Spring til indhold

Wikipedia:Landsbybrønden/Ugens artikel(er)

Fra Wikipedia, den frie encyklopædi

Ugens artikel(er)[rediger kildetekst]

Ugens artikel(er) er ved lide en langsom død, der er næsten ingen aktivitet omkring valget af ugens artikel(er). Skal bare lade den dø ud? --Villy Fink Isaksen (diskussion) 26. nov. 2022, 16:20 (CET)[svar]

Jeg har overvejet lidt, om interessen var 'kølnet', men indtil videre vælger jeg nu at se på det med en positiv bevidsthed, med en antagelse om, at der nok bare er en del, der er optaget af så meget andet, så ugens artikel derved ikke lige får hverken første eller anden prioritet. Jeg tolker også ofte, det stemmeafgivningsmønster, jeg ser, som udtryk for snusfornuft (eller noget i den retning), at når forskellige af stedets mere eller mindre 'faste' brugere kan se, at der allerede for en periode for to eller tre uger ud ind fremtiden ligger et afstemningsmønster, der tilsiger, hvilke artikler der allerede 'ser ud til' at blive valgt for de kommende uger, så er der muligvis(?) en del, der ikke føler behov for, at deltage yderligere i processen en tid med deres stemme? Selv har jeg nu et længere perspektiv på 'ugens artikel' end blot to-tre uger frem; jeg har således samlet en liste på en 20-30 (eller mere) artikler, som fremadrettet kan bruges som nogle af de næste 'ugens artikler, samt yderligere nogle artikler, som måske har behov for lidt bearbejdning, førend de er 'oplagte' som kandidater til ugens artikel. Selv har jeg det dog også ofte, som jeg skrev lidt tidligere, at jeg er i gang med "så meget andet", så nogle uger er jeg måske ikke så aktiv som andre, men jeg forsøger dog alligevel altid at holde et lille halv-vågent øje på, om afstemningslisten på et givent tidspunkt er ved at 'løbe tør' for relevante emner/kandidater til kommende 'ugens artikler'. Ole Ryhl Olsson (diskussion) 26. nov. 2022, 16:37 (CET)[svar]
Nu hører det jo med, at mange oplagte artikler allerede har været valgt en gang. Mens mange andre ikke duer, fordi de er for korte, forældede, mangler kilder eller har andre problemer. Derudover skal der jo også gerne være en vis variation mellem emnerne. Men en mulighed kunne måske være at vælge emner for nogle uger ad gangen, sådan som der allerede er tendens til nu. Alternativt kunne man droppe afstemningerne og så i stedet lade de særligt interesserede som Oleryhlolsson vælge ud, for eksempel på baggrund af forslag. --Dannebrog Spy (diskussion) 26. nov. 2022, 17:17 (CET)[svar]
Ugens artikel har en god effekt på forsiden, så den bør absolut fortsætte. Hvis der er mangel på aktivitet i udvælgelsen, er der vel ikke noget til hinder for at indsætte artikler der tidligere har været vist, og ikke er gået i forfald siden. - Hvem husker ugens artikel for 5-10 år siden? Ser heller ikke noget problem med at slække på udvælgelses/afstemnings-systemet. - Nico (diskussion) 26. nov. 2022, 17:38 (CET)[svar]
Jeg tror ikke, vi lige her og nu og ej heller det første halve eller hele år er dér, hvor vi direkte må sige, at vi ikke kan finde flere ugens artikler, men en 'tematisk' genbrug af tidligere artikler, kan jeg ikke se noget forgjort ved - altså lige som nu, at man beder om at få en bestemt artikel valgt til en bestemt uge. Der kunne man jo måske godt åbne op for, at tidligere ugens artikler, såfremt de lever op til 2020'ernes standard for en 'ugens artikel', kan bruges mere end én gang. Man kunne måske også fra tid til anden have behov for at vise, at en artikel har "udviklet sig væsentligt", siden den (sidst) blev bragt som ugens artikel? Jeg synes dog på den anden side også godt, at vi fremadrettet stadig kan holde kvaliteten for øje, og f.eks. indføre en regel om, at artikler under en vis længde eller med færre end et bestemt antal kildehenvisninger i selve teksten, ikke kan deltage i afstemningen, andet end for den person, der måtte have nomineret en sådan artikel, førend artiklen er blevet redigeret derhen, hvor den opfylder disse 'minimumsgrænser'? Ole Ryhl Olsson (diskussion) 26. nov. 2022, 18:19 (CET)[svar]
