Artsfredning i Danmark

Fra Wikipedia, den frie encyklopædi
(Omdirigeret fra Artsfredning)

Artsfredning i Danmark er fredning af specifikke arter, som fremgår af Bekendtgørelse om fredning af visse dyre- og plantearter og pleje af tilskadekommet vildt BEK nr 521 af 25/03/2021, også kaldet Artsfredningsbekendtgørelsen[1]. Artsfredningsbekendtgørelsen dækker arter af fugle, "som i vild tilstand har deres naturlige ophold på medlemsstaternes område i Europa, hvor traktaten om Den Europæiske Union finder anvendelse", invertebrater, dyr og planter, som fremgår af bilag til bekendtgørelsen.

Fredede vildtlevende dyr, bilag 1[redigér | rediger kildetekst]

Pattedyr[redigér | rediger kildetekst]

Krybdyr og padder[redigér | rediger kildetekst]

Vildtlevende krybdyr og padder, bortset fra de arter, der ikke er naturligt forekommende i den danske natur, og som anses for at udgøre en trussel mod naturligt forekommende arter, er fredede. Det gælder, uanset om de må antages at have etableret sig i naturen med levedygtige bestande eller forekommer tilfældigt.

Krybdyr[redigér | rediger kildetekst]

Padder[redigér | rediger kildetekst]

Fisk[redigér | rediger kildetekst]

Hvirvelløse dyr (invertebrater)[redigér | rediger kildetekst]

Biller[redigér | rediger kildetekst]

Guldsmede[redigér | rediger kildetekst]

Sommerfugle[redigér | rediger kildetekst]

Muslinger[redigér | rediger kildetekst]

Fredede planter, bilag 2[redigér | rediger kildetekst]

Ulvefod[redigér | rediger kildetekst]

Brasenføde[redigér | rediger kildetekst]

Bregner[redigér | rediger kildetekst]

Enkimbladede blomsterplanter[redigér | rediger kildetekst]

Tokimbladede blomsterplanter[redigér | rediger kildetekst]

Igler og snegle, bilag 3[redigér | rediger kildetekst]

Referencer[redigér | rediger kildetekst]

  1. ^ Miljøministeriet (2021) Artsfredningsbekendtgørelsen. https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/521