Hjælp-diskussion:Valg af billedlicens

Fra Wikipedia, den frie encyklopædi
Spring til navigation Spring til søgning

Spørgsmål[redigér wikikode]

Et billede fra commons indeholder de nedenstående spørgsmål: commons:Image:Decision Tree on Uploading Imagesv2.svg. Det er PD, men på engelsk. Forsøgte at oversætte det i GIMP, men kunne ikke finde ud af programmet, så en anden må på opgaven. --|EPO| 13. jul 2006 kl. 18:10 (CEST)

Efter at have bakset rundt med GIMP lykkedes det mig: Billede:Beslutningstræ.png. Kommentarer tak.. --|EPO| 14. jul 2006 kl. 17:33 (CEST)
Det ser godt ud, men det vil blive mere overskueligt, hvis der blev sat en boks rundt om hvert tekstfelt. Som det er nu er det lidt vanskeligt at se hvilke pile der fører fra og til hvilken tekst. Danielle 14. jul 2006 kl. 17:40 (CEST)
Forsøgte at indramme alle bokse. Måtte også lige give baggrunden en farve, da det åbenbart kun var GIMP, der forstod, at der ikke var nogen farve.. Men hvid blev baggrunden altså. --|EPO| 14. jul 2006 kl. 18:00 (CEST)
Jeg synes, at det er meget bedre nu. Danielle 14. jul 2006 kl. 18:11 (CEST)
Har rettet på den røde farve og den grønne farve. Forbedret tekstens position i visse bokse. Andre forslag? Ellers har jeg kopieret koden fra Speciel:Upload og smidt billedet ind. Alle er velkomne til at rette: Bruger:EPO/Upload. --|EPO| 14. jul 2006 kl. 20:14 (CEST)

Spørgsmål nr. 1:[redigér wikikode]

Har du selv taget billedet?

Ja -> videre til spørgsmål nr. 5 Nej -> videre til spørgsmål nr. 2

Spørgsmål nr. 2:[redigér wikikode]

Ved du hvem fotografen er og kan du kontakte vedkommende?

Ja -> videre til spørgsmål nr. 3 Nej -> Du kan desværre ikke bruge billedet på Wikipedia

Spørgsmål nr. 3:[redigér wikikode]

Vil fotografen give skriftlig tilladelse til at du kan bruge billedet på Wikipedia?

Ja -> Spørgsmål nr. 4 Nej -> Du kan desværre ikke bruge billedet på Wikipedia

Spørgsmål nr. 4:[redigér wikikode]

Er fotografen allerede bekendt med begreber som gfdl, public domain og creative commons og ved hvilken licens, (som er tilladt på Wikipedia) som han/hun vil udgive under?

Ja -> Du kan uploade billedet på Wikipedia og angive licensen under upload. Nej -> Henvis fotografen til denne test, så i kan få afgjort hvilken licens billedet skal udgives under. Fortsæt til spørgsmål nr. 5

Spørgsmål nr. 5:[redigér wikikode]

Må dit billede bruges af alle?

Ja -> videre til spørgsmål nr. 6 Nej -> Du kan desværre ikke bruge billedet på Wikipedia

Spørgsmål nr. 6:[redigér wikikode]

Må dit billede bruges kommercielt?

Ja -> videre til spørgsmål nr. 7 Nej -> Du kan desværre ikke bruge billedet på Wikipedia

Spørgsmål nr. 7:[redigér wikikode]

Må andre redigere og ændre dit billede?

Ja -> videre til spørgsmål nr. 8 Nej -> Du kan desværre ikke bruge billedet på Wikipedia

Spørgsmål nr. 8:[redigér wikikode]

Er det vigtigt for dig at du bliver krediteret om ophavsmand?

