Diskussion:Radikale Venstre

Page contents not supported in other languages.
Fra Wikipedia, den frie encyklopædi

2005-diskussion[rediger kildetekst]

Artiklen er et polemisk indlæg, som ikke har plads i en encyklopædi.

Kemp.

Fuldstændig enig! Jeg stemmer for en hurtig sletning af afsnittet omkring historie. Mvh Malene Thyssen 21. maj 2005 kl. 14:44 (CEST)

Hej. Jeg har sendt et indlæg på nntp://dk.politik - så må vi se om der er nogen politiske aktive... Ingen radikale vil lade dette stå? mvh --Glenn 21. maj 2005 kl. 14:55 (CEST)

Selvom jeg ikke er radikal, vil jeg ikke lade det stå. Det må væk, til der fremkommer en utendentiøs beskrivelse af partiets historie. --Sir48 (Thyge) 21. maj 2005 kl. 15:00 (CEST)
Har fjernet afsnittet - uanset politisk ståsted er indholdet under lavmålet vh. Nico 21. maj 2005 kl. 15:42 (CEST)

Burde 83.72.32.131 ikke snart blokeres? *EDIT* Okay, det er så sket nu. Procrastinator 22. maj 2005 kl. 14:18 (CEST)

Det var 82.211.228.142 --Sir48 (Thyge) 22. maj 2005 kl. 14:28 (CEST)

---

Navneskift?[rediger kildetekst]

Jeg har flyttet artiklen fra Det Radikale Venstre til Radikale Venstre, men jeg kan ved nærmere eftertanke ikke helt gennemskue om dette er korrekt. Hvad siger folk? --Anjoe (Anders) 9. jun 2005 kl. 11:13 (CEST)

Både Indenrigsministeriet og partiet selv omtaler sig som "Det Radikale Venstre". Jeg synes den bør flyttes tilbage. --Martin 11. jun 2005 kl. 22:22 (CEST)
Dertil kommer, at partiet ofte forkortes DrV. --Twid 13. sep 2005 kl. 12:24 (CEST)

---

Hej - hvordan redigerer man infoboksens streger til at stå med blåt eller lyseblåt? Og hvordan fjerner man "studenterfløj"?

Billedadvarsel[rediger kildetekst]

De følgende billeder er blevet slettet fra Commons eller er blevet indstillet til sletning. Hvis billederne er slettet, skal de fjernes fra artiklen. Deltag eventuelt i diskussionen på Commons. Denne besked blev genereret automatisk af CommonsTicker.

Siebrand slettede Image:Margrethe_Vestager.jpg: Per [[Commons:Deletion requests/Template:Www.folketinget.dk]];

-- CommonsTicker 22. nov 2007, 19:15 (CET)

2015-diskussion[rediger kildetekst]

Artiklen glimrer ved sit fravær af en beskrivelse af patiets partiprogram. Det vigtigste der er at vide om et part. Altså hvad er partiets hensigter, program og ideologi (Skrev Foto (diskussion • bidrag) . Husk at signere dine indlæg.)

Der er nu en del beskrivelse: "Socialliberalisme" og "Centrum til Centrum-venstre" i infoboksen, partiets internationale organisationer sammesteds, i introen "socialliberalt", i historieafsnittet et større stykke:
Citat Udgangspunktet for Det Radikale Venstre var en konsekvent antimilitarisme, lige og almindelig valgret, forbedring af husmændenes og de dårligst stillede byboeres vilkår og bedre uddannelse til alle. Det liberale fokus på frihedsrettigheder skulle bevares, men staten måtte påtage sig et ansvar som socialt sikkerhedsnet og skabe muligheder for de mindrebemidlede.

