Bindestreg

Fra Wikipedia, den frie encyklopædi
Tegnsætning

apostrof ( ' ) ( )
bindestreg ( - ) ( )
citationstegn ( ‘ ’ ) ( “ ” ) m.fl.
kolon ( : )
komma ( , )
mellemrum (   )
parenteser ( ( ) ) ( [ ] ) ( { } ) ( 〈 〉 )
punktum ( . )
semikolon ( ; )
skråstreg ( / )
spørgsmålstegn ( ? )
tankestreg ( ) ( ) ( ) ( )
udeladelsesprikker ( ) ( ... )
udråbstegn ( ! )

Andre typografiske tegn

asterisk ( * )
bundstreg ( _ )
obelisk ( † ‡ )
gradtegn ( ° )
lighedstegn ( = )
lodret streg ( | )
mindre end-tegn ( < )
nummertegn ( # )
og-tegn ( & )
omvendt skråstreg ( \ )
primtegn ( )
punkt ( med mere )
snabel-a ( @ )
større end-tegn ( > )
tilde ( ~ )

Andre specialtegn

afsnitstegn ( )
cirkumfleks ( ^ )
copyrightmærket ( © )
dollartegn ( $ )
eurosymbol ( )
forklaringstegn ( ɔ: )
generisk valutategn ( ¤ )
paragraftegn ( § )
procenttegn ( % )
pundtegn ( £ )
varemærke ( ® ) ()

Bindestregen ( - eller )[1][2] er et symbol brugt i grammatisk tegnsætning. Den bruges til at lave sammensatte ord eller adskille stavelser ved linjeskift.[3] Den er ikke at forveksle med tankestregen, der blandt andet kan se ud som –, — eller ―. Bindestreger skrives uden afstand (mellemrum) til de omgivende orddele.[4]

Brug i sammensatte ord[redigér | rediger kildetekst]

Bindestregen bruges ved specielle former for sammensatte ord. For eksempel ved sammensætning af fremmedord eller forkortelser:

Anders Fogh Rasmussen deltog i NATO-topmødet, hvilket mange Greenpeace-demonstranter ikke brød sig om.

Og ligeledes ved sammensætning med tal:

Han inviterede mange 20-årige piger til sin 50-årsfødselsdag.

Hvad almindelige ord angår, kan man vælge at bruge bindestreg hvis det letter læsningen. Hvis man således finder

Landene vedtog en ikkeangrebspagt.

besværlig at læse, kan man vælge at skrive:

Landene vedtog en ikke-angrebspagt.

Bindestregen kan også indsættes ved lange, sammensatte ord til at præcisere betydningen og delingen:

Han havde fået et glimrende job som sporvogns-skinne-skidt-skraber.[5]

Brug ved linjeskift[redigér | rediger kildetekst]

Ved linjeskift bruges bindestregen til at dele stavelserne i et ord over flere linjer:

Han havde netop fået udrejse-
visum af det danske udenrigs-
ministerium.

Ved sådanne orddelinger er der en række regler, som man så vidt muligt skal søge at overholde.

Ingen bogstaver står alene[redigér | rediger kildetekst]

Det skal så vidt muligt undgås, at bogstaver står helt alene, hvis en enkelt vokal udgør en stavelse:

Det var et eksempel på i-
roni som taget ud af Utopi-
a.

Sådanne 1-bogstavsstavelser skal undgås. Enten skal hele ordet flytte linje, eller også skal flere stavelser stå på hver linje:

Det var et eksempel på
ironi som taget ud af Uto-
pia.

Deling af sammensatte ord[redigér | rediger kildetekst]

Hvis et ord naturligt er sammensat af flere ord, skal disse ord så vidt muligt deles op:

Den slags udtalelser er jo smagsdom-
meri af værste skuffe.

Her skal ordet hellere deles op, så de to ord kommer hver for sig:

Den slags udtalelser er jo smags-
dommeri af værste skuffe.

I sådanne situationer skal man dog passe på, at man ikke deler efter sædvanlige stavelsesregler (som var det ét, sammenhængende ord), men deler korrekt mellem ordene. Det hedder ikke:

Den uhyggelige film gav ham et ang-
stanfald, som skulle medicineres.

I stedet skal ordene deles korrekt:

Den uhyggelige film gav ham et angst-
anfald, som skulle medicineres.

Brug ved datoer[redigér | rediger kildetekst]

Ved nogle datoformater bruges bindestreg ofte til at adskille:

Han er udstationeret fra 2005-10-12 til 2006-03-20.

Men sædvanlige danske datoformater benytter dog ikke bindestreger:

Han er udstationeret fra 12. oktober 2005 til 20. marts 2006.

I betydningen fra ... til[redigér | rediger kildetekst]

Bindestreger kan angive intervaller mellem to tal eller en forbindelse mellem to ord:

Dette puslespil er beregnet for børn i alderen 3-5 år.
Der kører lyntog på strækningen København-Århus

I denne betydning kan man også benytte tankestreg – her skal der i modsætning til bindestregen være mellemrum før og efter tegnet:

Dette puslespil er beregnet for børn i alderen 3 – 5 år.
Der kører lyntog på strækningen København – Århus

Der er dog også trykte skrifter der anvender tankestregen til intervaller uden at sætte mellemrum omkring:

Dette puslespil er beregnet for børn i alderen 3–5 år.
Der kører lyntog på strækningen København–Århus

Forkert brug[redigér | rediger kildetekst]

Bindestreger anvendes nogle gange i stedet for tankestreger – fx til at markere indskudte sætninger. Det er ikke korrekt på tryk,[6] men almindeligt i sammenhænge, hvor man ikke har nem adgang til en rigtig tankestreg – fx i e-mails.

I angivelse af intervaller er det en fejl at sætte mellemrum før og efter bindestregen (mens tankestreger omvendt skal have mellemrum før og efter).

I matematik bruges et tegn, minus, som ligner enten en bindestreg eller en tankestreg. Det benyttes til subtraktion og negation.

I datalogi[redigér | rediger kildetekst]

I ASCII-tegnsættet findes bindestreg som tegn nummer 45 ( - ), og dette tegn kaldes også for minus-tegn og bruges også hertil – samt bliver brugt til tankestreger, hvis disse ikke er tilgængelige. I Unicode findes der dog både dette tegn (som U+002D), men der findes også en decideret bindestreg ( , U+2010) og et decideret minus ( , U+2212) – sammen med en lang række tankestreger.

Se også[redigér | rediger kildetekst]

Se Wiktionarys definition på ordet:

Referencer[redigér | rediger kildetekst]