Partikel-bølge dualitet

Fra Wikipedia, den frie encyklopædi
Gå til: navigation, søg

Partikel-bølge dualiteten er et fænomen, som man arbejder med inden for kvantemekanik (fysik).

Partikler, som vi kender dem fra atomfysikken, såsom elektronen, der i Bohrs atommodel fra 1913 optræder som punktbestemte objekter, bliver i kvantemekanikken, hvis teoretiske del blev formuleret i midten af 1920'erne af Werner Heisenberg, Erwin Schrödinger, Wolfgang Pauli og Paul Dirac, beskrevet som bølger.

Det var i 1924 den franske fysiker de Broglie, der fremsatte teorien om, at al stof (partikler) også kan opfattes som bølger.

Dobbeltspalte forsøget er det klassiske forsøg der først beviste at fotoner  bestod af bølger.  Isac Newton argumenterede for at lys bestod af Partikler (korpuskler), som han kaldte dem, medens hans bedste ven Christiaan Heugens argumenterede for at lys bestod af bølger. Det første dobbeltspalte forsøg blev udført af  Thomas Young i 1801 for at afgøre om lys var partikler eller bølger.

Young udførte forsøget med sollys som han lod skinne igennem et lille hul i en skærm, derved fik han parallelle lysstråler som han lod skinne på kanten af et stykke stift papir der opdelte strålen i to dele der samles på en skærm. Det udgjorde det for to slidser som man normalt bruger det i dag. I en afstand af nogle meter dannedes der på en skærm et mønster af  punkter (linjer) som fremkom ved at lysets bølger  danne en interferens.  Han fandt frem til en bøgelængde på omkring 625 nm ( 1 nm er 10^-9 meter) hvilket er ca midt i det synlige lys spektrum.

I dag kan man selv udføre forsøget med en laser, fx ved at sværte en glasplade sort med sod fra et stearinlys og ridse to slidser i soden med et par barberblade og lade laseren fra en laserpointer skinne på dem og videre på en væg. Jo tættere slidserne er på hinanden jo bedre spredes interferens mønstret. Laseren skal lyse på den side med soden for at undgå farlige refleksioner. Man må ikke kikke ind i en laser.

Meget senere viste Albert Einstein i 1905 at lys havde partikel egenskaber. Lys havde bevægelsesmængde hvilket bølger ikke har og lys slog enkelt elektroner ud af metal i den fotoelektriske effekt, ved at bibringe disse elektroner en tilstrækkelig energi til af de kunne forlade metallet, effekten afhang primært af bølgelængden og ikke af intensiteten som det ville være tilfældet for en bølge. 

Senere, da forsøgsteknikken blev udviklet kunne man udføre dobbeltslids eksperimented med en foton ad gangen gennem to spalter.  Derved viste det sig at fotonerne landede tilfældigt i punkter på den detektor var anbragt i en passende afstand fra de to slidser. Fotoner var altså partikler. Men ventede man tilstrækkeligt længe til der var ankommet mange nok fotoner dannedes der striber af punkt ansamlinger som viste at fotonerne blev styret hen til positioner der svare til interferens fra bølger. Lyset har derfor også en bølge egenskab.

Ved lignende forsøg kunne man vise at partikler (først for elektroner) både fremviste bølge og partikel egenskaber. I dag kan sådanne forsøg udføres med relativt store molekyler der kan bestå (2015) af op mod 3000 atomer. Det er vanskeligere at udføre sådanne forsøg med store molekyler fordi deres bølgelængde er meget kortere end lettere partiklers.

Man kan spekulere på hvad der egentlig sker når en partikel skaber interferens og mange målinger er bleve udfør for at finde ud af hvad partiklen egentlig gør når den passerer en dobbeltspalte.

Niels Bohr anså at det var uden mening at beskrive noget man ikke kunne måle og valget mellem bølger og partikel egenskaberne afhang af måleopstillingen. Man kunne enten måle at det var en partikel eller at det var en bølge men ikke udtale sig om hvad partiklen egentligt var. Det har derfor ingen mening ifølge Bohr at tale om hvilke egenskaber en elektron eller en foton har hvis man ikke måler den.  Oprindeligt var det Werner Heisengberg der baserede sin matrix teori på en lignende ide (for Bohrs elektron model i atomet).

Måler man hvilken spalte en partikel (foton) passerer forsvinder interferensen. De forsøg man har gjort viser at en partikler går gennem begge spalter samtidigt i det man kalder en superposition, Hvis man måler brydes superpositionen og partiklen vil blive sammenfiltret (entangled på engelsk) med måleapparaturet.

Partikler og fotoner, som også er partikler, kan altså eksistere i flere tilstande samtidigt, men den tilstand brydes når man måler.

Målinger er karakteriseret af at der ved en måling sker der en  sammenfiltring mellem partiklen og måleapparaturet, der efterlades ”noget”,et aftryk, i apparaturet.  Der var en diskussion om hvad der egentligt sker når man måler.  Uheldigvis har visse sprogbrug fået nogle til at tro at målinger bliver påvirket af om de bliver observeret.  Disse førte til tåbelige ideer som Schrødingers kat som er både levende og død indtil man ser på den og Einsteins bemærkning at han mente nok at månen var der uanset om han så på den eller ikke.

Erwin Schrödinger opstillede en bølgeligning hvor bølgen blev anset som en sandsynligheds bølge med en amplitude der kvadreret gav sandsynligheden for hvor partiklen fandtes. Derved kunne han forklare hvorfor elektronerne blev i deres baner omkring atomkernen som Bohr havde foreslået og foretage bedre beregninger.  Hvad den bølge egentligt var, var der ikke enighed om. Den kollapsede når der blev udført en måling, hvilket var forårsaget af skiftet fra sandsynlighed til vished. Schrødinger var ligesom flere andre ikke glad for den tolkning, men Einstein syntes om den løsning, hvad der vejede tungt. Schrödingers ligning er basis for hele den moderne kemi, men gælder kun for partikler der ikke bevæger sig nær lysets hastighed.

På trods af at kvanteteorien er den den bedste og mest nøjagtige fysiske teori vi kender er der stadig meget vi ikke ved. Der er forsøg der viser at man kan iagttage bølgen og partiklen samtidigt for fotoner og der bliver hele tiden udført nye epokegørende eksperimenter.

Hvis man skulle rådgive et ungt menneske i år 1900 om et passende studie, ville man have fortalt at fysik skulle han/hun ikke vælge. Alt var jo allerede afklaret og kendt, der var intet signifikant at opdage og der var kun lige et par detaljer der skulle afklares vedrørende Maxwells ligninger.  Fem år senere havde Einstein udgivet tre afhandlinger der rystede verdens i sin grundvold. Den specielle relativitets teori og kvantemekanikken blev født det år og det blev bevist at atomer eksisterede.

I dag siger man næsten det samme. Der er bare lige et par detaljer der skal opklares men denne gang ved vi at verdens står foran en revolution inden for fysikken som er større end noget vi har oplever før.

Så gå og studer Fysik.


Eksterne henvisninger[redigér | redigér wikikode]