagene. Generalforsamlingen afviser forslag.

Som forslagsstiller må jeg kritisere referenten bruger:Fnielsen's ringe retskrivning, ligesom jeg bemærker at landsformanden bruger:Palnatoke har henstillet generalforsamlingen afvisning af forslagene, hvilket der så åbenbart har været flertal for.

For at uddybe hvad jeg står for har jeg opdateret min brugerside. Til sammenligning og ros vil jeg fremhæve bruger:Morten Haagensen, som har vist et stort engagement med oprettelse og redigering af artikler. Engagement er hvad dansk wikipedia og alle dansk-talende brugere af dette medie har brug for. Det er fortsat min konklusion og erfaring, at foreningens virke i højere grad bør flyttes vestpå. Jeg er åben for kommentarer. --Ribe (diskussion) 23. sep 2013, 13:51 (CEST)

Der var én deltager, som udtrykte støtte til forslaget om at slette § 1, stk. 3, mens der var enstemmighed om at afvise det andet forslag. Hvad foreningens virkes geografiske udstrækning angår, afhænger dette ganske og aldeles af de medlemmer og frivillige, som vælger at lægge en arbejdsindsats i foreningen. Jeg har i november aftalt et møde i det nordjyske, som jeg håber på/regner med vil føre til udadvendte aktiviteter der. Dette vil der komme nærmere besked om, når vi ved mere. --Palnatoke (diskussion) 23. sep 2013, 14:30 (CEST)

Svar:

 1. Der var en række stave- og sprgofelj i referatet som jeg nu har rettet (Er der flere?). Jeg synes det var mere relevant at få referatet op så hurtigt som muligt frem for så staveperfekt som muligt.
 2. Jeg blev overrasket over at formanden sagde at du (Ribe) ikke var medlem af foreningen. Hvis du vil være sikker på at dine forslag behandles skal du melde dig ind i foreningen. Det koster 100 kr om året.
 3. Som jeg har sagt før: Jeg er bange for at Folkeoplysningsloven kræver en hjemkommune, hvis man ønsker tilskud. En sletning af stykket i paragraffen kan derfor betyde at vi afskærer os for fremtidig støtte. Det er udbredt for landsforeninger at have en hjemkommune, se, f.eks "AOF Danmark har hjemsted i Københavns Kommune." [2] Det hindrer ikke foreningen i at operere i hele landet.
 4. En generalforsamling kræver en person med lokalkendskab til at kunne skaffe et passende billigt lokale (gratis helst!). Hvis formand og evt. bestyrelse skal have deres rejse betalt til en generalforsamling ville i den nuværende situation dræne foreningen.
 5. Der burde ikke være noget problem i at håndtere bestyrelsesmøde, generalforsamling og andre møde via Skype eller lignende.
 6. Det har vist sig svært at sparke foreningsarbejdet i gang andre steder end i København. Der har været lidt i Odense og hist og her. Hvis der er folk rundt omkring i Danmark der ønsker at komme i gang med undervisning, småmøder som WikiWednesday og andet må de endelig sige til.

Fnielsen (diskussion) 23. sep 2013, 20:07 (CEST)

Folkeoplysning[redigér wikikode]

Ved generalforsamlingen 2013 havde Wikimedia Danmark det forløbne år modtaget kontingent fra 19 personer (betalende medlemmer) og jeg kan til sammenligning konstatere, at Wikimedia Norge har ca. 100 medlemmer og Wikimedia Sverige har 178 medlemmer. Dansk Wikipedia sakker altså overordentligt meget bagud i forhold til vore sammenlignelige nabolande på det organisatoriske plan.

Årsagen til skribenternes manglende engagement i det organisatoriske arbejde skyldes for mig at se den fejl, at Wikimedia Danmarks stiftere i 2009 valgte at underlægge sig folkeoplysningsloven, der stiller krav om fast hjemstedskommune, således at kontrol og styring forvaltes af Københavns Kommune.

Skal folkeoplysningsloven revideres mht. krav om fast hjemstedskommune for at sikre dansk Wikipedias fortsatte popularitet og succes eller skal hele Danmarks befolkning slå sig til tåls med en forsamling af 19 personers smålige bortforklaringer om, at værneting ved en vestjysk byret kunne blive vel dyrt for foreningen og fare for bortfald af kommunal støtte og lokaletilskud? Som bekendt er der også mulighed for en friere konstitution ifølge grundlovens § 78. --Ribe (diskussion) 25. sep 2013, 00:47 (CEST)

