Søofficersuddannelsen

Fra Wikipedia, den frie encyklopædi
Spring til navigation Spring til søgning
Stop hand nuvola.svgDenne side er foreslået omskrevet
– da en skribent har vurderet at den virker reklamerende snarere end havende encyklopædisk indhold.
Se evt. nærmere begrundelse på diskussionssiden eller i artikelhistorikken.
Broom icon.svgDenne side virker ikke som en encyklopædisk artikel
Du kan se hvad Wikipedia er og ikke er og hjælpe ved at omskrive den til en konkret og dokumenteret beskrivelse af fakta.
Broom icon.svgDette emnes notabilitet er betvivlet
– da en skribent har vurderet at artiklens emne er for snævert til at have encyklopædisk relevans. En begrundelse for denne vurdering kan muligvis findes på artiklens diskussionsside eller i artikelhistorikken.  

Under uddannelsen til officer i Søværnet får man en specialiseret uddannelse i maritime operationer, ledelse og styring i en sømilitær kontekst. Formålet med uddannelsen er at give stor indsigt i moderne ledelsesprincipper, praktisk erfaring med ledelse, som gør den kommende søofficer i stand til at træffe beslutningerne under pres, og lede under vanskelige vilkår.[1] Uddannelsen giver ligeledes et indblik i Søværnets og Forsvarets rolle i samfundet. Uddannelsen til søofficer varer fra 20 måneder til lige under 3 år, afhængig af retning og baggrund.[2] Da uddannelsen er en kombination af teori og praksis vil uddannelsen på skift foregå ved Søværnet forskellige skoler, og ved Søværnets sejlende enheder. Når man starter på uddannelsen får man titlen ’kadet’, som man fastholder igennem hele uddannelsen. Når man afslutter uddannelsen bliver man udnævnt til premierløjtnant.  


Uddannelsen

Søofficersuddannelsen er opdelt i tre linjer:

 • Taktisk officer. Den taktiske officer har ansvaret for at sejle og manøvrer skibet i taktisk og sømilitær sammenhæng.
 • Maskinteknisk officer. Den maskintekniske officer har ansvaret for tekniske opgaver ombord skibene, herunder hoved- og hjælpemaskineri og havaritjeneste
 • Våben- og elektroteknisk officer. Den våben- og elektroniktekniske officer har ansvaret for alle våben-, elektronik-, og sensorsystemer ombord.

Alle tre linjer består af følgende tre hovedmoduler:

Officersbasisuddannelsen, Funktionsuddannelsen og Diplomuddannelsen. Officersbasisuddannelsen og Diplomuddannelsen er ens for alle tre linjer. Funktionsuddannelsens indhold og længde er forskellige på de tre linjer, og afhænger ligeledes af hvilken uddannelsesmæssige baggrund man har forud for uddannelsen. Efter at have afsluttet de tre hovedmoduler har de kommende taktiske og maskintekniske officerer en sidste afsluttende sejlads, inden de kan afslutte deres uddannelse og udnævnes. 


 • Officersbasisuddannelsen
  • Officersbasisuddannelsen foregår i Frederikshavn og sikrer en grundlæggende sømilitær uddannelse hvor man lærer at sejle og varetage de forskellige funktioner ombord på Søværnets skibe. Modulet afsluttes med 2x4 ugers sejlads på et af søværnets større skibe, hvor man får afprøvet sin viden fra hele modulet, og bliver præsenteret for grundlæggende viden og arbejdsmetoder, der skal forberede den enkelte på den efterfølgende funktionsuddannelse.[3]