Vi kunne jo også lave noget så simpelt som en diskussionstråd knyttet til "Ugens artikel" siden, hvor man kan opliste forslag - sådan i et større antal og uden noget særligt hensyn til orden og emne - til fremtidige ugens artikler, så man har en lille 'pulje' at tage af, når selve afstemningsforummet er ved at løbe tom. Der er jo flere gode bidragsydere her på dansk Wikipedia, der hver uge sidder og oversætter nye artikler fra forskellige sprog til dansk, og nogle af disse nye/nyoversatte artikler er absolut af en sådan længden og/eller kvalitet at de snildt ville kunne bruges som ugens artikler, men selv orker jeg f.eks. ikke til dagligt at have "fingeren på pulsen" med hensyn til, hvad der bliver skabt af nye artikler, så der kunne det måske være gavnligt, hvis et større antal brugere ville påtage sig at få nævnt nogle af de bedre af disse nye artikler i en sådan 'pulje' for kommende muligheder til 'ugens artikel'? Ole Ryhl Olsson (diskussion) 26. nov. 2022, 18:27 (CET)[svar]
Enig i, at det er vigtigt at lade præsentationen af Ugens Artikel på forsiden fortsætte, men at dette ikke behøver at involvere mange brugere, hvis overskuddet hertil er svindende. Jeg har også tillid til, at det ville fungere udmærket, selv hvis det endte med kun at være en enkelt erfaren bruger, der foretog valget hver uge, som det i praksis stort set er tilfældet med "Vidste du at ...", selvom alle her fortsat kan blande sig, hvis de ønsker det. Jeg ser intet problem i at vælge artikler, som allerede har været UA tidligere, hvis det ligger nogle år tilbage. Et andet sted at kigge, jf. Oles forslag, kunne være i artikler, der har været nævnt i "Vidste du at ..." eksempelvis for to-tre år siden. De vil typisk også udgøre en pulje med en vis minimumskvalitet og -størrelse.
Jeg tolker dog også spørgsmålet i tråden som et udslag af, at vi godt kunne blive flere kræfter på wikipedia, og at dette er den egentlige grundlæggende og potentielt alvorlige problemstilling. Der er andre tidligere fælles community-traditioner, der er blevet opgivet, vel reelt på grund af mangel på kræfter, som månedens fokus, forårskonkurrence mm. En mere langsigtet løsning på disse rekrutteringsproblemer ville være at involvere flere potentielle bidragydere i arbejdet. Det er ikke så simpelt, hvordan man skal gøre det, men opsøgende arbejde på forskellig vis kunne godt give et afkast. Et simpelt lille skridt er dette forslag. --Økonom (diskussion) 26. nov. 2022, 21:03 (CET)[svar]
Ugens artikel må helst ikke dø. Jeg har ikke selv været for god til at bidrage i det seneste års tid, men jeg mener, at det er en god ide, at fortsætte med at fremvise nogle af vores bedste artikler på forsiden. Eventuelt så kan man jo, som det tidligere er foreslået, bringe nogle af de gamle artikler igen. Man kunne evt. starte med de fremragende artikler eller noget lign., hvis der mangler forslag. Toxophilus (diskussion) 16. dec. 2022, 11:06 (CET)[svar]
Men en betingelse for genbrug af tidligere viste artikler må vel være, at der er gået nogle år siden sidst. For vi skulle jo nødigt ende i den modsatte vejgrøft, hvor det er de samme ti eller tyve artikler, der hele tiden dukker op. Derudover skal de selvfølgelig også været opdateret i det omfang, det er relevant. --Dannebrog Spy (diskussion) 16. dec. 2022, 12:57 (CET)[svar]