Wikipedia:Skriv Wikipedia fra et neutralt synspunkt

Fra Wikipedia, den frie encyklopædi
(Omdirigeret fra Wikipedia:NPOV)
Gå til: navigation, søg
Green check.svg Denne side er en officiel politik for den danske Wikipedia – en bredt accepteret standard, alle brugere skal følge. Du må gerne ændre denne side efterhånden som det bliver nødvendigt, men vær sikker på at det afspejler konsensus. Er du i tvivl, så brug diskussionssiden.
Genveje:
WP:NPOV
WP:POV
Centrale indholdspolitikker
Skriv ud fra et neutralt synspunkt
Ingen førstehåndsforskning
Verificerbarhed
Andre indholdspolitikker
Navngivning
Biografier af levende personer
Billedpolitik
Hvad Wikipedia ikke er

I denne artikel beskrives Wikipedias politik om at alle artikler skal være skrevet fra en neutral synsvinkel (engelsk: Neutral point of view (NPOV)). Det er et fundamentalt princip for Wikipedia at stræbe imod.

Dette er en endnu ufuldstændig oversættelse af den engelsksprogede original.

Se også Wikipedia:Selvbiografier om hvorfor man bør undlade at skrive om sig selv samt om personer og ting, man har et nært forhold til.

Introduktion[redigér wikikode]

Wikipedia er kendetegnet ved upartiskhed

Wikipedia har en vigtig retningslinje, der kort og godt lyder, at man skal skrive upartiske artikler, som på retfærdig vis repræsenterer alle synsvinkler. Retningslinjerne går ikke ud fra, at det er muligt at skrive en artikel fra blot én synsvinkel, som er lige netop den upartiske artikel, med en "objektiv" synsvinkel. Wikipedias neutralitetsretningslinjer angiver, at vi på retfærdig vis skal repræsentere flest mulige synsvinkler i en debat og ikke lade en artikel slå fast, underforstå, eller antyde at en bestemt synsvinkel er den korrekte.

Det er afgørende, at vi samarbejder om at gøre artiklerne upartiske. Det er en af de ting, der er medvirkende til, at Wikipedia fungerer tilfredsstillende.

At skrive upartisk tekst er en kunstform, der kræver øvelse. Bidragsydere der mestrer denne kunstform bedes hjælpe til med at udvikle øvehæftet!

Følgende tekst giver en udførlig beskrivelse af disse retningslinjer og er resultatet af en omfattede debat på den engelsksprogede udgave af Wikipedia. I denne danske oversættelse har vi forsøgt at undgå, at fortolke den engelske tekst, vi opfordrer dig kraftigt til at læse, kommentere og acceptere den - finder du noget, som du mener er oversat forkert eller misforstået, bedes du gøre opmærksom på det.

Grundlæggende oplysninger om neutralitetsbegrebet[redigér wikikode]

På Wikipedia anvender vi begreberne "upartisk" og "neutral synsvinkel" på en præcis måde, som er forskellig fra den gængse opfattelse:

Upartiske artikler beskriver diskussioner retfærdigt frem for at være fortalere for en bestemt deltager i diskussionen.

Hvorfor skal Wikipedia være upartisk?[redigér wikikode]

Wikipedia er en generel encyklopædi, hvilket betyder, at den repræsenterer den menneskelige viden på et vist, generelt niveau. Men vi, menneskene, er uenige om specifikke ting; til alle emner med konkurrerende synsvinkler repræsenterer hver synsvinkel en teori om, hvad sandheden er, og så vidt denne synsvinkel er i modstrid med andre synsvinkler, mener dens tilhængere, at de andre synsvinkler er forkerte og derfor ikke viden. Hvor der er uenighed om, hvad der er sandt, er der uenighed om, hvad der udgør viden. Wikipedia fungerer, fordi det er et samarbejde, men mens vi samarbejder, hvordan løser vi så problemet med endeløse "redigeringskrige", hvor en person fremhæver et bestemt syn på et emne, mens den næste ændrer teksten til at fremhæve det modsatte syn på samme emne?

