Adam Gottlob Ferdinand Moltke: Forskelle mellem versioner

Spring til navigation Spring til søgning
m
No edit summary
m (Flertydige WL: AdmiralitetetAdmiralitetskollegiet)
 
Han var 8. barn af statsmanden, lensgreve [[Adam Gottlob Moltke]] og født 1. januar 1748, blev [[sekondløjtnant]] i marinen [[1757]], sprang [[premierløjtnant]]sklassen over og forfremmedes [[1760]] til [[kaptajn (militær)|kaptajn]], blev [[1767]] [[kommandørkaptajn]], [[1775]] [[kommandør]] og [[1781]] [[kontreadmiral]].
 
Blandt hans togter som ung officer kan anføres, at han 1757-[[1758|58]] fulgte kommandør [[Adam Frederik Lützow]] på dennes rejse til [[Konstantinopel]]. [[1768]] ansattes Moltke som [[auskultant]] i [[Admiralitetskollegiet|Admiralitetet]]; året efter rejste han udenlands og udnævntes til generaladjudant. [[1770]] gik han med [[schoutbynacht]] [[Frederik Christian Kaas (1727-1804)|Kaas]] på togt mod [[Algier]]; fra dette hjemsendtes han med efterretninger om ekspeditionens uheldige udfald, fik to skibe under sin kommando og sejlede med dem for at forstærke [[eskadre]]n i [[Middelhavet]], hvor Kaas afløstes af [[Simon Hooglant]]. Under denne og som chef for [[linjeskib]]et ''Grønland'' foretog han derefter flere krydsture, opbragte skibe og viste sig i det hele meget virksom. Han kom tilbage [[1773]], foretog det påfølgende år de indledende havneopmålinger til anlægget af [[Ejderkanalen]] og blev 1775 [[assessor]] i [[Admiralitets- og Kommissariatskollegiet]]. [[1777]] blev han [[Dannebrogordenen|hvid ridder]].
 
[[1778]] og [[1780]] fulgte han den engelske flåde under en del af dennes krigsoperationer mod franskmændene. [[1781]] viste han sig ligeledes som chef for linjeskibet ''Prinsesse Sophie Frederikke'' ualmindelig driftig ved opbringelse af [[kaper]]e. Ved kollegiernes adskillelse samme år overtog han stillingen som 3. deputeret i [[Admiralitetskollegiet]]. [[1782]]-[[1784|84]] førte han linjeskibet ''Oldenborg'' på togt i Middelhavet, hvor han var genstand for megen opmærksomhed ved den sicilianske konges hof. Ved oversekretæren [[Frederik Christian Rosenkrantz]]' afgang 1788 erholdt han referatet af søetatens sager for kongen. Moltke var i 1784-[[1789|89]] medlem af mange vigtige kommissioner til ordning af marinens forhold.
40.178

redigeringer

Navigationsmenu