Ja -> videre til spørgsmål nr. 9 Nej -> Du kan udgive dit billede under licensen ”Public Domain”

Spørgsmål nr. 9:[redigér wikikode]

Er det vigtigt at licensen og de rettigheder du har givet fri følger billedet under alle omstændigheder? Dette forbehold kan gøre det vanskeligt for folk at bruge billeder videre, da licensteksten (3 A4-sider) altid skal følge billedet.

Ja -> Du kan bruge licensen ”GFDL” Nej -> Du kan bruge licensen ”Creative Commons”

Kommentarer[redigér wikikode]

Jeg mener at have set et billeddiagram på Commons et sted med samme formål som dette.. Kan bare ikke huske hvor. I øvrigt synes jeg at beskrivelsen af spørgsmål 9 lyder en smule tåget. Hvorfor i øvrigt overhovedet henvise til GFDL? IMO kan ja til nr. 9 lede videre til "Ønsker du at alle værker som andre laver ud fra dit billede også skal forblive under samme frie licens?" Ja > cc-by-sa. Nej > cc-by. --Lhademmor 6. jul 2006 kl. 09:29 (CEST)

[redigér wikikode]

I forbindelse med gengivelse af virksomheders og andre organisationers logoer i den danske del af wikipedia, har jeg skrevet til Erhvers- og Økonomiministeriet for at få en udredning af lovgivningen. Herunder det svar jeg har modtaget.

Date: Wed, 20 Jun 2007 14:10:56 +0200
From: "Torben Engholm Kristensen (PVS)" (TKR@dkpto.dk)
To: chlor@schou.dk
Subject: Dine spørgsmål til Økonomi- og Erhvervsministeriet.

Kære hans Schou

Du har sendt nogle spørgsmål vedrørende varemærkeret til Økonomi- og Erhvervsministeriet, som jeg er blevet bedt om at besvare.

Du har stillet tre spørgsmål:

Spørgsmål 1: Er det tilladt at vise en virksomheds logo og varemærker i et internet-leksikon, uden først at have fået tilladelse til det?

Spørgsmål 2: Kan en virksomhed kræve at logo og varemærker bliver fjernet fra leksikonet?

Spørgsmål 3: Er der andre regler hvis det drejer sig om et logo eller varemærke der ikke er registreret, eksempelvis en forening?

Jeg forstår godt, at du spørger, og at du ikke rigtigt har kunnet finde svar på dine undersøgel-ser, for det er et område som ikke er særligt dyrket.

Det bliver derfor ikke nogle eksakte svar jeg kan give på alle dine spørgsmål

For det første skal jeg gøre opmærksom på, at Patent- og Varemærkestyrelsen registrerer va-remærker og behandler indsigelser, hvor nogen så at sige protesterer mod registreringen af et varemærke.

Det som du spørger om er altså et spørgsmål om krænkelse, som vi typisk ikke vil stifte be-kendtskab med her i styrelsen, og spørgsmålet vil derfor typisk skulle afgøres hos domstolene.

I Danmark kan en varemærkeret opstå enten ved registrering eller ved påbegyndt og vedva-rende brug. Det er altså ikke en betingelse for at have en varemærkeret, at mærket er registre-ret, men det gør det naturligvis lidt lettere at dokumentere retten, hvis den er registreret.

Efter varemærkelovens § 4 kan en indehaver af en varemærkeret som udgangspunkt forbyde andre at gøre erhvervsmæssig brug af hans varemærke, eller et varemærke, der ligner hvis mærkerne omfatter de samme eller lignende varer eller tjenesteydelser.

Med andre ord - og alt andet lige - kan en indehaver af varemærket Phønix, der eksempelvis er registreret for "mejeriprodukter" forhindre en anden i at bruge mærket Fønix for "mælk" men typisk ikke for "teglsten".

Nu er spørgsmålet om det, at man optager en andens varemærke i et internet-leksikon, er er-hvervsmæssig brug. Jeg har ikke noget endegyldigt svar på dette.

