Wikipedia:Ressourcebibliotek/Forfattere i DBL og SK

Fra Wikipedia, den frie encyklopædi
Spring til navigation Spring til søgning
Hvornår skulle forfatteren have været død, for at ophavsretten er udløbet?
Svaret er: 04-10-2022 - 70 år = 04-10-1952, der rundes ned til 1. januar 1952
Forfatteren skulle derfor være død i året 1951.

Kategori:Personer i Dansk Biografisk Leksikon[rediger kildetekst]

On-line udgaver af Kraks Blå Bog[rediger kildetekst]


Indholdsfortegnelse
Top - A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å


Forfattere[rediger kildetekst]

SK-navn Fuldt navn/link Titel/job (SK) DBL1 DBL2 Død kilde Født Noter/Research

A[rediger kildetekst]

Abrahamsen, E. E. Abrahamsen Docent E. Abr. Ja
Andersen, A.C. Anders Christian Andersen præst og forfatter 1954 [1] 1869
Andersen, A.C. Anders Christian Andersen forfatter 1928 [2] 1874
Andersen, C. Anders Christian Andersen[kilde mangler] Lektor C. A. [flertydigt link ønskes præciseret] Anført som cand.mag. frem til bind XIV, dernæst lektor
Andersen, Dines Dines Andersen Professor D. A. 1940-03-28
Andersen, Fr. I. Fr. I. Andersen
Aumont, A. Arthur Aumont Cand. phil. A. A. 1917-07-15

B[rediger kildetekst]

Baden, N. J. N. J. Baden Kontorchef N. J. B.
Bagger, D. H. D. H. Bagger Ingeniør, Cand. polyt. D. H. B.
Balle, C. G. Carl Gustav Balle Generalmajor C. G. B. 1913-09-07 [3]
Bang, J. P. Jacob Peter Bang Professor J. P. B. 1936-08-12
Bang, S. S. Bang Professor, Overlæge S. B.
Bech, F. F. Bech Forst. for Døvst. (Fredericia) F. B.
Behrend, W. William Behrend Kontorchef W. B. Ja 1940-04-23
Behrens, C. Carl Behrens Redaktør C. B-s. 1946-04-26
Benedictsen, Å. M. Åge Meyer Benedictsen Cand. mag. Forfatter Å. M. B./A. M. B. 1927-10-21 [4]
Bentzon, A. D. Asbjørn Drachmann Bentzon Byretsdommer A. D. B. 1960-11-11 [5] 1887-12-29
Bentzon, V. Viggo Bentzon Dr. jur., Professor V. B. 1937-04-04 [6]
Berendsen, I. Ivar Berendsen Toldinspektør Iv. B. 1939-11-13
Berg, R. Rasmus Berg Kontorchef R. B. 1954-02-21 [7]
Bergmann, L. Lorenz Bergmann Docent/Professor (Kbh) L. B-n. Ja 1966-03-20
Berlin, K. Knud Berlin Professor K. B. 1954-09-14
Berthelsen, B. P. Berthel Palle Berthelsen Generalløjtnant B. P. B. 1920-03-08
Bertolt, Oluf Oluf Bertolt
Beyer, A. A. Beyer Apoteker A. B.
Bille, C.S.A. Carl Steen Andersen Bille 1898-11-11 [8]
Bing, H. I. H. I. Bing Overlæge H. I. B.
Birket-Smith, K. Kaj Birket-Smith Mag. scient. K. B-S. 1977-10-28
Bjerre, A. Aage Bjerre Afdelingsingeniør A. Bj. 1954-01-29 [9]
Blanc, T. Tharald Blanc Protokolsekretær (Kria) T. B. 1921
Blangstrup, Chr. Christian Blangstrup Kaptajn Chr. Bl. 1926-04-30
Blinkenberg, C. Christian Blinkenberg Professor C. B. 1948-01-25
Bloch, C. Jacob Christian Demant Bloch Kommandør C. B-h. 1944-03-05 [10]
Blomberg, A. B. A. B. Blomberg Dr. phil. (Stockholm) A. B. B.
Bobe, Louis Louis Bobé 1951-07-28
Bondorff, K. A. K. A. Bondorff Professor K. A. B.
Borch, S. C. S. C. Borch Professor S. C. B.
Brandrud, A. Andreas Brandrud Professor (Norge) A. Br. 1957 [11]
Bricka, G.St. Georg Bricka 1901-12-30
Brinckmann, C. C. Brinckmann Arkivar (Oslo) C. Br. 1940-02-26 [12] også kaldt Brinchmann, C”
Brock, P. Peter Brock Dr. phil., Numismatiker P. B. 1906-11-07
Brorson, C. C. Brorson Oberstløjtnant Carl B.
Brummer, C. Carl Brummer Arkitekt C. B-r. 1953-02-14
Bruun, Daniel Daniel Bruun Kaptajn D. B. 1931-09-22
Bull, Edv. Edvard Bull den ældre Professor (Kristiania) Edv. B. 1932-08-26
Bøggild, B. Bernhard Bøggild Professor B. B. 1928-04-26
Bøggild, O. B. B. Ove Balthasar Bøggild Professor O. B. B. 1956-11-13

C[rediger kildetekst]