En løsning, som vi kan acceptere for at kunne arbejde på Wikipedia, er at "menneskelig viden" indbefatter alle forskellige væsentlige teorier om alle forskellige emner. Vi er forpligtede til at leve op til formålet med at repræsentere menneskelig viden i den betydning. Noget a la dette er sikkert en veletableret betydning af ordet "viden"; i denne betydning ændrer hvad man "véd" sig konstant, som tiden går, og når vi anvender ordet "viden" i den betydning, bruger vi ofte såkaldte ironiske citationstegn. I middelalderen "vidste" vi, at dæmoner forårsagede sygdomme. Nu "véd" vi noget andet.

Resumeret er menneskelig viden (i denne betydning) på en partisk måde: Vi opremser en række teorier om et emne, og påstår dernæst, at sandheden om dette emne er dette-eller-hint. Men igen skal man huske på, at Wikipedia er et internationalt samarbejdsprojekt. Måske vil vi, efterhånden som vi vokser, finde frem til næsten enhver synsvinkel på ethvert emne blandt vore forfattere og læsere. For at undgå endeløse redigeringskrige, kan vi blive enige om retfærdigt at præsentere hver af disse synsvinkler og ikke slå fast, at et bestemt synspunkt er det rigtige. Det er, hvad der gør en artikel til "upartisk" eller "neutral" i den betydning, vi præsenterer her. Når man skriver fra en neutral synsvinkel, præsenterer man kontroversielle synspunkter uden at fastslå dem; for at gøre dét, er det generelt tilstrækkeligt at præsentere konkurrerende synsvinkler på en måde, som er mere eller mindre acceptabel for tilhængerne, og som også tilskriver synspunkterne deres tilhængere.

En opsummering af de primære årsager til disse retningslinjer: Wikipedia er en encyklopædi, en opsamling af menneskelig viden. Men da Wikipedia skrives i fællesskab og er en international ressource, kan vi givet ikke forvente, at alle bidragsydere vil være enige i alle tilfælde eller sågar i mange tilfælde, om hvad der udgør viden i den egentlige betydning. Derfor kan vi antage den løsere betydning af "menneskelig viden", ifølge hvilken en bred vifte af modstridende teorier udgør, hvad vi kalder "viden". Vi bør, både individuelt og i fællesskab, forsøge at præsentere disse modstridende synsvinkler på retfærdig vis uden at være fortalere for nogen af dem.

Der findes en anden god grund til denne politik, nemlig at når det står klart for læserne, at Wikipedia ikke ønsker, at pådutte dem en bestemt holdning, gør det dem i stand til frit at danne deres egen mening, og på den måde fremme deres intellektuelle uafhængighed. Det er Wikipedias politik at være neutral. Fremstillingen af mange konkurrerende teorier om et bredt udvalg af emner antyder, at vi, bidragsyderne til Wikipedia, stoler på, at læserne har kompetence til selv at danne deres egne meninger. Tekster, der fremstiller flere synsvinkler på retfærdig vis uden at kræve, at læseren accepterer en af dem, er frigørende. Neutralitet underminerer doktriner, og næsten alle bidragsyderne til Wikipedia er enige om, at dette er positivt.

Hvad er den neutrale synsvinkel?[redigér wikikode]

Det er ikke indlysende, hvad vi mener, og det er nemt at misforstå.

Der er mange andre mulige korrekte opfattelser, af hvad "objektiv," "upartisk," "neutral" osv. betyder. Idéen med at "skrive objektivt", som Wikipedias politik er baseret på, er "fremstilling af modstridende synsvinkler uden at fremhæve en synsvinkel frem for andre." Dette kræver yderligere præcisering, som følger.

