Latinske ord og vendinger

Fra Wikipedia, den frie encyklopædi
Gå til: navigation, søg
Ord og vendinger
fra engelsk
fra fransk
fra italiensk
fra latin
fra tysk
fra plattysk

dansk vil der i nogle tilfælde blive benyttet ord og vendinger fra latin. Således er mange fremmedord latinske. Fænomenet skyldes i høj grad at latin har været "lærdommens sprog" i den vestlige verden. Herunder er en liste over latinske ord der anvendes på dansk.

Se også[redigér | redigér wikikode]

Indholdsfortegnelse
Top - A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å


A[redigér | redigér wikikode]

 • Ab – Fra, fra og med. Bruges i handelssprog om det sted, hvorfra en vare leveres.
 • Ab hinc – herefter, herfra
 • Ab initio – Fra begyndelsen
 • Ab origine – Oprindeligt
 • Ab ovo – Fra begyndelsen
 • Abalienation – (retssprog) overdrage, sælge. Fravenden, bortfjernelse af noget, Afhændelse, overdragelse af Ejendomsret.
 • Abalienere – (af alienus=fremmed), gøre fremmed for, udskille, berøve.
 • Abannation – Landsforvisning.
 • Abarcere – Foretage udlæg, berøve ved domsmagt.
 • Abdicere – (af abdicare) frasige sig en værdighed; især om fyrster: nedlægge regeringen.
 • Abdikation – Tronfrasigelse.
 • Abducere – Egentligt at føre bort fra, bruges i Lægevidenskaben om en bevægelse af et af lemmerne ud fra legemets midtlinje. Bortføre, fjerne.
 • Abgregation – Afsondrethed.
 • Abgregere – Afsondre.
 • Abhorrescens – Afsky.
 • Abhorrescere – (af ab og horror, Skræk), at gyse tilbage for, nære afsky for noget; ledes ved.
 • Abjekt – Egenligt 'Kaste bort'. Nedrig, ussel, foragtelig, udstødt.
 • Abjicere – Bortkaste, foragte, forkaste, kassere, ringeagte.
 • Abjudicere – Frakende en noget ad Rettens Vej.
 • Abjudikation – Frakendelse ved Retten.
 • Abjuration – Forsværgelse, edelig benægtelse, edeligt frafald, afkald, opgivelse af en ret.
 • Abjurere – Afsværge, benægte ved Ed.
 • Ablaktation – Podning (speciel "ammepodning", hvor begge planter har både rod og top samtidig).
 • Ablaktere – Pode (udføre den specielle "ammepodning").
 • Ablativ – kasus, som ofte angiver 'retning fra'. Findes i finsk og latin.
 • Ablegat – Sendebud, en pavelig gesandt. I Ungarn: en repræsentant for en Magnat i den ungarske rigsdag.
 • Ablegation – En befuldmægtigets afsendelse. Bortsendelse, bortvisning.
 • Ablegere – Bortvise, landsforvise, afsende i et ærinde.
 • Ablepsi – Blindhed.
 • Ableptisk – Latin. Blind.
 • Ablution – Latin. (Symbolsk håndtvætning før og efter berøringen af hostien under den katolske messe.) Præsts håndvask ved katolsk messe.
 • Abnegation – Det at nægte, fornægte.
 • Abnegere – Nægte, fornægte.
 • Abnorm – Unormal, vrang, åndssvag.
 • Abnormitet – Afvigelse fra det normale.
 • Abolere – Afskaffe, amnestere
 • Abolition – Det at afskaffe.
 • Acervere – At ophobe
 • Acta Apostolorum – Apostlenes gerninger.
 • Ad acta – Henlægge som afgjort.
 • A dato - Fra denne dag
 • Ad hominem – Almen fattelig.
 • Ad infinitum – I det uendelige.
 • Ad libitum – Efter behag. Efter tykke, efter skøn eller lyst.
 • Ad litteram – Bogstaveligt.
 • Ad modum – Efter skik og brug.
 • Ad notam – til Underretning.
 • Ad undas – Til grunde.
 • Ad usum proprium – Til eget brug.
 • Adjutorium – Hjælp, hjælpemiddel.
 • Agrestis – mark-
 • Alba – Hvid
 • Anhydrat – En vandfri tilstand. Det som der bliver tilbage af et stof når alt vand er væk.
 • Anticipere – Foregribe
 • Atrium – Forgård; gårdhave

B[redigér | redigér wikikode]

 • Beatificatio – Beatifikation, saligkåring (Sidste trin inden kanonisering)
 • Bis (bi-) – en forstavelse der betyder to gange-
  • Bifidus – Todelt
  • Bilobus – tolappet
 • Bellum – Krig

C[redigér | redigér wikikode]