 • Funktionsuddannelsen
  • Taktisk officer
   • Funktionsuddannelsen gør den kommende taktiske officer i stand til at virke i rollen som navigatør og vagtchef. Funktionsuddannelsen giver den kommende taktiske officer indblik i navigationssystemer, skibsorganisation, arbejdsprocesser og manøvrering, som sikre den optimale udnyttelse af skibets potentiale under maritime operationer. Funktionsuddannelsen giver det teoretiske grundlag, som bliver testet i praksis under planlagte sejladser under funktionsuddannelsen. Funktionsuddannelsen bliver afsluttet med en sejlende praktik hvor den kommende taktiske officer skal fungere som selvstændig vagtchef.[4]
  • Maskinteknisk officer
   • Funktionsuddannelsen sikrer den sømilitære uddannelse og nødvendige omskoling til Søværnets systemer og procedure, som gør den kommende maskintekniske officer i stand til at virke på Søværnets skibe. Funktionsuddannelsen afsluttes med 6 ugers sejlads hvor man afprøver sin teoretiske viden og udvikler praktiske færdigheder indenfor bl.a. fremdriftssystemer, maskinkontrolanlæg og sensor og navigatoriske systemer.[5]
  • Våben- og elektroteknisk officer
   • Funktionsuddannelsen sikrer den sømilitære uddannelse, så man kan virke som våben og elektronikteknisk officer på Søværnets skibe. Hele funktionsuddannelsen afsluttes med 8 ugers sejlads, hvor man afprøver sin teoretiske viden og udvikler praktiske færdigheder, indenfor håndtering af bl.a. navigationssystemer, kommunikationssystemer, radarsystemer, våbensystemer m.fl.[6]
 • Diplomuddannelsen
  • Diplomuddannelsen foregår i København, og bygger videre på de erfaringer som er opnået ved sejlende tjeneste og under funktionsuddannelsen. Diplomuddannelsen giver de kommende søofficerer indblik i militær ledelse, militær strategi, og militære operationer med vægt på den maritime operative praksis, både nationalt og internationalt.[7]

Adgangskrav

De formelle adgangskrav for at blive optaget som officer i Søværnet er en mellemlang uddannelse fx en bachelor eller professionsbachelor. Søger man uddannelsen som taktisk officer er det et krav at man foruden en bachelor eller professionsbachelor, er god til dansk, engelsk og har fået minimum 4 i matematik og fysik på B niveau.[8] Har man en professionsbachelor i Maritim og Maskinteknisk Ledelse og drift med maritimt tilvalg, kan man søge direkte ind som maskinteknisk officer.[9] Som våben- og elektroteknisk officer skal man have en bachelor eller professionsbachelor med elektroteknisk baggrund, og en gymnasial baggrund med følgende forudsætninger: Matematik A, Fysik B, Kemi C, Dansk A og Engelsk B.[10]  

For at blive optaget på en officersuddannelse i Forsvaret skal man foruden de formellem krav kunne bestå optagelsesprøverne, som inkluderer forskellige former for fysiske tests, intelligens tests og psykologsamtale. Derudover er det et krav at man skal kunne sikkerhedsgodkendes, og at man kan opfylde Forsvarets helbredskrav.


Søværnets Officersskole

Søværnets officersskole (forkortes SOS), er stedet hvor alle kommende søofficerer modtager deres primære uddannelse. Søværnets officersskole er over 300 år gammel og er den længst fungerende søofficersskole i verdenen. I 2018 flyttede Søværnets officersskole fra Holmen, og ligger nu på Svanemøllens Kasserne, København.[11]


Organisation

Forsvaret

Som officer i Søværnet bliver du en del af det danske Forsvar, og derved også en del af Danmarks væbnede styrker. Forsvaret håndhæver Danmarks og Rigsfællesskabets suverænitet og er en del af samfundets samlede beredskab. Forsvaret bidrager til international konfliktforebyggelse og deltager i fredsbevarende og fredsskabende indsatser, når Folketinget beslutter at anvende militær ekspertise eller kapacitet.[12]

Søværnet

Søværnet er ansvarlig for den maritime del af det danske Forsvar. Danmark er en af verdens førende søfartsnationer, og Danmarks sikkerhed, velfærd og vækst afhænger blandt andet af friheden til at bruge havet som en transportvej overalt på kloden, og retten til at bruge de ressourcer der er i eller under havet omkring Danmark, Grønland og Færøerne. Søværnet har en vigtig opgave med at bidrage til at skabe den maritime sikkerhed, der er nødvendig for en fredelig udvikling i verden.[13]


Kilder[redigér | redigér wikikode]