Diskussion:Jylland

Page contents not supported in other languages.
Fra Wikipedia, den frie encyklopædi

2003/4-diskussion[rediger kildetekst]

Findes der ikke nogen ældre inddelinger af Jylland?

Der var i hvert fald syssel inddelingen i den nordlige del. John 24. sep 2003 kl.16:05 (CEST)

Er det virkelig nødvendigt at opremse alle de jyske kommuner (som faktisk henviser til byerne) her? De kan ses under de opremsede amter, samt på den landsdækkende liste over kommuner. I stedet kan et lille udvalg af de største/vigtigste byer opremses. De administrative oplysninger kan placeres under de enkelte amter/kommuner, eller på en separat side om administrationen i Jylland. Skriv her hellere noget om Jyllands historie, natur, kultur osv., med henvisninger til uddybende artikler. - Kåre Thor Olsen (Kaare) 19. jan 2004 kl. 19:12 (CET)

Jyderne på århusegnen?[rediger kildetekst]

Vi møder her påstanden om at jyderne var fra Århus. Kilde, tak! --Palnatoke 20. okt 2005 kl. 09:34 (CEST)

Den tror jeg heller ikke på. Jeg har ændret den jævnfør den beskrivelse, som findes i Nudansk Ordbog. --Lars Helbo 20. okt 2005 kl. 10:15 (CEST)


Afgrænsning[rediger kildetekst]

Kongeåen (linien Kolding-Ribe), ved den nuværende Dansk-Tyske grænse

Nu var grænsen ved kongeåen grænsen imellem nørrejylland og sønderjylland. og derved kan den ikke angives som grænse for hele Jylland.Haabet 20. okt 2005 kl. 13:16 (CEST)

Det kommer som jeg skrev så sandelig an på sammenhængen. Pointen er jo netop, at Jyllands sydlige afgrænsning er et flydende begreb, som ikke kan angives præcist. Jeg har f.eks. flere steder i de Slesvigske folketællinger 1845 set fødestedet for en person angivet som "Jylland". Det forekommer også i Nordslesvig og det betyder med sikkerhed, at den pågældende er født nord for Kongeåen.
Tilsvarende vil en person i det nuværende Sydslesvig med ordet Jylland formentlig også mene området nord for den nuværende dansk-tyske grænse, og de fleste danskere bruger ordet Sønderjylland om den danske del af Slesvig, selv om ordene Sønderjylland og Slesvig i historisk sammenhæng er synonyme. I nogle tilfælde regnes Holsten endda med til Sønderjylland. Derfor må alle fire muligheder for grænsedragning medtages.
Jeg er enig i, at Kongeågrænsen er grænsen mellem Nørrejylland og Sønderjylland; men synonymt til disse to ord kan man faktisk også sige Jylland og Slesvig, og så er Kongeåen Jyllands sydgrænse --Lars Helbo 20. okt 2005 kl. 13:47 (CEST)
Hvis man var i det tysk-nationale hjørne, og det var der mange der var dengang, så mente man at Jylland begyndte nord for Kongeåen. Slesvigere og holstenere opfattede Jylland som noget primitivt, så det var om at gøre ikke at betragte sig som jyder. Selv i dag kan man godt finde tyskere der ikke opfatter nordslesvig som Jylland. Personlig mener jeg Jylland går til Ejderen, hertil gælder de få regler i Jyske Lov som ikke er ophævet, og en landsdels grænser ændrer sig jo ikke fordi en statsgrænse flyttes. Men de forskellige opfattelser skal naturligvis forklares i artiklen. Jeg tillader mig at fjerne Dannevirke, da jeg ikke rigtig kan se hvordan det kan opfattes som Jyllands sydgrænse. Men belær mig hvis jeg tager fejl. --Casper 8. jul 2007, 14:01 (CEST)

Ptolemaios[rediger kildetekst]

Den græske geograf Ptolemaios kaldte Jylland for Kimbrike- chersone-sos, dvs. "Kimbrernes Halvø". Problemet er at Ptolemaios har misforstået sin latiske kilde og læst "bugt" som "halvø". kilde: Allan A. Lund POK 14. aug 2006 kl. 15:54 (CEST)

