Diskussion:Psykiatri

Page contents not supported in other languages.
Fra Wikipedia, den frie encyklopædi
Det Fremragende Projekt Denne artikel, kategori eller skabelon er en del af Det Fremragende Projekt, et forsøg på at få oversat fremragende artikler fra andre sprog på Wikipedia. Hvis du er interesseret kan du redigere artiklen som denne skabelon sidder på eller besøge projektsiden, hvor du kan deltage i projektet.
Start Denne artikel er blevet vurderet til Klasse Start på vurderingsskalaen. Eventuelle kommentarer om vurderingen kan skrives i huskeliste-form på denne diskussionsside.
Medicin og sundhed Denne artikel, kategori eller skabelon er en del af WikiProjekt Medicin og Sundhed, et forsøg på at koordinere oprettelsen af medicin- og sundhedsrelaterede artikler på Wikipedia. Hvis du er interesseret kan du redigere artiklen som denne skabelon sidder på eller besøge projektsiden, hvor du kan deltage i projektet.
Start Denne artikel er blevet vurderet til Klasse Start på vurderingsskalaen. Eventuelle kommentarer om vurderingen kan skrives i huskeliste-form på denne diskussionsside.

Arkiverede diskussioner, Arkiv 1 Arkiverede diskussioner, Arkiv 2

Psykiatri er ...[rediger kildetekst]

Sætning 1: "Psykiatri er den disciplin inden for lægevidenskaben, der beskæftiger sig med at forebygge, diagnosticere og helbrede psykiske sygdomme, der kan være ødelæggende for patientens helbredstilstand, livskvalitet og sociale funktionsevne.[1]"

Sætning 2: Psykiatri er den disciplin inden for lægevidenskaben, der beskæftiger sig med at forebygge, diagnosticere og helbrede psykiske sygdomme på en måde, der kan være ødelæggende for patientens helbredstilstand, livskvalitet og sociale funktionsevne.

Det kan være ødelæggende for patientens helbredstilstand, livskvalitet og sociale funktionsevne, når patienten spændes til en seng 11 måneder i træk, ikke?

Det kan være ødelæggende at blive dræbt, ikke?

Spørgsmålet er om dette må fortælles lige på første linje.

Jeg vil gerne have at der fjernes "der kan være ødelæggende for patientens helbredstilstand, livskvalitet og sociale funktionsevneHvad".

Jeg kunne godt lige følgende: Psykiatri findes når en uddannet læge prøver at gøre et eller andet ved et menneskes hjerne og lægen eller mennesket mener at der er noget galt med hjernen, men der findes ikke nogen sygdom i hjernen eller der findes en sygdom (fx. åreforkalkning) men den modvirkes ikke.Numb (diskussion) 9. jul 2014, 19:47 (CEST)

Ja. Teksten er ensidig, og vi skal belyse alle sider af sagen - være objektive - ifølge Wikipedias retningslinjer.
https://da.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Skriv_Wikipedia_fra_et_neutralt_synspunkt
Derfor bør det fremgå, at det ikke er en decideret helbredende desiplin, men noget der ofte ødelægger folks helbred og er meget påvirket af svindel fra mange sider af.
Mvh Mads Haupt (diskussion) 26. apr 2017, 15:09 (CEST)
  • WP:Neutralt synspunkt skriver: "Artikler der sammenligner synsvinkler, behøver ikke at give minoritetssynsvinkler lige så megen eller lige så dybdegående beskrivelser som mere populære synsvinkler. Vi bør ikke forsøge at fremstille en uenighed som om en mindretalsholdning fortjener lige så megen opmærksomhed som flertallets holdning. Dette kan opfattes som være en misvisende fremstilling af uenighedens omfang. Skal vi fremstille en uenighed på baggrund af 'retfærdighed', skal de konkurrerende synsvinkler fremstilles i forhold til deres repræsentation blandt de involverede parter".Maunus (diskussion) 26. apr 2017, 15:40 (CEST)
Du har ret i, at hvis det skal være sådan, så skal det repræsenteres som du beskriver.
Problemet er bare, at artiklen så vidt muligt bør afspejle den faktiske mængde af godt og skidt i forhold til hvert emne i forhold til deres generalitet for at være retsvisende.
Folk læser ordene som sandhed, og hvis indholdet ikke afspejler sandheden er det jo forkert.
Og vi skal ikke lave noget forkert.
Der foregår så meget svindel, og der er så mange skadede, hvor skaderne bare forties. Det bør fremgå af artiklen, men de positive sider bør også belyses.
Jeg synes umiddelbart den her formulering er fin:
"Psykiatri er den disciplin inden for lægevidenskaben, der beskæftiger sig med at forebygge, diagnosticere og helbrede psykiske sygdomme, der kan være ødelæggende for patientens helbredstilstand, livskvalitet og sociale funktionsevne."
Selv har jeg ikke kunnet finde nogle positive ting ved psykiatri som fag, men hvis nogle kan finde nogle så skal det være med i formuleringen.
Mvh Mads Haupt (diskussion) 28. maj 2017, 18:47 (CEST)[svar]

