Diskussion:De Økonomiske Råd

Fra Wikipedia, den frie encyklopædi
Spring til navigation Spring til søgning

Jeg skal ikke kunne sige, om der både er grundlag for Vismand og denne artikel, men som det er nu overlapper de hinanden mere end godt er. Jeg foreslår dem sammenskrevet. --Morten Barklund [ disk / bidrag ] 7. aug 2006 kl. 22:13 (CEST)

Jeg kan godt se, at der er et vist overlap, men på grund af den oprindelige betydning af ordet vismand, synes jeg, at det vil være underligt at skrive det under Det Økonomiske Råd. Omvendt har jeg bevidst ikke skrevet noget videre om rådets opgaver under Vismand. En sammenligning kunne være, at vi har både artikler om magistrat (ganske vist ikke så stor) og borgmester, hvilket jeg finder helt ok. Så jeg stemmer mod en sammenskrivning, men gerne en skarpere skelnen mellem indholdet af de to artikler. Arne 8. aug 2006 kl. 00:11 (CEST)
I så fald skal indholdet om nuværende og tidligere medlemmer af rådet nok hellere flyttes til artiklen om rådet, og artiklen om vismand kan så forklare om andre, tidligere betydninger af ordet. --Morten Barklund [ disk / bidrag ] 8. aug 2006 kl. 09:20 (CEST)
Jeg har nu flyttet omtalen og fjernet sammenskrivningsforslagene.--MGA73 1. sep 2008, 17:25 (CEST)

Flytteforslag: Det Økonomiske Råd

Se evt. på Wikipedia:Flytteforslag

Det Økonomiske Råd er nu ikke længere bare ét råd, men flere og hedder derfor nu De Økonomiske Råd.

  • Symbol move vote.svg Flyt - Per ovenstående. --Arne (Amjaabc) (diskussion) 22. apr 2013, 12:02 (CEST)
  • Symbol move vote.svg Flyt Den er formentlig god nok. Hilsen Christian Giersing [ disk // bidrag // e-mail ] 22. apr 2013, 13:09 (CEST)
    Symbol comment vote.svg Kommentar - Da du ikke lyder helt overbevist, kan du se her;-) --Arne (Amjaabc) (diskussion) 22. apr 2013, 14:57 (CEST)
  • Symbol delete vote.svg Flyt ikke - Så vidt jeg kan se, findes Det Økonomiske Råd fortsat. Der er sket det, at der også er oprettet endnu et råd, "Det Miljøøkonomiske Råd". Disse to forskellige råd har så et fælles sekratariat, og en fælles hjemmeside, der præsenterer de to råd som "De Økonomiske Råd". Jeg mener det optimale er, at der er en selvstændig artikel om de to forskellige råd, og at det angives, at der er fælles sekretariat. Der kan eventuelt oprettes en artikel, De Økonomiske Råd, hvori konstellationen forklares. Pugilist (diskussion) 24. apr 2013, 11:05 (CEST)
  • Symbol move vote.svg Flyt Den nuværende artikel handler om De Økonomiske Råd og deres fælles formandsskab. --Palnatoke (diskussion) 24. apr 2013, 11:27 (CEST)
  • Symbol delete vote.svg Flyt ikke + Symbol move vote.svg Flyt – I øjeblikket handler artiklen næsten udelukkende om Det Økonomiske Råd, mens Det Miljøøkonomiske Råd kun lige er nævnt til sidst, så nu virker en flytning forkert. Men hvis artiklen udbygges så begge råd bliver behandlet, vil en flytning være passende. Modsat Pugilist synes jeg ikke at rådene skal have selvstændig artikler fordi de deler formand, formandsskab, sekretariat og lovgrundlag. Byrial (diskussion) 24. apr 2013, 11:42 (CEST)
  • Symbol move vote.svg Flyt Jeg vil mene, at en flytning er det mest passende. Selvom institutionen omtales som "De Økonomiske Råd", er selve rådene, som er forsamlinger, der blot mødes en til to gange om året, i virkeligheden ikke så centrale. De er nok mest et forum til at diskutere vismændenes arbejde, når det er færdigt. Det, man normalt tænker på, når man taler om De Økonomiske Råd, er sekretariatet og især vismændene, og de betragtes som og arbejder som en enhed, selvom de til daglig kalder sig De Økonomiske Råd. --Økonom (diskussion) 29. nov 2013, 15:44 (CET)
Crystal Clear action apply.pngKonklusion:
Flyttet til De Økonomiske Råd
Christian Giersing [ disk // bidrag // e-mail ] 13. jan 2014, 18:54 (CET)

Uafhængighed?[redigér wikikode]

For at forebygge redigeringskrig må det være på sin plads at tage diskussionen her vedrørende den såkaldte uafhængighed af "De Økonomisk Råd". Der er nogle, som betegner "De Økonomiske Råd" for at være uafhængig, mens øvrige har fremsat kritik af uafhængigheden, hvis man foretager en søgning på nettet.

