Carl Nielsens værker

Fra Wikipedia, den frie encyklopædi
Programmet til opførelsen af Maskerade i 1906

Herunder følger to fortegnelser over Carl Nielsens værker samt specificerede fortegnelser over Carl Nielsens sange og salmer.

Katalogen Carl Nielsen's Works, CNW (Catalogue of Carl Nielsen's Works (CNW)) fra 2015 er den første tematisk-bibliografiske registrering af alle Nielsens værker. En katalog blev udarbejdet af Dan Fog og Torben Schousboe i 1965, men først efter starten på Carl Nielsen Udgaven foreligger der nu en fuldstændig katalog over alle hans værker.

Uddybende Uddybende artikel: Carl Nielsens værker digitalt

CNW. Catalogue of Carl Nielsen’s Works 2015[redigér | rediger kildetekst]

Oversigten er baseret på Catalogue of Carl Nielsen's Works (CNW) fra 2015. Det er fuldstændig oversigt og den første tematisk-bibliografiske registrering af alle Nielsens værker.

Sceneværker[redigér | rediger kildetekst]

CNW FS Op Titel År Forfatter
1 25 'Saul og David, opera i fire akter til tekst af Einar Christiansen 1899-1901 Einar Christensen
2 39 Maskarade, opera i tre akter til tekst af Vilhelm Andersen 1905 Vilhelm Andersen
3 9 En Aften paa Giske, forspil og slutningskor til Andreas Munchs skuespil Mellem 1889 og 1890 Andreas Munch
4 17 Snefrid, musik til Holger Drachmanns melodrama 1893, 1899 Holger Drachmann
5 42 Kampene i Stefan Borgs Hjem, sang til Helge Rodes skuespil 1901 Helge Rode
6 30 Atalanta, sang til Gustav Wieds og Jens Petersens skuespil 1901 Gustav Wied, Jens Peter Andersen
7 37 Hr. Oluf han rider –, musik til Holger Drachmanns drama 1906 Holger Drachmann
8 44 Willemoes, musik til Lauritz Christian Nielsens skuespil 1907-08 Lauritz Christian Nielsen
9 45 Forældre, musik til Otto Bentzons skuespil 1908 Otto Bentzon
10 43 Tove, musik til Ludvig Holsteins skuespil 1907-08 Ludvig Holstein
11 50 Ulvens Søn, musik til Jeppe Aakjærs skuespil 1909 Jeppe Aakjær
12 57 Hagbarth og Signe, musik til Adam Oehlenschlägers skuespil 1910 Adam Oehlenschläger
13 65 Sanct Hansaftenspil, musik til Adam Oehlenschlägers skuespil 1913 Adam Oehlenschläger
14 71 Fædreland, musik til Einar Christiansens skuespil 1915-16 Einar Christensen
15 80 Shakespeare, musik til Helge Rodes prolog 1916 Helge Rode
16 88 Løgneren, kvad til Jóhann Sigurjónssons skuespil Mellem 1917 og 1918 Jóhann Sigurjónsson
17 89 34 Aladdin eller Den forunderlige Lampe, musik til Adam Oehlenschlägers skuespil 1917-19 Adam Oehlenschläger
18 94 41 Moderen, musik til Helge Rodes eventyrspil, opus 41 1920-21 Helge Rode
19 98 Cosmus, sange til Einar Christiansens skuespil 1921 Einar Christensen
20 102 Hyldest til Holberg, musik til tekster af Hans Hartvig Seedorff Pedersen 1922 Hans Hartvig Seedorff Pedersen
21 117 Ebbe Skammelsen, musik til Harald Bergstedts friluftsspil 1925 Harald Bergstedt
22 147 Fra Rold til Rebild, sang til Vilhelm From Bartrumsens skuespil 1929 Vilhelm From Bartrumsen
23 150 Amor og Digteren, musik til Sophus Michaëlis’ skuespil 1930 Sophus Michaëlis
24 156 Grundtvig-Paaske-Aften, musik til tekster af N.F.S. Grundtvig 1931 N.F.S. Grundtvig

Instrumentalmusik[redigér | rediger kildetekst]

CNW FS Op Titel År
25 16 7 Symfoni nr. 1, opus 7 1889-94
26 29 16 Symfoni nr. 2, opus 16, De fire Temperamenter 1901-02
27 60 27 Symfoni nr. 3, opus 27, Sinfonia espansiva 1910-11
28 76 29 Symfoni nr. 4, opus 29, Det Uudslukkelige 1914-16
29 97 50 Symfoni nr. 5, opus 50 1920-21
30 116 Symfoni nr. 6, Sinfonia semplice 1924-25
31 Andante tranquillo e scherzo for strygeorkester 1887
32 6 1 Suite for strygeorkester, opus 1 1888-89
33 7 Symfonisk Rhapsodi for orkester 1888
34 32 17 Helios, ouverture for orkester, opus 17 1903
35 46 39 Saga-Drøm for orkester, opus 39 1907-08
36 58 Ved en ung Kunstners Baare for strygeorkester 1910
37 63 Nærmere Gud til Dig, parafrase for blæseorkester 1912
38 87 49 Pan og Syrinx, naturscene for orkester, opus 49 1917-18
39 123 En Fantasirejse til Færøerne, rhapsodisk ouverture for orkester 1927
40 130 Bøhmisk-dansk Folketone, parafrase for strygeorkester 1928
41 61 35 Koncert for violin og orkester, opus 33 1911-12
42 119 Koncert for fløjte og orkester 1926
43 129 57 Koncert for klarinet og orkester, opus 57 1928
44 1 Polka for violin Sandsynligvis mellem 1870 og 1881
45 Grüss for violin 1890
46 104 48 Præludium og Tema med Variationer for soloviolin, opus 48 1922-23
47 128 52 Preludio e Presto for soloviolin, opus 52 1927-28
48 3e Duet for violiner Mellem 1880 og 1883
49 3d Kvartet for to violiner, bratsch og cello, d-mol 1883
50 3k Sats for to violiner, bratsch og cello, F-dur 1887-88
51 3k Sats for to violiner, bratsch og cello, F-dur 1887-88
52 3c (?) Sats for to violiner, bratsch og cello, F-dur 1888
53 3c (?) Trauermarsch for to violiner, bratsch og cello
54 3c (?) Sats for to violiner, bratsch og cello, fis-mol
55 4 13 Kvartet for to violiner, bratsch og cello, g-mol, opus 13 1887-88
56 11 5 Kvartet for to violiner, bratsch og cello, f-mol, opus 5 1890, 1892
57 23 14 Kvartet for to violiner, bratsch og cello, Es-dur, opus 14 1897-98
58 36 44 (19) Kvartet for to violiner, bratsch og cello, F-dur, opus 44 (19) 1906
59 5 Kvintet for to violiner, to bratscher og cello 1888-89
60 Romance for violin og klaver 1888
61 Romance for violin og klaver
62 3b Sonate for violin og klaver 1881 (?)