Vildledende[rediger kildetekst]

Medic: Psykiatrien adskiller sig fra resten af lægevidenskaben og de fleste former for psykologi, psykoterapi og psykoanalyse, idet den både inkluderer viden om både biologi og menneskets tilværelse som socialt væsen.[4] Disciplinen undersøger derfor både patientens subjektive erfaringer af tilstanden og foretager objektive undersøgelser af patientens fysiologi.

Psykiatrien adskiller sig fra alle former for psykologi, psykoterapi og psykoanalyse, idet der spændes mennesker til en seng. Psykiatrien adskiller sig fra resten af lægevidenskaben, idet den undersøger ikke kroppen fordi disse læger kan ikke finde ud af noget som helst. Men så har de jo deres opspind og remme.

Der findes ikke noget om fysiologi, hverken i ICD-10 eller i bøgerne, når det er et begreb der hedder skizofreni der omtales. Den der viden om biologi Medic omtaler findes ikke og kroppen undersøges ikke. Var der spændt et socialt væsen til en seng 11 måneder i træk? Eller var det hellere et menneske, der blev ødelagt af det?

Medic prøver at vildlede folk. Når jeg ser hans/hendes navn, så kan jeg godt komme i tanke om en grund. Og dette spørgsmål er til dig, Medic: Hvad for helvede snakker du om??? Hvor ved du det fra, at der undersøges kroppen når der diagnosticeres et begreb der hedder skizofreni? Jeg siger, DET ER LØGN! Der findes ikke noget om biologi eller fysiologi. Så nu er det din tur! Men du har ikke svar på dette spørgsmål. Du vil ikke holde op med at lyve for os og du er uansvarlig.Numb (diskussion) 9. jul 2014, 19:47 (CEST)

Til Numb: indledningsvis vil jeg anbefale en god tone. Udtryk som "uansvarlig" hører ikke hjemme i en debat her. Ingen forsøger at vildlede nogen her, og det ikke fremmende for debatten at fremsætte påstande herom. Der kan siges meget om dette helbredsområde, og artiklen indeholder blandt andet afsnit om fiksering eller fastspænding som et middel i behandlingen. Andre midler er medicinske. Det er muligvis ikke lykkedes lægevidenskaben at finde de ultimative helbredsmidler, men det berettiger ikke til at kritisere den for at bruge de resultater og erfaringer, der indtil nu er indhentede. Det er muligt, at artiklen kan forbedres fx med yderligere oplysninger om praksis, men vi skal huske, at wikis formål er at oplyse og ikke at give udtryk for (personlige) frustrationer. En sidste ting: wikipedias artikler er et fælles foretagende, ikke enkeltpersoners ejendom, ansvar og eventuelle "skyld". venlig hilsen Rmir2 (diskussion) 10. jul 2014, 09:48 (CEST)

Hej Rmir2, Det er vi enige i om, at "wikis formål er at oplyse". Men hvad så med Medics påstand: "Psykiatrien adskiller sig fra resten af lægevidenskaben ... idet den ... foretager objektive undersøgelser af patientens fysiologi." Foretager resten af lægevidenskaben ikke objektive undersøgelser?