Til Haabet! Derfor skal det vel ikke slettes? Bruger:Enkyklios tilføjelser om Ptolemaios udtalelser er vel rigtigte nok! Jeg mener det skal tilbage i teksten selv om det er en misforståelse... --Wassini 14. aug 2006 kl. 16:06 (CEST)
Det er en løs formodning som fremføres som om det var en kensgerning. Selvom det var rigtigt at Kimbrerne også bode ved en halvø, så er der stadigt mange andre halvøer end Jylland. Det kræver også stor lokalkundskab eller et kort for at man kan at vide at Jylland er halvø. Derforuden så må det være underforstået at kimberne var den enste stamme på deres halvø.
Hvis der skal stå noget så skal det være: Den græske geograf Ptolemaios næver stedet Kimbrike-chersone-sos, hvilket betyder: "Kimbrernes Halvø", dette navn er så i gammel tid kombineret med Himmersyssel til Himmerland. Mod denne sammenblanding må siges at det er underforstået hos Ptolemaios at Kimbrerne var de eneste som levede på halvøen. Og man ved at der levede tre-fire stammer i Jylland i ældre romertid. En ældre latinsk kilde fortæller at Kimbrerne levede ved en bugt ved verdeshavets ydereste rand, hvilket den græske Ptolemaios har misforstået, som om de bodede på en halø.POK 14. aug 2006 kl. 21:40 (CEST)

Sønderjylland og Holsten[rediger kildetekst]

Jeg har tilladt mig at slette: "Ordet [Sønderjylland] er undertiden blivet brugt om hele den del af den jyske halvø, der ligger syd for Kongeåen, dvs. også Holsten." - da sætningen i et stykke tid har været markeret med "kilde mangler", og jeg er aldrig stødt på påstanden andre steder. Derimod blev Holsten i folkemunde brugt om hele Slesvig og Holsten i tiden indtil midt i 1800-tallet, da den nationale bevidsthed slog igennem (bl.a. nævnt i Salmonsens artikel om Sønderjylland). Under alle omstændigheder hører emnet ikke hjemme i artiklen om Jylland, men om Sønderjylland. - Jeg har også erstattet det lidt forvirrende kort med et bedre. Idéen om at den nørrejyske ø ikke er en del af det egentlige Jylland stammer vist fra engelsk wiki, men den virker lidt for hypotetisk, og det er let at læse andensteds at området nord for Limfjorden er en ø. Samtidig har jeg prøvet at skelne mellem Jylland og den jyske halvø, da holstenerne vist vil have sig frabedt at blive regnet med til selve Jylland, som jo har en klar historisk sydgrænse. --Casper 10. jul 2007, 02:31 (CEST)

Hej, nej det du kalder "en klar historisk sydgrænse" er nu slet ikke så klar alligevel. Den danske sydgrænse med tyskland har ændret sig meget gennem tiden. Jylland er først og fremmest en geografisk og geologisk term og her hører også Holsten og de nord-tyske dele med til det du omtaler som "den jyske halvø" (som er ækvivalent med Jylland). Det er vigtigt at hele Jylland beskrives i artiklen, for det er det korrekte og det objektive. Jeg har skrevet lidt om det længere nede og opfordrer alle til at give sig i kast med projektet, så vi kan få udvidet artiklen. Det er først og fremmest vigtigt at Jyllands geologi og dannelse beskrives. Jeg tænker at der er nogle brugbare og relevante kilder at finde på GEUS. RhinoMind (diskussion) 10. nov 2017, 20:18 (CET)
Nu kunne man jo sagtens have 2 artikler, en om Jylland og en anden om Den Jyske Halvø, men overlapningen ville nok være for stor, så det rigtigste i en dansk sammenhæng, hvor Jylland trods alt er et væsentligt indgroet begræb, er nok, at man kun har én artikel, og at det, der adskiller de to størrelser, så nævnes specifikt i et delafsnit i denne artikel. At Den Jyske Halvø dækker hele området ned til omkring Hamborg/Lübeck, er jeg da bekendt med og stødt på, men at bruge betegnelsen Jylland syd for Eideren, det kan jeg ikke erindre at være stødt på, og det kræver nok nogle ganske gode kildeangivelser at overbevise Wikipediasamfundet her, at det skulle have sin almene rigtighed at bruge udtrykket Jylland på denne måde. Søger man f.eks. på sammensætningen "Jylland til Elben" på Mediestream eller på Google, så får man da godt nok nogle hits, men de drejer sig vist næsten udelukkende om studetrafikken fra Jylland og til Elben. Ole Ryhl Olsson (diskussion) 13. nov 2017, 09:02 (CET)

