Michael Bjørn Hansen

Fra Wikipedia, den frie encyklopædi

Michael Bjørn Hansen (født 1945) er en dansk advokat, som driver Advokatfirmaet Michael Bjørn Hansen med særlig ekspertise inden for strafferet og skatteret. Som advokat har han været i kontorfællesskab med bl.a. advokaterne Kirsten Bindstrup, Birgitte Markeprand, René Schack m.fl.

Før Michael Bjørn Hansen gik ud og arbejdede som advokat, havde han været ansat under Skatteministeriet i 30 år heraf 22 år som kontorchef. Som kontorchef har han bl.a. været chef for Personalekontoret, Revisionskontoret, kontoret for kapitalgevinster, kontoret for straffesager m.fl.

I sin tid som kontorchef har Michael Bjørn Hansen skrevet en lang række artikler om skatteretlige emner i skattetidsskrifter og har ofte deltaget i den offentlige debat både i de trykte medier og i TV.

I 1978 blev Michael Bjørn Hansen ansat som manuduktør i strafferet på jurastudiet på Københavns Universitet og tre år senere begyndte han også at undervise i skatteret samme sted. Han stoppede i begge fag i 2016.

Indenfor strafferet har Michael Bjørn Hansen skrevet tre artikler i Ugeskrift for Retsvæsen (U 2002.391B, U 2005.140B og U 2006.384B) om forsætsbegrebets nedre afgrænsning, det såkaldte dolus eventualis, hvor han lancerede begrebet acceptforsæt. Kommenteret straffelov, Almindelig del, 10. udgave, bekræfter at udtrykket ”acceptforsæt” i dag anvendes.

I 2010 udgav han bogen Hvad må politiet ?, der blev genudgivet i 2011 under titlen Dig og politiet.

Desuden har Michael Bjørn Hansen været tilsynsværge på Anstalten i Herstedvester (bl.a. fængsel for personer idømt forvaring ( tidsubestemt straf).) 

Udover sit skatte- og strafferetlige virke har Michael Bjørn Hansen fra 1980 til 1983 været administrator for Andelsboligforeningen ”Skt. Gjertrud”, København K.

I sommeren 2009 gik Michael Bjørn Hansen ind i debatten om SKAT's kontrolvirksomhed. Det afstedkom en artikel i Skatterevisorforeningens 40 års jubilæumsskrift, en kronik i Politiken[1] og Information[2].

Fordi en kommunaldirektør blev suspenderet for at have modtaget koncertbilletter fra en leverandør, gik Michael Bjørn Hansen til medierne med, at noget tilsvarende var foregået i SKAT. Det medførte en undersøgelse, hvis resultatet[3] forelå ultimo januar 2011. Resultatet blev at 5 topdirektører i SKAT måtte tilbagebetale 30.000,00 kr. hver på grund af en safari- og golfferie i Sydafrika.Det resulterede en lederartikel i Jyllands Posten den 4. februar 2011, hvor avisen satte spørgsmålstegn ved om de pågældende direktører kunne fortsætte i SKAT.

I den forbindelse kom det frem, at toppen i Skatteministeriet havde overvåget Helle Thorning-Schmidts skattesag[4] orienterede Michael Bjørn Hansen offentligheden[5] om, at det ikke var første gang en overvågning af denne type havde fundet sted. Michael Bjørn Hansen redegjorde for den overvågning, der havde fundet sted af Henriette Kjær Information den 10.-11. december 2011[6] og Politiken d. 11. december 2011[7]

I 1984 var Michael Bjørn Hansen medstifter af Cafe Krasnapolsky; han var medlem af ledelsen til 1996. Cafe Krasnapolsky var et 1980er ikon. Det var der man kom. Michael Bjørn Hansen var desuden med i Krasnapolsky – koncerners datterselskaber: Cafe U-matic, Restaurant Tokanten og Montmartre. Michael Bjørn Hansen har udgivet bogen ”Cafe Krasnapolsky – 10 års cafeliv”. Fra 1997 til 1998 var Michael Bjørn Hansen medejer af Restaurant F i Magstræde. Han var fra 1995 administrator for Skovshoved Garage Compagni. Som aktiv i Morgan Club of Denmark arrangerede Michael Bjørn Hansen i nogle år efterårstræf for Morgan-biler.