Er det at oplyse når der fortælles at en mand lå spændt fast til en seng i 11 måneder? Boysenbær (diskussion) 24. jul 2015, 15:30 (CEST)

Nej, afsnittet er slettet. hilsenRmir2 (diskussion) 24. jul 2015, 20:06 (CEST)
Inden denne diskussion løber helt af sporet, vil jeg lige slå fast, at mine tekstmæssige bidrag til denne artikel er yderst begrænsede - især i dens nuværende form. Ses artiklens historik igennem kan man hurtigt fastslå, at mine bidrag til artiklen primært består i at rette sproglige og tekniske fejl (som f.eks. i skabeloner), samt at fjerne enkeltbrugeres ukonstruktive sletninger af kildebelagt tekst. Jeg stiller mig således ganske undrende overfor ovenstående anklager om "mine" forsøg på at vildlede eller lyve for læserne, da de afsnit eller påstande der henvises til er forfattet af andre brugere, og jeg vil for fremtiden frabede mig sådanne anklager med mindre de kan understøttes af dokumentation.
I forhold til klagepunkterne fra brugerne herover tænker jeg, at de netop belyser denne artikels grundlæggende problem - at artiklen ligger temmelig langt fra det neutralt beskrivende. Som jeg læser artiklen er der en markant slagside i retning af det negative. Jeg læser en betydelig mængde tekst, der virker til at have til formål at "afsløre" psykiatrien, eller som maler et næsten dæmonisk billede af psykiatrien og/eller psykiatere. Det er glædeligt, at Rmir2 igen har vist interesse for at forbedre artiklen, og en oversættelse fra engelsk virker umiddelbart som et bedre alternativ end at forsøge at rette op på den nuværende artikeltekst (jf. misæren om Psykiatriens historie). Jeg vil hilse ethvert seriøst forsøg på at forbedre artiklen velkommen, og stiller mig gerne til rådighed som sparringspartner, men har aktuelt ikke tiden der kræves til det omfattende arbejde, denne artikel trænger til, hvorfor jeg tøver med at love mig selv bort som primær skribent eller oversætter. --Medic (Lindblad) (diskussion) 25. jul 2015, 08:57 (CEST)
Teksten har længe stået urørt. Det skyldes, at der på et tidspunkt blev tilføjet bidrag om dansk psykiatri, som åbenlyst havde slagside. I forbindelse med Boysenbærs kommentar ovenfor besluttede jeg at gøre et forsøg på at rette op på artiklen. Det er især sket ved at tilføje nogle afsnit af almindelig karakter fra engelsk wiki, dels ved at rydde op i omtalen af danske forhold. Desuden har jeg forsøgt at gøre artiklen mere overskuelig i sin opbygning. Det er imidlertid en balancegang, da jeg ikke er overbevist om, at kritikken af danske forhold måske ikke også har en relevant pointe - også i bredere sammenhæng. Som ikke-fagmand har jeg desuden et problem omkring oversættelsen af engelske fagbegreber til dansk, ligesom jeg har en rygradsfornemmelse af, at der er forskel på engelsk/amerikansk og dansk tilgang til psykiatrien. Derfor har jeg bedt Medic om løbende at kigge mine bidrag efter for hurtigt at få rette op på fejl og misforståelser. Forhåbningen er, at der kan skabes en artikel, som dels giver en rimeligt dækkende introduktion til emnet, dels - uden at have slagside - belyser de problemer, som fortsat knytter sig til den psykiatriske behandling. Hvis nogen med faglig indsigt vil bidrage, vil jeg hilse det meget velkomment. venlig hilsen Rmir2 (diskussion) 25. jul 2015, 10:58 (CEST)
Jeg bidrager, som sagt, gerne som sparringspartner og skal også gerne hjælpe med at afklare faglige spørgsmål og begreber efter ringe evne. Jeg er ganske enig i at omtalen af de danske forhold, såvel som af de kritisable og kontroversielle aspekter af psykiatrien fortjener en plads, og at det ville være en fejl at udelukke dem fra artiklen. Min pointe er blot, som jeg også tolker Rmir2's svar til at udtrykke, at der er en markant negativ slagside, som skal rettes op, således at der er ligevægt mellem synspunkterne. --Medic (Lindblad) (diskussion) 25. jul 2015, 11:34 (CEST)

Sommerfugl[rediger kildetekst]

Rmir lagte et billede af en sommerfugl på siden. Jeg slettede billedet, men Medic lagte det op på siden igen. Hvorfor skal der være et billede af en sommerfugl? Psykiatrifugl (diskussion) 26. jul 2015, 14:52 (CEST)

