Spring til indhold

Aftaleret

Fra Wikipedia, den frie encyklopædi

Aftaleret er den juridiske disciplin, der beskæftiger sig med reglerne for indgåelse af aftaler, fuldmagtsforhold og aftalefortolkning mv.[1]

Hovedloven, lex generalis, på området er "Lov om aftaler og andre retshandler på formuerettens område"[2] som i § 1 fastslår, at "Tilbud og svar på tilbud er bindende for afgiveren". Dette betyder, at aftaleparterne som udgangspunkt er bundet af det, de aftaler.[3] I daglig tale kendes denne lov også som "aftaleloven". Altså betegnes denne lov aftaleloven som sit kaldenavn.[4] Mens aftaleloven forkortes AFTL.[5]

Aftaleretten behandler ikke problemstillinger vedrørende en aftales opfyldelse. Spørgsmål om mangler ved en ydelse (fx en vare) eller levering hører til købsret.[6]

Aftaleretlige love[redigér | rediger kildetekst]

De relevante danske love er ganske omfattende:[7]

Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed (AB 18)[8] og aftaleloven[9] samt anerkendelses- og fuldbyrdelsesloven[10] samt arbejdsskadesikringsloven[11] og arveloven[12] og lov om betalinger[13] og borteblevneloven[14] og CISG, International Købelov[15] og Lov om fragtaftaler ved international vejtransport (CMR-loven)[16] og sågar Danske Lov (1683).[17] Endvidere findes dødsboskifteloven[18] og lov om skyldneres ret til at frigøre sig ved deponering (Deponeringsloven)[19] og E-handelsloven[20] og erhvervsfondsloven[21] og lov om visse erhvervsdrivende virksomheder (LEV-loven)[22] og erhvervslejeloven[23] og erstatningsansvarsloven[24] og lov om finansiel virksomhed[25] og forbrugeraftaleloven[26] og lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom m.v.[27] og lov om formidling af fast ejendom m.v.[28] og forsikringsaftaleloven[29] og forældelsesloven[30] og funktionærloven[31] og gældsbrevsloven[32] og handelsagentloven[33] og kommissionsloven[34] og konkurrenceloven[35] og konkursloven[36] og kreditaftaleloven[37] og købeloven.[38]

Hertil kommer lejeloven[39] og luftfartsloven[40] og markedsføringsloven[41] og ophavsretsloven[42] og renteloven[43] og retsplejeloven[44] og revisorloven[45] og selskabsloven[46] og skatteforvaltningsloven[47] og straffeloven[48] og søloven[49] og tinglysningsloven[50] og vekselloven[51] og voldgiftsloven[52] og værdipapirhandelsloven[53] og værgemålsloven[54] samt ægteskabsloven[55] og ægtefælleloven.[56]

Aftalens fortolkning og udfyldning[redigér | rediger kildetekst]

Ligesom det ofte er nødvendigt at fortolke en lov;[57] så er det nødvendigt at fortolke og udfylde en aftale.[58] En aftale er en privatretlig retskilde.[59] En hyppigt anvendt metode til at fortolke en uklar aftale er koncipistreglen.[60]

Se også[redigér | rediger kildetekst]

Litteratur[redigér | rediger kildetekst]

Videre læsning[redigér | rediger kildetekst]

 • Lennart Lynge Andersen & Palle Bo Madsen (2022): Aftaler og Mellemmænd. 8. udgave. Karnov Group. ISBN 9788761943491

Kilder og henvisninger[redigér | rediger kildetekst]

