Wikipedia:Wikipedianere/Roller

Fra Wikipedia, den frie encyklopædi


Roller på wikipedia dækker over en lang række opgaver som wikipedianere kan bidrager med. De fleste af nedenstående roller er uformelle og man påtager sig bare den eller de roller man ønsker. Driftsdelen af wikipedida kræver dog nogle udnævnte roller for at få maskineriet til at glide, men ellers bidrager alle wikipedianere til wikipedia på den måde der passer dem bedst; nogle retter stavefejl, andre forsøger at gøre de bedste artikler endnu bedre, andre igen bidrager med hærværksbekæmpelse, løsning af uenigheder eller nogle af de andre administrative opgaver der er forbundet med at holde wikipedia kørende. Alle arbejder dog for det fælles mål at gøre viden tilgængelig for alle.

Ingen af rollerne udelukker andre, og listen er ikke en komplet oversigt over alle måder man kan bidrage til Wikipedia på.

Produktion[rediger kildetekst]

Produktionsholdet står for at oprette og udvide Wikipedias artikler. Uden brugere i denne gruppe ville dansk Wikipedia aldrig vokse sig større.

Artikeludvidere[rediger kildetekst]

Skribenter[rediger kildetekst]

Måske den bedst kendte arbejdsgruppe. Skribenterne skriver de artikler, som du kan læse på dansk Wikipedia. Langt størstedelen af Wikipedias brugere er skribenter, og det er godt, for det er den absolut mest centrale arbejdsopgave. For at blive skribent kræves intet andet end at du ved noget om et emne, og kan finde ud af at skrive om det.

Oversættere[rediger kildetekst]

Bortset fra skribenter, som skriver artikler om emner de kender noget til, har vi også mange oversættere, der bidrager ved at oversætte gode artikler fra en af Wikipedias mange andre sprogudgaver. Som oversætter behøver man i mange tilfælde ikke nødvendigvis have fagligt kendskab til det emne man oversætter, omend det er vigtigt at man altid sikrer at man oversætter eventuelle fagtermer korrekt, så det kan være nødvendigt at dobbelttjekke med faglitteratur for at sikre at man har oversat særlige begreber korrekt. Derudover er det naturligvis en forudsætning at man er tosproglig, og at ens oversættelse er flydende og korrekt dansk.


Faktatjekkere[rediger kildetekst]

Eksperter[rediger kildetekst]

Eksperter er i høj kurs på dansk Wikipedia. Er du ekspert på et område er du den absolut bedste til at holde øje med at det repræsenteres korrekt på dansk Wikipedia. Selvom du er ekspert er du naturligvis stadig nødt til at henvise til tredjepartskilder hvis du selv kommer med påstande i artikler, men omvendt er du sandsynligvis bedre klædt på til at faktatjekke artikler indenfor din ekspertise end almindelige kildejægere.

Kildejægere[rediger kildetekst]

Kildejægere specialiserer sig i at gå på jagt efter tredjepartskilder, der kan bekræfte påstande i dansk Wikipedias artikler. Kildejægere behøver ikke nødvendigvis selv vide noget om emnet - det er vigtigere at de har adgang til faglitteratur eller andre troværdige kilder, som de kan slå op i og få be- eller afkræftet påstande fra Wikipediaartiklerne.


Finpudsere[rediger kildetekst]

Billedjægere[rediger kildetekst]

Billedjægere er ude i felten bevæbnet med deres kamera og øje for et godt billede. De anvender sandsynligvis findvej.dk's oversigt over artikler, der mangler billeder, og rejser rundt og sikrer sig et godt billede af det pågældende emne, som de efterfølgende uploader til Wikimedia Commons under en fri licens.

Grafikguder[rediger kildetekst]

Grafikguder er ferme til design af statistikker, grafer, diagrammer og andre typer grafik, og hjælper eksempelvis ved at oversætte et engelsksproget diagram eller selv oprette et nyt, som de uploader til Commons under en fri licens. Mange almindelige skribenter har ikke de grafiske evner til at illustrere deres artikler, og er derfor i sidste ende afhængige af hjælp fra en grafikgud til at illustrere vigtige artikelpointer.