63 20 9 Sonate nr. 1 for violin og klaver, opus 9 1895
64 64 35 Sonate nr. 2 for violin og klaver, opus 35 1912
65 8 2 Fantasistykker for obo og klaver, opus 2 1889-90
66 3h Fantasistykke for klarinet og klaver 1880 (?)
67 132 Canto Serioso for horn og klaver 1913
68 3i Trio for violin, cello og klaver 1880 (?)
69 68 Serenata in vano, for klarinet, fagot, horn, cello og kontrabas 1914
70 100 43 Kvintet for fløjte, obo, klarinet, horn og fagot, opus 43 1922
71 77 Tre stykker for langeleg 1918
72 157 Allegretto for to blokfløjter 1931
73 3f To karakterstykker for klaver 1881-83 (?)
74 Norsk Folkedans for klaver Mellem 1880 og 1890
75 Andante for klaver Mellem 1884 og 1886
76 Klavierstück Mellem 1888 og 1891
77 Bondedans for klaver Mellem 1896 og 1897
78 Allegretto for klaver
79 [Klaverstykke]
80 Menuet for klaver
81 10 3 Fem klaverstykker, opus 3 1887-91
82 19 8 Symphonisk Suite for klaver, opus 8 1894
83 22 11 Humoreske-Bagateller for klaver, opus 11 1897
84 24 Fest-Præludium ved Aarhundredskiftet for klaver 1900
85 34 Drømmen om ‘Glade Jul’ for klaver 1905
86 79 32 Chaconne for klaver, opus 32 1916-17
87 81 40 Thema med Variationer for klaver, opus 40 1917
88 91 45 Suite for klaver, opus 45 1919
89 [Klaverstykke] Efter 1921
90 131 59 posth. Tre klaverstykker (opusnummer er tilføjet posthumt i forbindelse med udgivelse af værket) 1928
91 Andantino for klaver ca. 1929
92 148 53 Klavermusik for Smaa og Store I, II, Opus 53 1929-30
93 [Stykke for tasteinstrument] Efter 1929
94 Et lille klaverstykke Mellem 1930 og 1931
95 Klaverstykke Mellem 1930 og 1931
96 136 51 29 Smaa Præludier for orgel eller harmonium, opus 51 1929
97 Melodi for orgel 1929
98 To præludier for orgel 1931
99 155 58 Commotio for orgel, opus 58 1930-31
412 3a Tidlige blæsertrioer og -kvartetter Mellem ca. 1879 og 1883
413 Gade Mellem 1888 og 1891
414 Danmark! Apr. 1900
415 Velkommen i Della Grazia 20, lille Marie! 1900
416 Hyrdedrengens Melodi Mellem 1888 og 1891
418 Tre mazurkaer ca. 1888

Vokalmusik[redigér | rediger kildetekst]

CNW FS Op Titel År Forfatter
100 21 12 Hymnus Amoris for soli, kor og orkester, opus 12 1896 Axel Olrik, oversat til latin af Johan Ludvig Heiberg
101 33 18 Søvnen for kor og orkester, opus 18 1903-04 Johannes Jørgensen
102 96 42 Fynsk Foraar for soli, kor og orkester, opus 42 1921 Aage Berntsen
103 26 Kantate til Lorenz Frølich-Festen 1900 Axel Olrik
104 31 Kantate ved Studentersamfundets Bygnings Indvielse 1901 Holger Drachmann
105 47 24 Kantate ved Universitetets Aarsfest, opus 24 1908 Niels Møller
106 49 Kantate til Mindefesten i Anledning af 250-Aarsdagen for Stormen paa København 1909 L.C. Nielsen
107 54 Kantate ved Aarhus Landsudstillings Aabnings-Højtidelighed 1909 1908-09 L.C. Nielsen
108 56 Kantate til Mindefesten for P.S. Krøyer 1909 L.C. Nielsen
109 74 Franz Neruda in Memoriam 1915 Julius Clausen
110 85 Hymne til Mindefesten paa Niels W. Gades 100-Aarsdag 1917 Poul Richardt
111 86 31 Kantate ved Grosserer-Societetets Hundredaarsfest 1917 Valdemar Rørdam
112 140 Kantate ved Polyteknisk Læreanstalts 100 Aars Jubilæum 1929 Hans Hartvig Seedorff Pedersen
113 141 Hymne til Kunsten 1929 Sophus Michaëlis
114 153 Kantate ved Foreningen til Unge Handelsmænds Uddannelses 50-Aars Jubilæum 1930 Hans Hartvig Seedorff Pedersen
115 302 Digtning i Sang og Toner ved Svømmehallens Indvielse 1930 Hans Hartvig Seedorff Pedersen
116 12 4.1 Solnedgang (Svømmende Skyer, dejlige Cyclader), opus 4, nr. 1 [1890] J.P. Jacobsen
117 12 4.2 I Seraillets Have (Rosen sænker sit Hoved tungt af Dug og Duft), opus 4, nr. 2 [1892] J.P. Jacobsen
118 12 4.3 Til Asali (Før drømte jeg fast hver eneste Nat), opus 4, nr. 3 [1892] J.P. Jacobsen
119 12 4.4 Irmelin Rose (Se, der var en Gang en Konge), opus 4, nr. 4 [1892] J.P. Jacobsen
120 12 4.5 Har Dagen sanket al sin Sorg, opus 4, nr. 5 [1892] J.P. Jacobsen
121 14 6.1 Genrebillede (Pagen højt paa Taarnet sad), opus 6, nr. 1 [1893] J.P. Jacobsen
122 14 6.2 Seraferne (Det har Seraferne: Seraferne har rullet bort de klare Stjerner), opus 6, nr. 2 [1893] J.P. Jacobsen
123 14 6.3 Silkesko over gylden Læst!, opus 6, nr. 3 [1893] J.P. Jacobsen