Facts kun for den danske del af Jylland[rediger kildetekst]

Artiklen indledes med en fin redegørelse for de forskellige definitioner af Jylland, men herefter opremses uden nærmere begrundelse kun facts for den danske del af Jylland, når det gælder byer, administrativ inddeling etc. Det virker underligt. Jeg vil mene, at definitionen med, at Jylland går til Ejderen, er den mest velunderbyggede, og så bør sydslesvigske byer og adm. inddeling medtages. Ellers bør det specifikt nævnes efter indledningen, at artiklens nutidige afsnit kun behandler den danske del af Jylland.--X (diskussion) 1. jan 2013, 13:26 (CET)

Jylland (Danmark + Tyskland)[rediger kildetekst]

Jævnfør kommentaren ovenfor fra 2013, ja så bør artiklen udvides, så også den tyske del af Jylland omtales og medtages i beskrivelsen af Jylland.

Jylland er først og fremmest en halvø på det Europæiske Kontinent. Det er en geologisk og geografisk term. Forskellige dele af Jylland har tilhørt Danmark, Tyskland (og Sverige!) gennem tiderne. I dag ligger det meste i Danmark, mens en ikke ubetydelige del af halvøen ligger i Nord-tyskland.

Jylland er opstået efter den sidste istid på en helt særlig måde og den geologiske formation skal beskrives og forstås i sin helhed. Hvilken politisk inddeling denne geologiske formation så har haft i moderne tid, er også interessant, men er af mindre betydning og er ikke definerende for begrebet.

Jeg har selv haft det på agendaen længe at tilføje og udvide artiklen, men hvis andre mangler noget fornuftigt og spændende at lave er der her en oplagt mulighed. RhinoMind (diskussion) 10. nov 2017, 20:12 (CET)

Ja, omtale af begge dele. Men kunne ændre den indledende sætning:
Fra: "Jylland er halvøen, der udgør den vestlige del af Danmark og den eneste del af Danmark, der er landfast med det europæiske kontinent."
Til: "Jylland udgøres af halvøen nord for Elben/Ejderen ?. Men betegnelsen benyttes hyppigst om den danske del af Jylland. Som regel medregnes omliggende øer, herunder Nørrejyske Ø. Jylland den eneste del af Danmark, der er landfast med det europæiske kontinent."
Derefter lidt forbedringer/udvidelser af artiklen hist og her.
--Madglad (diskussion) 13. nov 2017, 09:26 (CET)
Som i alle Wikipediasammenhænge gælder det, at vi ikke blot skal skrive en artikel ud fra, hvad vi nu synes her og nu kunne lyde godt, man at der også skal være kildemæssigt belæg for det. Jeg vil da gerne gentage det, jeg tidligere skrev ovenfor: "At Den Jyske Halvø dækker hele området ned til omkring Hamborg/Lübeck, er jeg da bekendt med og stødt på, men at bruge betegnelsen Jylland syd for Eideren, det kan jeg ikke erindre at være stødt på, og det kræver nok nogle ganske gode kildeangivelser at overbevise Wikipediasamfundet her, at det skulle have sin almene rigtighed at bruge udtrykket Jylland på denne måde. Søger man f.eks. på sammensætningen "Jylland til Elben" på Mediestream eller på Google, så får man da godt nok nogle hits, men de drejer sig vist næsten udelukkende om studetrafikken fra Jylland og til Elben." Ole Ryhl Olsson (diskussion) 13. nov 2017, 16:08 (CET)
Du sammenblander geopolitik og geografi. Måske burde vi fremhæve forskellen i artiklen. Billedet af det geografiske Jylland, der bruges i infoboksen, og i den engelske W-artikel, viser at den geografiske grænse går ved Elben. Kortet viser også forskellige politiske grænser. Grunden til at jeg skrev Elben/Ejderen var at jeg var i tvivl om den geografiske definition (er ikke geograf ), men kortet viser jo at det er Elben, der er den geografiske grænse for halvøen. --Madglad (diskussion) 13. nov 2017, 16:46 (CET)
Nu er kortet jo ikke nødvendigvis et sandhedsvidne, men ser vi på kortets titel så er det: Jutland Peninsula - altså på dansk Den Jyske Halvø. Og endvidere er en engelsk Wikipedia-artikel jo ikke nødvendigvis hverken fyldestgørende (set i dansk perspektiv) eller rettesnor for, hvordan en tilsvarende dansk artikel skal skrives. Engelsksprogede vil typisk se spørgsmålet på "afstand", mens dansksprogede bor om jeg så må sige "lige midt i det". Ole Ryhl Olsson (diskussion) 13. nov 2017, 19:03 (CET)
Du forholder dig ikke rigtigt til essensen i mit indlæg: Sydgrænsen er forskellig, afhængigt af om man ser på det fra en geografisk eller en geopolitisk synsvinkel. --Madglad (diskussion) 13. nov 2017, 19:13 (CET)
Hvad jeg prøver at forholde mig til er, at Jylland kan ses som såvel et folkeligt et historisk og et geografisk begreb, hvorimod Den Jyske Halvø entydigt er et geografisk begreb og ikke noget af det andet, og at man derfor skal være både nøjeregnende og varsom med, hvordan man bruger begreberne, og at man ikke kommer til at blande dem uhensigtsmæssigt sammen. Ole Ryhl Olsson (diskussion) 14. nov 2017, 12:54 (CET)
Nu har vi så ikke en artikel om Den Jyske Halvø. Efter min mening kan alle de delemner, du nævner, fint rummes i én artikel. Der er vel næppe de store kulturforskelle mellem Kruså og Kobbermølle? Ping RhinoMind, som startede diskussionen. --Madglad (diskussion) 14. nov 2017, 13:26 (CET)
Ja, det skrev jeg også i et tidligere indlæg, at det nok ville være vel meget med to artikler. Min hovedpointe er blot, at en beskrivelse af det folkelige og historiske og geografiske begreb Jylland ikke rækker længere ned end til Ejderen ifølge de kilder jeg kender til / er blevet præsenteret, mens en beskrivelse af Den Jyske Halvøs rod (altså Holsten) netop må ske under betegnelsen Den Jyske Halvø, da "Jylland" her ikke er dækkende (iøvrigt kan bemærkes at begræbet Jylland folkeligt, kulturelt, administrativt og historisk godt kan dække området helt op til Skagen, hvorimod Den Jyske Halvø vel slutter ved Limfjorden?). Ole Ryhl Olsson (diskussion) 14. nov 2017, 13:50 (CET)