 • Cancer – krebs, kræft
 • Candidatus – Kandidat
 • Capillaris – Hørende til hår
 • Capillitium – Hovedets hårbeklædning
 • Caput – Hoved
 • Carbo – Kul
 • Carbunculus – brandbyld
 • Cardo – Hovedpunkt, dørhængsel
 • Caries – Mørhed
 • Caro – Kød
 • Castratio – Operativ fjernelse af mandlige eller kvindelige kønsorganer
 • Casus – Tilfælde
 • Cis - på samme side. Se også cis-.
 • Cum grano salis – Med et gran salt

D[redigér | redigér wikikode]

 • Danica – Danmark, Dansk.
 • Depreciation, Depreciering – Nedsættelse, værdiforringelse.
 • Discrucio – Mental tortur.
 • Dixi – Jeg har talt.
 • Domesticere – Tæmme.
 • Domicil – Bolig.
 • Dominere – Beherske.
 • Dominus – Husherre.
 • Domus – Hus/huset ("Domo" betyder "til huset").
 • Dextar - Højre

E[redigér | redigér wikikode]

 • ekskommunikation – bandlysning (kirkelig sanktion)
 • ekskommunikere – holde uden for fællesskabet (udelukke fra gudstjeneste)
 • ekstrakt – udtræk
 • extremus: yderst: det yderste stykke
 • ex ante – før begivenheden, baseret på forudantagelser
 • ex post – efter begivenheden, baseret på viden fra før begivenheden
 • Estuarie se Æstuarium og Latin:Æ

F[redigér | redigér wikikode]

 • falsus in uno, falsus in omnibus – Én gang en løgner, altid løgner; juridisk term
 • Fionia – Fyn
 • flagel – pisketråd
 • flagellat – organisme med pisketråd
 • flagellant – selvpisker
 • fluidum – det flydende → væske (nedsættende)

H[redigér | redigér wikikode]

I[redigér | redigér wikikode]

 • Ibid = som overstående (bruges specielt i akademisk litteratur for at sige at denne litteraturhenvisning er den samme som den sidst citerede)

J[redigér | redigér wikikode]

J er et nyere bogstav og blev skrevet "I" i oldtiden.

K[redigér | redigér wikikode]

 • Kalendae – Hørende til kalenderen; kalender-
 • kasuistisk – spidsfindig

L[redigér | redigér wikikode]

M[redigér | redigér wikikode]

 • Mille – 1.000. Også om antal tusinder.
 • Monumentum ære perennius – "Et mindesmærke mere varigt end bronze" (Horats).
 • Mater - Mor

N[redigér | redigér wikikode]

 • Niger (m.), nigra (f.), nigrum (n.) – Sortfarvet.
 • Novo – ny

O[redigér | redigér wikikode]

 • Officin – af opificina = værksted → apotek
 • Officinalis – læge- (adj.), det vil sige den er en lægeplante.
 • Odi profanum vulgus et arco – Jeg hader den rå pøbel og holder mig den fra livet
 • Othonia – Odense
 • Otium – er en periode i et menneskes liv når det er gået på pension, men dette kan også forekomme i stjerner hvor de stopper med at fusionere.

P[redigér | redigér wikikode]

 • Pater – Far
 • Palustris – Tilhører sumpene, oversættes tit til kær i betydningen vandhul.
 • Parvus – Lille
 • Penis – hale (bruges om en anden legemsdel i lægeverdenen).
 • Pes (flertal: pedes) – Fod
 • Planus – flad
 • Polifolia – Med blade, der ligner dem hos Teucrium polium.
 • Pax – fred
 • Pro – For

Q[redigér | redigér wikikode]

 • Quadragena – 40 dages bodsøvelse
 • Quarto – For det fjerde
 • Quasi – Som om, foregiven, falsk
 • Quatricinium – Musikstykke for fire stemmer
 • Quatriduum – Et tidsrum af fire dage
 • Quidam – En eller anden
 • Quieto – Roligt, dæmpet
 • Quinto – For det femte
 • Quintuplum – Det femdobbelte, femfold
 • Quintus – Det femte
 • Quod erat demonstrandum (forkortes QED eller Q.e.d.) – “Hvilket skulle bevise”, udtrykket bruges ofte som slutformel i matematiske beviser
 • Quodlibet – Potpourri, miskmask

R[redigér | redigér wikikode]

 • Ratio – fornuft
 • Regnum coeleste – det himmelske rige
 • Rex – konge
 • Rugosa – rynket

S[redigér | redigér wikikode]

T[redigér | redigér wikikode]

 • Termin
 • Trans - på den anden side af noget. Se også trans-.
 • Tonsor

U[redigér | redigér wikikode]

 • U er et nyere bogstav, og blev skrevet "V" i oldtiden.
 • Ubikvitet – allestedsnærværelse. (Kristi legemes og blods allestedsnærværelse i nadveren).
 • ultimatum
 • Ut infra – som nedenfor
 • Ut retro – Som nævnt omstående
 • Ut supra – Som ovenfor
 • Ulna – albueben, én knogle af de to knogler i underarmen.

V[redigér | redigér wikikode]

Æ[redigér | redigér wikikode]