Wikipedia:Landsbybrønden/Artikler om politiske partier

Fra Wikipedia, den frie encyklopædi
Spring til navigation Spring til søgning

Artikler om politiske partier[rediger kildetekst]

Hvad er holdningen til at forsøge at holde artiklerne om de politiske partier på et nogenlunde ensartet niveau? De indeholder - eller bør alle indeholde - nogle fælles standard-elementer, men der er i øjeblikket stor spændvidde mellem løsningerne nogle steder - for stor spændvidde, synes jeg. Det er klart, at man ikke kan og bør standardisere fuldstændigt, men et vist ensartet fælles præg ville være en fordel, både af hensyn til læsbarheden af de enkelte artikler og af hensyn til et overordnet neutralitetssynspunkt.

Konkret synes jeg, at Enhedslistens nuværende udseende er for langt og detaljeret på to områder: Beskrivelsen af partiets grundlæggende politik, og af partiets historie. Politikafsnittet går langt mere i detaljer end de øvrige partiers artikler, så Enhedslisten-artiklen er en outlier på dette punkt. Dels kan man anføre, at det ikke giver en helt neutral vægtning i det samlede billede; dels medfører en så stor detaljerigdom i praksis store problemer med recentisme og forældelse, som også er tydeligt i artiklen, hvor der står detaljer om forslag om økologisk mad i børnehaverne ved kommunalvalget i 2009, mens en række nyere beslutninger sikkert ikke er med. Og dels er indhold med en så stor detaljeringsgrad næppe enycklopædisk, hvor et hovedelement er, at oplysningerne bør have en vis tidløshed. Jeg mener, at politikafsnit bør koncentrere sig om de overordnede principper og store linjer, som normalt ikke ændrer sig meget over tid. De tilsvarende afsnit i Liberal Alliance og Socialistisk Folkepartis artikler mener jeg, angiver en passende detaljeringsgrad, og man bør undgå afsnit, der er mere detaljerede end afsnittet i Det Konservative Folkeparti - i hvert fald indtil det tidspunkt, hvor dawp får så mange aktive brugere, at det er en smal sag at holde et mere detaljeret indhold løbende opdateret for alle partier. P.t. har de to største partier slet ikke noget afsnit om politiske hovedpunkter.

Tilsvarende synes jeg, at Enhedslistens historieafsnit er for detaljeret. Igen kan dette dels anses for at stride imod en neutral vægtning, men nok så væsentligt er det også, at afsnittet næppe giver noget særligt godt overblik for læseren, der gerne vil kende de store linjer, men her skal læse en masse detaljer om forhold og diskussioner langt tilbage i tiden, som ikke virker spor væsentlige i dag, og som nogle gange ser ud til at være ret tilfældigt udvalgt. Tilsvarende fremhæves i usædvanlig grad med citatskabelon nogle få udsagn, uden at det på nogen måde virker begrundet, at netop disse tre udsagn skulle være afgørende vendepunkter i partiets historie.

Det er naturligt, at partiernes historieafsnit har forskellig længde, netop fordi partierne har vidt forskellig alder, men jeg synes samtidig, at den detaljeringsgrad, man stræber efter, burde være nogenlunde ensartet på tværs.

Samtidig mener jeg, at selvstændige kritikafsnit som i Kristendemokraterne ikke virker særlig godt. Har et parti været ramt af skandaler eller anden hård kritik, som har haft store parlamentariske, medlems- eller vælgermæssige konsekvenser, vil det være naturligt at skrive det ind i selve partihistorien. Er der tale om mindre væsentlige "sager", som ikke har haft bemærkelsesværdig betydning for partiet, men blot er en del af den almindelige løbende politiske debat, bør de slet ikke stå i artiklen.

Jeg er stemt for at forkorte i de to artikler, men vil gerne først høre, om der er tilslutning til sådanne tanker om en nogenlunde ensartet og ikke for høj detaljeringsgrad i artiklerne?

