Diskussion:Martin Lumbye

Fra Wikipedia, den frie encyklopædi
Spring til navigation Spring til søgning

Den seneste redigering vedrørende kontroverserne omkring Martin Lumbyes CV er udokumenteret, hvorfor jeg har valgt at slette den. Det fremgår af redigeringen, at andre medier dementerede historien, hvilket der imidlertid ikke er henvisninger til noget steds og hvilket (efter hukommelsen) heller ikke er korrekt. Jyllands Postens artikel er i vidt omfang baseret på citater og beklagelser fra Martin Lumbye selv, hvilket i øvrigt får påstanden om, at Jyllands Posten skulle være afmarcheret til at klinge hult.

I det hele taget virker artiklen som et visitkort skrevet af Martin Lumbye selv eller en til ham nærtstående person. Jeg mener derfor artiklen grundlæggende skal gentænkes ud fra Wikipedias retningslinjer.(skrev 91.198.237.1 (diskussion • bidrag) . Husk at signere dine indlæg.)

Jeg er helt enig, roser er smukke, men selvroser er ikke nogen køn blomst. Jeg har tagget den som en selvbiografi. Jeg.citerer.kilder (diskussion) 24. sep 2015, 09:51 (CEST)

Har Martin Lumbye hyret pr-firmaet Tekstwerk (Kristian Boye) til at lave sin wiki-side?[rediger kildetekst]

Efter der i foråret/sommeren har været en del "kamp" om, hvorvidt Lumbyes CV-historik skulle være med i wiki-artiklen genskrev en Kristian Boye den 6. august 2015 hele artiklen. Forinden havde Martin Lumbye selv redigeret sin wikiside den 23. juni 2015 i strid med retningslinjerne om neutralitet, hvilket også blev påpeget og redigeringen slettet.

I redigeringen af 6. august 2015 er det tydeligt, at der er brugt meget energi på afsnittet vedrørende Lumbyes CV i såvel ordlyd, som ved fremfindelsen af kilder i ti år gamle trykte dagblade. Boye anfører selv, at genskrivningen vedr. CV-affæren er neutral. Dette er jeg uenig i, jf. nærmere pressenævnets afgørelse, der kan findes her: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=164841.

Den 2. september 2015 opretter Kristian Boye videre en engelsk wikiside om Martin Lumbye, hvor afsnittet om CV-affæren helt udelades. Såfremt Boye som anført af ham selv havde været neutral i den totale genskrivning af den danske version havde det været naturligt også at medtage dette afsnit i den engelske wikiartikel. Spekulativt virker det mest af alt som om, at afsnittet er medtaget i den danske version fordi det "ikke kunne ties ihjel", hvorefter Boye skriver en engelsk version uden dette afsnit i håb om, at den engelske version vil fortrænge den danske i googlesøgningerne.

Og så forresten...: ved en google-søgning fremgår det, at der er en Kristian Boye ansat på PR-bureauet Tekstwerk - http://www.tekstwerk.dk/om-tekstwerk/profil-info.aspx. Såfremt Tekstwerk-Boye er samme person, der har redigeret og oprettet Lumbyes wikisider har det formodningen for sig, at han har gjort det med Lumbye som kunde.

Kan Martin Lumbye/Kristian Boye be- eller afkræfte ovenstående, herunder kundeforholdet ?Var det noget for Dem? (diskussion) 1. okt 2015, 22:33 (CEST)

Af Tekstwerks hjemmeside fremgår, at Lumbyes gamle selskab, Momondo, er fast kunde hos Tekstwerk. http://www.tekstwerk.dk/om-tekstwerk/kundersamarbejdspartnere.aspx Var det noget for Dem? (diskussion) 5. okt 2015, 13:32 (CEST)

Redigering vedr. Cv pr. 17. december 2015[rediger kildetekst]

Der er indtil seneste redigering pr. 17. December 2015 blevet henvist til andre artikler end JP's som dokumentation for at forholdene afdækket af JP skulle være ukorrekte.

Ved gennemgang af de af pr-bureauet Tekstwerks artikelhenvisninger kan det imidlertid konstateres at det ikke var JP's dækning, der var ukorrekt, men derimod de øvrige medier, der vinklede og "tilspidsede" JP' s historier til en grad, der ikke var saglig. Dementierne ændrer imidlertid ikke på at forholdene som beskrevet af JP var korrekte, som også fastslået af pressenævnet. Dementierne fra de øvrige medier knytter sig derfor ikke til Substansen som pressenævnet har behandlet i 2014.

