Natura 2000-område nr. 48 Stubbe Sø

Koordinater: 56°15′21″N 10°42′38″Ø / 56.25583°N 10.71056°Ø / 56.25583; 10.71056
Fra Wikipedia, den frie encyklopædi
Stubbe Sø
Stubbe Sø set mod vest fra fugletårnet ved østenden
Geografi
Region Region Midtjylland
Kommune(r) Syddjurs Kommune
Areal 778 ha
Udpegningsgrundlag
Naturtyper*

Arter

Oversigtskort
Stubbe Sø ligger i Midtjylland
Stubbe Sø
Stubbe Sø
Natura 2000-område nr. 48

56°15′21″N 10°42′38″Ø / 56.25583°N 10.71056°Ø / 56.25583; 10.71056

De *-mærkede er prioriterede naturtyper

Natura 2000-område nr. 48 Stubbe Sø er et EU-habitatområde (H44) der har et areal på i alt 778 hektar, hvoraf søen udgør ca. halvdelen af området. Stubbe Sø er den største sø på Djursland og den tredjestørste i Jylland. Det er en stor, næringsrig, lavvandet sø på knap 4 km² (376 ha). Søen var oprindeligt enden af en fjord, der gik fra Kattegat lidt nord for Dråby Strand og ind i landet. Den ligger i et sø- og moseterræn nordøst for Mols Bjerge, og har afløb via Havmølle Å til Kattegat. Oprindelig var det en hedesø, omgivet af lyngbakker, men beplantning har ændret landskabet, der nu mest består af mørke nåleskove med en lysere bræmme af el og birk ned mod søen.

Søen er udpeget fordi den har stor betydning som yngle- og især rasteområde for store flokke af gæs, ænder, lappedykkere og skalleslugere. Der ses desuden jævnligt rovfugle som havørn og fiskeørn ved søen. Spor efter odder er fundet omkring søens udløb i Havmølle Å.

Målsætning for området[redigér | rediger kildetekst]

Den overordnede målsætning for Natura 2000-området er at områdets højmoser sikres, opnår en høj naturtilstand og udvides hvor de naturgivne forhold gør det muligt.

§3-naturtyper[redigér | rediger kildetekst]

Af det samlede areal på 778 hektar er 440 ha (57%) af arealet omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3, hvoraf 379 hektar er søer 31 ha er mose, 26 ha fersk eng, 4 ha overdrev og der er 3,5 km vandløb. Derudover er der 262 ha skov , hvoraf 198 ha er nåleskov, mens resten er løvskov.

Fredninger[redigér | rediger kildetekst]

Stubbe Sø og områder omkring (381 ha) blev i 1963 fredet for at beskytte de landskabelige værdier. Fugleværnsfonden ejer et 23 hektar stort fuglereservat på nordøstsiden af søen, som er offentligt tilgængeligt [1]. Området er en del af Nationalpark Mols Bjerge.

Natura 2000-planen er vedtaget i 2011, hvorefter kommunalbestyrelserne og Naturstyrelsen udarbejdede bindende handleplaner for gennemførelsen af planen. Planen videreføres og videreudvikles i anden planperiode 2016-21. Natura 2000-området ligger i Syddjurs Kommune, og naturplanen er koordineret med vandplanen 1.6 Djursland.

Se også[redigér | rediger kildetekst]

Eksterne kilder og henvisninger[redigér | rediger kildetekst]

  1. ^ Om fredningen på fredninger.dk