I efteråret 2008 begyndte han at arbejde med sager, hvor bankkunder havde haft store tab – hele pensionsformuer var væk – på grund af særdeles dårlig rådgivning om gearede investeringer med stor risiko. Det medførte en del skriveri i pressen. Bl.a. i Jyllands Posten d. 24. januar 2009 og Berlingske Business d. 16. februar 2009.

I efteråret 2013 medvirkede Michael Bjørn Hansen i DR 1s fire udsendelser ”I skattely”, der fik Cavling-prisen. I den forbindelse redegjorde Michael Bjørn Hansen for, at bl.a. Jyske Banks medarbejder medvirkede til skattesvig. Jyske Bank prøvede at true ham til at trække sine udtalelser tilbage, hvilket bl.a. skete ved, at banken antog en advokat, der truede Michael Bjørn Hansen med et alvorligt sagsanlæg. Michael Bjørn Hansen henviste, at han havde Tintin som forbillede, hvorfor han blankt afviste truslen. Politiken 5/11-2013 (Forsidehistorie).

I de følgende år blev Michael Bjørn Hansen brugt af DR og TV2 til at kommentere skattespørgsmål. Bl.a. har han hyppigt kommenteret den store svindelsag vedr. refusion af skat af aktieudbytte.

Politiken bragte d. 8. maj 2015 på forsiden en skarp kritik af skattemyndigheden, fordi myndigheden ikke fulgte op på oplysninger om store gemte formuer i Schweiz, der ejes af personer, der er skattepligtige i Danmark.

18. juni 2018 bragte Berlingske Tidende et indlæg med titlen ”Når forsvareren spiller golf med dommeren”, om problemet, hvor uafhængige advokaterne er af dommerne. Dette indlæg affødt en del debat.

Politisk virke[redigér | rediger kildetekst]

I 1963 var Michael Bjørn Hansen initiativtager til stiftelsen af og formand for foreningen ”Ung Debat”, der var en tværpolitisk organisation, der primært beskæftigede sig med udenrigspolitik, herunder Danmarks fremtid i Europa. Midt i 1960'erne var han aktiv i Foreningen KRIM, hvor han arbejdede med kriminalpolitiske emner. I den forbindelse var han tilsynsværgeHerstedvester Statsfængsel.

Under sit universitetsstudium var Michael Bjørn Hansen studenterpolitisk aktiv og var bl.a. formand for Studentersamfundet.

Han var repræsentant for Københavns Universitets deltidslærere i de styrende organer. I en årrække medlem af Det Juridiske Studienævn. Fra 1985 til 1993 var han medlem af konsistorium for Københavns Universitet. (Konsistorium var universitetets øverste ledelse). Fra 1983 til 1987 formand for Djøf'erne i den statslige skatteforvaltning og medlem af Djøfs repræsentantskab.

Fra 1988 til 2002 var han formand for de akademiske chefer i Told- Skattestyrelsen. Fra 1996 til 2006 var han medlem af Skatteankenævnet for Gentofte Kommune. Fra 1986 til 2000 var han formand for bestyrelsen for ”Erhvervslivshistorisk Bureau ApS”, der udarbejdede erhvervshistoriske værker, jubilæumsskrifter o.l.

Michael Bjørn Hansen var medlem af Socialdemokratiet, men udmeldte sig i 2002. Udmeldelsen skete efter eget udsagn for at komme en eksklusion i forkøbet, idet Michael Bjørn Hansen havde udtalt sig meget kritisk om det samarbejde med de konservative flertal i Gentofte Kommune, som de socialdemokratiske medlemmer af kommunalbestyrelse havde indledt.[8] Efter udmeldelsen meldte han sig ind i Enhedslisten.[9] Michael Bjørn Hansen havde tidligere ved Kommunalvalget 2005 stillet op for Enhedslisten i Gentofte, hvor han opnåede flest personlige stemmer, men ikke blev valgt til kommunalbesyrelsen.[10]

Michael Bjørn Hansen har siden meldt sig ud af Enhedslisten.