124 14 6.4 Det bødes der for i lange Aar, opus 6, nr. 4 [1893] J.P. Jacobsen
125 14 6.5 Vise af ‘Mogens’ (Havde jeg, o havde jeg en Dattersøn, o ja!), opus 6, nr. 5 [1893] J.P. Jacobsen
126 18 10.1 Æbleblomst (Du fine, hvide Æbleblomst!), opus 10, nr. 1 Mellem 1895 og 1896 Ludvig Holstein
127 18 10.2 Erindringens Sø (Træd stille, min Veninde), opus 10, nr. 2 Mellem 1895 og 1896 Ludvig Holstein
128 18 10.3 Sommersang (Fyldt med Blomster blusser Æbletræets Gren), opus 10, nr. 3 Mellem 1895 og 1896 Ludvig Holstein
129 18, 125 10.4 Sang bag Ploven (I Solen gaar jeg bag min Plov), opus 10, nr. 4 Mellem 1895 og 1896 Ludvig Holstein
130 18 10.5 I Aften (Det gyldenhvide Himmellys), opus 10, nr. 5 Mellem 1895 og 1896 Ludvig Holstein
131 18 10.6 Hilsen (Den dovne Fjord som gynger), opus 10, nr. 6 Mellem 1895 og 1896 Ludvig Holstein
132 37 Hellelidens Sang (Helleliden aksler sin Kofte graa) 1906 Holger Drachmann
133 37 Hr. Olufs Sang (Vegen er Dagen) 1906 Holger Drachmann
134 37 Dansevise (Hr. Oluf der bredes dig Dug paa Disk) 1906 Holger Drachmann
135 42 21.1 Skal Blomsterne da visne, opus 21, nr. 1 Jan. 1906 Helge Rode
136 42 21.2 Høgen (Vær hilset Høg over Granetop), opus 21, nr. 2 16. juli 1906 Jeppe Aakjær
137 42 21.3 Jens Vejmand (Hvem sidder der bag Skjærmen), opus 21, nr. 3 1907 Jeppe Aakjær
138 42 21.4 Sænk kun dit Hoved, du Blomst, opus 21, nr. 4 8. dec. 1903 Johannes Jørgensen
139 42 21.5 Den første Lærke, opus 21, nr. 5 26. juni 1907 Jeppe Aakjær
140 42 21.6 Husvild (Gi Husly til to Persowner), opus 21, nr. 6 1. juli 1907 Johannes V. Jensen
141 42 21.7 Godnat (No wil a sej Jer Godnæt), opus 21, nr. 7 28. juli 1907 Johannes V. Jensen
142 44 Fædreland! Fædreland! Mellem 1907 og 1908 L.C. Nielsen
143 44 Ja, tag os, vor Moder Mellem 1907 og 1908 L.C. Nielsen
144 44 Følger hvo som følge kan! Mellem 1907 og 1908 L.C. Nielsen
145 44 Vibekes Sang (Jeg mødte en Sang paa den alfare Vej) Mellem 1907 og 1908 L.C. Nielsen
146 44, 111, 125 Havets Sang (Havet omkring Danmark) Mellem 1907 og 1908 L.C. Nielsen
147 43, 125 Vi Sletternes Sønner har Drømme i Sind Mellem 1907 og 1908 Ludvig Holstein
148 43 Fuglefængervise (I Skoven vipper de Fugle smaa) Mellem 1907 og 1908 Ludvig Holstein
149 43 Toves Sang (Der stod en Engel hos mig) Mellem 1907 og 1908 Ludvig Holstein
150 43 Jægersangen (Glenten styrter fra Fjældets Kam) Mellem 1907 og 1908 Ludvig Holstein
151 50 Gamle Anders Røgters Sang (Der staar en Purle ved Vejens Sving) 1909 Jeppe Aakjær
152 50 Kommer I snart, I Husmænd! (Raabet stiger i Morg’nens Skær) 1909 Jeppe Aakjær
153 83 Ak, min Rose visner bort Mellem 1913 og ca. 1915 Hans Adolph Brorson
154 83 Alt paa den vilde Hede 1913 N.F.S. Grundtvig
155 83 Denne er Dagen, som Herren har gjort! Mellem 1913 og ca. 1915 N.F.S. Grundtvig
156 83 Den store, hvide Flok vi se Mellem 1913 og ca. 1915 Hans Adolph Brorson
157 83 Der er en Bøn paa Jorden Mellem 1913 og apr. 1914 N.F.S. Grundtvig
158 83 Der er en Vej, som Verden ikke kender 1914 N.F.S. Grundtvig
159 83 Det er et Under paa Verdens Ø Mellem 1913 og ca. 1915 N.F.S. Grundtvig
160 83 Det koster ej for megen Strid Mellem 1913 og okt. 1914 Hans Adolph Brorson
161 83 Dig vil jeg elske, du min Styrke Mellem 1913 og ca. 1915 Hans Egede Glahn
162 83 Drag, Jesus, mig dog efter dig Mellem 1913 og ca. 1915 Hans Adolph Brorson
163 83 Dybt hælder Aaret i sin Gang Mellem 1913 og okt. 1914 C.J. Boye
164 83 Et helligt Liv, en salig Død 1914 N.F.S. Grundtvig
165 83 Forunderligt at sige Feb. 1914 Hans Adolph Brorson, bearbejdet af N.F.S. Grundtvig
166 83 Fred med dig! og Fred med eder! 1914 N.F.S. Grundtvig
167 83 Fred og Glæde, for dem græde Mellem 1913 og ca. 1915 N.F.S. Grundtvig
168 83 Frisk op! endnu en Gang Mellem 1913 og ca. 1915 Hans Adolph Brorson
169 83 Glæden hun er født i Dag Mellem 1914 og 1915 Thomas Kingo
170 83 Guds Engle i Flok! Mellem 1913 og ca. 1915 N.F.S. Grundtvig
171 83 Guds Fred er mer end Englevagt Mellem 1913 og ca. 1915 N.F.S. Grundtvig
172 83 Gud skal al Ting mage Mellem 1913 og ca. 1915 Hans Adolph Brorson
173 83 Har Haand du lagt paa Herrens Plov Mellem 1913 og ca. 1915 N.F.S. Grundtvig