Imidlertid er der en særregel i varemærkelovens § 11, der lyder:

§ 11. Ved udgivelse af leksika, håndbøger, lærebøger eller lignende skrifter af fagligt indhold skal forfatteren, udgiveren og forlæggeren på begæring af indehaveren af et registreret vare-mærke sørge for, at dette ikke gengives uden angivelse af, at det er et registreret varemærke.
Stk. 2. Den, der ikke opfylder sine forpligtelser efter stk. 1, skal bekoste en berigtigende be-kendtgørelse på den måde, det findes rimeligt.


Der er i den bestemmelse tre ting at hæfte sig ved:

"lignende skrifter af fagligt indhold", "på begæring af indehaveren" og "registreret vare-mærke".

Hvis man kigger i kommentaren til varemærkeloven (Varemærkeret 3. udg. Af Mogens Koktvedgaard og Knud Wallberg), bliver der knyttet nogle kommentarer til disse begreber.

For det første omtales det i bogen, at "lignende skrifter af fagligt indhold" også omfatter elektroniske medier, for så vidt der er tale om et fagligt indhold. Det kan f.eks være Gylden-dals leksikon i en on-line-udgave. Særligt omkring Wikipedia er der tale om et til dels bruger-styret leksikon. Hvordan en domstol vil se på dette, om det skulle fratage det status af fagligt indhold ved jeg ikke.

Herudover fremgår det af kommentaren, at indehaveren af et varemærke ikke kan forhindre, at mærket optages i leksikonet. Det som indehaveren derimod kan er at kræve, at det angives, at der er tale om et registreret varemærke, f. eks. Med angivelsen "tm" eller lignende.

Endelig fremgår det ikke af kommentaren, hvorledes situationen er med ikke-registrerede varemærker, men bestemmelsen nævner kun registrerede varemærker.

Du skrev at du ikke havde fundet domspraksis på området, og det samme anføres i kom-mentaren.

Jeg er ked af ikke at kunne give et mere fyldestgørende svar på dine spørgsmål, men det er som nævnt ekstremt sjældent om overhovedet forekommende, at vi beskæftiger os med den pågældende bestemmelse, og der er heller ikke domspraksis på området.

Dine spørgsmål må derfor for en stor dels vedkommende først kunne besvares, hvis spørgsmålet bliver rejst for domstolene.

Med venlig hilsen

Torben Engholm Kristensen

Juridisk Specialkonsulent, cand. Jur. , Varemærker og design

Direkte tlf. 4350 8119

Det eneste problem jeg kan få øje på for wikipedia er at alle data ikke bare frit kan kopieres og bruges uden forbehold. Nok kan man have downloadet "Fønix" logo, men det giver ikke en ret til at anvende det erhversmæssigt. Disse begrænsninger er der dog i forvejen for de foto hvor man skal beholde ophavsmandens navn ved fotoet, så som Creative Commons by-sa. Yderligere kan det tilføjes at SDE både har Mærsks og DSBs logo. --chlor 21. jun 2007, 18:15 (CEST)