Den radikale filosofi taler for at varetage hele samfundets interesser i stedet for at være talerør for bestemte samfundsgrupper som for eksempel arbejdere eller erhvervslivet. Det Radikale Venstre har historisk gået ind for decentralisering med henblik på at styrke borgernes mulighed for at deltage i den demokratiske proces. Partiets holdning til EF/EU var i begyndelsen splittet, men i dag er partiet et af de mest EU-venlige i Folketinget; dog findes der EU-kritiske grupper internt i partiet.

Citat
Om der så også skal være et afsnit om ideologi, programmer og resolutioner? Tja, det kan man jo tilføje. Jeg ville nok mene at det var vigtigere at få opdateret med situationen efter seneste folketingsvalg, men de to udelukker ikke hinanden. --Palnatoke (diskussion) 15. aug 2015, 08:16 (CEST)

Den såkaldte "ABE-Regering"[rediger kildetekst]

Trods mine 68 år har jeg ikke tidligere hørt denne betegnelse. Jeg mener, at regeringen H.C. Hansen (2) / Viggo Kampmann (1) 28. maj 1957 - 21. feb. 1960 dengang og siden altid er blevet omtalt som: Trekantregeringen.

Er et afsnit, der opremser alle tidligere fagministre, relevant?[rediger kildetekst]

Det virker lidt overdrevent på mig, at denne artikel opremser samtlige radikale, der har været fagministre siden partiets begyndelse, i et særligt afsnit. Det er ikke tilfældet for artiklerne om Folketingets andre traditionelle regeringsbærende partier, og det kunne også blive nogle meget uoverskuelige afsnit. Jeg synes, det er naturligt, at artiklerne om Folketingets partier har nogenlunde samme opbygning og detaljeringsgrad. Jeg vil derfor foreslå, at afsnittet slettes. Økonom (diskussion) 4. nov 2017, 20:05 (CET)