174 83 Har nogen Lyst at kende Mellem 1913 og ca. 1915 N.F.S. Grundtvig
175 83 Herren siger: Er I trætte Mellem 1913 og ca. 1915 N.F.S. Grundtvig
176 83 Herrens Røst var over Vandet! Mellem 1913 og ca. 1915 N.F.S. Grundtvig
177 83 Hvi vil du dig saá klage 1914 N.F.S. Grundtvig
178 83 Jeg fandt en Trøst Mellem 1913 og ca. 1915 Vilhelm Birkedal
179 83 Jeg raaber fast, o Herre Mellem 1914 og 1915 Steen Jensen Bille
180 83 Jeg ved et lille Himmerig Mellem 1914 og 1915 N.F.S. Grundtvig
181 83 Korsets Tegn og Korsets Ord Mellem 1914 og 1915 N.F.S. Grundtvig
182 83 Luk Øjne op, al Kristenhed! Mellem 1913 og ca. 1915 N.F.S. Grundtvig
183 83 Maria sad paa Hø og Straa Mellem 1913 og ca. 1915 N.F.S. Grundtvig
184 83 Min Jesus, lad mit Hjerte faa Mellem 1914 og 1915 N.F.S. Grundtvig
185 83 Naar jeg betænker Tid og Stund Feb. 1914 Niels Pedersen
186 83, 111 Nu Sol i Øst oprinder mild 1914 C.J. Brandt
187 83 O, havde jeg dog tusind Tunger 1914 Hans Adolph Brorson
188 83 O Helligaand! mit Hjerte Mellem 1913 og ca. 1915 Hans Adolph Brorson
189 83 O hør os, Herre, for din Død! Mellem 1913 og ca. 1915 N.F.S. Grundtvig
190 83 O Kristelighed! Mellem 1913 og ca. 1915 N.F.S. Grundtvig
191 83 Op al den Ting, som Gud har gjort Mellem 1913 og ca. 1915 Hans Adolph Brorson
192 83 Op, I Kristne, ruster eder! Mellem 1913 og ca. 1915 Hans Adolph Brorson
193 83 O, sad jeg, som Maria sad 1914 Marie Wexelsen
194 83 Paa alle dine Veje Mellem 1913 og ca. 1915 N.F.S. Grundtvig
195 83 Som den gyldne Sol frembryder Mellem 1913 og ca. 1915 Thomas Kingo
196 83 Ton det, Himmel, syng det, Jord 1914 N.F.S. Grundtvig
197 83 Uforsagt, hvordan min Lykke Mellem 1913 og ca. 1915 Ambrosius Stub
198 83 Under Korset stod med Smerte Jan. 1914 N.F.S. Grundtvig
199 83 Utallige Blomster paa Jorderig gro 1914 N.F.S. Grundtvig
200 83 Verdens Børn har mangt et Sted Mellem 1913 og ca. 1915 N.F.S. Grundtvig
201 83 Vor Herre, han er en Konge stor Mellem 1913 og ca. 1915 N.F.S. Grundtvig
202 70, 103 De Refsnæsdrenge, de Samsøepiger 11. dec. 1914 Steen Steensen Blicher
203 70, 111, 125 Ud gaar du nu paa Livets Vej 28. dec. 1914 Steen Steensen Blicher
204 70, 103, 111 Pigerne inde i Skoven (I Skyggen vi vanke) 1913 Adam Oehlenschläger
205 70, 103, 111 Hjemvee (Underlige Aftenlufte!) 15. dec. 1914 Adam Oehlenschläger
206 70 Naar Odin vinker 17. dec. 1914 Adam Oehlenschläger
207 70, 103 Vender sig Lykken fra dig 20. dec. 1914 Carsten Hauch
208 70 Vor Verden priser jeg tusindfold 19. dec. 1914 Poul Martin Møller
209 70, 103, 111 Rosen blusser alt i Danas Have 11. dec. 1914 Poul Martin Møller
210 70 Sov ind, mit søde Nusseben! 18. dec. 1914 Poul Martin Møller
211 70, 103, 111 Farvel, min velsignede Fødeby! 12. dec. 1914 Poul Martin Møller
212 70, 103 Jeg bærer med Smil min Byrde 20. dec. 1914 Jeppe Aakjær
213 70, 103, 111 Nu er Dagen fuld af Sang 22. dec. 1914 Jeppe Aakjær
214 78 Nu er da Vaaren kommen 13. juli 1916 Adam Oehlenschläger
215 78 Hvor sødt i Sommer-Aftenstunden 11. juli 1916 Adam Oehlenschläger
216 78 Tidt er jeg glad, og vil dog gerne græde 1916 B.S. Ingemann
217 78 Min lille Fugl, hvor flyver du 1916 H.C. Andersen
218 78 Hun mig har glemt! min Sorg hun ej see! 1916 H.C. Andersen
219 78 Højt ligger paa Marken den hvide Sne 1916 H.C. Andersen
220 78 Nu springer Vaaren fra sin Seng 30. dec. 1914 Viggo Stuckenberg
221 78, 103, 111 Se dig ud en Sommerdag 24. dec. 1914 Jeppe Aakjær
222 78, 111, 125 Der dukker af Disen min Fædrenejord 25. dec. 1914 Jeppe Aakjær
223 78 Hør, hvor let dens Vinger smækker 23. dec. 1914 Jeppe Aakjær
224 78 Der boede en Mand i Ribe By 1916 Anonym
225 86 Købmands-Vise (En Købmand han staar bøjet) [1917] Valdemar Rørdam
226 86, 111 Hymne til Danmark (Danmark, i tusend Aar) 1917 Valdemar Rørdam
227 89 Cithar, lad min Bøn dig røre 1917–19 Adam Oehlenschläger
228 89 Visselulle nu, Barnlil! 1918 Adam Oehlenschläger
229 89 Alt Maanen oprejst staar bag sorte Skove 1917–19 Adam Oehlenschläger
230 94 Vildt gaar Storm mod sorte Vande 1920 Helge Rode
231 94 Min Pige er saa lys som Rav 1920 Helge Rode
232 94 Dengang Ørnen var flyveklar 1920 Helge Rode
