Livsvarigt fængsel

Fra Wikipedia, den frie encyklopædi
Gå til: navigation, søg

Livsvarigt fængsel eller fængsel på livstid er en tidsubestemt fængselsstraf, der varer eller hele den livstidsdømtes resterende liv; de facto varierer perioden mellem jurisdiktionerne. Mange lande har et loft over, hvor længe livstidsdømte kan sidde fængslet – typisk mellem 7 og 50 år – og ofte kan de dømte ansøge om benådning eller prøveløsladelse efter en bestemt periode.[1]

Livsvarigt fængsel idømmes blandt andet for mord, voldtægt, brandstiftelse og handel med narkotika, samt terrorhandlinger. I næsten alle jurisdiktioner uden dødsstraf er livsvarigt fængsel den strengeste straf. Kun meget få lande har ophævet begge strafformer – det drejer sig bl.a. om Norge, Portugal og Spanien.

I Danmark har livsvarigt fængsel siden 1930 været Straffelovens strengeste straf. I den militære straffelov var dødsstraf dog den strengeste frem til den 3. maj 1978.[2][3] Livstid skal i princippet tages bogstaveligt, men Kriminalforsorgen har tidligere oplyst, at livstidsdømte afsoner gennemsnitligt 15 til 17 år i fængsel.[4][5][6]

Livsvarigt fængsel i Danmark[redigér | redigér wikikode]

I Danmark har livsvarigt fængsel siden 1930 været Straffelovens strengeste straf. Der er ingen generel regel for, hvor alvorlig en forbrydelse skal være for at livsvarigt fængsel kommer i betragtning, men i praksis har især drab på børn, rovmord samt dobbeltdrab eller flere drab medført lovens strengeste straf.

Prøveløsladelse[redigér | redigér wikikode]

Begrebet livsvarigt skal teoretisk opfattes bogstaveligt, dog er der i Straffelovens § 41 angivet, at der efter 12 års afsoning af justitsministeren skal tages stilling til, om den dømte skal prøveløslades, samtidig med at der fastsættes en prøvetid, der ikke må overstige 5 år. Formelt kan dronningen ifølge Grundloven tilstå en benådning, men det er ikke sket i praksis siden vedtagelsen af Straffuldbyrdelseslovens ikrafttræden i 2001.[7]

Hvis der gives afslag på prøveløsladelse, skal der foretages en ny vurdering senest efter et år. Efter 14 års afsoning får den dømte mulighed for at få domstolsprøvet et afslag på prøveløsladelse og derefter hver gang en prøveløsladelse afslås. Hvorvidt en livstidsdømt kan prøveløslades beror blandt andet på om vedkommende stadig udgør en fare, og om vedkommende vil være i stand til at leve kriminalitetsfrit uden for fængslets mure samt indgår det også i vurderingen, hvordan afsoningsforløbet har været. Rigsadvokaten og Retslægerådet inddrages også i vurderingen.[8]

Livstidsdømte i Danmark afsoner gennemsnitligt i 17 år.[4] Der er dog undtagelser og en række dømte har afsonet markant længere. Politimorderen Palle Sørensen, der sad i fængsel i 33 år og børnemorderen Claus Berggren der døde i fængsel i 2002 efter 25 års afsoning. I november 2012 afsonede dobbeltmorderen Naum Conevski og rovmorderen Seth Sethsen fortsat deres livstidsdomme på henholdsvis 28 og 27'ende år.[9]

I perioden fra august 1985 til april 1999 er 13 livstidsdømte blevet løsladt ved benådning. Den gennemsnitlige varighed af frihedsberøvelsen har for disse 13 dømte været 16 år og 9 måneder – dog var den længste afsoningstid på 33 år og 8 måneder.[10] Siden år 2000 er i alt 18 personer i Danmark blevet idømt livsvarigt fængsel. I alt afsoner 25 personer en livstidsdom pr. 2012.

Livstidsdømte i Danmark siden 1980[redigér | redigér wikikode]

Referencer[redigér | redigér wikikode]

 1. Pia Bruun (30/12/2010). "Flertal for livsvarigt fængsel". Radiosolymar. http://www.radiosolymar.es/spanske/nyheder/flertal-livsvarigt-f-ngsel. 
 2. Spm. nr. S 2023, Folketinget, 12/3 01
 3. Anne-Mette Anker Hansen (31. januar 2012). "Da vi genindførte dødsstraffen". Videnskab.dk. http://videnskab.dk/blog/da-vi-genindforte-dodsstraffen. 
 4. 4,0 4,1 Maria Christine Madsen, Christian Steffens Nielsen (11. marts 2012). "Livstidsfanger sættes på fri fod". BT. http://www.bt.dk/krimi/livstidsfanger-saettes-paa-fri-fod. 
 5. FAKTA: Det betyder fængsel på livstid, Fyens Stiftstidende, 17. december 2013
 6. Fængsel på livstid betyder i snit 15 år, BT, 22. december 2011
 7. "Straffuldbyrdelsesloven". Retsinfo. https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=825. 
 8. Susanne Vigsø Grøn (20. december 2011). "Fængsel på livstid betyder ikke resten af livet". DR Nyheder. http://www.dr.dk/Nyheder/Indland/2011/12/20/125051.htm. 
 9. Hanne Broberg (6. maj 2012). "Seth har siddet længst i fængsel". Sermitsiaq. http://sermitsiaq.ag/node/125534. 
 10. "Kapitel 8 - Fængsel på livstid". Justitsministeriet. Januar 2003. http://jm.schultzboghandel.dk/upload/microsites/jm/ebooks/bet1424/bet/kap8.html. 
 11. Jens Aagaard (23. december 2011). "Her er Danmarks værste forbrydere". Søndagsavisen. http://sondagsavisen.dk/2011/51/her-er-danmarks-vaerste-forbrydere.aspx. 
 12. Astrid Søndberg - Birger A. Andersen (1. januar 2012). "Dømt til livstid: 1977-1997". BT. http://www.bt.dk/krimi/doemt-til-livstid-1977-1997. 
 13. "DRABSSAGER - 1980". Danske Drabssager.dk. http://drabssageridanmark.beboer2650.dk/html/drabssager_-_1980.html. 
 14. Peter Thorup (20. december 2010). "Livstid for at dræbe kone og børn". TV 2 Nyhederne. http://nyhederne-dyn.tv2.dk/article.php/id-35933484:livstid-for-at-dr%C3%A6be-kone-og-b%C3%B8rn.html. 
 15. "Far får livstid for drab på tre børn". Jyllands-Posten. 25. oktober 2011. http://jp.dk/indland/krimi/article2586745.ece. 
 16. Claus Jessen (6. januar 2012). "Mordere får livstid". Ekstra Bladet. http://ekstrabladet.dk/112/article1686654.ece. 
 17. Christian Hansen (27. april 2012). "Livsvarigt fængsel for dobbeltmord". Ekstra Bladet. http://ekstrabladet.dk/112/article1749776.ece. 
 18. Kvinde får fængsel på livstid for mordbrand i Greve, TV 2/Lorry, 17. december 2013

Eksterne henvisninger[redigér | redigér wikikode]