Carlquist, G Gunnar Carlquist Dr. phil. Bibliotekar (Lund) G. C. 1963-11-19
Castonier, E Edgar Castonier Generalmajor E. C. 1934-10-13
Christensen, Arthur Arthur Christensen Professor A. C. 1945-03-31
Christensen, H. P. Hans Peder Christensen Værftsdirektør H. P. C. 1977-12-21 [13]
Christensen, J. Anton Jørgen Anton Christensen Statskonsulent A. C-n 1935-04-09 [14]
Christensen, O. O. Christensen Dr. phil., Professor O. C.
Christoffersen, H. Henry Christoffersen Cand. theol., Sangpædagog H. C. 1947-09-21 [15]
Clausen, J. Julius Clausen Bibliotekar J. Cl. 1951-04-29
Collin, J. Jonas Collin Etatsraad J. C. 1905-07-09
la Cour, D. Dan Barfod la Cour Docent D. la C. 1942-05-19 [16]
Crone, Chr. Christian Crone Dr. phil. Chr. C. 1930-12-30
Crone, H. H. Crone Frk., Mag. art. H. C-e.

D[rediger kildetekst]

Dahl, Frantz Frantz Dahl Professor Fz. D. 1937-12-21
Dahlerup, Vilhelm Vilhelm Dahlerup Professor V. D. 1907-01-24
Dalhoff, J. J. Dalhoff Departementschef J. D.
Dalsgaard, M. M. Dalsgaard Overdyrlæge M. D-d.
Damkier, Oskar Oskar Damkier Departementschef O. D. 1924-03-03 [17]
Davidsohn, J. J. Davidsohn Dr. phil. J. D-n.
Degerbøl, Magnus Magnus Degerbøl Cand. mag. M. D. 1977-04-14 [18]
Didrikson, J. F. J. F. Didrikson Overingeniør (Norge)
Diemer, A. M. Anders Mathiesen Diemer Cand. mag., Adjunkt A. M. D. 1946-03-18 [19]
Dirckinck-Holmfeld, E. E. Dirckinck-Holmfeld Adjunkt E. D.-H.
Ditlevsen, Tove Tove Ditlevsen T. D. 1976-03-07
Dorph-Petersen, Peter Henning Henning Dorph-Petersen Cand. polyt. H. D-P. 1918-01-17 [20]
Drachmann, Anders Bjørn Anders Bjørn Drachmann Professor A. B. D. 1935-08-22 [21]
Drechsel, F. Christian Frederik Drechsel Kommandør F. D. 1927-03-02 [22]

E[rediger kildetekst]

Ege, Richard. Richard. Ege Dr. phil. R. E.
Elberling, E. Emil Elberling fhv. Bibliotekar E. E. 1927-01-06
Ellekilde, H. Hans Lavrits Ellekilde Mag. art. H. El. 1966-03-01 [23]
Erslev, Kr. Kristian Erslev fhv. Rigsarkivar Kr. E. 1930-06-20

F[rediger kildetekst]

Faber, E. E. Faber Overlæge E. F.
Faber, Joh. Joh. Faber Cand. mag. Joh. F.
Falbe-Hansen, Ida Ida Falbe-Hansen I. F-H. 1922-09-23
Falck, J. J. Falck Ingeniør J. F.
Falk, H. H. Falk Professor (Kristiania/Oslo) H. F. 1928 [24]
Felt, Harry Harry Felt Sekretær (Norge)
Ferdinandsen, C. Carl Christian Frederik Ferdinandsen Professor C. F. 1944-03-28 [25]
Fibiger, J. J. Fibiger Professor Johs. F.
Finne-Grøn, S. H. S. H. Finne-Grøn Arkivar (Kristiania) S. H. F.-G.
Fischer, K. Karl Fischer Bibliotekar (Kristiania/Oslo) K. F. 1939-03-30
Fleuron, S. Svend Fleuron Kaptajn S. F. 1966-04-05 [26]
Fløystrup, A. A. Fløystrup Dr. med., Professor, Overlæge A. F. 1926-08-01 [27]
Fløystrup, P. Pauli Fløystrup Handelsgartner P. F. 1929-06-13 [28]
Fontenay, F. le Sage de Frank le Sage de Fontenay Danmarks Minister i Island (gesandt i Island) F. de F. 1959-09-28 [29]
Fridericia, J.A. Julius Albert Fridericia 1912-10-28
Fridericia, L. Louis Sigurd Fridericia Dr. med., Professor L. F. 1947-02-26 [30]
Friis, C. C. Friis Cand. phil. C. F.
Friis, F. R. F. R. Friis Cand. polyt. F. R. F.
Friis, O. O. Friis Oberst O. F.
Frænkel L. Louis Herman Fraenkel L. F-l 1935-05-15 [31]
Fønss, P. P. Fønss Cand. jur., Universitetsinspektør P. F-s.