233 94 Ved Festen fik en Moder Bud 1920 Helge Rode
234 94 Tidselhøsten tegner godt 1920 Helge Rode
235 94 Saa bittert var mit Hjerte 1920 Helge Rode
236 94 Dengang Døden var i vente 1920 Helge Rode
237 94, 103, 111 Sangen til Danmark (Som en rejselysten Flaade) 1920 Helge Rode
238 95. 103, 111 På det jævne, på det jævne! 1921 Hans Vilhelm Kaalund
239 95, 103 Derfor kan vort øje glædes Nov. 1919 Christian Richardt
240 95, 103 Jeg så kun tilbage 1921 B.S. Ingemann
241 95, 103, 111 Morgendug, der sagte bæver 1921 Carsten Hauch
242 95, 103 Jord, i hvis favn 1921 Christian Richardt
243 92, 95, 103 Den store Mester kommer! Nov. 1919 B.S. Ingemann
244 95, 103 Der sad en fisker så tankefuld 1919 N.F.S. Grundtvig
245 95, 103 St. St. Blicher (Hedelærken, den liden fugl) Nov. 1919 Carl Ploug
246 95, 103 Dér, hvor vi stred og sang 1921 Jens Christian Hostrup
247 95, 103, 111 Når somrens sang er sungen 1921 Jens Christian Hostrup
248 95, 103, 111 De snækker mødtes i kvæld på hav 1921 N.F.S. Grundtvig
249 95, 103 Naturens ædle dyrker 1921 Carsten Hauch
250 95, 103 Tunge, mørke natteskyer [1917] Jakob Knudsen
251 95, 103 Som dybest Brønd gir altid klarest Vand Mellem 1918 og 1921 Jeppe Aakjær
252 95 Det danske Brød paa Sletten gror 1921 Jeppe Aakjær
253 92, 95, 103, 111 Udrundne er de gamle Dage 1917 N.F.S. Grundtvig
254 95, 103 Betragt mit svage spind 1921 Adam Oehlenschläger
255 95, 103 Frihed er det bedste guld Nov. 1919 Thomas af Strängnäs
256 95, 103, 111 Nu lyser Løv i Lunde Juli 1921 Johannes Jørgensen
257 95, 103 Syndfloden (Når nat udvælder fra sorten sky) jul-21 N.F.S. Grundtvig
258 101, 125 Lær mig, nattens stjærne 1922 Christian Richardt
259 101, 125 Sangen har lysning 1922 Bjørnstjerne Bjørnson
260 101, 125 Hvad synger du om så højt i det blå 1922 Jens Christian Hostrup
261 101, 125 Nu skal det åbenbares 1922 N.F.S. Grundtvig
262 111, 114 Jeg ved en Lærkerede [1924] Harald Bergstedt
263 111, 114 Solen er saa rød, Mor Mellem 1923 og 1924 Harald Bergstedt
264 111, 114 Tyst som Aa i Engen rinder Mellem 1923 og 1924 Helge Rode
265 111, 114, 120 Spurven sidder stum bag Kvist 1924 Jeppe Aakjær
266 111, 114 Den Spillemand spiller paa Strenge [1924] Mads Damm
267 111, 114 Naar Smaabørn klynker ved Aftentide Mellem 1923 og 1924 Christian Dabelsteen
268 111, 114, 120 Grøn er Vaarens Hæk [1924] Poul Martin Møller
269 111, 114 Jeg lægger mig saa trygt til Ro [1924] Christian Winther
270 111, 114 O, hvor jeg er glad i Dag! Mellem 1923 og 1924 Michael Rosing
271 114 Den danske Sang er en ung, blond Pige Mellem 1925 og 1926 Kai Hoffmann
272 115 Jens Madsen å An-Sofi (Jens Madsen wa en Feskermand) Mellem 1924 og 1925 Anton Berntsen
273 115 Wo Dætter (Hun æ så møj en hwalle Piig) Mellem 1924 og 1925 Anton Berntsen
274 115 Den jenn å den anden (Den jenn ska studier bådde Græsk å Latin) 1924 Anton Berntsen
275 115 Æ Lastræ (Mi Håsbond wa en piinwon Rad) [1913] Anton Berntsen
276 3o Til mit Hjertes Dronning (Skal vi vandre en Stund) Mellem ca. 1886 og 1888 P.B. Shelley, oversat af Caralis (Christian Preetzmann)
277 3q Serenade (See! Luften er stille) Mellem ca. 1886 og 1888 Jeremiah Joseph Callanan, oversat af Caralis (Christian Preetzmann)
278 3r Tag jer iagt for Anna (I Knøse! tag, det raader jeg) Mellem ca. 1886 og 1888 Robert Burns, oversat af Caralis (Christian Preetzmann)
279 3s Min Sjæl er mørk Mellem ca. 1886 og 1888 Lord Byron, oversat af Caralis (Christian Preetzmann)
280 3p Vejviseren synger (Tilfjelds over Bygden staar min Hu) Mellem ca. 1886 og 1888 J.S. Welhaven
281 Den gamle Skovvei huer mig vel Mellem ca. 1886 og 1888 Christian Richardt
282 Alle de voksende Skygger Mellem 1887 og 1889 J.P. Jacobsen
283 3n Angst (Hold fastere omkring mig) ca. 1888 Emil Aarestrup
284 En svunden Dag 1890
285 13 I Drømmenes Land (Det er herligt at leve i Drømmenes Land) ca. 1891 J.P. Jacobsen
286 13 Aldrig hans Ord kan jeg glemme! ca. 1893 Frederik Paludan-Müller
287 13 Solnedgang (Svømmende Skyer, dejlige Cyklader) 25. maj 1893 J.P. Jacobsen
288 35, 103, 111 Fædrelandssang (Du danske mand! af al din magt) 1906 Holger Drachmann
289 38 Jeg synes om din lette Gang 1906 Carl Nielsen(?)