Nu er der lige et par forskelle på Wikipedia og Den Store Danske Encyklopædi. For førstnævnte gælder som bekendt, at alle tekster og illustrationer som udgangspunkt kan benyttes frit både i privat, erhvervsmæssig og aldeles uvedkommende sammenhæng. SDE, formoder jeg, derimod er omfattet af Ophavsretslovens bestemmelser herunder regler om citater og gengivelse af kunstneriske værker. Dette indvolverer en del jura, men det har et stort professionelt forlag som Gyldendal folk til at tage sig af. Det har Wikipedia derimod ikke og da slet ikke penge til at føre en eventuel retssag. Ikke at jeg tror, at DSB eller A.P. Møller-Mærsk vil sagsøge os - deres logoer er alligevel gengivet adskillige steder - men hvad med de millioner af andre rettighedshavere til logoer, varemærker osv. verden over? En kan være nok til at vælte læsset, hvis vi ikke kan henvise til skudsikre paragraffer jvf. Brugerdiskussion:Dannebrog_Spy#Rettigheder_ang._logo. --Dannebrog Spy 21. jun 2007, 21:33 (CEST)
Vi læser vist juristen fra Patent- og Varemærkestyrelsens svar forskelligt. Som jeg læser ekspertudtalelsen, så frembringer den to emner på wikipedia. Om hvorvidt da.wikipedia.org må fremvise logoer og hvorvidt de så igen må kopieres til hvilket som helst formål. Lad os tage hvert af disse emner for sig. Da wikipedia spænder over mere end to jurisdiktioner, vil jeg for at minimere opgaven kun komme ind på den danske.
1. Det jeg læser er, at Wikipedia må gengive logoer såfremt i fald at man kan betegne Wikipedia som et fagligt værk. Idet Wikipedia flere gange er blevet citeret i andre medier såsom DR, må faglighedskravet være opfyldt.
Der er ikke afsagt domme som kan hjælpe juristen til at give et klart svar. Han søger så i "kommentaren" til Varemærkeloven. Det er den del der indeholder de overvejelser som politikerne gjorde sig, da de lavede loven. Politikerne mener der er et problem, og de laver så en lov for at komme dette problem til livs. Men den hjælp der står at finde her, er blot noget med elektroniske medier, så den side af sagen er så i orden.
Hvis Wikipedia gengiver et logo der er et registreret varemærke, og det ikke er angivet på Wikipedia at det er et registreret varemærke, så kan Wikipedia sagsøges. Da Wikipedia ikke er trykt medie, så ville en fejl blive rettet med det samme. Herefter vil der efter dansk retspraksis ikke ske yderligere tiltag. Varemærkehaveren er selv forpligtet til at opretholde sit krav overfor Wikipedia, og når skaden så er blevet genoprettet (at væremærket er registreret), så har varemærkehaveren gjort hvad han skal gøre for ikke at eneretten til varemærket bliver udvandet.
Juristen slutter af med at mine spørgsmål ikke kan besvares, da der ingen retsager har været. Havde der været 3 lignende sager, kunne juristen meget bedre give et svar på hvad en dommer ville dømme, da dommeren jo anvender præcedens i sine dom. Så hvis Wikipedia kun vil bringe logoer såfremt der har været mindst een dom på området, er jeg bange for at vi kommer til at vente herfra til evigheden.
Det svar vi nu har fået fra ØKO/DKPTO, er det mest præcise svar vi overhovedt kan få. Har Wikipedia nogensinde fået bedre juridiske svar end dette? Hvordan ser det svar ud du kræver, for at det er tilladt at vise logoer på Wikipedia?
2. Må logoer igen kopieres til hvilket som helst formål?
Som så mange andre ting på Wikipedia, må alting ikke kopieres. Ved de ting som ikke bare kopieres til hvad-som-helst, er der en boks ved siden af der beskriver hvilke regler der lige netop er for dette objekt.
Tekstforslag:
Varemærkerettighederne til dette logo tilhører XXXX. Wikipedia anerkender at det er et registreret varemærke. Jvf. Varemærkelovens §11 kan logoer frit anvendes i dette faglige leksika, hvorfor de juridiske aspekter skal undersøges, såfremt logo'et kopieres og anvendes i en anden sammenhæng end et leksika.
--chlor 24. jun 2007, 00:27 (CEST)
I og med at der ikke findes domspraksis, og de gældende paragraffer er mangelfulde og uklare i forhold til elektroniske medier, befinder vi os på meget usikkert område. En professionel jurists vurdering er ikke stort bedre end det, vi andre kan finde ud af ved at læse de aktuelle love.
Et lignende område er imidlertid musik. Her er musikselskaber og organisationer meget opmærksomme på folk, der uploader deres musik uden forudgående tilladelse og distribuerer den uden betaling, og uden at rettighedshaverne nødvendigvis krediteres. Det har medført klapjagter på såkaldte pirater og retssager.
Sådan noget skulle vi nødig ud i. Men risikioen er konstant til stede. Administratorerne her på siden vil sikkert kunne fortælle om adskillige tilfælde med upload af billeder, hvor der ikke er angivet licens, eller hvor rettighederne reelt tilhører trediemand. Her slettes billederne normalt hurtigt, fordi vi ikke skal have noget i klemme.
En mulighed er at indføre Fair use som på engelsk Wikipedia. Da Wikipedias servere befinder sig i USA og er domæneregistreret der, kunne man godt argumentere for det. Andre har foreslået det, og personligt så jeg det da også gerne indført. Men det er blevet afvist netop for at undgå problemer med dansk lovgivning. Men det kan andre sikkert fortælle mere om. Ellers er der vist en del her: Wikipedia:Landsbybrønden/Billeder (det er fra før min tid, så jeg har ikke nærstuderet det). --Dannebrog Spy 24. jun 2007, 14:19 (CEST)

