Hjælp:Skabeloner

Fra Wikipedia, den frie encyklopædi
Jump to navigation Jump to search
Wikipedia-logo-question.pngDenne side er en hjælpeside på den danske Wikipedia.
Siden indeholder basal eller avanceret information om dansk Wikipedia og eventuelt teknisk vejledning. Se oversigten over alle hjælpesider under Hjælp.

Skabeloner er særlige sider, der med fordel kan anvendes hvor den samme tekst eller formatering skal anvendes mange steder. Dette gør sig typisk gældende i situationer hvor der er mange informationer, der skal præsenteres på samme vis på flere sider. Typiske eksempler er infobokse, navigationsbokse, kvalitetsskabeloner og stubskabeloner, der alle fremstår som bokse i artiklerne. Andre er mere diskrete men fælles er, at de indsættes med en forholdsvis simpel kode, der resulterer i indsættelse af skabelonen og dens indhold.

Indsættelse af skabeloner[redigér | redigér wikikode]

Der findes adskillige skabeloner og typer af skabeloner. Nogle bruges på tusindvis af sider, mens andre er lavet med henblik på specielle formål. Afhængig af formålet indsættes de på forskellige måder, idet udformningen med to dobbelte tuborgklammer er den mest udbredte: {{skabelonnavn}}. Mange skabeloner er desuden forsynet med parametre, der skal udfyldes af hensyn til brugen, eller som kan udfyldes i det omfang, det er er aktuelt.

Det er også muligt at indsætte en skabelon ved hjælp af skabelonsubstitution: {{subst:skabelonnavn}} Det er dog kun den førstnævnte metode, der skal anvendes i artikler, idet den tillader løbende opdateringer af alle skabeloner, mens den sidste metode indsætter alt indholdet fra skabelonerne, således at det ikke efterfølgende kan opdateres fra centralt hold. Det kan til gengæld være praktisk ved diskussioner om skabelonen.

I diskussioner og på hjælpesider bruges af og til også en særlig vis-funktion, hvor man på en gang viser en skabelons kode og linker til den. Det sker med koden {{vis|skabelonnavn}}. På den måde kan man f.eks. skrive {{vis|Hjælpeside}} for med {{Hjælpeside}} både at vise koden for og linke til Skabelon:Hjælpeside, der er indsat øverst på f.eks. denne side.

Kategorisering med skabeloner[redigér | redigér wikikode]

Nogle skabeloner bruges både til at markere forskellige ting og til at kategorisere sider med de pågældende ting. Det benyttes blandt andet af kvalitetsskabeloner, der både viser at der er problemer med en given artikel og tilføjer den til kategorier for de pågældende problemer. Her kan folk så efterfølgende gå ind og se hvilke artikler, der for eksempel trænger til at blive opdateret, eller som er foreslået slettet. Det samme sker med projektskabeloner, der tilføjer artikler til kategorier, så man kan se hvilke artikler, der hører til et givet projekt. Her er der dog den forskel, at projektskabelonerne kan tilføjes en klassificering, så artiklerne kan fordeles i kategorier efter hvor omfattende de er. Tilsvarende benyttes babel-skabeloner på brugersider både til at vise brugernes sprogkundskaber og til at sortere dem i kategorier efter dem. På den måde kan andre så efterfølgende finde dem, hvis de har behov for hjælp til et bestemt sprog.

Udbredte skabeloner[redigér | redigér wikikode]

Artikler[redigér | redigér wikikode]