Det er ikke relevant i en egentlig artikel, men kan vel lægges i en listeartikel? --Madglad (diskussion) 4. nov 2017, 20:46 (CET)
Det kan have relevans på to måder: hvis man i stedet for en liste skriver det ind i partiets historie for at illustrere partiets indflydelse gennem tiden. For det andet i artiklerne om de enkelte regeringer. Som liste kan det have opslagsværdi for den, der ønsker at kontrollere en bestemt minister på et bestemt tidspunkt. Rmir2 (diskussion) 5. nov 2017, 07:59 (CET)
Jeg vil gerne bede mig frabedt at Venstre og Socialdemokratiets artikler bliver overplastret med kilometerlange uinteressante lister. Det kan være fint for små partier, der kun har været i regering i størrelsesordenen én gang. --Madglad (diskussion) 5. nov 2017, 08:04 (CET)
Det er hamrende ligegyldigt, hvad du vil have dig frabedt. Wikipedia er et alment praktisk opslagsværk, som skal indeholde alle oplysninger, som folk kan forventes at ville søge på. Det er helt rimeligt, at nogen vil vide, hvem der fx var forsvarsminister eller undervisningsminister i 1960. Og sådanne oplysninger har samme relevans, hvadenten der er tale om et større eller mindre parti. Rmir2 (diskussion) 5. nov 2017, 08:26 (CET)
Man vil jo nok ikke vælge at gå alle partiers ministerlister igennem for at se, hvem der var undervisningsminister i 1960. Her vil der være meget mere effektivt at gå ind på Undervisningsminister, som har et link til Undervisningsministre fra Danmark, så jeg kan, uden at løbe en masse partiers ministerlister igennem, umiddelbart se at Jørgen Jørgensen (B) var undervisningsminister fra 28. maj 1957 til 7. september 1961. Den information, Rmir2 efterspørger vil være lige så tilgængelig, hvis den ligger i en listeartikel. --Madglad (diskussion) 5. nov 2017, 08:49 (CET)
Vi kan ikke vide hvilket stikord, man vil bruge for at søge. Måske "undervisningsminister", måske "radikal minister", måske "ministre i ABE-regeringen", måske noget helt fjerde. Mulighederne er mange, så der skal helst være flere indgange for at øge brugsværdien. Rmir2 (diskussion) 5. nov 2017, 09:09 (CET)
Man kunne måske liste nogle af de mere kendte/relevante ministre, f.eks. stats og udenrigs, samt evt andre der har gjort sig særligt bemærkede på en enten heldig eller uheldig måde, f.eks. Alberti. -- Mvh. Vrenak (diskussion) 5. nov 2017, 09:15 (CET)
Det er ikke holdbart. Hvem skal afgøre hvilken minister, der er "kendt" eller "relevant"? Ministre har man jo, fordi man mener, at de er vigtige for at få løst dagsaktuelle opgaver. Alle ministre er relevante. Rmir2 (diskussion) 5. nov 2017, 09:19 (CET)
Du misforstår vist min brug af ordet relevant Rmir2, men nu har jeg jo netop defineret det som stats+udenrigs+særligt bemærkelsesværdige minister, det vil jo f.eks. være en som Alberti, Bang, eller Ninn Hansen. -- Mvh. Vrenak (diskussion) 5. nov 2017, 09:23 (CET)
Hvor mange ministre har S og V haft i tidens løb? Vil disse lister overskygge artiklens brødtekst? Har DSD en liste liste i artiklerne? Har en-wiki en liste over partiernes ministre i USA? Har nogen wiki komplette lister over hvert partis ministre i tidens løb liggende i artiklen? --Madglad (diskussion) 5. nov 2017, 09:28 (CET)
Ikke misforstået. Min modpåstand er, at vi ikke kan vælge og vrage mht. ministres relevans i et opslagsværk. Ministre er jo altid vigtige for det fagområde, de dækker. Det kan være fiskeri, forsvar, indenrigsanliggender, transportanliggender, kultur, undervisning, miljø, økonomi osv. Et eksempel (tilfældigt fordi jeg har skrevet om det): Alfred Hage (landbrugsminister). Der er nok ikke mange, der umiddelbart kan huske ham, men han er en nøgleperson for oprettelsen af Statshusmandsbrug. På lignende måde er det med de øvrige ministre gennem tiden. Set i den rette kontekst bliver de relevante. Hage er forøvrigt også relevant i andre sammenhænge, det er kun et enkelt illustrerende eksempel. Rmir2 (diskussion) 5. nov 2017, 09:34 (CET)
Lad være med at skifte emne, Rmir2. Alfred Hage bliver hverken mere eller mindre omtalt afhængigt af om hans ministerpost listes i en brødtekstartikel eller en listeartikel. --Madglad (diskussion) 5. nov 2017, 09:59 (CET)
Stop dit spamhærværk. Bidrag konstruktivt til wikipedia eller hold dig væk. Rmir2 (diskussion) 5. nov 2017, 10:07 (CET)

Der er næppe uenighed om, at alle ministre er relevane at nævne i et opslagsværk - men det betyder ikke, at de skal nævnes i alle mulige sammenhænge, hvor de spiller en meget perifer rolle. Alfred Hage har sin egen artikel, og derudover er han nævnt i listen over landbrugsministre fra Danmark, i artiklen for den regering, han var minister i, i artiklen om statshusmandsbrug og i andre artikler om emner, han har haft betydning for. Men jeg har svært ved at se, at der er noget særligt behov for, at han også skulle opremses i artiklen om Højre (1881), hvor han næppe har spillet nogen særlig afgørende rolle. Søger man på Wikipedia under "landbrugsminister Højre", kommer han i forvejen op i søgeresultatet.

Jeg er enig med Vrenak i, at særligt bemærkelsesværdige ikke-statsministre vil være relevante at nævne i en parti-artikel; men jeg tænker, at det enten vil ske helt naturligt ved, at de nævnes i selve artiklens historiske afsnit (som når P. Munch nævnes i den radikale artikel), eller evt. som Nina Bang i artiklen om Socialdemokratiet, der har fået en særlig plads i Se også-afsnittet med den begrundelse, at hun er verdens første kvindelige minister.