Det er måske lidt langt at indskrive sagsfremstillingen fra pressenævnet, men henset til Lumbyes forsøg på gentagen vinkling af wikipedia finder jeg det mest korrekt, at den mest neutrale kilde, der er tilgængelig citeres fremfor at wikisiden udvikler sig til partsindlæg. Det bemærkes at pressenævnets afgørelse kan på linje med domme og love gengives in extenso da de ikke er omfattet af ophavsret.

Martin Lumbye og dertil nærtstående opfordres til ikke at redigere wikisiden yderligere.Var det noget for Dem? (diskussion) 17. dec 2015, 21:43 (CET)

Fjernelse af "Kontrovers om CV pynt"[rediger kildetekst]

Hej, jeg forslår at vi fjerner afsnittet som hedder "Kontrovers om CV pynt". Det er yderes irrelevant når det kom til information omkring Martin Lumbye. --SimmeD (diskussion, bidrag) 17. apr 2016, 20:17 (CEST)

Jeg har netop fjernet det - afsnittet mangler i voldsom grad en forklaring på hvorfor det skulle være relevant. --Palnatoke (diskussion) 18. apr 2016, 07:36 (CEST)

Se forklaring ovenfor samt den debat om redigeringer, der var tidligere. Afsnittet er bestemt relevant da det er væsentligt i forhold til Martin Lumbyes historie og person. Omfanget kan diskuteres, men blev er udtryk for den mest neutrale gengivelse da Martin Lumbye gentagende gange gennem mediebureauet Tekstwerk (og også selv) skrev sin wikiside som et flaterende CV. At det ikke skulle være relevant er bestemt ikke korrekt. Lumbye var så sent som sidste efterår på forsiden af Jyllands Posten som følge af CV-sagen. ([[Brugerdiskussion:Var det noget for Dem? (skrev Var det noget for Dem? (diskussion • bidrag) 22. apr 2016, 13:46‎. Husk at signere dine indlæg.)

Har andre end JP fundet sagen interessant? --Palnatoke (diskussion) 22. apr 2016, 13:55 (CEST)
Det er ihvertfald omtalt flere andre steder, så er ganske relevant. Vrenak (diskussion) 22. apr 2016, 13:57 (CEST)
Det kan være relevant at nævne, at der har været en diskussion om udformningen af hans CV. Men formatet og størrelsen på afsnittet forekommer mig ikke at passe ind i artiklen om ham. I stedet for blot at indsætte Pressenævnets afgørelse, bør man skrive et afsnit fra bunden om problematikken. Netop format og størrelse er afgørende for, at jeg mener, at det trækker artiklens samlede værdi ned. --|EPO| COM: 22. apr 2016, 13:59 (CEST)

Fjernelse af afsnit "Retten til at blive glemt"[rediger kildetekst]

Afsnittet har været fjernet før, men er sidenhen blevet tilføjet igen uden diskussion.

Udtrykket "Retten til at blive glemt" stammer fra GDPR-lovgivningens Artikel 17 Ret til sletning, der også kaldes retten til at blive glemt. Det er derfor først og fremmest en unødvendig og farvet titel på afsnittet, da det ikke omhandler GDPR-lovgivningen.

Dernæst er afsnittets relevans ved at være udvandet, taget i betragtning at artiklerne fra Jyllands-Posten er 15 år gamle. Det fremgår af Pressenævnets kendelse, at det ikke har været muligt at afgøre, hvor de forkerte informationer på det såkaldte presse-CV stammer fra. At Martin Lumbye har begået CV-pynteri er derfor også en forkert anklage.

Afsnittet er derfor mere belastende og tilsmudsende end informerende.

Jeg foreslår, at vi fjerner det igen. (skrev RasmusWL92 (diskussion • bidrag) 27. maj 2021, 11:10. Husk at signere dine indlæg.)