Begrundelsen findes i billedteksten. --Medic (Lindblad) (diskussion) 26. jul 2015, 14:56 (CEST)
Jeg tillader mig at uddybe: Billedteksten redegør ganske fint for, hvorfor billedet er sat ind. Der præsenteres oven i købet relevante, supplerende oplysninger i forbindelse med billedet, og disse oplysninger er ligeledes relevant kildeunderbyggede. Jeg finder derfor, at både billede og tekst er særdeles brugbart netop dér hvor det er sat ind, og savner derfor en begrundelse for, hvorfor billedet skulle slettes. Derfor blev det genindsat. --Medic (Lindblad) (diskussion) 26. jul 2015, 15:13 (CEST)
Dansk Psykiatrisk Selskab har et psi i sit navn. Die Deutsche Gesellschaft für Psychiatrie und Psychotherapie, Psychosomatik und Nervenheilkunde har også et psi i sit navn. Skal der være et psi på siden om psykiatri? Psykiatrifugl (diskussion) 27. jul 2015, 11:57 (CEST)
Jeg er ikke sikker på, hvad et psi er, så det finder jeg det svært at svare på - men har det relevans for artiklen er der sandsynligvis ikke noget i vejen for at lade det indgå. --Medic (Lindblad) (diskussion) 27. jul 2015, 12:41 (CEST)
Det er et græsk bogstav. Jeg må sige at jeg er enig i at man burde kunne finde en bedre illustration til dette emne end sommerfuglen.Maunus (diskussion) 27. jul 2015, 12:47 (CEST)
Jeg antager, det er Psi (bogstav), der er tale om. Hvis der kan påvises en relevans på samme vis som der kan med sommerfuglen ser jeg intet i vejen for at supplere artiklen med billede + oplysninger om psi. Hvis psi "blot" er et bogstav anvendt illustrativt har jeg lidt sværere ved at se behovet for at indskrive det i artiklen. --Medic (Lindblad) (diskussion) 27. jul 2015, 12:56 (CEST)
Jeg synes, at det siger noget om psykiatri, når den kan finde på at spænde en 27-årig mand til en seng i 11 måneder. Men det siger ikke ret meget om psykiatri, når den kan finde på at have en sommerfugl i våbenet. Boysenbær (diskussion) 29. jul 2015, 15:39 (CEST)
Se herunder for svar. --Medic (Lindblad) (diskussion) 29. jul 2015, 23:03 (CEST)

En 27 år gammel mand var spændt fast til en seng i mindst 11 måneder i træk[rediger kildetekst]

Rmir fjernede dette afsnit. Hvorfor det? Psykiatrifugl (diskussion) 26. jul 2015, 14:52 (CEST)