 • Afsnitsliste - Skabelon til lister over afsnit i tv-serier og tegnefilmserier med parametre til f.eks. titler, datoer og handlingsreferater.
 • Flytteskabeloner - Bokse der indsættes øverst på sider, man mener bør flyttes til et andet navn, f.eks. fordi det andet navn er mere kendt. Se Hjælp:Flytning.
 • Geografiske koordinater - Skabeloner der bruges til at vise, hvor et bestemt sted ligger. Koden indsættes forneden i den pågældende artikel men fremstår foroven i dem med links til landkort.
 • Infobokse - Bokse med parametre der indsættes foroven i artikler, hvor de fremstår øverst til højre. De bruges til at opliste de vigtigste informationer om et emne, for en by f.eks. indbyggertal, land og tidspunkt for grundlæggelse. På mange infobokses sider er der en rå kode med alle parametrene, som man kan kopiere ind i artiklerne og derefter udfylde med de relevante oplysninger. Ved nogle infobokse er det desuden angivet, hvad de enkelte parametre dækker over.
 • Jernbanediagrammer - Diagrammer sammensat af forskellige skabeloner til at vise forløbet af en jernbane med stationer og tilslutninger.
 • Kvalitetsskabeloner - Fortrinsvis bokse der indsættes øverst i artikler, hvor der er problemer. Det kan være at emnet ikke er relevant, at der er en alvorlig mangel på kilder, eller at teksten er en tvivlsom maskinoversættelse. Alt sammen ting læserne skal gøres opmærksomme på, og som i en del tilfælde kan føre til sletning af de berørte artikler, hvis problemerne ikke kan eller bliver løst.
Hvis problemet er specifikke ting i teksten, findes der dog også mindre tekstbaserede kvalitetsskabeloner til indsættelse de relevante steder. Savnes der f.eks. kilder til bestemte påstand indsættes Skabelon:Kilde mangler med koden {{km}} efter påstandene.
 • Navigationsbokse - Bokse der indsættes forneden i artikler, hvor de kommer til at fremstå med links til beslægtede artikler. De gør det nemt at få overblik over og navigere rundt mellem forskellige artikler indenfor en givent emneområde. Samtidig betyder de, at man slipper for lange Se også-lister i de enkelte artikler. Alt efter emnet kan navigationsbokse være opbygget alfabetisk, kronologisk, efter nummer eller tematisk.
 • Overordnet og uddybende - Links til hhv. en mere overordnet artikel og en uddybende artikel. I en del tilfælde er der meget at skrive om et emne, og for at bevare overblikket kan man derfor være nød til at skille noget af det ud i særskilte uddybende artikler og så nøjes med at referere det vigtigste i den overordnede artikel. Linksene bruges så til at forbinde de to artikler.
 • Rækkefølgeskabeloner - Placeres nederst i artikler som links til andre artikler der kommer umiddelbart før eller efter i en bestemt rækkefølge. Det kan f.eks. være i en artikel om en statsminister, hvor der linkes til dem, der var statsminister før og efter vedkommende. En anden mulighed er på artikler om jernbanestationer, hvor der vises hvilke slags tog og linjer, der stopper der, og samtidig linkes til forrige og næste station.
 • Sammenskrivningsskabeloner - Indsættes øverst i flere artikler som man mener bør samles i én, f.eks. fordi de handler om det samme eller er meget korte. Se Hjælp:Sammenskrivning.
 • Semibeskyttet og skrivebeskyttet - Hvis en artikel ofte er udsat for hærværk eller er offer for en redigeringskrig, kan det være nødvendigt at semi- eller skrivebeskytte den for at begrænse hvem, der kan redigere den. Dette markeres med skabeloner med udseende som hængelåse. Se Hjælp:Beskyttelser.
 • Spoiler - I artikler om bøger, film og lignende indsættes advarsler om afsløring af pointer mv. lige før og efter handlingsreferater.
 • Stubskabeloner - Bokse der indsættes forneden i artikler for at markere at en artikel er kort, populært kaldet en stub. Artiklen vil typisk indeholde de basale informationer om emnet men ikke mere, hvorfor stubskabelonen er indsat som opfordring til netop at skrive noget mere. I praksis findes der imidlertid tusindvis af stubbe, så det har været nødvendigt med en række forskellige typer til forskellige emner af hensyn til sorteringen i kategorier.
 • Søsterprojekter - Sider der ligesom Wikipedia tilhører Wikimedia, og som i mange tilfælde har sider eller kategorier om samme emne. Det kan f.eks. være Wikimedia Commons, der har billeder og andre filer til brug i artikler, og Wikisource der bruges til kildetekster. Skabelonerne, der linker til dem, placeres normalt i afsnittene Se også eller Eksterne henvisninger.
 • Taksobokse - En særlig form for infobokse til at vise den videnskabelige klassifikation og andre basale oplysninger om dyrearter.

Diskussionssider[redigér | redigér wikikode]

 • Debatskabeloner - Forskellige skabeloner der bruges i diskussioner, f.eks. til at tilføje en glemt signatur eller til at angive, at diskussionen omhandler en nulevende person, der skal tages hensyn til.
 • Projektskabeloner - Bokse der indsættes på diskussionssider for artikler, der indgår i et projekt. Projekter er en form for samarbejde, hvor flere brugere går sammen om at skrive, forbedre og standardisere artikler om et givent emne, et samarbejde skabelonerne opfordrer til at deltage i. Ved en del projekter bruges skabelonerne desuden til vurderinger af, hvor omfattende en artikel er.

Brugersider[redigér | redigér wikikode]

 • Babel - Bokse der indsættes på ens brugerside for at angive hvilke sprog man kan og på hvilket niveau. Det giver orientering, hvis man har med fremmedsprogede brugere at gøre, og kan bruges til at finde brugere med kendskab til bestemte sprog. Se Hjælp:Babel.
 • Deltager i projekt - Hvis man deltager i et af ovennævnte projekter, kan man indsætte en boks om det på sin brugerside.
 • Tillidsposter - Brugere der er bureaukrater, administratorer eller patruljanter kan angive dette med særlige bokse med deres brugersider. Boksene må kun indsættes, hvis man faktisk har en af de pågældende tillidsposter.

Brugerdiskussionssider[redigér | redigér wikikode]

 • Advarselsskabeloner - Bokse der indsættes som advarsel til personer, der har brudt vores politikker og normer, f.eks. ved at lave hærværk. De gør opmærksom på, at hvis opførslen fortsætter vil den pågældende blive blokeret.
 • Velkomstskabeloner - Bokse med generelle informationer der indsættes som velkomst til nye brugere. Det henstilles, at man venter med at indsætte velkomsten til efter, at den nye bruger har lavet sine første redigeringer. På den måde kan man se, om det er en seriøs bruger, der skal have en venlig velkomst, eller en useriøs, der skal have en advarsel.

Se også[redigér | redigér wikikode]

Indgangsvinklen til at finde skabeloner er Wikipedia:Skabeloner.