G[rediger kildetekst]

Gad, Carl Carl Gad Mag. art., Lektor C. G. 1962-11-21 [32]
Gerstenberg, W. W. Gerstenberg Generalmajor 1912-03-21 [33]
Getz, A. A. Getz Professor (Norge) A. G. 1922-07-31 [34]
Gigas, E. Emil Gigas Dr. phil. E. G. 1931-09-08
Goldschmidt, H. H. Goldschmidt Professor H. G.
Goll, A. August Goll Rigsadvokat A. Gl. 1936-12-31 [35]
Gottlieb, A. C. A. C. Gottlieb Telegrafingeniør A. C. G.
Gram, Bille Bille Gram Professor B. G. 1934-11-27 [36]
Gram, H. H. Gram Docent H. Gr.
Grandjean, P. B. Poul Bredo Grandjean Underarkivar P. B. G. 1957-07-29
Gredsted, M. M. Gredsted Kontorchef M. G. 1946 [37]
Grosch, H. H. Grosch Direktør (Norge) 1929 [38]
Grove, G.L. Gerhard Leslie Grove 1911-02-15
Gruelund, G. G. Gruelund Cand. mag. G. G.
Grundtvig, L. A. Ludvig August Grundtvig Professor L. A. G. 1913-04-28 [39]

H[rediger kildetekst]

Haderup, E. E. Haderup Tandlæge E. H-p.
Haffner, M. M. Haffner Kaptajn (Oslo) M. H.
Halvorsen, J. B. Jens Braage Halvorsen Bibliotekar (Kristiania) J. B. H. 1900-02-22
Hammer, H. H. Hammer Oberst H. H.
Hammer, K. V. Karl Vilhelm Hammer Arkivar (Oslo) K. V. H. 1927-11-24
Hammerich, A. Angul Hammerich Professor A. H. 1931-04-26
Hammerich, K. K. Hammerich K. Hch. 1963-05-05 [40]
Hammerich, L. Louis Leonor Hammerich Dr. phil., Professor L. Ha. 1975-11-01 [41]
Hansen Assingbæk, M. M. Hansen Assingbæk Cand. mag M. H-n.
Hansen, A. M. A. M. Hansen Dr. phil. (Norge)
Hansen, H. M. H. M. Hansen Professor H. M. H.
Hansen, Kristian Kristian Hansen Statskonsulent K. H-n. 1941-04-19 [42]
Hansen, S. Søren Hansen Politilæge S. H. 1946-09-17 [43]
Harbou, H.W. Frederik Hans Walter Harbou 1918-12-31
Hartmann, C. C. Hartmann Cand. mag. Chr. H.
Hartmann, J. P. J. P. Hartmann Overlæge J. P. H.
Hartz, N. Nikolaj Hartz Dr. phil., Direktør N. H. 1937-05-07 [44]
Hatt, G. Gudmund Hatt Dr. phil., Docent, Museumsinspektør G. Ht. 1960-01-27 [45]
Heise, Arnold Arnold Heise 1915-02-07
Helms, O. O. Helms Overlæge O. H.
Helveg, L. L. Helveg Forsøgsleder L. H.
Hennings, P. P. Hennings O.R.Sagf. P. H-s.
Hermansen, C. C. Hermansen Kaptajn C. H.
Hertel, H. Hans Axel Valdemar Ib Hertel Cand. polit., Sekretær H. H-l. 1927-02-05 [46]
Hertz, P. P. Hertz Dr. med. P. H.
Hertzberg, E. Ebbe Hertzberg Rigsarkivar (Norge) E. H. 1912-10-02 [47]
Hesselman, B. Bengt Hesselman Professor (Uppsala) B. H. 1952-04-06
Hille, G. G. Hille
Hjorth-Nielsen, H. H. Hjorth-Nielsen
Holberg, Ludv. Ludv. Holberg Dr. jur. Ludv. H.
Holbøll, V. V. Holbøll Departementschef V. H.
Holck, A. Axel Holck Amtsforvalter (Maribo) A. Hk. 1940-09-26
Holm, Edvard Edvard Holm E. Holm. 1915-05-18 [48]
Holm, G. F. Gustav Holm Kommandør G. F. H. 1940-03-13 [49]
Holst, E. B. E. B. Holst professor E. B. H.
Holten, R. R. Holten Oberstinde R. H.
Holter, I. I. Holter Komponist (Kristiania/Oslo) I. H. 1941-01-27 [50]
Holtsmark, B. Bernt Holtsmark Statsraad (Oslo) B. H-k. 1941-04-20 [51]
Horn, G. G. Horn Bergingeniør (Oslo) G. H-n. 1946 [52]
Hude, Karl Karl Hude Rektor K. H. 1936-02-18 [53]
Hørring, R. R. Hørring Mag. scient. R. Hg.

I[rediger kildetekst]

Ipsen, A. Alfred Ipsen Cand. theol. A. I. 1922-11-20 [54]
Irminger, O. O. Irminger Kommandør O. I.
Iversen, L. L. Iversen Dr. phil., Direktør L. I. Nævnt på Nationaløkonomisk Tidskrifts medlemsliste 1943 (via Google)

J[rediger kildetekst]

