Natura 2000-område nr. 77 Uldum Kær, Tørring Kær og Ølholm Kær

Fra Wikipedia, den frie encyklopædi
Spring til navigation Spring til søgning
77 Uldum Kær, Tørring Kær og Ølholm Kær
Uldum Kær april 2012.jpg
Uldum Kær set mod nord april 2012
Geografi
Region Region Midtjylland
Kommune(r) Hedensted Kommune.
Areal 1049 ha
Udpegningsgrundlag
Naturtyper*

Arter

  • Bæklampret (1096)
  • Odder (1355)

F44

Oversigtskort
De *-mærkede er prioriterede naturtyper

Natura 2000-område nr. 77 Uldum Kær, Tørring Kær og Ølholm Kær ligger ved Gudenåen mellem Tørring og Åle , hvor Gudenåen løber gennem et stort kærområde bestående af vidtstrakte tilvoksningsmoser, rørskove og ferske enge med en artsrig flora. Ved store vandafstrømninger kan størstedelen af kærområdet blive oversvømmet. Kærene har tidligere været udnyttet til tørvegravning, og der findes en del meget store vandfyldte tørvegrave. I perioder med oversvømmelse står gravene i forbindelse med hinanden. Området der har et areal på ca. 1.049 ha, består af habitatområde nr. H66 og fuglebeskyttelsesområde nr. F44.

807,3 ha omfattet af naturbeskyttelseslovens §3 fordelt på :

Desuden er der 11,3 ha skov, og resten består af agerjord, byer mm.

Området omfatter en 7,2 km lang strækning af Gudenåens hovedløb. Andre vandløb er Hesselballe Bæk, Ølholm Bæk, Tørring Bæk, Åle Bæk og Uldum Lilleå med en samlet længde på 8,3 km. er fundet følgende gullistede arter i området: bæklampret, elritse, og slørvingen Nemoura avicularis.

Der er 47 søer i Uldum Kær, Tørring Kær og Ølholm Kær, som må formodes at tilhøre habitatnaturtypen: næringsrig sø med flydebladsplanter eller store vandaks(3150).

Videre forløb[redigér | rediger kildetekst]

Natura 2000-planen blev vedtaget i 2011, hvorefter kommunalbestyrelserne og Naturstyrelsen udarbejdede bindende handleplaner for gennemførelsen af planen. Planen videreføres og videreudvikles i anden planperiode 2016-21. Natura 2000-området ligger i Hedensted- , og naturplanen koordineres med vandplanerne 1.5 Randers Fjord [1].

Se også[redigér | rediger kildetekst]

Eksterne kilder og henvisninger[redigér | rediger kildetekst]