290 55 Afholdssangen (Frem til Frihed til Lys og til Lykke) 1909 Moldberg-Kjeldsen
291 52, 103, 111 De unges Sang (Vi fik ej under tidernes tryk) 1909 Jens Christian Hostrup
292 57 Halloges Sang (Min Hjelm er mig for blank og tung) 1910 Adam Oehlenschläger
293 62 Børnehjælpsdagens Sang (Vi Børn, vi Børn, vi vaagner) 1911 Johannes Jørgensen
294 66 Katholsk Ungdomssang (Velsignet være du, vor Herre, Gud) 24. maj 1913 Johannes Jørgensen
295 69 Fredlys din Jord, Du danske Mand! 1914 Anders W. Holm
296 Hjemvee (Underlige Aftenlufte!) 14. dec. 1914 Adam Oehlenschläger
297 83 Stille, Guds Folk, o bøj dig ned Mellem 1913 og 1914 I.A., frit oversat efter græsk liturgi fra det 4. århundrede
298 83 O, Du Guds Lam! med Korsets Skam Mellem ca. 1913 og 1915 N.F.S. Grundtvig
299 83 Som Dug paa slagne Enge 1915 N.F.S. Grundtvig
300 83 Est du modfalden, kære Ven 18. mar. 1915 N.F.S. Grundtvig
301 72 Barnets Sang (Kom, i Dag maa alle synge) 1915 Johannes Dam
302 80 Ariels Sang (Selv naar Tordenen tynger) 1916 Helge Rode
303 82 Studie efter Naturen (Solen skinner i Naboens Gaard) 1916 H.C. Andersen
304 75 Og jeg vil drage fra Sydens Blommer 1914 Holger Drachmann
305 84 Blomstervise (Danmarks Sommer gik sin Gang) 1917 Ludvig Holstein
306 90 Christianshavn (Kong Christian stod paa Slotsholmens Grund) 1918 Ove Bauditz
307 111 Danmark (Vi elsker vort blomstrende Fædreland) Mellem 1917 og 1919 Axel Juel
308 93 Gry (Mørket viger, Dagen stiger) 1919 Hansigne Lorenzen (= Sven Tange)
309 99 Sof sött, du lilla Sonja! Feb. 1922 Harald Fürstenberg
310 105 Sang for Dansk Arbejde (Føden og Klæden, Baaden og Teltet) 1923 Valdemar Rørdam
311 Du frie, danske Tunge 1914/1923 Johan Brydegaard
312 107 Julesang (Kom, Jul, til Jord, kom høje Gæst) 1923 Johannes Wiberg
313 106 Julesang (Himlen mørkner stor og stum) 1923 Mogens Falck
314 108 Hjemlige Jul, straaler Du nu! 1923 Emil Bønnelycke
315 109 47 Balladen om Bjørnen (De dræbte Bjørnens Unger), opus 47 1923 Aage Berntsen
316 112 Det vi véd, at siden slangens gift Mellem 1923 og 1924 Jens Christian Hostrup
317 124 Vocalise-Étude 1927
318 103, 111, 125 Danevang med grønne Bred 1923 B.S. Ingemann
319 125 Vi nævner et navn Juni 1926 Knut Hamsun
320 125 Kan I mærke, det lysner af solskin i sindet 1926 Jonas Gudlaugsson
321 125 Vinden er så føjelig Nov. 1926 Holger Drachmann
322 125 Mit hjem, hvor mine fædres fjed Juni 1926 Peder Rasmussen Møller
323 125 Der er en gammel rønne Nov. 1926 Mads Hansen
324 125 Om strømmen mod dig bruser Nov. 1926 Steen Steensen Blicher
325 122 Dansk Vejr (Sus af Vind og Bølgeslag) 1927 Ove Rode
326 126 Den trænger ud til hvert et sted 29. mar. 1928 Jens Christian Hostrup
327 Jeg gik i marken og vogtede får 1928 N.F.S. Grundtvig
328 Apostlene sad i Jerusalem 1928 N.F.S. Grundtvig
329 127 Guldfloden (Der strømmer en Flod mod det evige Hav) [1928] B.S. Ingemann