Jacobsen, Carl Carl Jacobsen Professor Carl J.
Jacobsen, J. C. Johannes Christian Jacobsen Professor J. C. J. 1948-09-10
Jacobsen, M. A. Mads Andreas Jacobsen Bibliotekar (Thorshavn) M. A. J. 1944-05-31
Jacobsen, N. H. N. H. Jacobsen Mag. scient. N. H. J.
Jantzen, Willaume- V. Willaume-Jantzen Meteorolog W. J-n. Underbestyrer ved Meteorologisk Institut i 1894.
Jensen, Ad. Ad. Jensen Dr. phil., Professor Ad. J.
Jensen, C. C. Jensen Apoteker (Hvalsø) C. J.
Jensen, C. O. C. O. Jensen Professor C. O. J.
Jensen, Chr. A. Christian Axel Jensen Mag. art, Museumsinspektør C. A. J. 1952-01-19
Jensen, Hans Hans Martin Harald Jensen Mag. art., Dr. phil. H. J-n. 1945-02-06 [55][56]
Jensen, P. Boysen Peter Boysen Jensen Dr. phil. B. J. 1959-11-21 [57][58]
Jensen, R. J. R. J. Jensen Cand. polyt., Afdelingsingeniør R. J. J.
Jensen, Th. Th. Jensen kommunelærer Th. J.
Jespersen, H. H. Jespersen Sekretær H. J.
Jespersen, O. O. Jespersen Professor O. Jsp.
Johannsen, W. Wilhelm Ludvig Johannsen Professor (plantefysiolog) W. J. 1927-11-11 [59] 1857-03-02
Johansen, P. Peter Johansen Bibliotekar, Docent P. J. 1939-11-03 [60]
Johnsson, J. S. John William Schibbye Johnsson Læge J. S. J. 1929-02-04
Jónsson, F. Finnur Jónsson Dr. phil., Professor F. J. 1934-03-30
Juel, Chr. Christian Juel 1935-01-24
Jungersen, H. H. Jungersen Professor
Justesen, H. F. H. F. Justesen Branddirektør H. F. J.
Jørgensen, A. Th. Alfred Theodor Jørgensen Dr. theol. A. Th. J. 1953-09-12
Jørgensen, Adolph Ditlev Adolph Ditlev Jørgensen 1897-10-05
Jørgensen, H.F. Haldor Ferdinand Jørgensen 1904-04-01 [61]
Jørgensen, P. J. Poul Johannes Jørgensen Professor P. J. J. 1947-07-31

K[rediger kildetekst]

Kanstrup, T. T. Kanstrup Cand. mag. T. K.
Karlgren, A. A. Karlgren Professor A. K.
Kayser, O. Olaf Ivar Monrad Kayser Cand. mag. O. K. 1928-07-10 [62]
Keilhau, W. Wollert Keilhau Stortingsbibliotekar (Kristiania) Wt. K. 1958 [63]
Kjeldgaard, Valeton Valeton Kjeldgaard Translatrice V. K.
Kjær, H. A. Hans Kjær Museumsinspektør H. A. K. 1932-09-29
Knub, G. G. Knub
Knudsen, Fr. Fr. Knudsen
Knudsen, G. Gunnar Knudsen Cand. mag. G. K-n. 1952-09-15
Knudsen, K. A. K. A. Knudsen
Koch, Hal. Hal. Koch
Koch, L. Ludvig Koch 1917-10-19
Kock, W. A. W. A. Kock Statskonsulent W. A. K.
Koefoed, E. E. Koefoed Dr. phil., Professor E. K.
Koefoed, M. M. Koefoed Generaldirektør M. K.
Koefoed, R. R. Koefoed Mag. scient., Direktør R. K.
Koht, H. Halvdan Koht Professor (Oslo) H. K. 1965-12-12
Krabbe, K. H. K. H. Krabbe Dr. med. K. H. K.
Krabbe, L. L. Krabbe Cand. mag. L. K.
Krarup, F. C. F. C. Krarup Dr. theol. F. C. K.
Kringelbach, G. Georg Kringelbach 1912-11-14
Kristensen, K. S. K. S. Kristensen Skoleinspektør K. S. K. Måske: Kristian Smidt Kristensen (1852–1922)[64]
Krog, Arn. Arn. Krog Professor Arn. K.
Krogsgaard, M. M. Krogsgaard Kommunelærer M. Kr.
Kaalund, Kr. Peter Erasmus Kristian Kaalund 1919-07-04

L[rediger kildetekst]

Lange, H. O. H. O. Lange Dr. phil., fhv. Overbibliotekar H. O. L.
Larsen, Abs. Abs. Larsen Professor Abs. L. 1957-01-2
Larsen, Joakim Joakim Larsen 1920-03-12
Lassen, J. Julius Lassen 1923-11-23
Lauridsen, P. Peter Lauridsen Skoleinspektør P. L. 1923-05-13
Laursen, L. Laurs Laursen Rigsarkivar L. L. 1936-01-02
Lehmann, A. Alfred Lehmann Dr. theol. & phil., Professor Alfr. L. 1921-09-26
Lehmann, Edv. Edvard Lehmann Professor (Lund) Edv. L. 1930-03-23
Levin, P. P. Levin Dr. phil. P. L-n.
Levinsen, M. M. Levinsen Museumsinspektør M. L.
Levysohn, S. Salomon Levysohn Operarepetitør S. L. 1926-02-25
Liisberg, Bering Bering Liisberg Slotsforvalter B. L. 1929-04-25
Liljefalk, A. Axel Liljefalk Oberst A. L. 1915-04-28
Lindbæk, J. J. Lindbæk Stiftsskriver J. L.
Lobedanz, A. T. Arnold Troels Lund Lobedanz Kaptajn A. T. L. 1909-11-01 [65]
Lone, Harald Harald Lone Direktør (Oslo) H. L. 1960 [66]
Lundbeck, T. T. Lundbeck Dr. phil. T. L.
Lütken, A. Alfred Lütken Professor A. L-n. 1943-07-23 [67]
Lütz-Høppermann, C. C. Lütz-Høppermann Inspektør C. L-H.
Læssøe Müller, P. P. Læssøe Müller Mag. art. P. L. M.