Kontroverser[redigér | rediger kildetekst]

Falsk titel[redigér | rediger kildetekst]

I 2009 fik han kritik fra Københavns Universitet, fordi han i et advarende brev til politikeren Trine Pertou Mach havde betegnet sig som "lektor i strafferet ved Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet", selv om han var "ekstern lektor", dvs. ikke fastansat, ved Københavns Universitet.[11] Formelt set er det rigtigt, at Michael Bjørn Hansen ikke var fastansat, men han havde på det tidspunkt været ansat uden afbrydelse i 30 år. Titlen var i øvrigt ikke falsk. Michael Bjørn Hansen var ekstern lektor.

Sagsanlæg mod jurastuderende[redigér | rediger kildetekst]

I 2015 klagede jurastuderende og radikal politiker Kristian Hegaard over sin underviser Michael Bjørn Hansen. Kort efter blev Kristian Hegaard sagsøgt af Michael Bjørn Hansen for æreskrænkelser. Michael Bjørn Hansen tabte sagen ved retten i Helsingør. Kristian Hegaard havde indgivet en klage over Michael Bjørn Hansen, hvori der indgik urigtige oplysninger fra Kristian Hegaard side, men det var ikke tilstrækkeligt til at kunne få Hegaard dømt.

Københavns Universitet modtog i 2014 en klage over Michael Bjørn Hansen fra en anden jurastuderende. Klagen førte ikke til nogen sanktion overfor Michael Bjørn Hansen.


CV[redigér | rediger kildetekst]

Udgivelser[redigér | rediger kildetekst]

 • Vesterport. En by i byen, 1990, eget forlag.
 • Krasnapolsky. Ti års cafeliv, Per Kofods Forlag 1994.[12]
 • Hvad må politiet, Nyt Juridisk Forlag 2010.[13]
 • Dig og politiet, Nyt Juridisk Forlag 2011.[14]

Artikler og debatindlæg[redigér | rediger kildetekst]

 • ”Om forsætsbegrebets nedre område” Ugeskrift for Retsvæsen 2002, side 391 B. [15]
 • ”Acceptforsæt – en farbar vej” Ugeskrift for Retsvæsen 2005, side 140 B. [16]
 • ”Hypotetisk forsæt ved flerhed af forpligtelser” Ugeskrift for Retsvæsen 2006, side 384 B. [17]
 • ”Om rækkevidden af skattekontrollovens § 13, stk. 2” i Festskrift til Jørn Vestergaard. [18]
 • Kronik Politiken d. 25. juli 2009: ”Bekæmpelse af skattesnyd – et flop”. [19]
 • Skatterevisorforeningens Jubilæumsskrift, 1969 – 2009: ”Skattestrafferetten –en pyntegenstand”.
 • Information 27. juli 2009: ”Hård kritik af indsatsen mod skattesnyd” [20]
 • Jyllandsposten 23. marts 2010: ”Insider advarer om bestikkelse i SKAT” [21]
 • Information 21. januar 2009: ”Øvelse i anholdelse af unge mennesker” [22]
 • Berlingske Tidende 15. november 2011: ”Loft snagede i Kjærs skatteforhold”
 • Jyllandsposten 24. januar 2009: ”Bankrådgivning får hård kritik” [23]
 • Take off 2. september 2011: ”Rejsebureau stævner Rejsegarantifonden for 1 mio. kr.”
 • Information 9. december 2011: ”Tidligere kontorchef kritiserer SKAT” [24]
 • Jyllandsposten 23. januar 2009: ”Advokat: Banker bør betale for prøvesager” [25]
 • JP Aarhus 1. december 2011: ”Opsparing forvandlet til gæld” [26]
 • Skatteministeriet 30. september 2003: ”Nyt skatteservice-center i Øresundsregionen” [27]
 • Epn.dk VM 2010, 18. april 2004: ”Danskerne vil trække banken i retten” [28]
 • Advokaten nr. 7, 25. september 2006: ”Salg af forældrekøbslejligheder til børn”
 • JP, 30. november 2011 kl. 23.35: ”Deloitte anklaget for dårlig rådgivning” [29]
 • Epn.dk VM 2010, 29. marts 2008: ”Skat brandbeskatter forældrekøb” [30]
 • Politiken 1. juli 2010: ”Advokat kræver opgør med friske bombemærkninger i lufthavne”
 • Politiken 1. december 2011: ”Eksperter advarer mod syg kultur i SKAT” [31]
 • Luftfartsbladet nr. 2 2011: ”Hvad må man sige i en lufthavn?”