330 147 Vi Jyder (Vi er Jyder, Børn af Landet) 1929 Vilhelm From Bartrumsen
331 Tanker skal tændes og skride 1929 Hans Hartvig Seedorff Pedersen
332 142 Hjemstavn (Jeg vandrer over mine Fædres Jord) 30. okt. 1929 Frederik Poulsen
333 143 Der går et stille tog 23. nov. 1929 Bjørnstjerne Bjørnson
334 145 Fremtidens Land! 28. nov. 1929 Bjørnstjerne Bjørnson
335 121 Det är höst 7. dec. 1929 Alma Rogberg
336 146 Danmark, nu blunder den lyse Nat 9. dec. 1929 Thøger Larsen
337 151 Gensyn (Hvor blev den Blomst, som fyldte) 4. jan. 1930 Frederik Paludan-Müller
338 134 Island 1928-29 Otto Lagoni
339 12 I Seraillets Have (Rosen sænker sit Hoved tungt af Dug og Duft) Mellem ca. 1886 og 1888 J.P. Jacobsen
340 I Maaneskin titter 1913 Adam Oehlenschläger
341 54 Skummende laa Havet [1913] Olaf Hansen
342 54 Danmark, du kornblonde Datter 1913 L.C. Nielsen
343 138 Blomsterstøv fra Blomsterbæger Maj 1929 Viggo Stuckenberg
344 138 Nu er for stakket Tid forbi Maj 1929 Viggo Stuckenberg
345 139 Afflictus sum, opus 55, nr. 1 15. juni 1929 Tekst fra Salmernes bog 38:8
346 139 Dominus regit me, opus 55, nr. 2 26. maj 1929 Tekst fra Salmernes bog 23:1-2
347 139 Benedictus, benedictus Dominus, opus 55, nr. 3 28. juni 1929 Tekst fra Salmernes bog 31:21
348 40 Sidskensang (Du er, min Tro, en underlig Pog) Dec. 1906 Emil Aarestrup
349 Serenade (Gerne vi lytter, naar Strængene bringer) 9. feb. 1907 Hother Ploug
350 41 Kom, Gudsengel, stille Død 1907 Emil Aarestrup
351 110, 111 Der er et yndigt Land 1923-24 Adam Oehlenschläger
352 154 Sjølunds Sangere (Paa Sjølunds fagre, sommerskønne Ø) 1924 Karl Elnegaard
353 120 Vaaren – Vaaren er i Brudd! 1926 Morten Børup, oversat fra latin af Marinus Børup
354 149 Sang for femstemmigt blandet Kor ved Dansk Ligbrændingsforenings Jubilæum den 23de Marts 1931 (Af Flamme blev du avlet) 1931 Sophus Michaëlis
355 3t Byd mig at leve Mellem ca. 1886 og 1888 Robert Herrick, oversat af Caralis (Christian Preetzmann)
356 3m Længsel (I hvor jeg end slaar Øiet hen) ca. 1887 Robert Burns, oversat af Caralis (Christian Preetzmann)
357 3l Det bødes der for i lange Aar 4. dec. 1887 J.P. Jacobsen
358 3u Til Asali (Før drømte jeg fast hver eneste Nat) Mellem ca. 1886 og 1888 J.P. Jacobsen
359 48 Aftenstemning (Alt Skoven sig fordunkler) 1908 Mathias Claudius, oversat af Carsten Hauch
360 53 Til Snapsen i ‘Bel Canto’ (Endskønt jeg ganske sikkert ved) 16. sept. 1909 Aage Berntsen
361 103 Paaske-Liljen (Paaskeblomst! En Draabe stærk) 1910 N.F.S. Grundtvig
362 67 Ak, Julesne fra Bethlehem 13. dec. 1914 Johannes Jørgensen
363 73 Hil dig vor Fane! 1915 N.F.S. Grundtvig
364 144 Til min Fødeø 26. nov. 1929 S.P. Raben-Korch
365 158 Kvadet om Nordens Harpe Apr. 1931 Aage Berntsen
366 152 Bokserne (Ve’ du sla’ mej) [1930] Carl Nielsen(?)