Fordi en enkelt sag i dansk psykiatri ikke på nogen måde er relevant for en generel artikel om psykiatrien som disciplin.Maunus (diskussion) 26. jul 2015, 16:36 (CEST)
Hvis der derimod kan findes relevant, lødigt og kildebelagt information om fastspænding generelt vil det kunne indskrives i artiklen. --Medic (Lindblad) (diskussion) 26. jul 2015, 18:47 (CEST)
Det ér relevant, lødigt og kildebelagt information, at en 27-årig var spændt til en seng i 11 måneder. Det siger noget om psykiatri, når den kan finde på at spænde til en seng i 11 måneder i Danmark i 2012. Siger det mere om psykiatri, at den engelske psykiatri kunne finde på at have en sommerfugl i våbenet? Boysenbær (diskussion) 29. jul 2015, 15:39 (CEST)enkelt sag
Nej, ingen enkeltsag i Danmark i 2012 siger noget om psykiatri generelt. Det er simpelthen ikke den slags informationer man skriver i et leksikon. Artiklen skal naturligvis skrive at psykiatri ofte har lovlig hjemmel til brug af tvang, herunder fastspændelse, og at rugen af tvang nogle gang er blevet hkritiseret. Men der er ikke mulighed eller grundlag for at beskrive nogen som helst enkeltsag på den måde du foreslår, for det har simpelhen intet at gøre med hvordan man skriver om brede emner i en encyklopædi.Maunus (diskussion) 30. jul 2015, 09:01 (CEST)
Den 27-årige mand, der var spændt fast til en seng, er stadig blot én patient ud af de mange, der behandles i det psykiatriske system her i landet. Som jeg læser de angivne kilder, er sagen ikke relevant for artiklen i den kontekst, den har været anvendt i. Det er en begrædelig sag, ja, men den er på ingen måde beskrivende for psykiatrien i almindelighed - fordi det ikke er almindeligt at patienter fastspændes til sengen i så lange perioder. Læses de angivne kilder (kilde 30 og 31 i denne version (version#8224760)) nærmere males der da også en helt anden historie end den, sagen foregav at beskrive i artiklen - nemlig at der er tale om et enkeltstående tilfælde, der faktisk ikke beskrives at falde uden for de særlige regler, der gælder for netop den institution, manden var indlagt på, og som ikke var beskrevet i denne artikel. Der var heller ikke beskrevet at manden var svært psykisk syg, og at man gennem længere tid havde vurderet at man ikke havde andre muligheder for at behandle ham uden at han var til fare for såvel personale og medpatienter som sig selv end ved at begrænse hans muligheder for fysisk bevægelse.
I øvrigt finder jeg det ikke relevant at debattere enkeltsager; jeg er undtagelsesvist gået lidt mere i dybden med den ovenstående sag fordi den netop beskriver det problem, der er fremherskende i denne artikel. Som jeg læser den er artiklen et godt stykke fra at være skrevet fra en neutral synvinkel, eller en upartisk artikel, som på retfærdig vis repræsenterer alle synsvinkler. Ovenstående sag er netop blevet ufuldstændigt gengivet og selektivt refereret, hvilket har ført til en uforholdsmæssig negativ farvning af anvendelsen af tvang, og har drejet artiklen væk fra det neutralt vægtede og objektivt beskrivende, og over i retning af det anklagende og kriminaliserende. Det sidstnævnte har ikke noget at gøre i Wikipedias artikler.
Derfor: Hvis tilfældet om den lænkede 27-årige kan bruges til at beskrive noget generelt, og artiklen derigennem kan blive mere beskrivende og fyldestgørende uden at miste sin neutrale vægtning, så har sagen stor relevans for artiklen, og bør inkluderes. Hvis lænkningen derimod bruges til at dæmonisere eller miskreditere psykiatrien og/eller psykiatere bevæger vi os væk fra det neutrale synspunkt, og så har sagen negativ indvirkning på artiklen og bør fjernes.
Afslutningsvis vil jeg blot gentage, at jeg ikke har til sinds at debattere hverken denne eller andre enkeltsager yderligere, med mindre de kan påvises at have relevans for artiklen og bringer den nærmere både det fuldstændigt og det neutralt beskrivende ideal. Med venlig hilsen, --Medic (Lindblad) (diskussion) 29. jul 2015, 23:03 (CEST)
Jeg er enig med Medic, og det er en af grundene til, at jeg pt har taget en "pause" fra yderligere redigeringer på denne artikel. Rmir2 (diskussion) 30. jul 2015, 08:49 (CEST)
Med risiko for at gentage mig selv: selv hvis sådanne artikler skulle blive en løsning, så skal man stadig skulle have in mente at også disse nye artikler skal leve op til de samme krav om neutralitet som alle andre artikler skal. --Medic (Lindblad) (diskussion) 30. jul 2015, 17:28 (CEST)

The European Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment[rediger kildetekst]

Rmir, hvorfor skal det ind i "Behandling i Danmark"? The European Committee ... arbejder ikke kun i Danmark. Psykiatrifugl (diskussion) 26. jul 2015, 14:52 (CEST)

Det er rigtigt nok, at CPT tager til alle europæiske lande, fordi tvangspsykiatri findes i alle lande. Boysenbær (diskussion) 29. jul 2015, 15:39 (CEST)

Andel af befolkningen per 100.000 indbyggere i 2002, der påvirkes af neuropsykiatriske tilstande[rediger kildetekst]

Rmir2 står bage dette billede. Er det rigtigt nok, at mennesket i USA er syv gange så tosset som mennesket i Afrika? Jeg sletter billedet og venter på, at Rmir2 vil angive en kilde. Boysenbær (diskussion) 29. jul 2015, 15:39 (CEST)

Underlig udledning af den fil, men nuvel - oplysningerne kommer fra WHO. Hvis du har nogle nyere data, beskriv dem gerne på diskussionssiden, så det kan blive rettet. TherasTaneel (diskussion) 31. jul 2015, 16:53 (CEST)

Den sætning der hedder "En læge med speciale i psykiatri er en psykiater." har intet med etymologi at gøre. Boysenbær (diskussion) 29. jul 2015, 16:06 (CEST)

Behandling[rediger kildetekst]

