Natura 2000-område nr. 133 Gribskov, Esrum Sø og Snævret Skov

Fra Wikipedia, den frie encyklopædi
Spring til navigation Spring til søgning
Gribskov, Esrum Sø og Snævret Skov
Fredensborg. Esrum Sø.jpg
Geografi
Region Region Hovedstaden
Kommune(r) Fredensborg-, Gribskov-, Hillerød- og Helsingør Kommuner
Areal 7.904 ha
Udpegningsgrundlag
Naturtyper*

Habitatområde nr. 117
Habitatområde nr. 190
Arter

Habitatområde nr. 117
Habitatområde nr. 190
Fuglebeskyttelsesområde nr. 108
Oversigtskort
De *-mærkede er prioriterede naturtyper

Natura 2000-område nr. 133 Gribskov, Esrum Sø og Snævret Skov ligger i morænelandskabet nord for Hillerød. Natura 2000-området omfatter et stort, sammenhængende naturområde med landets fjerdestørste skov, Gribskov og Danmarks næststørste sø, Esrum Sø. Natura 2000-området består af habitatområderne nr. H117 og H190 og fuglebeskyttelsesområde nr. F108, har et areal på 7.904 hektar og det meste af området er statsejet (7.039 ha) og er den centrale del af Nationalpark Kongernes Nordsjælland.

Områdebeskrivelse[redigér | redigér wikikode]

Selve Gribskov ligger på en gammel israndslinje med randmoræner (grusaflejringer) fra den seneste istid, og er kuperet og afvekslende. Morænevoldene ses som bakkedrag fra nord til syd, og i fordybningerne mellem dem ligger en del søer og mange små og større åbne arealer af især moser. I Natura 2000-områdets udkanter indgår åbent landskab med åer og ofte mere næringsrige moser og søer.

I skoven yngler bl.a. sortspætte og hvepsevåge og fåtalligt også rød glente og fiskeørn. I skovlysninger og andre mere åbne naturområder desuden rødrygget tornskade. Skoven rummer også en del voksesteder for det sjældne mos grøn buxbaumia; især på blottet morbund på f.eks. skrænter langs skovveje, men stedvist også på dødt ved.

Natura 2000-området består af Habitatområdeerne nr. H 114 og ligger i Fredensborg-, Gribskov-, Hillerød- og Helsingør Kommuner i Vandområdedistrikt II Sjælland i vandplanoplandene 2.2 Isefjord og Roskilde Fjord[1] og 2.3 Øresund [2] Roskilde Fjord og Isefjord

Fredninger[redigér | redigér wikikode]

Området omfatter en del større og mindre fredede arealer, der tilsammen omfatter ca. 344 ha. Indenfor Natura 2000-området udgøres de væsentligste fredninger af det privatejede forskningsreservat ved Strødam,[3] arealer mellem Gribskov og Bendstrup, samt arealer ved Møllekrogen og Stenholt Mølle ved syd-enden af Esrum Sø.[4]

Se også[redigér | redigér wikikode]

Eksterne kilder og henvisninger[redigér | redigér wikikode]