Natura 2000-område nr. 121 Arreskov Sø

Fra Wikipedia, den frie encyklopædi
Spring til navigation Spring til søgning
Natura 2000-område nr. 121 Arreskov Sø
Arreskov sø set fra øst.jpg
Arreskov Sø set fra øst
Geografi
Region Region Syddanmark
Kommune(r) Faaborg-Midtfyn Kommune
Areal 657 ha
Udpegningsgrundlag
Naturtyper*

Arter

Fuglebeskyttelsesområde nr. 78

Oversigtskort
Syddanmark
Natura 2000-område nr. 121 Arreskov Sø
Natura 2000-område nr. 121 Arreskov Sø
De *-mærkede er prioriterede naturtyper

Natura 2000-område nr. 121 Arreskov Sø ligger nord for Svanninge BakkerSydfyn, omkring den største sø på Fyn, Arreskov Sø. Natura 2000-området har et areal på 657 hektar hvoraf ca. 50 ha ejes af staten. Det består af et habitatområde (H 105) og et fuglebeskyttelsesområde (F 78).

Odense Ås begyndelse ved østbredden af søen

Områdebeskrivelse[redigér | redigér wikikode]

Arreskov Sø er et dødis-område, der er dannet under sidste istid. Den indeholder søtyperne næringsrig sø og kransnålalgesø, og er relativ næringsrig på grund af tilførte næringsstoffer. Mod nord og vest omgives Arreskov Sø af enge og moser, hvoraf de nærmest liggende er tidligere søbund, opstået ved at man sænkede søens vandstand med 75 cm i 1924-25. Flere steder på den gamle søbund findes meget artsrige rigkær med forekomst af orkideer, som feks. sumphullæbe og majgøgeurt samt den sjældne engensian. Der er store sumpskove, som typisk er opstået ved tilgroning af lysåbne moser og enge. Sumpskovene omfatter skovnaturtyperne ege-blandskov, elle- og askeskov samt skovbevokset tørvemose. Området er udpeget for at beskytte den store forekomst af naturtypen næringsrig sø, de store artsrige rigkær samt de vigtige levesteder for yngle- og trækfugle.

Natura 2000-området ligger i Faaborg-Midtfyn Kommune i Vandområdedistrikt Jylland og Fyn og Vandområdedistrikt Sjælland i vandplanopland Vandplan 1.13 Odense Fjord [1]

Arreskov Sø set fra vest

Fredning[redigér | redigér wikikode]

Arreskov Sø og et område omkring, i alt 824 hektar blev fredet i 1995[2]

Se også[redigér | redigér wikikode]

Eksterne kilder og henvisninger[redigér | redigér wikikode]