Jeg synes også, man kunne stryge afsnittene om tidligere ministre i artiklerne om Det Radikale Venstre og Liberal Alliance. Regeringsdeltagelse nævnes naturligt i historieafsnittet, og markante ministre kan også nævnes der, men der findes i forvejen en kategori for radikale ministre, som giver læseren overblikket over navnene, og for LA kan man lave en tilsvarende kategori. Og skulle man have tilsvarende afsnit i artiklerne om Socialdemokratiet og Venstre, ville de blive uoverskueligt lange. --Økonom (diskussion) 7. jul. 2022, 13:42 (CEST)[svar]


Enig i ovenstående. Vi skal ikke have meget firkantede regler, men det vil være fint hvis der lægges en overordnet ramme. Jeg er helt enig i de påpegede problemer, særlig den uheldige tendens til at omdanne artiklerne til nyhedsblogge. Artiklerne bør indeholde de væsentlige og centrale hovedlinjer for emnet, og ikke drukne i tilfældige dagsaktuelle detaljer. --Pugilist (diskussion) 7. jul. 2022, 16:06 (CEST)[svar]
Jeg er stort set enig. Jeg mener dog ikke at forskellige artikler nødvendigvis skal have samme længde. Wikipedia er lavet med frivillige bidrag, og det er efter min opfattelse kun godt hvis nogen vil lave en lang og detaljeret artikel om et parti, hvis ellers artiklen i sig selv lever op til kravene om neutralitet, verificerbarhed mv. Så jeg er stærkt imod at forkorte en god artikel fordi artiklerne om andre partier er dårligere. --Kartebolle (Dipsacus fullonum) (diskussion) 7. jul. 2022, 18:59 (CEST)[svar]
@Dipsacus fullonum: Betyder det, at du konkret er imod at omskrive Enhedslisten-artiklen til noget, der omfangsmæssigt minder om de nævnte andre partiartikler? Økonom (diskussion) 7. jul. 2022, 21:16 (CEST)[svar]
Jeg opfatter ikke Økonomens tanker som udtryk for, at der skal kortes ned i artikler blot for at korte ned, men derimod at rydde ud i ligegyldigheder, der har karakter af tilfældige nedslag i detaljer. Skriver nogen en god detaljeret artikel om et parti, skal vedkommende selvfølgelig have lov til det. Problemet er blot, at en lang, lang artikel om et nyt mindre parti hurtigt bliver præget af noget dagsaktuelt fnidder, der i det lidt længere løb bliver mindre relevant. Konkret om Enhedslistens artikel, så har den alle dage været mindre heldig.
Men det virker da som om, at vi er nogenlunde enige. :-) -Pugilist (diskussion) 7. jul. 2022, 21:24 (CEST)[svar]
Økonom: Ja, det er jeg imod. Hvis de enkelte afsnit i artiklen ikke er vægtet rigtigt i forhold til hinanden, bør det rettes op hvis det er nødvendigt for at få en neutral beskrivelse af partiet. Men ændringer baseret på sammenligninger med andre artikler er jeg klart imod. Jeg kan for eksempel heller ikke se nogen grund til at fjerne lister med ministre fra artikler blot fordi andre artikler ikke har tilsvarende lister. Hvis en liste bliver uforholdsmæssigt lang, kan den flyttes til en anden artikel. Det kan sammenlignes med særskilte artikler for filmografier, diskografier og bibliografier hvor disse er store til kunstnerens hovedartikel. --Kartebolle (Dipsacus fullonum) (diskussion) 7. jul. 2022, 21:37 (CEST)[svar]
Jeg synes at afsnit om ordførerskaber med fordel kan stryges; de skal opdateres alt for ofte ift. hvor mange der er på dawiki og kan desuden slås op på ft.dk, hvor man kan være sikker på de (næsten) altid er up to date. Dog finder jeg at de nævnte artikler repræsenterer den øvre 1 % af artikler på dawiki, hvorfor jeg ikke synes eksemplerne er så sindssygt vigtige at diskutere – omend der bestemt er en skæv vægtning i især Enhedslisten. Historieafsnittet er fyldt med fuldstændig irrelevante ting i det store billede, og jeg vil opfordre enhver til at ryde op i den. Detaljeringsgraden skal gerne være nogenlunde den samme, omend jeg synes der af hensyn til læseres søgen efter nuværende viden bør gås mere i dybden i nogle artikler – eksempelvis Danmarksdemokraterne, som ville have en alt for høj detaljeringsgrad hvis det var et 100 år gammelt parti. Om ministerafsnit er jeg lidt splittet. Kritikafsnit synes jeg burde fjernes og inkorporeres i resten af artiklen; det giver også bedre vægtning. Hvis sådanne er kildeløse, bør de i al fald slettes med det samme. Jeg har tilladt mig allerede at fjerne det kildeløse kritikafsnit i Kristendemokraterne. — Biscuit‑in‑Chief :-) (DiskussionssideBidrag) 7. jul. 2022, 23:29 (CEST)[svar]