Afledte værker / Krediteres[redigér wikikode]

Jeg tænker om man et eller andet sted kan forklare hvad de to ovenstående mere præcist betyder. No offense, men jeg tror faktisk der er en hel del danskere der ikke aner hvad det vil sige at "krediteres"... --Lhademmor 25. jan 2008, 10:35 (CET)

Logoer[redigér wikikode]

Jeg undrer mig over at der ikke må være et røde korslogo i Røde Kors-artiklen. Firmaer har trykt det på udstyr til at hjælpe sårede med og militæret har udstyret telte, hospitalsskibe, ambulancefly mm. med røde korsmærker - uden betale røde kors royalties for det. Jeg mener at røde kors skal undtages for logoforbudet, især når der findes forskellige røde 'kors'-mærker (røde halvmåner).

Med hensyn til FN-flaget og NATO-flaget er der ingen grund til at være særligt snerpede på da.wikipedia.org. De kommer fra commons.wikimedia.org og sålænge de er godkendte der, har jeg svært ved at se formålet med forbudet. --Med venlig hilsen Necessary Evil 24. jun 2008, 14:22 (CEST)

Jeg er desværre bange for, at det er Bruger:Chlor, der endnu engang har misforstået reglerne for logogengivelser på Wikipedia. Vedkommende bruger har tidligere fået at vide, at logoer normalt ikke tillades, da de i reglen er omfattet af ophavsret og sjældent må bruges frit. Det har så åbenbart fået ham til at tro, at det "forbud" gælder alle logoer, uanset at der som i tilfældene med Røde Kors og SS findes enkelte undtagelser, der er dækket af særlige licenser.
Men prøv at spørge på Chlors diskussionsside om hvilke regler, det er han begrunder sine sletninger med. Så må vi se, om han kan diske op med sådanne, der underbygger vedkommendes handlinger, eller om han (atter) har fået logoreglerne galt i halsen. --Dannebrog Spy 24. jun 2008, 22:09 (CEST)
Jeg har nu opblødt formuleringen i logoafsnittet - det meget kategoriske nej er ikke underbygget af juraen. --Palnatoke 25. jun 2008, 22:24 (CEST)
Jeg er herefter, om muligt, endnu mere forvirret. Jeg er bare et simpelt menneske der læser loven. Hvad er det ved Varemærkelovens §11 jeg ikke forstår, og juristerne hos PVS ikke forstår? --chlor 25. jun 2008, 22:29 (CEST)
Ikke så sært, at du er forvirret, for det er bestemt ikke alle commons-licenstekster og love, der er lige klart formulerede. Der er endvidere det problem, at der findes en del logoer og symboler, hvor ophavsretten er udløbet (hvem skulle f.eks. kræve det for SS's logo?), men hvor der alligevel er begrænsninger på brugen. Nazisymbolerne er f.eks. forbudt i en del lande men ikke i Danmark. Her bestemmer Straffelovens § 132 til gengæld, at kendetegn for danske og udenlandske myndigheder og mellemstatslige organisationer ikke må bruges på retsstridig vis.
Hvad angår Varemærkeloven, så giver den rigtigt nok leksika, som Wikipedia vel kan påberåbe sig at være, lov til at gengive registrerede varemærker mod at angive dette. Problemet er så bare, at et af grundprincipperne for dansk Wikipedia nu engang er, at alt kan kopieres, bruges og ændres frit i enhver sammenhæng mod behørig kreditering. Og lige netop det med at ændre er de færreste logoindehavere indforståede med. F.eks. vil PVS nok have sig frabedt, at deres logo blev forsynet med hagekors eller hammer og segl. Så der skal en særlig varemærkelicens til, der udtrykkeligt påkræver kreditering af indehaver og forbyder ændringer. --Dannebrog Spy 25. jun 2008, 23:06 (CEST)
