Spring til indhold

Wikipedia:Biografier af levende personer

Fra Wikipedia, den frie encyklopædi
Denne side er en officiel politik for den danske Wikipedia – en bredt accepteret standard, alle brugere skal følge. Du må gerne ændre denne side efterhånden som det bliver nødvendigt, men vær sikker på at det afspejler konsensus. Er du i tvivl, så brug diskussionssiden.
Genvej:
WP:BLP
Centrale indholdspolitikker
Skriv ud fra et neutralt synspunkt
Ingen førstehåndsforskning
Verificerbarhed
Andre indholdspolitikker
Navngivning
Biografier af levende personer
Billedpolitik
Hvad Wikipedia ikke er

Biografier af levende personer og artikler, der indeholder informationer om levende personer er ofte genstand for ekstra opmærksomhed og kan risikere at medføre overlast for personen eller et sagsanlæg mod wikipedia. Man skal derfor som skribent være mere agtpågivende, når man tilføjer informationer om personer med størst muligt hensyn til verificerbarhed og neutralitet. Dette uanset om det er en artikel om personen, om et emne, som personen er involveret i, eller enhver anden Wikipedia-side.[1]

Politik om biografier og informationer om personer[rediger kildetekst]

Wikipedias artikler om nulevende kan påvirke personernes liv. Biografiske artikler skal derfor skrives med størst muligt hensyn til verificerbarhed, neutralitet og personlig integritet, mens personlige afhandlinger skal undgås, især når det gælder kontroversiel information. Al information der kan være kontroversielt (både positivt og negativt) skal være understøttet af pålidelige og troværdige kilder. Subjektive vurderinger af personen og vedkommendes handlinger skal angives med kilde i teksten: fx "En artikel i Jyllands Stiftstidende beskrev hr. Jensen som "en ubehagelig type"", eller "På sin hjemmeside beskriver Jensen sig selv som professionel lurendrejer". Kravene til kilders pålidelighed er også generelt højere for kontroversiel information i biografier om nulevende, og for eksempel kan selvudgivne kilder som hjemmesider, blogs eller selvpublicerede bøger ikke regnes for pålidelig støtte for kontroversiel information om levende personer.

Jimmy Wales og Wikimedia har flere gange udtrykt, at al kontroversiel information om nulevende, som ikke kan støttes af en pålidelig kildeangivelse, bør slettes så hurtigt som muligt. For både at beskytte dem artiklerne omhandler mod unødig overlast, og for at beskytte Wikimedia imod eventuelle sagsanlæg fra forurettede.

Wikimedias beslutning om biografier om levende personer fastslår at:

  1. Alle wikipediaer skal have en politik, der giver særlig opmærksomhed til principperne om neutralitet og verificering i biografier om levende personer.
  2. Wikipedia skal tage hensyn til personers værdighed og privatliv, når information om personer tilføjes eller fjernes fra Wikipedia. Især i artikler om mennesker der ikke allerede er højt profilerede i offentligheden.
  3. Personer der klager over hvordan de bliver beskrevet i en artikel skal behandles med respekt, tålmodighed og venlighed.

Det skal desuden understreges, at hvis personen er involveret i en retssag, hvori der er nedlagt navneforbud, skal det respekteres så længe sagen står på, uanset om forbuddet omfatter den omhandlede eller andre. Overtrædelse er et brud på Retsplejeloven) og kan medføre bøde. Respekter derfor venligst at det af og til kan blive nødvendigt at skrivebeskytte sider, uden at den aktuelle grund kan oplyses.

En decideret sletning af en artikel kan komme på tale, hvis indholdet ikke er sagligt og/eller i overensstemmelse med den ovenstående politik. Omvendt skal en artikel ikke slettes, hvis den ellers overholder Wikipedias politikker og normer, men hvis blot fx artikelopretteren eller den biograferede, ikke ønsker artiklen på Wikipedia.

Denne politik skal som minimum indeholde kravene fra Wikimedia Foundations beslutning om biografier af levende personer.

Genvej:
WP:PRIVAT

Jævnfør denne diskussion, er der på nuværende tidspunkt konsensus for generelt ikke at nævne navnene på biograferedes børn.

Opdager du en biografi med problematisk indhold kan du anmode andre brugere om at tjekke den efter på Opslagstavlen. Hvis du føler problemet er meget alvorligt kan du rejse det på Landsbybrønden.

  • Kriterier for biografier - Norm om notabilitet og indhold af biografier for både nulevende og afdøde.
  • Selvbiografier - Normen om selvbiografier beskriver, hvordan man bør forholde sig til omtaler af sig selv.
  1. ^ Det antages at folk er levende, med mindre der er grund til at antage andet.