M[rediger kildetekst]

Mackeprang, M. Mouritz Mackeprang Dr. phil., museumsdirektør M. M. 1959-03-08 [68]
Madsen, Karl Karl Madsen Museumsdirektør 1938-04-16
Marke, A. W. Axel Waldbuhm Marke Docent A. W. M. 1942-04-04 [69]
Melsteð, B. Th. Bogi Thorarensen Melsteð Cand. mag. B. Th. M 1929-11-12
Mentz, A. August Mentz Professor A. M. 1944-11-05
Meyer, E. Emil Meyer Nationalbankdirektør E. M. 1913-01-02
Meyer, E. Ellen Meyer Frk., Mag. art. E. M-r. 1944-10-30 [70] Det er uklart om referencen er til den rette Ellen Meyer.
Meyer, Fr. V. Fr. V. Meyer Ingeniør Fr. V. M.
Meyer, K. Karl Martin Meyer Professor K. M. 1935-05-20
Meyer, Leop. Leop. Meyer Professor Lp. M.
Michaelis, S. Sophus Michaëlis Cand. mag., Forfatter S. Ms. 1932-01-28
Mikkelsen, M. R. M. R. Mikkelsen Frk. M. R. M.
Mollerup, William William Mollerup 1917-04-23
Moltesen, Eva Eva Moltesen Mag. art. Eva M.
Moltesen, L. Laust Moltesen Dr. phil., Udenrigsminister L. M. 1950-10-25
Moltke, Adam Ludvig Joachim F. Ludvig Moltke (oversætter) 1872-08-29
Mosbech, H. H. Mosbech Dr. theol. H. M.
Munch-Petersen, J. Jon Munch-Petersen Professor J. M-P. 1939-02-20
Munch. P. P. Munch Dr. phil. P. M.
Munthe, Olaf Olaf Munthe Arkitekt
Mygdal, Elna Elna Mygdal Underinspektør Elna M. 1940-02-01 [71]
Müller, S. Sigurd Müller Rektor S. M. 1918-12-02
Møller, H. L. H. L. Møller Dr. phil., Direktør H. L. M.
Møller, Jørgen Jørgen Møller Dr. med. J. M.
Møller, M. M. Møller Cand. polyt. M. M-r.
Møller, M. M. Møller Lektor (Aarhus) M. Ml.

N[rediger kildetekst]

Neergaard, C. Carl Peter Neergaard Museumsinspektør C. Ngd. 1946-04-30 [72]
Neergaard, N. Niels Neergaard fhv. Finans- og statsminister N. N. 1936-09-02
Neiiendam, R. Robert Neiiendam Skuespiller R. N. 1966-09-26
Nielsen, August August Nielsen Kontorchef A. N.
Nielsen, Ch. V. Ch. V. Nielsen Landretssagfører Ch. V. N.
Nielsen, Folmer Folmer Nielsen Professor F. N.
Nielsen, H. J. H. J. Nielsen Justerdirektør H. J. N.
Nielsen, Oluf Oluf Nielsen 1896-01-05
Nielsen, Svend Svend Nielsen Sekretær Sv. N.
Nieuwenhuis, P. Peder Nieuwenhuis Generalmajor P. Nw. 1924-12-21
Nissen, C. A. C. A. Nissen Professor C. A. N.
Nissen, P. P. Nissen Generalmajor (Bergen) P. N. 1930 [73]
Norrie, G. Gordon Norrie Stabslæge G. N. 1941-10-11
Norvin, W. William Norvin Dr. phil. W. N. 1940-08-16
Nybølle, H. C. H. C. Nybølle Cand. mag., Kontorchef H. C. N.
Nyholm, C. V. C. V. Nyholm Højesteretsjustitiarius C. V. N.
Nyrop, Camillus Camillus Nyrop 1918-08-06
Nyrop, Kr. Kr. Nyrop Professor Kr. N.

O[rediger kildetekst]

Olrik, A. A. Olrik Professor A. O.
Olrik, H. Hans Olrik Professor H. O. 1924-06-12
Olrik, J. Jørgen Olrik Museumsinspektør J. O. 1941-05-04
Olsen, Bernh. Bernhard Olsen Direktør Bernh. O. 1922-07-17
Olsen, Fr. Fritz Johannes Jacob Olsen Bibliotekar (Kristiania) og Overpostkontrolør Fr. O. 1934-07-07 [74]
Olsen, Th. Th. Olsen Bankfuldmægtig Th. O.
Oppermann, A. Adolf Oppermann 1931-11-15
Ostenfeld, A. Asger Ostenfeld Professor A. O-d. 1931-09-23
Ostenfeld, C. Hansen Carl Emil Hansen Ostenfeld Professor C. H. O. 1931-01-16
Ostenfeld, H. Harald Ostenfeld Biskop H. O-d. 1934-10-24
Otterstrøm, C. V. Carl Vilhelm Theodor Otterstrøm Mag. scient. C. V. O. 1962-05-27 [75]
Ottosen, Ingemann Ingemann Ottosen Mag. art. I. O.
Oxholm, W. W. Oxholm Stiftamtmand W. O. 1945 [76]

P[rediger kildetekst]

