Statens Arkiver

Fra Wikipedia, den frie encyklopædi
Gå til: navigation, søg

Statens Arkiver (forkortet SA) er en samlet betegnelse for de statslige arkiver i Danmark og er en offentlig institution under Kulturministeriet. Statens Arkivers samling indeholder dokumenter, der kan fortælle om de sidste 800 års Danmarkshistorie. Indtil slutningen af det 20. århundrede bestod samlingen primært af papirdokumenter, men i dag indsamler Statens Arkiver også elektroniske arkiver fra offentlige myndigheder og private personer.

Om Statens Arkiver[redigér | redigér wikikode]

Statens Arkivers formål er at indsamle og opbevare historiske kilder og at stille dem til rådighed for offentligheden. Statens arkiver beskæftiger 250 medarbejdere.[1]

Statens Arkiver består af syv arkiver: Rigsarkivet i København, Landsarkivet for Sjælland, Landsarkivet for Fyn, Landsarkivet for Nørrejylland, Landsarkivet for Sønderjylland, Erhvervsarkivet i Århus og Dansk Data Arkiv i Odense.

Rigsarkivaren Asbjørn Hellum, der er leder af Rigsarkivet, er også øverste chef for Statens Arkiver. [2]

Indsamling af arkivalier[redigér | redigér wikikode]

Statens Arkiver indsamler på baggrund af Arkivloven arkiver fra de centrale danske myndigheder (ministerier, styrelser, forsvaret, m.fl.) samt lokale statslige myndigheder (domstole, politi, uddannelseinstituitoner og kirkelige myndigheder). De danske kommuner og regioner kan aflevere deres arkivalier til Statens Arkiver, men har også mulighed for at oprette egne lokalarkiver. Såkaldte §7-arkiver

Erhvervsarkivet indsamler arkiver fra virksomheder, organisationer fra erhvervslivet samt private personer.

Dansk Data Arkiv indsamler sundheds- og samfundsvidenskabelige undersøgelser i form af registre, databaser og andre oplysninger i elektronisk form.

Tilgængeliggørelse af arkivalier[redigér | redigér wikikode]

Papirdokumenterne fylder ca. 400.000 hyldemeter og dertil kommer de elektroniske arkiver. I arkivdatabasen daisy kan man finde indholdsfortegnelser over de arkiver, der findes i Statens Arkivers samlinger. Via daisy er der mulighed for at bestille arkivalier til Statens Arkivers fem læsesale. Der skal søges om adgang til arkivalier, som er omfattet af en tilgængelighedsfrist (75 år for materialer med oplysninger om enkeltpersoner).

Statens Arkiver formidler løbende arkivalier og historieforskning baseret på Statens Arkivers samling. Der er en række fastansatte forskere, der publicerer artikler, kildesamlinger og bøger. Sideløbende tilbyder Statens Arkiver kildepakker og undervisningsmateriale samt undervisningtilbud for alle klasser på folkeskole- og gymnasieniveau.

Udover at Statens Arkivers samling er kildegrundlag for forskning indenfor Historiefaget anvendes samlingen til forskellige formål, herunder Slægtsforskning, Journalistisk research, og endelig udlånes arkivalier til den afleverende myndighed.

Historiske kilder til rådighed for alle[redigér | redigér wikikode]

Statens Arkivers samlinger er tilgængelige for alle på arkivernes læsesale og på internettet via arkivalieronline.dk. Samlingerne dokumenterer i ord og billeder Danmarks historie, det danske demokratis og retsvæsens udvikling, store begivenheder og personligheder der har haft historisk betydning, konger og dronninger og helt almindelige danskeres liv og levned gennem tiderne. En del af arkivarene i Statens Arkiver forsker i arkivernes samlinger.

Visse dele af Statens Arkivers samlinger fra det 20. og 21. århundrede er endnu ikke tilgængelige, nogle af dokumenterne kan først ses når de er 60 og 75 år gamle. Reglerne for tilgængelighed står i Arkivloven og findes for at beskytte rigets sikkerhed og privatlivets fred.[3]

Alle har mulighed for at søge om adgang til materiale, der endnu ikke er frit tilgængeligt.

Kilder[redigér | redigér wikikode]

  1. Statens Arkivers hjemmeside, om Statens Arkiver
  2. Statens Arkivers hjemmeside, organisation
  3. Statens Arkivers hjemmeside, Hvilke arkivalier har jeg lov at se?

Eksterne henvisninger[redigér | redigér wikikode]

Awatcornertower01.JPG Denne artikel om en virksomhed kan blive bedre, hvis der indsættes et (bedre) billede.
Du kan hjælpe ved at afsøge Wikimedia Commons for et passende billede eller lægge et op på Wikimedia Commons med en af de tilladte licenser og indsætte det i artiklen.