Hvis "hele Danmarks befolkning" meldte sig ind i Wikimedia Danmark – og dernæst deltog på førstkommende generalforsamling – så kunne der måske ske noget ved situationen. Philaweb 27. sep 2013, 19:22 (CEST)
Det er mit indtryk at stort set alle danske foreninger (uanset om de er folkeoplysende eller ej) har et hjemsted anført i deres vedtægter af den simple årsag at man derved vælger, hvor man kan blive slæbt for retten, hvis det skulle gå så galt. Vi får i øvrigt hverken kommunal støtte eller lokaletilskud. Hvad medlemstallet angår, skal det i øvrigt sammenlignes med både befolkningsunderlag og antal aktive i de relevante communities. Langt de fleste, der vælger at melde sig ind, er i forvejen aktive i et eller flere Wikimedia-projekter. --Palnatoke (diskussion) 27. sep 2013, 22:16 (CEST)
Københavns Kommune har oplyst, at Wikimedia Danmark ved selvsamme kommune ikke er godkendt som en folkelig forening i henhold til folkeoplysningsloven. Dermed ydes ingen kommunal støtte, hverken økonomisk, til lån af lokaler eller afholdelse af kurser. Ergo Wikimedia Danmark er en 'low budget' lokalforening, hvem gider så at melde sig ind?
Ressortområdet folkeoplysningsloven er 2011 af regeringen Helle Thorning-Schmidt flyttet fra Undervisningsministeriet til Kulturministeriet og disse ministerier har dermed intet med Wikimedia Danmark at gøre.
Foreningens gøren og laden er altså helt uden overordnet tilsyn fra danske myndigheders side og dansk wikipedia styres og kontrolleres åbenbart af en lille gruppe autonome, særligt fra Københavnsområdet.
For at jeg evt. kunne tiltræde et bestyrelsesarbejde, ville det være betinget af et gensidigt ligeværdigt forhold, hvor landsmøde/generalforsamling på ordnet vis for eksempel skal foregå hvert andet år i en by i provinsen. --Ribe (diskussion) 27. sep 2013, 23:51 (CEST)
Jamen lad os da bare slå det fast: Vi er særdeles autonome, næsten anarkistiske, og i øvrigt nogle i alle sammenhænge ubehagelige mennesker. Når det så er sagt, har resten af dit indlæg ikke ret meget med realiteterne at gøre. Når vi ikke søger kommunal støtte, sker der ingen godkendelse. Når vi gennemfører de fleste aktiviteter ved hjælp af frivilligt arbejde og/eller i samarbejde med andre organisationer, er det ikke noget stort problem at have et lille budget (man kunne lave mere med et større budget, naturligvis). Ministerierne har naturligvis intet tilsyn med os, men vi har et glimrende samarbejde. Og hvad ligeværdighed angår, skal du da være velkommen til at bidrage med mere. --Palnatoke (diskussion) 28. sep 2013, 00:08 (CEST)
Ligeværdighed på tværs af Storebælt? --Ribe (diskussion) 5. okt 2013, 16:00 (CEST)

Rigsfællesskabet[redigér wikikode]

Jeg mener også Wikimedia Danmark har en forpligtelse overfor rigsfællesskabet med Færøerne og Grønland, der ikke har oprettet en tilsvarende forening. Wikipedia bidrager til folkeoplysning i disse landsdele og har jo bl.a. den kvalitet, at ringe båndbredde ikke er nogen større hindring. De lokale sprogversioner sakker naturligvis langt bagefter den danske og jeg har ikke kendskab til andre installationer af MediaWiki-programmet på færøsk eller grønlandsk, udover dem under Wikimedia-paraplyen.

Som tidligere nævnt har jeg påbegyndt arbejdet med at oversætte MediaWiki-brugermanualen fra engelsk til dansk og har faktisk også forsøgt på at oversætte manualens forside til færøsk og islandsk, men måtte give op med den grønlandske. Disse områder har også behov for folkeoplysning, og vi kan ikke komme udenom, at det kræver en del kendskab til programmet MediaWiki og et større græsrodsarbejde at få en sådan sprogversion til at fungere optimalt med diverse extension, skabeloner, widgets og så videre.

Skal en færøsk og en grønlandsk pendant til Wikimedia Danmark have en chance for at kunne opstå og støtte en fremtidig positiv udvikling, må det være i hele rigsfællesskabets interesse, at befolkningen kan samles om det komplekse arbejde, herunder oversættelse af en brugbar manual til MediaWiki, som flest mulig kan forstå.

Personligt har jeg forgæves forespurgt Statens Kunstfond om midler til oversættelses-arbejdet, ligesom jeg har fået afslået ansøgning om fribolig i Julius Bomholts hus på Fanø, for i en periode at vie min tid til oversættelses-arbejdet. Med et økonomisk frirum kunne jeg også foretage tiltrængt konstruktivt arbejde på dansk wikipedia (se #Navngivning med komma-separator i stedet for parentes).

Alt i alt må Wikimedia Danmark se at få styr på sin økonomi og erkende, at uden støtte af offentlige midler, kommer man ikke langt. Så måske er en ændring af folkeoplysningsloven vejen frem. Foreningen fattes penge og medlemmer. --Ribe (diskussion) 29. sep 2013, 18:48 (CEST)

Trold. — Fnielsen (diskussion) 30. sep 2013, 00:22 (CEST)
Jo før jo bedre. --Ribe (diskussion) 30. sep 2013, 15:25 (CEST)