Klinisk farmaci

Fra Wikipedia, den frie encyklopædi
Gå til: navigation, søg
Morteren med pistillen

Klinisk farmaci (engelsk: clinical pharmacy) er en samfundsfarmaceutisk disciplin, der defineres som:

Citat Sikring af optimal og rationel brug af lægemidler til gavn for patient og samfund ved et samarbejde mellem farmaceuter/farmakonomer, andre sundhedsprofessionelle og patienten selv.[1] [2] [3] Citat


Farmaceutisk omsorg (engelsk: pharmaceutical care) er et nøgleaspekt, der indgår i klinisk farmaci og defineres som:

Citat Den ansvarlige tilvejebringelse af lægemiddelterapi med det formål at opnå bestemte resultater, der forbedrer patientens livskvalitet. [4] [5] [6] Citat


Klinisk farmaci — herunder farmaceutisk omsorg — udføres af uddannet klinisk farmaceutisk personale, dvs. kliniske farmaceuter og kliniske farmakonomer.


Klinisk farmaci på sygehus[redigér | redigér wikikode]

sygehusene indebærer klinisk farmaci kontrol og tilsyn med de enkelte afdelingers medicinlager. Denne ydelse kaldes medicinservice.

Klinisk farmaci på sygehuse omfatter også information til og undervisning af læger, sygeplejersker og andet sygehuspersonale omkring selve lægemidlerne, medicinordination, administration, opbevaring, anvendelse og lignende.

På sygehusene gennemgår kliniske farmakonomer eller farmaceuter endvidere patientjournaler med henblik på at opdage lægemiddelrelaterede problemer så som fejlmedicinering og medicinske interaktioner, hvilket efter samråd med lægen medfører justeringer i medicineringen, som i sidste ende er med til at sikre "optimal og rationel brug af lægemidler".

Klinisk farmaci på plejehjem og i hjemmeplejen[redigér | redigér wikikode]

Et andet område, hvor klinisk farmaci udføres, er i plejehjems- og i hjemmeplejeregi. Gennem personlig gennemgang af den enkelte patients medicin og ved hjælp af undervisning af sygepleje- og hjemmeplejepersonale er farmakonomer eller farmaceuter således med til at sikre "optimal og rationel brug af lægemidler".

Klinisk farmaci på apotek[redigér | redigér wikikode]

Klinisk farmaci er også en af apotekets kerneydelser, idet apoteksfarmakonomer og -farmaceuter dagligt rådgiver apotekets brugere samt læger, tandlæger, dyrlæger og andet sundhedspersonale omkring "optimal og rationel brug af lægemidler".

Rationel farmakoterapi[redigér | redigér wikikode]

Begrebet rationel farmakoterapi er også en del af den klinisk farmaci, som er med til at give en øget patientsikkerhed, et hensigtsmæssigt lægemiddelforbrug og er til gavn for samfundsøkonomien.

Uddannelser i klinisk farmaci[redigér | redigér wikikode]

På de videregående uddannelser til farmakonom og farmaceut undervises og trænes de studerende i faget klinisk farmaci med henblik på at efter endt uddannelse selvstændigt at kunne varetage både ledelses- og funktionsmæssige opgaver inden for den kliniske farmacis mange områder.

Farmakonomer har derudover mulighed for at læse videre ved at gennemføre den 2-årige videreuddannelse Faglig videreuddannelse i Klinisk farmaci og Folkesundhed, som er en overbygning på farmakonomuddannelsen. Denne videreuddannelse kvalificerer farmakonomer yderligere til at praktisere klinisk farmaci på et højt fagligt niveau på apotek og sygehus samt andetsteds i sundhedssektoren.

Syddansk Universitet udbydes en kandidatuddannelse i klinisk farmaci, som fører frem til betegnelsen cand.pharm.

Eksterne kilder og henvisninger[redigér | redigér wikikode]

Noter[redigér | redigér wikikode]