Blot så interesserede kan følge med herved link til Pressenævnets afgørelse: https://www.retsinformation.dk/eli/retsinfo/2014/9709. --Pugilist (diskussion) 1. jun 2021, 12:13 (CEST)

Selvbiografi[rediger kildetekst]

Kan det med sikkerhed siges, at hele eller dele af denne artikel om Martin Lumbye falder ind under det, som kan kategoriseres som selvbiografi? Det bliver nævnt i artiklens diskussion, at et PR-bureau skulle have skrevet artiklen for Martin Lumbye, men er det bekræftet? Ud fra diskussionen ligner det, at advarslen om mulig selvbiografi har været oppe i næsten seks år.

Jeg medgiver, at det virke pudsigt at en Kristian Boye har skrevet på artiklen og en Kristian Boye arbejder på et PR-bureau affilieret med Momondo, men det er korrelation og ikke kausalitet, og kan derfor ikke alene stå som argument for, at artiklen er selvbiografisk.

Derfor foreslår jeg, at advarslen om mulig selvbiografi fjernes igen, nu hvor det ikke er bevist, hvorvidt der er tale om hel eller delvis selvbiografi.

RasmusWL92 (diskussion) 24. jun 2021, 15:13 (CEST)

Medarbejdere på PR-bureauer skriver nogle gange på Wikipedia. Det er forbløffende sjældent, at disse medarbejdere skriver neutralt. Om du vil kalde det en korrelation eller en kausalitet betyder mindre i den sammenhæng. Det er ikke en retssag, hvor der skal skaffes "beviser", men derimod sund fornuft, og som du skriver så er historikken "pudsig". Denne pudsighed er rigeligt til at markere artiklen som værende en selvbiografi. --Pugilist (diskussion) 24. jun 2021, 16:13 (CEST)

Jeg forstår din pointe. Men når Kristian Boye, hvem det så end er, senest har skrevet på artiklen for snart seks år siden, og der i mellemtiden er foretaget omkring 30 redigeringer af artiklen fra mange forskellige brugere, så synes jeg, at det er ret tydeligt i teksten nu, at den lever op til wikis retningslinjer. Synes ikke det yder retfærdighed til alle os andre der har deltaget, at det skulle være markeret som en selvbiografi. Der har jo været løbende diskussion og tilretninger og den omtalte Kristian Boyes tekst, som det påstås arbejder for Martin Lumbye, er ikke relevante mere.

RasmusWL92 (diskussion) 25. jun 2021, 09:48 (CEST)

Det er faktuelt rigtigt, at der siden PR-medarbejderens bidrag er foretaget omkring 30 redigeringer. Den overvejende del af disse redigeringer er dog knyttet til netop selvbiografi-problemerne, ligesom en hel del af redigeringerne er foretaget af brugere, der alene har interesse i netop denne artikel. Der er ikke i de seks år sket en forbedring af problemerne, bortset fra, at der er slettet en del tekst, som stillede biograferede i mindre flatterende lys. --Pugilist (diskussion) 25. jun 2021, 11:29 (CEST)

At der netop har været så mange redigeringer, siden Kristian Boye har foretaget ændringer, bevidner vel om en mere saglig artikel nu? Alle er jo frit stillet til at vælge et brugernavn her på siden, så at tillægge brugeren Kristian Boye så meget, synes en kende overdrevet, taget artiklens nuværende indhold i betragtning. Det må grundliggende være i alles interesse, at artiklerne er så objektive som muligt, og at der ikke er advarsler på artiklerne, så hvad ser du, som yderligere bør omskrives eller gennemgås?

Bedste hilsner

RasmusWL92 (diskussion) 25. jun 2021, 13:52 (CEST)

Artiklen indeholder en masse selvbiografisk ævl, der er irrelevant i en encyklopædisk biografi. En kort omtale af karrieren i kulturlivet, der sluttede mindre heldigt, og en endnu kortere konstatering af, at han nu laver noget andet, vil være på sin plads. Alt det andet uden om er bare selvpromovering. --Pugilist (diskussion) 25. jun 2021, 14:03 (CEST)
Så lad os gå igennem, hvor det selvbiografiske ævl er. Hele artiklen mister sit formål, hvis man som læser skal gætte sig til, hvad der er ævl, og hvad der er encyklopædisk i artiklen. Vi er vel enige om, at der bør være så få advarsler om selvbiografisk indhold på Wikipedia som muligt?
Jeg vil medgive, at artiklen er meget udtømmende, men det er vel ikke et argument for at fjerne korrekte oplysninger fra siden om Martin Lumbye? RasmusWL92 (diskussion) 12. okt 2021, 09:12 (CEST)