@Kartebolle: OK - jeg synes, at neutralitet naturligt ikke kun bør omhandle elementerne indenfor den enkelte artikel i forhold til hinanden, men også behandlingen af forskellige, men parallelle artikler på tværs, især på følsomme områder som her, hvor det er naturligt at forsøge at gøre tingene ensartet. Og jeg mener ikke, at mere detaljeret altid er ensbetydende med bedre og mere læsevenligt. Hvad af det, jeg indledningsvis skrev, er det, som du er enig i, jf. starten af din første replik?
@Biscuit-in-Chief: Enig i, at afsnittene med ordførerskaber i praksis ikke virker særlig godt. Ordførerskaber skifter tit, og opdateringen af disse afsnit er ret tilfældig, så de er ofte ukorrekte. Og opremsning af ordførerskaber er efter min mening heller ikke noget, der er kerne-encyklopædisk stof. Som du skriver, kan man få bedre information om det andetsteds. Men samtidig er det noget, der er svært at bremse, når først nogen begynder at skrive sådanne lister ind i artiklerne. Økonom (diskussion) 8. jul. 2022, 09:08 (CEST)[svar]
Jeg er enig eller delvist enig i
  • 1. afsnit: Artiklerne bør alle indeholde nogle fælles standard-elementer. Jeg mener at artikler uden disse ideelt set bør have dem tilført.
  • 2. afsnit: Ja, afsnittet om Enhedslistens politik er klart forældet og bør opdateres. Deres energiplan fra 1996 og omtalen af miljøet i amterne som blev nedlagt i 2007 osv. Jeg er absolut for at rydde op i dette. Men ikke med et mål om at afsnittets længde skal være som i andre artikler.
  • 3. afsnit: Ja, afsnittet om Enhedslistens historie virker noget vilkårligt. Jeg synes dog at afsnittets største problem er mangel på nyere historie.
  • 5. afsnit: Ja, det nu slettede kritikafsnit for kristendemokraterne burde have været forsynet med kilder og indarbejdet i historieafsnittet.
--Kartebolle (Dipsacus fullonum) (diskussion) 8. jul. 2022, 09:58 (CEST)[svar]
Jeg synes, diskussionen bør tages et andet steds fra. Det interesserer mig meget lidt, at artiklerne om de politiske partier er forskellige, sådan er livet - og Wikipedia - det indeholder forskelligheder. Hvad, der kan siges, er, at der er tre partiartikler, der er markeret som LA-artikler, nemlig Det Konservative Folkeparti, DKP og Enhedslisten. Jeg har ikke konstateret det store problem i at vedligeholde standardoplysninger vedrørende disse partier såsom ordførerskaber eller andre væsentlige personer med ledelses- eller tillidsposter i partierne, så jeg synes ikke at vejen frem er at forkorte i allerede gode artikler, men derimod at se på, hvordan man får flere artikler op på den standard. Ole Ryhl Olsson (diskussion) 13. jul. 2022, 00:27 (CEST)[svar]
Min foreløbige opsummering af diskussionen er, at der vistnok er tilslutning til, at særskilte kritikafsnit i partiartiklerne er problematiske, og at kritikpunkter normalt bør indarbejdes i de almindelige afsnit, hvis kritikken overhovedet er encyklopædisk relevant. Derudover er der ikke entydig opbakning til forslagene om mere standardisering af artiklerne. Konkret om artiklen om Enhedslisten er fire af de fem brugere, der har ytret sig, enige i, at der er behov for oprydning som følge af en del forældet og/eller vilkårligt stof. Oleryhlolsson hæfter sig ved, at artiklen er udpeget som lovende artikel. Brugere har vist forskellige meninger om kvalitetssystemets betydning i praksis. I dette tilfælde ser udnævvnelsen, der skete i 2010, ikke ud til at være i tråd med den almindelige vurdering af indholdet i dag. Økonom (diskussion) 14. jul. 2022, 08:47 (CEST)[svar]