Jeg forstår ikke hvor du vil hen med Straffelovens §132 - forklar det venligst.
Ang. pkt. 2 så er det ikke tilladt at alt fra Wikipedia kan kopieres og misbruges som sådan. Man er underlagt nogle begrænsninger. Man må ikke det ene og må ikke det andet - det er meget lig med GPL. Tilbage til logoer: Hvad er forskellen på at vise SS-logoet og logoet for IT-Politisk Forening - den ene er mere ond end den anden, men det er nok spørgsmålet om hvem der ser.--chlor 25. jun 2008, 23:27 (CEST)
Ingen tvivl om at SS var betydelig ondere end IT-Politisk Forening, men det er sagen uvedkommende. Derimod gælder at SS blev tvangsopløst efter 2. verdenskrig, og i fald deres logo nogensinde har været registreret, er der ihvertfald ingen, der længere kan påberåbe sig ret til det. IT-Politisk Forening er derimod først fra 2002 og stadig aktiv, så deres rettigheder gælder stadig.
Og ja der er visse regler for brug af ting fra Wikipedia. Men erfaringen viser desværre også, at de langt fra altid overholdes. Selv noget så simpelt som kreditering bliver løbende ignoreret, og så er det, vi har den potentielle ballade. Derfor foretrækkes en stram linie, så vi ihvertfald ikke har noget i klemme her på Wikipedia.
Med hensyn til Straffeloven, så var pointen, at der også gælder andre regler end Varemærkelovens uanset et givet logos alder og registrering eller mangel på samme.
Med hensyn til reglerne her på siden så har vi desværre misset at få at med i listen, at den tager udgangspunkt i ting, hvor ophavsretten stadig er gældende og kan påberåbes. Det skal selvfølgelig tilføjes, ligesom et generelt afsnit om logoer bør tilføjes grundet de kringlede regler. --Dannebrog Spy 26. jun 2008, 08:43 (CEST)

Logoer for danske regioner[redigér wikikode]

Jeg føler det er i strid med Hjælp:Valg af billedlicens#Varemærker og logoer og Hjælp:Valg af billedlicens#Må disse billeder bruges/Logoer eller billeder af logoer at slette de logoer for danske regioner, som jeg uploadede for et års tid siden med begrundelsen "Logo - copyvio", idet der er anført, at en del politiske logoer godt må uploades til Wikipedia. Hvem har ret?

Mvh Christian Giersing (Skriv til mig her...) 1. dec 2008, 17:25 (CET)

Det springende punkt er, om der er tale om ren tekst i almindeligt skriftsnit (hvilket ikke kan beskyttes), eller om et, flere eller alle bogstaver er gengivet med særlig skrift (hvilket varemærkeloven beskytter, men Commons tillader), og om der benyttes særlig grafik i sammenhængen (hvilket begge opfatter som beskyttet). Region Hovedstaden og Sjælland har været kreativ med bogstaver udover dem til navnet, og derved bliver deres logoer også beskyttede, mens Region Syddanmark og Nordjylland har suppleret med grafik, hvilket også automatisk udløser beskyttelse. Derimod ligger Region Midtjylland i en gråzone. Den er beskyttet i varemærkelovens forstand, men den er muligvis tilladt hos Commons.
Generelt må du dog regne med at man er tilbøjelig til at slette logoer i tvivlstilfælde simpelthen for at undgå vrøvl. Nogen kunne jo klage til myndighederne, og det kan blive en dyr historie, før retten får talt. --Dannebrog Spy 1. dec 2008, 22:33 (CET)

