Slesvigs amter (før 1864)

Fra Wikipedia, den frie encyklopædi
Slesvigs administrative inddeling i amter og herreder. Nummereringen henviser til teksten til venstre

Den administrative inddeling af Hertugdømmet Slesvig før 1864 var temmelig kompliceret. Omkring 1500 blev amterne indført i Slesvig. Et amt var oprindelig et lensdistrikt i tilknytning til en kongelig eller hertugelig borg[1]. Ved siden af amterne eksisterede købstæderne, adelige og kirkelige godsdistrikter, oktrojerede koge (nyinddigede landområder) og landskaberne, som var præget af en høj grad af selvstyre. De fleste købstæder var allerede i løbet af middelalderen blevet selvstændige forvaltningsdistrikter med borgmester og magistrat. Kogene og godsdistrikterne blev dog først i 1853 underlagt amts- og herredsadministrationen.

Kortet og den følgende liste viser den administrative opdeling i en lettere forenklet form, sådan som det tog sig ud omkring 1836. Mod nord ligger Kongeriget Danmark og med samme farve mod vest de Kongerigske enklaver. Mod syd ligger Holsten. Før 1814 hørte øen Helgoland også med til Slesvig:

Haderslev Amt

Aabenraa og Løgumkloster Amter

Tønder Amt

Nordborg og Sønderborg Amter

Flensborg Amt

Gottorp Amt

Husum Amt og Bredsted Amt, Ejdersted, Nordstrand

Hytten Amt og Stabelholm

Femern Amt

Noter[redigér | rediger kildetekst]

  1. ^ Klaus-Joachim Lorenzen-Schmidt, Ortwin Pelc (Udg.): Das neue Schleswig-Holstein Lexikon. Wachholtz, Neumünster 2006