Først og fremmest skal man overveje, hvad det vil sige at skrive objektivt og fremstille modstridende synsvinkler uden at fremhæve en synsvinkel frem for andre. At skrive objektivt betyder ikke, at man kun fremstiller den mest populære synsvinkel; man fremhæver ikke den mest populære synsvinkel som den korrekte efter at have fremstillet dem alle; man fremhæver ikke en form for "kompromis-synsvinkel" blandt flere andre som den korrekte. Fremstilling af alle synsvinkler siger mere eller mindre at p-tilhængerne mener p, q-tilhængerne mener q og at det er debattens aktuelle situation. Ideelt vil fremstillingen af alle synsvinkler også give en hel del baggrundsoplysninger om hvem der mener p og q, og hvorfor, samt hvilken synsvinkel der er den mest populære (mens man omhyggeligt undgår at give det indtryk, at popularitet betyder korrekthed). Dybdegående artikler kan også indeholde indbyrdes evalueringer af p-tilhængerne og q-tilhængerne, hvilket giver dem begge mulighed for at komme med deres bedste argumenter mod den anden, mens man omhyggeligt undlader at fortælle hvem der vandt debatten.

Et af udsagnene ovenfor kræver uddybelse. Vi sagde, at den neutrale synsvinkel ikke - i modsætning til den tilsyneladende betydning af udtrykket - er den synsvinkel, som er "neutral" eller et "kompromis" blandt de forskellige holdninger. Dette fremstiller en bestemt forståelse af hvad "neutral synsvinkel" betyder. Den fremherskende Wikipedia-forståelse er, at en synsvinkel overhovedet ikke er en synsvinkel; ifølge vores forståelse er man meget omhyggelig med ikke at fastslå (underforstå, antyde eller skarpsindigt få læseren til at tro), at når man skriver neutralt, så er hvilken som helst synsvinkel korrekt.

Et andet udsagn kræver også uddybelse. At skrive objektivt kan betragtes som fremstilling af uenigheder og karakterisering af dem frem for at deltage i dem. Man kan tænke på dét at skrive objektivt som værende en kynisk, retfærdig og analytisk beskrivelse af debatter. Selvfølgelig kan man meget vel tvivle på, om det overhovedet er muligt uden underforstået at antyde eller fastslå at en synsvinkel er korrekt. Men erfarne akademikere, polemiske skribenter, samt retorikere er i fin harmoni med partiskhed, både deres egen og andre, hvorfor de normalt kan få øje på en beskrivelse af en debat, som hælder mod en bestemt synsvinkel. Ønsker de det, kan de med nogen kreativitet normalt fjerne denne partiskhed.

Artikler der sammenligner synsvinkler, behøver ikke at give minoritetssynsvinkler lige så megen eller lige så dybdegående beskrivelser som mere populære synsvinkler. Vi bør ikke forsøge at fremstille en uenighed som om en mindretalsholdning fortjener lige så megen opmærksomhed som flertallets holdning. Dette kan opfattes som en misvisende fremstilling af uenighedens omfang. Skal vi fremstille en uenighed på baggrund af 'retfærdighed', skal de konkurrerende synsvinkler fremstilles i forhold til deres repræsentation blandt de involverede parter. Majoriteten behøver ikke at have ret i deres antagelser, derfor er det vigtigt, at synsvinklen ikke fremstilles som sandheden. Dog dermed ikke sagt, at mindretalssynsvinkler ikke skal have lige så megen opmærksomhed, som vi på nogen måde kan give dem på sider der specifikt er helliget disse synsvinkler. Wikipedia er ikke begrænset i størrelse. Men selv på sådanne sider, selvom en synsvinkel kan være omfattende uddybet, sikrer vi os stadig at synsvinklen ikke fremstilles som sandheden.

Partiskhed behøver i sig selv ikke at være bevidst. Måske går det ikke op for bidragsyderen, at hvad der virker indlysende i virkeligheden er partiskhed over for en bestemt synsvinkel. I et andet eksempel kan skribenter ubevidst fremhæve "geografisk" partiskhed ved for eksempel at beskrive en uenighed, som den behandles i et givet land, uden at vide at uenigheden fremstilles anderledes i andre lande.

Læs også den engelsksprogede original.