Historie

Fra Wikipedia, den frie encyklopædi
Gå til: navigation, søg
Disambig bordered fade.svg For alternative betydninger, se Historie (flertydig).

Historie bruges ofte som en generel betegnelse for noget, der er sket i fortiden, som f.eks. "jordens geologiske historie". Ordet historie stammer fra det græske ord historia, der betyder viden. Når man studerer historie, menes der dog som oftest "menneskets historie", dvs. studiet af det, mennesker har lavet gennem tiden.

Historievidenskab[redigér | redigér wikikode]

Historiefaget er en del af det humanistiske vidensområde, og er et fag, der beskæftiger sig med begreber som forståelse og fortolkning (se hermeneutik). Videnskabelig sandhed inden for disse fag kan ikke måles og vejes, men historiske hypoteser kan eventuelt afkræftes ved, at det lykkes finde ny viden (se Karl Popper).

Det videnskabelige stofområde, historie, drejer sig altså om udforskning af begivenheder, udviklingsforløb, motivationer og årsagssammenhænge, som er en del af fortiden. For at kunne nå frem til viden om disse fortidige forhold må man benytte sig af alt tilgængeligt: fortidens bygninger, redskaber, meddelelser og kulturelle frembringelser af enhver art, som endnu er bevaret. Disse spor kaldes "kilder".

Historikere bruger mange typer af kilder, inklusive nedskrevne kilder, interview (mundtlig historie), efterladenskaber, monumenter og andre arkæologiske vidnesbyrd. Disse kilder underkastes en meget grundig kildekritik, som dels søger at filtrere det fra, som bare er afskrift af noget andet, dels undersøger og begrunder de enkelte kilders evne og kraft til at sige noget om de forhold, man ønsker oplysninger om.

Historikernes indfaldsvinkler til forståelsen af fortiden skifter med de samfund, de befinder sig i, og derfor skal "historien omskrives i hver generation". Disse skift og omskrivninger er i sig selv genstand for historisk forskning, sådan at historieskrivningen har sin egen historie (historiografi).

Historieformidling er enhver form for fremstilling af arbejdet med faget historie, enten som afhandling eller fortælling (Narrativt). Første fremstillingsform er typisk forbundet med fagintern formidling, mens anden form ofte bliver brugt i fagekstern formidling.

Tidsopfattelser[redigér | redigér wikikode]

Uddybende Uddybende artikel: kronologi

Lineær tidsopfattelse[redigér | redigér wikikode]

Studiet af fortiden er fuldstændigt afhængigt af, hvordan man betragter tiden som dimension. Den umiddelbare opfattelse er den, at tiden er lineær, dvs. at den er begyndt engang, og at den vil fortsætte på samme måde til et vist punkt eller ind i evigheden. Dette er den gængse, vestlige forståelse af tiden.

Cirkulær tidsopfattelse[redigér | redigér wikikode]

En anden opfattelse af tid skaber en forestilling om altings genkomst, dvs. at tiden er cirkulær, og at det én gang skete vil gentages igen og igen. Denne opfattelse findes hos mange ikke-europæiske kulturer, men også hos mange af de alternative bevægelser i den vestlige verden. Oswald Spengler har i nyere tid fremsat en cyklisk historieopfattelse.

Dialektisk tidsopfattelse[redigér | redigér wikikode]

I en variant af den lineære tidsopfattelse ser man tiden som noget, der følger en spiralformet bevægelse, dvs. at tiden er begyndt engang, men at dens forløb hele tiden ændrer retning i en skrueformet bølgebevægelse. Dette syn ses klarest hos Hegel og hans efterfølgere.

Parallelle universer[redigér | redigér wikikode]

I nyere tid har man forsøgt at gennemtænke muligheden af tidsforløb, som forgrener sig. Set fra det foreløbige slutpunkt i enhver af forgreningerne vil udviklingen se lineær (eller eventuelt dialektisk) ud. Det skyldes, at hver gren er uden kendskab til de alternative grenes eksistens. På den måde vil der opstå et uendeligt antal – mere eller mindre ensartede – parallelle universer med hver deres sæt af historiske kilder. Dette kaldes ofte kontrafaktisk historie. Man finder denne opfattelse beskrevet i mange værker inden for science fiction-genren. Se også Borges' novelle: Haven med stier, der deler sig.

Opdeling af historien[redigér | redigér wikikode]

Her er nogle forskellige måder at dele historie op på:

En geografisk opdeling[redigér | redigér wikikode]

Historien som en tidslinje[redigér | redigér wikikode]

Den menneskelige historie deles traditionelt op i forskellige perioder[redigér | redigér wikikode]

Øvrige historiske opdelinger[redigér | redigér wikikode]

Se også[redigér | redigér wikikode]

Eksterne henvisninger[redigér | redigér wikikode]