Palitzsch, S. S. Palitzsch Cand. polyt. S. P.
Panum, H. Hortense Panum H. P.
Pedersen, H. H. Pedersen Professor Hlg. P. 1953-10-25 [77]
Pedersen, Johs. Johannes Pedersen Professor J. P. 1977-12-22 [78]
Pedersen, P. O. Peder Oluf Pedersen Professor P. O. P. 1941-08-30
Petersen, Carl S. Carl S. Petersen Overbibliotekar C. S. P. 1958-10-07 [79]
Petersen, H. Holger Petersen Dr. phil., Professor Holg. P.
Petersen, Holger Holger Petersen Erhvervsmand og politiker 1917-05-26 [80]
Petersen, Helge- Edvard Helge Petersen Afdelingsmeteorolog H.-P. 1958-09-26 [81]
Petersen, O. G. O.G. Petersen 1937-06-16 [kilde mangler]
Pontoppidan, E. E. Pontoppidan Dr. med., Professor E. P-n.
Pontoppidan, O. O. Pontoppidan Oberstløjtnant O. P.
Poulsen, V. A. V.A. Poulsen Professor V. A. P.
Prytz, C.V. Carl Vilhelm Prytz Professor C. V. P. 1928-06-01
Prytz, E. E. Prytz Oberst E. P. 1922-06-24 [82]

Q[rediger kildetekst]

Qvist, Chr. Christian Qvist Oberst C. Q. 1956-12-09 [83]

R[rediger kildetekst]

Rasch, C. C. Rasch Dr. med., Professor C. Rch. 1938-07-06 [84]
Rasmussen, Gustav Gustav Rasmussen Fuldmægtig, Legationssekretær G. R. 1953-09-13
Raunkjær, C. Christen Raunkiær Professor C. R. 1938-03-11
Ravn, F. Kølpin F. Kølpin Ravn Dr. phil., Professor F. K. R. 1920-05-25 [85]
Ravn, J.P.J. Jesper Peter Johansen Ravn Docent J. P. J. 1951-08-07 [86]
Ravn, V.C. Vilhelm Carl Ravn 1905-05-17
Reusch, H. H. Reusch Professor (Norge) H. R. 1922 [87]
Riis-Hansen, K. K. Riis-Hansen Direktør K. R-H.
Rubin, Edg. Edgar Rubin Professor Edg. R. 1951-05-03 [88]
Rye, C. H. C. H. Rye Oberstløjtnant C. H. R. 1969-10-02 [89]
Ræder, H. H. Hans Ræder Dr. phil. H. H. R. 1959-06-04 [90]
Røder, A. A. Røder Underbibliotekar, Akademiforvalter A. R.
Rønning, F. Frederik Rønning 1929-04-10
Rørdam, H.F. Holger Frederik Rørdam 1913-05-12

S[rediger kildetekst]

Sahl, M. M. Sahl Husholdningslærerinde M. S-l.
Salmonsen, I. I. Salmonsen Boghandler I. S. 1910-07-10 [91]
Sand, G. G. Sand Professor G. S. 1921-04-24 [92]
Sand, Mads Jensen Mads Jensen Sand Oberst M.S 1929-12-25 [93]
Sandfeld, Kr. Kr. Sandfeld Dr. phil., Professor K. S. 1942 [94]
Schaldemose, V. Vilhelm Schaldemose Dr. med., Professor, Overkirurg V. Sch. 1933-12-04
Scharffenberg, J. J. Scharffenberg Læge (Norge) 1965 [95]
Schat Petersen, K. Knud Schat-Petersen Kaptajn Sch. P. 1954-07-10
Scheel, H. H. Scheel Professor (Norge) H. S. 1956-09-29 [96]
Schiødte, E. Erik Schiødte Arkitekt E. S. 1909-12-09
Schmidt, V. Valdemar Schmidt Professor V. S. 1925-06-26
Schnitler, C. W. Carl Wille Schnitler Professor (Oslo) C. W. Sch. 1926-10-28 [97][98]
Schou, H. H. H. H. Schou Direktør H. H. S.
Schovelin, J. Julius Schovelin Børssekretær J. Sch. 1933-04-08
Schroeter, J. Fr. Jens Fredrik Schroeter Professor (Kria) J. Fr. S. 1927-04-27 [99]
Schumacher, A. Alex Schumacher Redaktør Alex. S. 1932-03-18
Schütte, G. Gudmund Schütte Dr. phil. G. S-e. 1958-07-12
Schøller, C.E.A. Christian Emil August Schøller 1932-02-20
Selmar, E. Emil Selmar Faktor E. S-r. 1934-01-14
Siggaard, Niels Niels Siggaard Landbrugskandidat N. S.
Skavlan, E. Einar Skavlan Redaktør, Teaterchef (Oslo) E. S-n. 1954 [100]
Skouboe, S. S. Skouboe Inspektør
Slomann, C. V. C. V. Slomann Direktør C. V. S. 1919-12-27 [101]
Sommerschild, J. T. J. T. Sommerschild Bureauchef (Norge)
Stamm, R. H. Robert Hutzen Stamm Mag. scient., Docent R. H. S. 1934-02-18
Steenberg, C. M. C. M. Steenberg Dr. phil., Lektor C. M. S.
Steensby, H. P. Hans Peder Steensby Dr. phil., Professor H. P. S. 1920-10-20
Steenstrup, Johannes C. H. R. Johannes Steenstrup J. J. 1935-08-03
Steenstrup, K.J.V. Knud Johannes Vogelius Steenstrup 1894-12-31
Stille, A. Arthur Stille Professor (Lund) A. S. 1922-04-19 [102]
Stoltz, G. G. Stoltz Lektor (Bergen) G. Sz. 1962 [103]
Storgaard, E. E. Storgaard Cand. mag. E. St.
Suenson, E. Edouard Suenson Professor E. Su. 1958-11-05
Svane, H. A. Hans Anton Svane Viceskoledirektør H. A. S. 1948-03-15 [104]
Swane, Leo Leo Swane Museumsinspektør L. S. 1968-01-20 [105]
Sørensen, A. M. A. M. Sørensen Redaktionssekretær A. M. S.
Sørensen, S. Søren Sørensen Dr. phil. S. S. 1902-12-08
Sørensen, S.A. Søren Anthon Sørensen 1896-02-11