Referencer[redigér | rediger kildetekst]

 1. ^ pol.dk:Kronik: Bekæmpelse af skattesnyd flopper – Politiken.dk (Webside ikke længere tilgængelig)
 2. ^ information.dk: Hård kritik af indsatsen mod skattesnyd | information.dk
 3. ^ ft.dk: ft.dk – bilag 111 – 2010/2011
 4. ^ dr.dk: OVERBLIK: Skattesagen fra gulv til Loft – dr.dk/Nyheder/Politik
 5. ^ dr.dk: Loft også inde over Kjærs skattesag – dr.dk/Nyheder/Indland
 6. ^ information.dk: Tidligere kontorchef kritiserer Skat | information.dk
 7. ^ pol.dk:Eksperter advarer mod syg kultur i Skat – Politiken.dk Arkiveret 12. marts 2012 hos Wayback Machine
 8. ^ "Socialdemokratiet i Skovshoved genopstod, Villabyerne, 02.03.2008". Arkiveret fra originalen 5. marts 2016. Hentet 8. december 2011.
 9. ^ Debattør går bag om politiet, Villabyerne, 03.06.2010
 10. ^ Resultat af Enhedslistens valg 2005 i Gentofte kommune
 11. ^ "Advokat opgav falsk titel" (Webside ikke længere tilgængelig), Berlingske.dk, 19. august 2009.
 12. ^ "Krasnapolsky – ti års cafeliv" (Webside ikke længere tilgængelig)
 13. ^ "Hvad må politiet" (Webside ikke længere tilgængelig)
 14. ^ "Dig og Politiet" (Webside ikke længere tilgængelig)
 15. ^ "Om forsætsbegrebets nedre område"
 16. ^ "Acceptforsæt – en farbar vej"
 17. ^ "Hypotetisk forsæt ved flerhed af forpligtelser" (Webside ikke længere tilgængelig)
 18. ^ "Om rækkevidden af skattekontrollovens § 13, stk. 2" (Webside ikke længere tilgængelig)
 19. ^ ”Bekæmpelse af skattesnyd – et flop” (Webside ikke længere tilgængelig)
 20. ^ ”Hård kritik af indsatsen mod skattesnyd”
 21. ^ ""Insider advarer om bestikkelse i SKAT"". Arkiveret fra originalen 27. marts 2010. Hentet 23. september 2011.
 22. ^ "Øvelse i anholdelse af unge mennesker”
 23. ^ ”Bankrådgivning får hård kritik” (Webside ikke længere tilgængelig)
 24. ^ ”Tidligere kontorchef kritiserer SKAT”
 25. ^ ”Advokat: Banker bør betale for prøvesager” (Webside ikke længere tilgængelig)
 26. ^ ”Opsparing forvandlet til gæld”
 27. ^ ""Nyt skatteservice-center i Øresundsregionen"". Arkiveret fra originalen 30. juni 2007. Hentet 11. januar 2012.
 28. ^ ""Danskerne vil trække banken i retten"". Arkiveret fra originalen 22. april 2009. Hentet 11. januar 2012.
 29. ^ ""Deloitte anklaget for dårlig rådgivning"". Arkiveret fra originalen 4. december 2011. Hentet 11. januar 2012.
 30. ^ ”Skat brandbeskatter forældrekøb” (Webside ikke længere tilgængelig)
 31. ^ ”Eksperter advarer mod syg kultur i SKAT”