Psykiatri ér først og fremmest behandling. Der behøver ikke at være en stor overskrift "Behandling". Og så, hvorfor anses det for at være en del af en læges behandling når en 27-årig ligger spændt på en seng i 11 måneder? Jeg vil gerne have en overskrift "Ambulant Behandling og døgnbehandling" og en overskrift "Tvang". Boysenbær (diskussion) 29. jul 2015, 16:06 (CEST)

Retspsykiatri[rediger kildetekst]

Jeg anser retspsykiatri ikke for at være en del af "Omfang", men det er nok en del af psykiatrien. Boysenbær (diskussion) 29. jul 2015, 16:06 (CEST)

Bivirkning[rediger kildetekst]

Stivhed er en virkning, men bivirkning er en synsvinkel. Boysenbær (diskussion) 31. jul 2015, 12:39 (CEST)

Psykiatri som fagområde[rediger kildetekst]

Der omtales uddannelse og synsvinkler, men ikke behandling. Boysenbær (diskussion) 31. jul 2015, 12:49 (CEST)

Tankeverden! Ingen fakta! Slettes! Boysenbær (diskussion) 31. jul 2015, 12:56 (CEST)

Følgende afsnit strider i min optik mod neutraliteten:

"Der er mange lænkninger per indbygger i den danske psykiatri, set i forhold til resten af Europa.[43] I England er det forbudt at lænke i psykiatrien.[44] I stedet for lænker på kroppen er der kemiske stoffer i hjernen. Tit ligger der et menneske i en isolationsstue („seclusion room“) og bevæger sig ikke i mange timer („kemisk fiksering“).

21,2 % af de indlagte i den danske psykiatri i 2007 blev tvunget til behandling: de bliver tvunget ind i psykiatrien, indespærret, fastholdt ved fiksering, deres hjerne bliver behandlet med kemiske stoffer eller elektrisk strøm (ECT), deres krop bliver behandlet med næringsstoffer eller på en helt almindelig medicinsk måde, de må tåle „personlig skærmning“ eller en alarm- og pejlesystem på kroppen.[45]

The European Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CPT), en af Europarådets committees, er bekymret for „physical immobilisation" – altså fiksering. I 2002 kom 5 medlemmer af CPT til Psykiatrisk Center Glostrup (almenpsykiatrisk og retspsykiatrisk), Haderslev Hospital Psychiatric Department og Sikringsafdelingen i Nykøbing Sj. En lænkning i Glostrup varede 10 dage, en „frivillig patient“ i Haderslev blev bundet to gange, 17 dage i alt, en lænkning i Nykøbing varede mindst 4 måneder."

Der mangler henvisninger, sproget er biased og flere påstande er helt ude i skoven.

Jeg er selv ansat i psykiatrien, så jeg ser mig ikke i stand til objektivt at skrive et nyt. Skulle der laves et nyt afsnit, så skulle der være et underpunkt med overskriften: Bæltefikseringer/fiksering. (Skrev ‎128.0.73.8 (diskussion • bidrag) . Husk at signere dine indlæg.)

Jeg er ganske enig i dine betragtninger, især angående bias. Der er flot af dig at være tilbageholdende med at lave rettelser med tanke på dit eget bias, men jeg tænker, at det er et problem, vi kan komme omkring på en fornuftig måde, hvis du har lyst til at bidrage: I stedet for at rette direkte i artiklen kan vi diskutere de enkelte ændringer her på siden, således at flere brugere i fællesskab kan nå frem til en god tekst med så lille et bias som muligt, som derefter vil kunne indsættes i artiklen. Det ville være fantastisk, hvis du kunne have lyst til at bidrage til artiklen; som du vist selv har opdaget trænger den gevaldigt til at en bruger med fagkendskab deltager i skrivningen. I håbet om fremtidigt samarbejde, --Medic (Lindblad) (diskussion) 13. aug 2015, 17:54 (CEST)
Er også ganske enig. I sin nuværende udformning kan det måske slettes, og sproget er meget mystisk, ligner noget der er maskinoversat, så det skal i det mindste tilrettes, og det virker som om det er lagt ret tilfældigt ind på det sted, ideen med en ny artikel er fin, men spørgsmålet om det kan bære. --Kim Bach (diskussion) 14. aug 2015, 06:02 (CEST)
Teksten stammer, hvis jeg husker rigtigt, fra en bidragsyder som tydeligvis var kritisk over for dansk psykiatrisk behandling. Jeg lod det stå, fordi der var kildehenvisninger (sundhedsstyrelsens redegørelser). Jeg er enig i, at formuleringen er problematisk og muligvis ikke yder kilderne fuld retfærdighed. Set fra mit synspunkt vil enhver redigering, der hviler på kilder, principielt være i orden. Hovedsagen er, at der kan henvises til autoritære kilder til angivne oplysninger. Under sådanne forudsætninger vil ‎128.0.73.8 efter min vurdering godt kunne yde bidrag. venlig hilsen Rmir2 (diskussion) 14. aug 2015, 10:48 (CEST)