T[rediger kildetekst]

Taranger, Abs. Absalon Taranger Professor (Kristiania) Abs. T. 1930-11-20 [106]
Teist, Fr. Fr. Teist Toldkasserer Fr. T.
Teller, C. P. C. P. Teller Professor C. Ph. T. 1909 [107]
Thalbitzer, C. Carl Frederik Simony Thalbitzer Cand. polit. C. Th. 1970-09-25 [108]
Theilgaard, R. R. Theilgaard Ingeniør R. T.
Thiset, A. Anders Thiset 1917-07-14
Thomassen, Fr. Carl Frederik Thomassen Justitsraad Fr. Th. 1918-11-07 [109]
Thomsen, O. O. Thomsen Professor O. T.
Thomsen, Vilh. Vilh. Thomsen Professor Vilh. Th. 1927-5-13 [110]
Thorborg, J. Johannes Thorborg Cand. polit. J. Th. 1992 [kilde mangler]
Thoroddsen, Th. Th. Thoroddsen Professor Th. Th.
Thorsen, Chr. Chr. Thorsen Cand. polit. Chr. T.
Thorsen, P. K. P. K. Thorsen Cand. mag. P. K. T.
Thorsøe, Alexander Alexander Thorsøe 1920-11-10
Thyregod, O. Oskar Thyregod Mag. art. O. Th. 1944-08-27 [111]
Torup, S. Sophus Torup Dr. med., Professor (Oslo) S. T. 1937-11-30 [112]
Trap, C. Cordt Trap Cand. polit. & jur., Kontorchef C. T. 1937-10-19 [113]
Trier, C. A. Carl Aage Trier Dr. phil., Lektor C. A. T. 1929-07-01 [114]
Troels-Lund, Troels Troels Troels-Lund 1921-02-12
Tscherning, E. A. E. A. Tscherning Professor E. A. T. 1919 [115]
Tuxen, S. L. Søren Ludvig Tuxen Dr. phil., 1919-05-09
Tybjerg, E. Erland Tybjerg Højesteretsdommer E. T. 1925 [116]

U[rediger kildetekst]

Ussing, N. V. N.V. Ussing Dr. phil., Professor N. V. U. 1911-07-23

V[rediger kildetekst]

Vahl, M. Martin Vahl Dr. phil., Professor M. V. 1946-07-11 1869
Vedel, P. Peter Vedel 1911-02-04
Vedel, V. V. Vedel Dr. phil., Professor V. V.
Vinding, P. Povl Vinding ingeniør, forfatter, Brandinspektør P. V. Ja 1960-08-28 [117] 1886-04-05

W[rediger kildetekst]

Wagner, F. Frederik Wagner Generalmajor F. W. 1923-07-07
Warming, E. Eugen Warming 1924-04-02
Weeke, C. Frederik Herman Christian Weeke 1905-04-19 [118]
Weitemeyer, H. H. Weitemeyer Professor H. W.
Wesenberg-Lund, C. C. Wesenberg-Lund Dr. phil., Professor (Hillerød) C. W-L.
Westergaard, H. Harald Westergaard 1936-12-13
Westrup, C. W. C. W. Westrup Dr. jur., Stiftsskriver C. W. W.
Wilkens, Cl. Cl. Wilkens Dr. phil., Professor Cl. W.
Wille, N. N. Wille Professor (Kristiania) N. W. 1924 [119]
Willoch, S. Sigurd Willoch Magister (Oslo) S. W. 1991-03-20 [120]
With-Seidelin, C. Carl With-Seidelin Kommandør C. W.-S. 1924-07-18
Worms, A. Alfred Peter Vilhelm Worms Rigsdagsstenograf A. W. 1952-07-07 [121]

Z[rediger kildetekst]

Zeuthen, H.G. Hieronymus Georg Zeuthen 1920-01-06

Ø[rediger kildetekst]

Østberg, K. K. Østberg Dr. jur. (Kristiania K. Ø. 1942 [122]
Østrup, J. Johannes Elith Østrup Dr. phil., Professor J. Ø. 1938-05-05 [123]
Øverland, O. A. O. A. Øverland Forfatter (Kria) O. A. Ø. 1911 [124]

Å[rediger kildetekst]

Aagaard, C. E. C.E. Aagaard Cand. polyt. C. E. A.