Korrekturlæsere[rediger kildetekst]

Korrekturlæsere finner og rater stavvefjel. De er herudover, utroligt, gode til at, kommatere. En ofte overset rolle, men korrekturlæsere er absolut vitale for at dansk Wikipedia kan fremstå som et grammatisk ordentligt opslagsværk.

Formateringsfremmere[rediger kildetekst]

Formateringsfremmere kender MediaWiki's formateringsmuligheder ud og ind, og ved alt om hvordan man bruger <nowiki>, <pre>, <tt> og alle de andre tags. De ved hvor mange apostroffer der skal til for at lave en tekst kursiv, fed eller begge dele, samt hvordan man [[wikilinker]] en artikel - og frem for alt ved de hvordan artikeltekst ideelt bør formateres. Uden disse ville de fleste artikler blot være en stor klods af sort tekst på hvid baggrund, så formateringsfremmere er centrale for dansk Wikipedias værdi som et netværk af indbyrdes forbundne artikler.

Skabelonsnedkere[rediger kildetekst]

Skabelonsnedkere er vant til at arbejde med programmeringskode, og holder af at bygge skabeloner op fra bunden af, eller at importere brugbare skabeloner fra andre sprogs Wikipediaudgaver.

Debattører[rediger kildetekst]

Debattører engagerer sig aktivt i de igangværende debatter om Wikipedias indhold, fremtid, politik eller potentiale. De er ofte at finde på Landsbybrønden, men ses også på de mange artikeldiskussionssider, slette- og flyttediskussioner og andre steder, hvor der er behov et par ekstra øjne eller en konstruktiv kommentar.

Initiativkoordinatorer[rediger kildetekst]

Initiativkoordinatorer har hovedet fuldt af gode idéer. En ny portal, et nyt samarbejdsprojekt eller en helt ny måde at forstå Wikipedia på? Initiativkoordinatorer er ofte dristige, springer entusiastisk ud i at afprøve deres nye idéer, og koordinerer aktivt processen sammen med andre interesserede brugere.

Mentorer[rediger kildetekst]

Mentorer er pædagogiske og tålmodige og kan lide at lære fra sig. De kan måske selv huske hvordan det var at være ny på Wikipedia og ikke helt have styr på regler og muligheder, og de vil gerne tage nye brugere under deres vinger og oplære dem i hvordan man hurtigt bliver en aktiv og værdsat del af den dansk Wikipedia.

Konfliktknusere[rediger kildetekst]

Konfliktknusere er dansk Wikipedias debatmæssige bomberyddere. Dvs. at de er gode til at afmontere potentielt eksplosive diskussioner inden de går over gevind. Mange brugere brænder meget for Wikipedia, og bølgerne kan somme tider gå højt når to modsatrettede opfattelser støder sammen. I disse tilfælde er det altid godt at have en konfliktknuser i nærheden, der med venlighed, tålmodighed og en pragmatisk sans høfligt kan dirigere diskussionen i retning af forsøg på konsensus. At være konfliktknuser kræver en evne til at holde hovedet koldt samt et diplomatisk flair for at sikre at en diskussion ikke går i hårdknude, og at alle involverede overholder god wikikette.

Drift er en samlingsbetegnelse for de grupperinger, der står 'bag scenen' i den daglige drift af dansk Wikipedia.

Administratorer[rediger kildetekst]

Administratorerne er nok en af de bedst kendte brugergrupper på dansk Wikipedia. De er hovedansvarlige for at sikre mod hærværk og blokere vandaler. Der er ofte et stort overlap mellem dansk Wikipedias mest aktive brugere og administratorerne, men posten giver ikke i sig selv en administrator "mere ret" i en diskussion end en menig bruger.