Hej. Fedt med lidt kvalificeret diskussion og inputs. Jeg vil prøve at finde nogle kilder frem omkring det geologiske og selve halvøens dannelse og så skrive lidt om det. Jeg ser ikke nogen modsætning i at forklare at betegnelsen "Jylland" i dag fortrinsvist bruges om den danske del af halvøen (er det rigtigt?) og så at præsentere information om hele halvøens dannelse og geologi. Det er som MadGlad fremhæver netop henholdsvist geografi (primært politik og kultur) og geologi. Som artiklen fremstår lige nu er kun de danske geografiske aspekter dækket, og det er for tyndt. Jeg vil ikke lige sætte dato på hvornår jeg kaster mig over projektet, men gætter på at GEUS har brugbare kilder på det. Så hvis andre vil være med, så kunne det være et sted at kikke efter. RhinoMind (diskussion) 14. nov 2017, 18:31 (CET)

Denne diskussion fra 2017 er stadig uafklaret. Artiklen er i dag selvmodsigende. Artikelteksten definerer Jylland som den danske del af halvøen (plus omliggende øer), mens infoboksen medtager tyske dele. Ingen af stederne er der kilder. Det er uholdbart. Den Store Danske definerer Jylland som "Den Jyske Halvø nord for grænsen (23.874 km²) og Den Nørrejyske Ø (Vendsyssel, Hanherred og Thy - 4685 km²)." (http://denstoredanske.dk/Danmarks_geografi_og_historie/Danmarks_geografi/Jylland) Jeg har ikke umiddelbart fundet andre kilder, men der er utvivlsomt mange kilder. Min umiddelbare tanke er at vi skal have to artikler Jylland (kun det danske område) og Den jyske halvø (den geografiske halvø). --Kartebolle (Dipsacus fullonum) (diskussion) 13. dec 2019, 17:14 (CET)

Det lyder som en klar forbedring at få delt artiklen op i en Jyllands-artikel om det danske område og en jyske halvø-artikel om det større, geografiske koncept - den nuværende artikel er ganske rigtigt selvmodsigende. --Økonom (diskussion) 22. dec 2019, 15:50 (CET)