Heterodoks økonomi

Fra Wikipedia, den frie encyklopædi

Heterodoks økonomi er betegnelsen for økonomiske retninger, der befinder sig uden for – og ofte betragter sig som og opfattes som i modsætning til – mainstream-økonomi, dvs. den opfattelse af økonomisk videnskab, der undervises i på de fleste læreanstalter, og som præger størstedelen af den økonomiske forskning. Heterodoks økonomi er en paraplybetegnelse, der omfatter vidt forskellige skoler, tilgange og traditioner. I den officielle amerikanske klassifikation af økonomi fra tidsskriftet Journal of Economic Literature (JEL), som anvendes af mange forskere, biblioteker mv., nævnes bl.a. følgende traditioner som heterodokse: socialistisk, marxistisk, sraffiansk, institutionel, evolutionær, østrigsk, islamisk, fysisk og feministisk økonomi.[1] Andre betegner postkeynesianisme (i modsætning til nykeynesianisme, der er en del af mainstream-tankegangen), økologisk økonomi (i modsætning til miljøøkonomi) og georgisme som heterodokse økonomiske retninger. Den internationale sammenslutning International Confederation of Associations for Pluralism in Economics (ICAPE), hvis officielle formål er at arbejde for "pluralisme i økonomi", er en paraplyorganisation for mange grupper, der betragtes som heterodokse.[2]

Heterodoks og mainstream-økonomi[redigér | rediger kildetekst]

Mainstream-økonomi betegnes somme tider som ortodoks eller konventionel økonomi af dens kritikere.[3] En anden hyppigt brugt betegnelse for mainstream-tanker blandt heterodokse økonomer er neoklassisk økonomi, selvom dette begreb oprindelig har betegnet en snævrere afgrænset teorihistorisk gruppe af økonomer, der dominerede den økonomiske tankegang fra 1870 til ca. 1930. Groft sagt beskæftiger mainstream-økonomi sig med optimerende aktører, rationel adfærd, individualisme og markedsligevægte. På grund af den store mangfoldighed er det i sagens natur svært at give en samlet karakteristik af heterodokse økonomiske tanker, men nogle af de elementer, der lægges vægt på, er institutioner, historie, social struktur, magtforhold, usikkerhed og naturens grænser.[4][5]

I tidens løb er forskellige økonomiske traditioner, der oprindelig var i stærk modsætning til den hidtidige opfattelse af økonomi, efterhånden blevet inkorporeret i mainstream-traditionen. Et oplagt eksempel er keynesianisme, der gennem den neoklassiske syntese blev integreret med de oprindelige neoklassiske tanker. I nyere tid er der tegn på, at det samme er ved at ske med adfærdsøkonomi. Adfærdsøkonomien er på mange måder et skarpt brud med traditionelle økonomiske antagelser om rationalitet, men bliver i stigende grad indarbejdet i mainstream-økonomiske tankegange. Et tegn herpå var tildelingen af Nobelprisen i økonomi i 2002 til psykologen Daniel Kahneman, der er eksponent for den adfærdsøkonomiske forskning.

Teorihistorikeren David Colander nævner, at flere traditionelt heterodokse ideer nu diskuteres i mainstream-økonomi uden at nævne de heterodokse økonomer, fordi redskaberne til at analysere institutioner, usikkerhed og andre faktorer nu er blevet udviklet af mainstream-økonomerne. Han foreslår, at heterodokse økonomer burde tage eksakte matematiske metoder i brug og forsøge at arbejde inden for mainstream i stedet for at betragte mainstream-økonomi som en fjende.[6]

Heterodokse økonomer i Danmark[redigér | rediger kildetekst]

Heterodokse økonomiske tanker er i Danmark primært associeret med økonomer fra RUC og Aalborg Universitet. Professorerne Jesper Jespersen fra RUC og Finn Olesen fra Aalborg Universitet regnes således til den postkeynesianske tradition.

Litteratur[redigér | rediger kildetekst]

  • Tone Smith, Ebba Boye og Bent Arne Sæther (red.), Økonomisk tenkning: bidrag til mangfold i økonomifaget, Solum, 2021, ISBN 9788256026333 (norsk introduktionsbog om forskellige heterodokse traditioner)

Kilder[redigér | rediger kildetekst]

  1. ^ JEL Classification Codes Guide. Fra American Economic Association's hjemmeside. Hentet 10. november 2013.
  2. ^ "Liste over associerede medlemmer på ICAPE's hjemmeside. Hentet 10. november 2013". Arkiveret fra originalen 10. november 2013. Hentet 10. november 2013.
  3. ^ C. Barry, 1998. Political-economy: A comparative approach. Westport, CT: Praeger.
  4. ^ Davis, J.B. (2006): "Heterodox Economics, the Fragmentation of the Mainstream, and Embedded Individual Analysis", i Future Directions in Heterodox Economics, s. 57. Ann Arbor: University of Michigan Press.
  5. ^ Mearman, Andrew (2011). "Who Do Heterodox Economists Think They Are?" American Journal of Economics and Sociology, 70(2): 480–510.
  6. ^ David Colander, 2007. Pluralism and Heterodox Economics: Suggestions for an “Inside the Mainstream” Heterodoxy

Eksterne henvisninger[redigér | rediger kildetekst]