Botter[rediger kildetekst]

Botter er robotbrugere, der er blevet programmeret til at udføre simple opgaver i stor mængde. Det gode ved at anvende en bot til store mængder trivielle opgaver (såsom masserettelse af en bestemt fejl) er, udover at det er kedeligt, at menneskelige brugere bliver frigjort til at udfylde andre, mere komplicerede roller på dansk Wikipedia. Rent teknisk er en bot en bruger, men da der ikke er nogen 'inde i' botten giver det ikke mening at skrive til en bot såsom på dens brugerdiskussion. I stedet bør man kontakte dens operatør.

Botoperatører[rediger kildetekst]

Botoperatører er de brugere, der står bag dansk Wikipedias mange botter. En 'botoperatør' er, i modsætning til en bot, ikke som sådan en særskilt brugergruppe, men blot en paraplybetegnelse for brugere, der har en tilknyttet botbruger, som de kan programmere til at udføre opgaver på dansk Wikipedia. Hvis en bot laver uhensigtsmæssige redigeringer er det den pågældende bots operatør, og ikke botten selv, som man bør henvende sig til. Det er ligeledes botoperatørerne som man skal kontakte hvis man har en opgave, der egner sig til en bot.

Bureaukrater[rediger kildetekst]

Bureaukrater er ansvarlige for at udnævne nye administratorer efter disses anmodning om administratorstatus er blevet godkendt. Bureaukrater kan også tildele og fjerne tilladelse til at køre botter (helt eller delvist automatiserede computerprogrammer) samt tildele bureaukratstatus. Disse er bureaukraternes eneste unikke funktioner, som sjældent benyttes, hvorfor antallet af bureaukrater også søges at holdes så lavt som muligt.

Patruljanter[rediger kildetekst]

Patruljanter er brugere, der har fået tildelt evnen til at markere nylige bidrag til dansk Wikipedia som 'patruljerede'. At patruljere et bidrag vil sige at man bekræfter at bidraget er korrekt og ikke indeholder hærværk, forkert information eller lignende. Patruljanter kan således på mange måder ses som en form for "proaktive faktatjekkere", da de sikrer at alle nye bidrag er korrekte.

Tjekbrugere[rediger kildetekst]

Tjekbrugere er en håndfuld brugere, der har evnen til at tjekke en brugers IP-adresse og lignende information, og dermed kunne afgøre hvorvidt den pågældende bruger benytter sig af flere samtidige brugerkonti (såkaldte 'sokkedukker'). Oplysninger om en brugers IP-adresse er personlig information, og evnen til at tjekke den er derfor underlagt en række skrappe krav, ligesom antallet af brugere, der har evnen, holdes på et absolut minimum.

Eksterne relationer[rediger kildetekst]

Der er en verden udenfor dansk Wikipedia, og det er vigtigt at sikre at vi har brugere med eksterne relationer hvis vi vil sikre at dansk Wikipedia også rent faktisk kan gøre en forskel ude i verden.

Wikimedia Danmark[rediger kildetekst]

Wikimedia Danmark er en forening og den danske gren af Wikimedia Foundation. Det er derfor det tætteste vi pt. har på et dansk 'talerør' for organisationen bag Wikipedias servere. Foreningen taler ikke på vegne af dansk Wikipedias brugere som helhed, men er stadig en central spiller i forhold til at håndtere vores eksterne relationer.

Ekspertjægere[rediger kildetekst]

Ekspertjægere er gode til at støve eksperter op ude i den virkelige verden, og få disse til at gennemlæse, og forhåbentlig justere eventuelle fejl, i Wikipedias artikler indenfor deres fagområde. Hvis de pågældende eksperter ikke selv er Wikipedia-brugere, og ikke ønsker at blive det, er ekspertjægerne også i stand til at videreformidle eksperternes feedback på artiklen - f.eks. gennem en anvendelse af {{huskeliste}} på artiklens diskussionsside.