Referencer[rediger kildetekst]

 1. ^ DFL
 2. ^ DBL
 3. ^ Salmonsens|
 4. ^ DSD
 5. ^ DSD
 6. ^ DSD
 7. ^ DSD
 8. ^ Salmonsen
 9. ^ DBL
 10. ^ DBL
 11. ^ "Andreas Brandrud". snl.no.
 12. ^ "Christopher Brinchmann". snl.no.
 13. ^ "H.P. Christensen". denstoredanske.dk.
 14. ^ død 1935
 15. ^ [1]
 16. ^ DBL
 17. ^ DBL
 18. ^ DBL
 19. ^ sv.wikipedia.org
 20. ^ DBL
 21. ^ DBL
 22. ^ DBL
 23. ^ DBL
 24. ^ "Hjalmar Falk". snl.no.
 25. ^ DBL
 26. ^ "Svend Fleuron". gravsted.dk.
 27. ^ "Anton Fløystrup". gravsted.dk.
 28. ^ "C. E. Fløystrup". denstoredanske.dk.
 29. ^ "F. de Fontenay". denstoredanske.dk.
 30. ^ DSD
 31. ^ kulturarv.dk
 32. ^ "Carl Gad". denstoredanske.dk.
 33. ^ "W. Gerstenberg". denstoredanske.dk.
 34. ^ "Alfred Getz". snl.no.
 35. ^ "August Goll". denstoredanske.dk.
 36. ^ DSD
 37. ^ "Svend Gredsted". denstoredanske.dk.
 38. ^ "Henrik Grosch". snl.no.
 39. ^ "L.A. Grundtvig". denstoredanske.dk.
 40. ^ "Kai Hammerich". familiekroeniken.dk.
 41. ^ "L.L. Hammerich". denstoredanske.dk.
 42. ^ DBL
 43. ^ DBL
 44. ^ DBL
 45. ^ DBL
 46. ^ DBL
 47. ^ "Ebbe Carsten Hornemann Hertzberg". snl.no.
 48. ^ DBL
 49. ^ DSD
 50. ^ "Iver Holter". snl.no.
 51. ^ no:Bernt Holtsmark
 52. ^ "Gunnar Hansen Horn". snl.no.
 53. ^ DBL
 54. ^ runeberg.org
 55. ^ DBL
 56. ^ Historisk Tidsskrift
 57. ^ sv:Peter Boysen Jensen
 58. ^ DBL
 59. ^ denstoredanske.dk
 60. ^ DSD
 61. ^ DBL
 62. ^ DBL
 63. ^ "Wollert Keilhau". snl.no.
 64. ^ DBL
 65. ^ DBL
 66. ^ "Fra Norske Forsikringsselskapers Forbund til Finans Norge". nft.nu.
 67. ^ http://denstoredanske.dk/Dansk_Biografisk_Leksikon/Naturvidenskab_og_teknik/Ingeni%C3%B8r/Alfred_L%C3%BCtken
 68. ^ DBL
 69. ^ DBL
 70. ^ KU årbog
 71. ^ DBL
 72. ^ DBL
 73. ^ "Per Schjelderup Nissen". snl.no.
 74. ^ "Fr. Olsen". denstoredanske.dk.
 75. ^ DBL
 76. ^ "W. Oxholm". denstoredanske.dk.
 77. ^ "Holger Pedersen". denstoredanske.dk.
 78. ^ "Johannes Pedersen". denstoredanske.dk.
 79. ^ DSD
 80. ^ DBL
 81. ^ DBL
 82. ^ "C.V. Prytz". denstoredanske.dk.
 83. ^ Blåbog 1988
 84. ^ "Carl Rasch". denstoredanske.dk.
 85. ^ "F. Kølpin Ravn". denstoredanske.dk.
 86. ^ "Jesper Peter Johansen Ravn". denstoredanske.dk.
 87. ^ "Hans Henrik Reusch". snl.no.
 88. ^ "Edgar Rubin". denstoredanske.dk.
 89. ^ "C.H. Rye". denstoredanske.dk.
 90. ^ "Hans Ræder". denstoredanske.dk.
 91. ^ "Isac Salmonsen". denstoredanske.dk.
 92. ^ "G. Sand". denstoredanske.dk.
 93. ^ DBL
 94. ^ "Kr. Sandfeld: En hovedperson i dansk romanistiks historie". books.google.dk.
 95. ^ "Johan Scharffenberg". snl.no.
 96. ^ "Herman Carsten Johannes Scheel". snl.no.
 97. ^ no:Carl W. Schnitler
 98. ^ "Carl Wille Schnitler". snl.no.
 99. ^ "Jens Fredrik Wilhelm Schroeter". snl.no.
 100. ^ "Einar Skavlan". snl.no.
 101. ^ "Carl Victor Slomann". geni.com.
 102. ^ sv:Arthur Stille
 103. ^ "Litt om bergensk brød". digitalarkivet.uib.no.
 104. ^ "H.A. Svane". denstoredanske.dk.
 105. ^ DBL
 106. ^ "Absalon Taranger". snl.no.
 107. ^ "C. Ph. Teller". denstoredanske.dk.
 108. ^ DBL
 109. ^ DBL
 110. ^ Salmonsen, bind XXIII, s. 372|
 111. ^ DSD
 112. ^ DBL
 113. ^ DBL
 114. ^ Salmonsen bd. XXVI s. 1033
 115. ^ "E.A. Tscherning". denstoredanske.dk.
 116. ^ "E. Tybjerg". denstoredanske.dk.
 117. ^ DBL
 118. ^ DBL
 119. ^ "Nordal Wille". snl.no.
 120. ^ no:Sigurd Willoch
 121. ^ DBL
 122. ^ "Kristian Østberg". snl.no.
 123. ^ DBL
 124. ^ "Ole Andreas Øverland". snl.no.