Først og fremmest synes jeg, at partierne bør behandles nogenlunde ens, så der er en ensartet opbygning af de forskellige partiartikler, og derfor er der en skævhed indbygget i nærværende artikel p.t. Økonom (diskussion) 5. nov 2017, 10:20 (CET)

Det første punkt er jeg uenig i, men det vil kræve en længere udredning om dansk politik under den gennemsete grundlov, og jeg har ikke hele materialet present, så det afstår jeg fra. Derimod er jeg enig i det andet punkt: partierne bør behandles nogenlunde ens, så der er en ensartet opbygning af de forskellige partiartikler, og derfor er der en skævhed indbygget i nærværende artikel. Ja, og derfor bør denne information findes i artikler om alle partier. Rmir2 (diskussion) 5. nov 2017, 10:36 (CET)
Ja, hvis man gør noget tilsvarende for alle de øvrige partier, forsvinder forskelsbehandlingen. Det vil så give nogle meget store (og efter min mening stadig ret uinteressante) afsnit for de største partiers vedkommende, som gør artiklernes overskuelighed mindre. Det kunne man løse ved Madglads forslag om at udskille afsnittet i en særlig liste-artikel med henvisning fra hovedartiklen, og på den måde udnytte arbejdsdelingen mellem flere artikler. Jeg tvivler dog på, at der i praksis vil være nogle, som vil ønske at oprette (og senere vedligeholde) alle disse ekstralister - medmindre selvfølgelig du selv (Rmir2), som her har vist interesse for ideen, også ønsker at lægge et stykke arbejde i det. Ellers tror jeg, at en principiel enighed her om, at det er den rette løsning, blot i praksis vil resultere i, at afsnittet fortsat vil eksistere hos de radikale og ikke andre steder - og så er vi jo ikke kommet af med forskelsbehandlingen. Derfor vil jeg fortsat foreslå, at vi indtil videre sletter afsnittet, medmindre du (eller nogen andre) melder sig parat til at gøre noget lignende for alle de øvrige partier. Økonom (diskussion) 5. nov 2017, 14:36 (CET)

Hvem er næstformand?[rediger kildetekst]

Jeg har set denne her linje i infoboksen blive redigeret frem og tilbage flere gange. I stedet for selv at deltage som soldat i en redigeringskrig uden ende, så vil jeg hellere smide mine pointer ud på diskussionssiden, og så lade andre blive enige om hvad der burde stå.

Organisationen Radikale Venstre har en næstformand, som hedder Clara Halvorsen[1]. Sammen med Svend Thorhauge udgør disse to altså formandsskabet for partiets organisation. Radikale Venstre er dog anderledes end de fleste andre danske partier, da deres politiske leder ikke også er formand for partiet. I Socialdemokratiet er det rimeligt simpelt - Mette Frederiksen er partileder og formand, men i Radikale Venstre er Sofie Carsten Nielsen valgt som politisk leder, mens Thorhauge er formand for baglandet.

Når nogen gerne vil skrive Martin Lidegaard på som næstformand, så er det heller ikke helt forkert, da Lidegaard er næstformand i folketingsgruppen - Radikale Venstres folketingsgruppe er altså en bestyrelse i sig selv. Jeg vil dog argumentere for at denne side omhandler partiet som helhed, og Clara Halvorsen, som er valgt som partiets næstformand på det radikale landsmøde, er den rette næstformand at skrive i infoboksen. Ellers burde vi også slette Svend Thorhauge, og skrive Sofie Carsten Nielsen på som formand, da hun er formand for folketingsgruppen.

Det ville dog i mine øjne være helt forkert, da denne side ikke handler om folketingsgruppen alene, men om partiorganisationen.--Amargaard (diskussion) 18. mar 2021, 01:49 (CET)

  1. ^ https://fremad.radikale.dk/personer/landsformandskab/