Hjernesamling i Risskov[rediger kildetekst]

Afsnittet som der diskuteres herunder kan findes her.

Jeg kan ikke se, hvorfor denne hjernesamling på flere tusind hjerner ikke er relevant for artiklen om psykiatri. Der står ikke, at det kun er indsamlet fra psykiatriske patienter i Risskov.
F.eks. ud fra en artikel på TV2 NEWS ser det ud til, at de er indsamlet fra psykiatriske patienter der har været indlagt mange forskellige steder i landet.
9479 hjerner må ikke flytte med til Skejby - TV2 NEWS
Mvh Mads Haupt (diskussion) 29. maj 2017, 16:17 (CEST)[svar]

Og i forhold til forskningsmæssigt brug dækker det jo hele landet.
Mvh Mads Haupt (diskussion) 29. maj 2017, 16:18 (CEST)[svar]
  • Fordi psykiatri er en lægefaglig disciplin der praktiseres i hele verden og i over hundrede år. At et bestemt hospital i verden har gjort X eller Y er ikke relevant for psykiatrien som disciplin. Du vil aldrig finde Rissskovs hjernesamgling nævnt i en professionelt udgivet introduktion til faget psykiatri, eller sågar i en fagencyklopædi om psykiatri. Det er simpelthen ikke relevant for psykiatrien. Men det kan godt være relevant for en artikel om Risskov, eller måske om Psykiatriens historie i Danmark. En artikel skal være en generel og dækkende introduktion til et emne, den skal ikke fortabe sig i alle mulige relaterede detaljer uanset hvor interessante de så er.Maunus (diskussion) 29. maj 2017, 16:24 (CEST)[svar]
Jeg er enig i, at emnet hører hjemme under omtalens af Risskov og/eller psykiatriens historie. Jeg formoder (uden at have sat mig ind i emnet) at man i sin tid har haft forventninger om, at kunne nå forskningsmæssige resultater ved at studere disse hjerner, men at man nu om stunder simpelthen ikke længere tror på det. Men det er klart, at der i sin tid er taget et initiativ, og det er da et interessant stykke forskningshistorie, som nok kan fortjene omtale. Men altså ikke som en del af den nuværende psykiatri. Rmir2 (diskussion) 29. maj 2017, 16:54 (CEST)[svar]
@Mads Haupt: Tør man spørge om, hvorfor dette ikke rejses på Diskussion:Psykiatri? Det kunne være at de folk, der har artiklen på deres overvågningsliste, vil være interesseret i at give deres besyv med. --Madglad (diskussion) 29. maj 2017, 16:58 (CEST)[svar]

Enig med Madglad. Diskussionen bør foregår der. Rmir2 (diskussion) 29. maj 2017, 17:20 (CEST)[svar]

For mig at se er den meget relevant for psykiatrien både historisk og i nutid.
Hjernerne har lagt der længe, og ligger der uden tvivl stadig.
Men i har ret i, at den nok bør indgå som en historisk del med henvisning til hovedartiklen Psykiatriens historie.
Mvh Mads Haupt (diskussion) 9. jun 2017, 22:13 (CEST)
@Maunus:
Man kan ikke bare sige, at noget ikke er interessant eller vigtigt for hele verden at se i en artikel.
Man kan heller ikke bygge artikler som vedrører hele verden op på det princip, at noget kun må være i en artikel om noget der vedrører hele verden, hvis det kan bevises, at det er gældende for "en stor del af verden".
Man kan ikke kræve, at enhver bidragsyder skal undersøge hele verden for at må skrive, for så bliver der ingen artikel.
Artiklerne skal selvfølge være i orden, men jeg tænker vi bør prioritere en artikels eksistens og dens generelle retsvisenhed højere.
Man burde følge det omvendte princip, om at hvis det kan bevises at det pågældende ikke findes eller fandtes nok steder i verden, så kan man fjerne det.