 1. ^ aftaleretten på denstoredanske.dk
 2. ^ Bekendtgørelse af lov om aftaler og andre retshandler på formuerettens område på retsinformation.dk
 3. ^ Grundlæggende aftaleret - Bind 1, kapitel 1.4 Arkiveret 2. april 2018 hos Wayback Machine af Mads Bryde Andersen hentet 2. april 2018
 4. ^ Hvordan finder jeg en bestemt lov eller bekendtgørelse? på ft.dk
 5. ^ side 3 i Dele af formueret - sommereksamen 2016 på au.dk
 6. ^ side 458 i Mads Bryde Andersen & Joseph Lookofsky (2010): Lærebog i Obligationsret I - Ydelsen og Beføjelser. 3. udgave. Thomson Reuters. ISBN 978-87-619-2852-8 (Bogen er tilgængelig på jura.ku.dk)
 7. ^ siderne 253-257 i Hans Viggo Godsk Pedersen & Anders Ørgaard: Almindelig kontraktret. 6. udgave. 2020. Djøf Forlag. ISBN 978-87-574-4384-4
 8. ^ Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed (AB 18) Vejledning på retsinformation.dk
 9. ^ Aftaleloven på retsinformation.dk
 10. ^ Bekendtgørelse af lov om anerkendelse og fuldbyrdelse af visse udenlandske retsafgørelser m.v. på det civil- og handelsretlige område på retsinformation.dk
 11. ^ Arbejdsskadesikringsloven på retsinformation.dk
 12. ^ Arveloven på retsinformation.dk
 13. ^ lov om betalinger på retsinformation.dk
 14. ^ Borteblevneloven på retsinformation.dk
 15. ^ CISG, international købelov på retsinformation.dk
 16. ^ CMR-loven på retsinformation.dk
 17. ^ Danske Lov på retsinformation.dk
 18. ^ Dødsboskifteloven på retsinformation.dk
 19. ^ Deponeringsloven på retsinformation.dk
 20. ^ E-handelsloven på retsinformation.dk
 21. ^ Erhvervsfondsloven på retsinformation.dk
 22. ^ LEV-loven på retsinformation.dk
 23. ^ Erhvervslejeloven på retsinformation.dk
 24. ^ Erstatningsansvarsloven på retsinformation.dk
 25. ^ lov om finansiel virksomhed på retsinformation.dk
 26. ^ Forbrugeraftaleloven på retsinformation.dk
 27. ^ https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2015/1123
 28. ^ lov om formidling af fast ejendom m.v. på retsinformation.dk
 29. ^ Forsikringsaftaleloven på retsinformation.dk
 30. ^ Forældelsesloven på retsinformation.dk
 31. ^ Funktionærloven på retsinformation.dk
 32. ^ Gældsbrevsloven på retsinformation.dk
 33. ^ Handelsagentloven på retsinformation.dk
 34. ^ Kommissionsloven på retsinformation.dk
 35. ^ Konkurrenceloven på retsinformation.dk
 36. ^ Konkursloven på retsinformation.dk
 37. ^ Kreditaftaleloven på retsinformation.dk
 38. ^ Købeloven på retsinformation.dk
 39. ^ Lejeloven på retsinformation.dk
 40. ^ Luftfartsloven på retsinformation.dk
 41. ^ Markedsføringsloven på retsinformation.dk
 42. ^ Ophavsretsloven på retsinformation.dk
 43. ^ Renteloven på retsinformation.dk
 44. ^ Retsplejeloven på retsinformation.dk
 45. ^ Revisorloven på retsinformation.dk
 46. ^ Selskabsloven på retsinformation.dk
 47. ^ Skatteforvaltningsloven på retsinformation.dk
 48. ^ Straffeloven på retsinformation.dk
 49. ^ Søloven på retsinformation.dk
 50. ^ Tinglysningsloven på retsinformation.dk
 51. ^ Vekselloven på retsinformation.dk
 52. ^ Voldgiftsloven på retsinformation.dk
 53. ^ værdipapirhandelsloven på retsinformation.dk
 54. ^ Værgemålsloven på retsinformation.dk
 55. ^ Ægteskabsloven på retsinformation.dk
 56. ^ Ægtefælleloven på retsinformation.dk
 57. ^ siderne 37 og 64 og 74 og 87 i Mads Bryde Andersen (2002): Ret og metode. Gads Forlag. ISBN 87-13-04937-2
 58. ^ siderne 225 - 241 i Hans Viggo Godsk Pedersen & Anders Ørgaard: Almindelig kontraktret. 6. udgave. 2020. Djøf Forlag. ISBN 978-87-574-4384-4 og Om juridisk metode - af professor Sten Schaumburg-Müller. Nota Bene. Nyhedsbrev fra Juridisk Institut, Syddansk Universitet, Juli 2015.
 59. ^ Den trykte udgave af Den Store Danske Encyklopædi - Danmarks Nationalleksikon. Gyldendal. (år 2000) 16. bind, side 147, 3. spalte. ISBN 87-7789-034-5
 60. ^ koncipistreglen på denstoredanske.dk
JuraSpire
Denne juraartikel er en spire som bør udbygges. Du er velkommen til at hjælpe Wikipedia ved at udvide den.