Eftersom der åbenbart hersker uenighed om troværdigheden af omtalte uafhængighed, så nytter det ikke udelukkende at beskrive "De Økonomiske Råd" som værende en uafhængig institution. Artiklen kommer således til at fremstå politisk, hvilket er imod Wiki's intentioner om neutralitet (Wikipedia:Skriv Wikipedia fra et neutralt synspunkt).

Jeg foreslår derfor følgende:

a) Vi skal ikke tage parti ved at betegne "De Økonomiske Råd" som en uafhængig institution. Derfor skal betegnelsen "uafhængig" slettes fra den nuværende artikel, således at artiklen kommer til at fremstå neutralt.

b) Der oprettes et særskilt afsnit med fx titlen "Uafhængighed?", hvori uafhængigheden diskuteres.

Mvh --Kontoreg(Henvendelse) 24. jan 2018, 09:19 (CET) b)

Hej Kontoreg, Jeg ved ikke, hvem disse andre er, der har et andet synspunkt, men jeg synes, det lyder fint med et afsnit, der nævner, hvem der opfatter institutionen som uafhængig, og hvem der ikke gør det, og forklarer disse sidstes begrundelse. Det er dog mit klare indtryk, at det er den helt gængse opfattelse, at der er tale om en uafhængig institution, mens det modsatte synspunkt formodentlig repræsenteres af nogle mere marginale grupper, og i så fald bør denne vægtning jo fremgå af artiklen. F.eks. skriver Den Store Danske uden forbehold, at "Der er tradition for, at vismændene er selvsupplerende og dermed uafhængige af politiske interesser." Og en faktaboks fra dr.dk her siger bl.a.: "Rådet har et formandsskab med fire uafhængige økonomer, som hvert halvår tager temperaturen på dansk økonomi og diskuterer konklusionerne med medlemmer og presse." Jeg tror således, at en neutral og retvisende beskrivelse vil være en sætning i stil med "Mens formandskabet ... normalt/af de fleste betragtes som uafhængigt..." Økonom (diskussion) 24. jan 2018, 21:07 (CET)
Hej Økonom. Kan vi som udgangspunkt blive enige om, at artiklen ikke udelukkende skal give udtryk for en mainstream holdning, men der også skal være plads til kritiske holdninger af "De Økonomiske Råd", herunder begrebet "uafhængighed"? --Kontoreg(Henvendelse) 24. jan 2018, 23:23 (CET)
To kommentarer:
  1. Hvis det, du tænker på, er kritikken af mainstream-økonomien, som vismænd og de fleste økonomiske forskere i det hele taget følger, men som afvises og kritiseres af forskellige heterodokse økonomiske retninger som f.eks. marxistiske og "østrigske" økonomer, kan man godt skrive et afsnit om disse sidstes kritik i forbindelse med vismands-institutionen; men af afsnittet bør det fremgå, at der er tale om et klart flertals- og et klart mindretalssyn indenfor økonomstanden.
  2. Jeg mener ikke, at diskussionen i punktet ovenfor har noget med uafhængighed at gøre. Med vismændenes uafhængighed menes normalt, at de er uafhængige dels af den siddende regering, dels i mere bred forstand af politiske og erhvervsmæssige særinteresser (og det kan man gerne præcisere i artiklen). Det er der mig bekendt ikke nogen, der stiller spørgsmålstegn ved, heller ikke de heterodokse økonomer; men vismændene er naturligvis ikke uafhængige af den gældende, fremherskende fagøkonomiske tankegang - det ville være absurd. Tværtimod forventes de netop at præsentere og forsvare denne tankegang overfor politikere og i offentligheden. Økonom (diskussion) 25. jan 2018, 07:11 (CET)
Ad 1)
Det kommer til at fremgår af brødteksten hvilke personer, som kritiserer og hvilke personer, som giver svar på kritik, ellers bliver afsnittet ensidigt. Alt skal understøttes af kildehenvisninger.
Ad 2)
Hvis vi opretter et afsnit med eksempelvis "Kritik af institutionen", så vil der under dette afsnit være plads til forskellige kritikpunkter, der kan struktureres med undertitler til de respektive kritikpunkter. Vi behøver ikke at lægge os fast på den overordnede titel, det kan være at titlen over tid skal ændres, efterhånden som afsnittet bliver udformet. --Kontoreg(Henvendelse) 26. jan 2018, 15:17 (CET)

Helt på linje med Økonom. "Kritikafsnit" kan ofte få karakter af soapboxing. Det kan i nogle sammenhænge være relevant at angive alternative holdninger, men ikke alle holdninger er lige relevante. --Pugilist (diskussion) 26. jan 2018, 15:27 (CET

Hvilke holdninger er ikke relevante? --Kontoreg(Henvendelse) 26. jan 2018, 15:31 (CET)
Ikke alle. En lang liste af irrelevante holdninger i besvarelse af dit spørgsmål giver ikke megen mening. Holder vi os til den konkrete artikel, er jeg på linje med Økonom. --Pugilist (diskussion) 26. jan 2018, 17:40 (CET)