Jeg fandt også lige den her artikel:
http://www.deccanchronicle.com/lifestyle/viral-and-trending/150916/belgian-psychiatric-hospital-to-have-biggest-pickled-brain-collection.html
:)
Mvh Mads Haupt
https://www.google.dk/search?q=brain+collection+psychiatric+hospital&ie=UTF-8&oe=UTF-8&hl=da-dk&client=safari
Mvh Mads Haupt (diskussion) 10. jun 2017, 14:39 (CEST)(diskussion) 10. jun 2017, 14:35 (CEST)

Har kopieret diskussionen hertil.
Mvh Mads Haupt (diskussion) 10. jun 2017, 14:02 (CEST)

  • Jo man kan godt sige at noget ikke er relevant for en artikel om et bestemt emne. En leksikon artikel skal give læseren en introduktion til et emne, og introduktionen skal være 1. dækkende - den skal inkludere alle de mest relevante aspekter af emnet, og udelade irrelevante aspekter, 2. den skal være velafbalanceret således at de relevante aspekter af emnet får en dækning der er passende i forhold til deres relevans i forhold til emnet og iforhold til hinanden. Hvad der er relevant og hvor meget vægt hver relevant underemne skal have skal ikke bestemmes af hvad den enkelte wikipedia bruger synes er interessant eller relevant, men af hvad eksperter der skriver lignende introduktioner til emnet synes er relevant - det vil sige den skal indeholde det man ville forvente at finde i en grundbog eller introduktion til emnet skrevet af professionelle, og udelukke de ting som man ikke forventer at finde i en sådan introduktion. Derfor er byrden på dig til at vise at hjernesamlinger, i Risskov eller andre steder, generelt anses for at være relevant i forhold til at give en dækkende introduktion til emnet "Psykiatri". Det tror jeg ikke på du kan, for det er ikke tilfældet at man vil vente at finde en beskrivelse af hjernesamlinger i en introduktion til Psykiatri (såsom denne). Men hvis du gerne vil prøve skal du finde nogle eksempler hvor hjernesamlinger som den i Risskov er nævnt som et aspekt der er relevant for en generel forståelse af psykiatri. At du kan finde en artikel om hjernesamlinger i en Indisk avis, viser ikke at hjernesamlinger generelt anses som et vigtigt aspekt i en generel forståelse af psykiatrien som disciplin.Maunus (diskussion) 10. jun 2017, 18:20 (CEST)
100% enig i det du skriver @Maunus, det er nogle vigtige principper jeg vil prøve at tage i mente. --Kim Bach (diskussion) 11. jun 2017, 09:39 (CEST)
Det har intet at gøre hvad, hvad folk forventer eller anser.
Jeg troede det var en encyklopædi vi arbejdede på, der skulle give en oversigt over den samlede viden.
Jeg forstår ikke hvad Wikipedia er, hvis det ikke må være misvisende og skal give et retsvisende billede over alle synspunkter, men samtidig skal være misvisende historisk og give en falsk erindring om, hvad psykiatri er.
Jeg troede vi skulle være objektive.
Mvh Mads Haupt (diskussion) 12. jun 2017, 11:55 (CEST)
Som det fremgår af diskussionen er der intet i vejen for at skrive om det, det skal bare ikke dominere en generel artikel om psykiatri. Det hører bedre hjemme i en artikel om Risskov, og den artikel kan man jo så give en henvisning herfra. Jeg ser ingen forsøg på at undertrykke viden. --Kim Bach (diskussion) 12. jun 2017, 13:24 (CEST)
At være objektiv er netop at man ikke skriver om emner ud fra hvad man selv subjektivt synes er vigtigt eller interessant, men at man sætter sig ind i hvordan fageskperter formidler deres fag og følger den måde de gør det på. Fageksperter i Psykiatri skriver ikke om Risskovs hjernesamling i generelle introduktioner til faget. I en artikel om Risskov, eller om psykiatriens historie passer det fint, så sæt det ind der. På samme måde forventer man ikke at læse om Flammen og Citronen i en artikel om Anden Verdenskrig (men gerne i en artikel om den Danske modstandsbevægelse). Maunus (diskussion) 12. jun 2017, 13:35 (CEST)