PD-Denmark50[redigér wikikode]

En venlig IP-bruger på Wikimedia Commons har engang i juli ændret et af mine uploadede indscannede fotografier til licensen {{PD-Denmark50}} som angiver at:

This image is in the public domain because the Danish Consolidated Act on Copyright of 2003 specifies (§70, 2) that all photographic images not considered to be "works of art" become public domain 50 years after they were created. According to the transitional regulations of 1995, photographic images without artistic merit are exempt from copyright protection provided that they were created before 1 January 1970 (§91, 5). Note that "photographic works", which must display artistic merit or originality, enter the public domain 70 years after the death of the photographer. See Licensing for details.

Jeg kendte ikke til denne licens, eller denne lovgivning, før nu, men det er jo faktisk en overordentlig brugbar licens, som pludselig åbner op for et væld af billeddokumentation (Så vidt jeg kan se også avisfotografier) helt op til (i skrivende stund) 1958. Jeg synes derfor at det er ret vigtigt at få information om denne licens inkluderet i licensguiden. --Saddhiyama 6. dec 2008, 00:40 (CET)

Om GFDL[redigér wikikode]

Hvorimens licensen ganske vist er klart mest nyttig til dokumenter, er det da noget misvisende at påstå, at den ikke bruges til andet. Det kunne nok præciseres en smule; ellers kunne man risikere nogle misforståelser. --Pred (diskussion) 1. feb 2009, 18:17 (CET)

Licensen er udviklet med manualer/håndbøger og tilsvarende i tankerne. Disse kan i sagens natur også omfatte illustrationer. GFDL er ikke beregnet billeder alene, som det nu foregår her på stedet. Vi skal slet ikke forbyde folk at anvende GFDL til deres billeder, men det kunne være på sin plads at oplyse om, hvorfor vi anbefaler ikke at bruge den licens. --|EPO| COM: 1. feb 2009, 18:27 (CET)
Jeg fjernede den formulering; så skal man være velkommen til at præcisere, hvori problemet ligger. --Pred (diskussion) 1. feb 2009, 18:34 (CET)

Fair use[redigér wikikode]

Jeg synes, det er ret pinligt, at vi ikke har fået dette på plads endnu. Hvorfor i alverden skal andre lande, endda og så skandinaviske, give tilladelse til det? Og hvorfor giver vi tilladelse til at sider som Venner og Big Bang Theory gør det? Er disse billeder bare importeret? Er det tilladt? Det er meget fovirrende! Og oven i det, så giver den danske lov rent faktisk tilladelse til brugen af varemærker i leksika, skulle jeg mene. Det er der vist også en anden, der har nævn ovenover. Og hvis det er en jura-kyndig person, vi skal have til at give god for, at vi godt må bruge varemærker her, for eksempel fordi den danske Wikipedias server ligger i USA, så burde vi da bare tage kontakt til de rette? Eller bede staten om de vil oprette en sådan lov, lignende den amerikanske "fair use"-lov. Vi trænger til det, i Danmark og Wikipedia. Vi burde tage hele denne diskussion op igen, mener jeg. --Luka1184 (diskussion) 20. apr 2017, 19:30 (CEST)

Er der nogen grund til at stille det samme spørgsmål på flere diskussionssider? Lad os holde en evt. diskussion samlet på én side. I dette tilfælde bør det diskuteres på Landsbybrønden - hvis vi absolut skal diskutere det igen. Læs også gerne de svar, jeg har givet dig andetsteds.
- Sarrus (db) d. 20. apr 2017, 19:42 (CEST)