367 152 Traaden brister, Rokken staar [1930] H.C. Andersen
368 152 Vægter jeg beder, hold op med i Sang [1930] Ludvig Holberg
369 152 Ikke det altid slaar til [1930] Ludvig Holberg
370 152 Du skal le ad Ødelæggelse [1930] Tekst fra Jobs bog, 5:22
371 152 Stilhed og Mørke [1930] Einar Christensen
372 161 Græshoppen (Græshoppen sidder paa Engen) 1898 B.S. Ingemann
373 27 Edderkoppens Sang af ‘Aladdin’ (Betragt mit svage Spind) 1899 Adam Oehlenschläger
374 28 Kom blankeste Sol! 1901 Albert Thura
375 34a Morten Børups Majvise (Frydeligt med Jubelkor) 1906 Morten Børup, oversat fra latin af Frederik Moth
376 Hymne til Livet for drengekor (Himmelkraftens Herre) 1921 Sophus Michaëlis
377 Jeg har båret lærkens vinge Mellem 1926 og 1927 Michael Rosing
378 111 Lad en og anden have Ret 1924 Peter Faber
379 111 Du gav os de Blomster, som lyste imod os [1924] Helge Rode
380 111 Kær est du, Fødeland, sødt er dit Navn Mellem 1923 og 1924 Steen Steensen Blicher
381 111 Den kedsom Vinter gik sin Gang [1924] Ambrosius Stub
382 111 Sol er oppe! Skovens Toppe [1924] N.F.S. Grundtvig
383 111 Søndret Folk er vokset sammen [1924] Helge Rode
384 111 Er din Stue lav og trang Mellem 1923 og 1924 L.C. Nielsen
385 111 Byg paa Sletten, ej paa Tinden Mellem 1923 og 1924 Zakarias Nielsen
386 111 Vi fri Folk fra Norden 1908 Valdemar Rørdam
387 111 Vældige Riger rives om Jorden Mellem 1923 og 1924 Ahrent Otterstrøm
388 111 Sov, mit Barn, sov længe [1924] Christian Richardt
389 Nu ruger paa Reden i Fjer og Straa Mellem 1926 og 1927 Ludvig Holstein
390 3g Vuggevise (Sov min lille, min dejlige Dreng) Mellem 1879 og 1880 Carl Nielsen(?)
391 150 54 Italiensk Hyrdearie 1930 Sophus Michaëlis
392 Student-Tanker i en Gymnastiksal (Ovnekrog, Lærebog) [1911] Ernesto Dalgas
393 Guds Fred er mer end Englevagt Mellem 1914 og 1919 N.F.S. Grundtvig
394 Vaaren, Vaaren er i Brud! [1921] Morten Børup, oversat fra latin af Marinus Børup
395 120 Morgenhanen atter gol 30. juni 1926 N.F.S. Grundtvig
396 120 Ind under Jul, hvor er det trist 3. juli 1926 Jonas Lie
397 120 Nu spinder vi for Dittemor 11. juli 1926 Martin Andersen Nexø
398 120 Undrer mig paa, hvad jeg faar at se [1926] Bjørnstjerne Bjørnson
399 120 I kølende Skygger 8. maj 1926 Johannes Ewald
400 120 En Sømand med et modigt Bryst 23. maj 1926 Johannes Ewald
401 120 Den gamle Husmand staar ved Gavl 19. maj 1926 Johan Skjoldborg
402 120 Hver har sit, du har dit 27. maj 1926 L.C. Nielsen
403 120 Jeg kører frem gennem Straalefryd 1926 Bjørnstjerne Bjørnson
404 120 Dannebrog, vift med din Vinge 8. juli 1926 Steen Steensen Blicher
405 120 Jeg er saa glad i Grunden 18. maj 1926 Bjørnstjerne Bjørnson
406 120 Den Magt som gav mig min lille Sang 10. maj 1926 Bjørnstjerne Bjørnson
407 120 Har I nu Tænder i Riven sat 8. maj 1926 Jeppe Aakjær
408 133 Velkommen Lærkelil 23. dec. 1928 Christian Richardt
409 Impromptu (De skal rejse og vi er bedrøvede) [1889] Carl Nielsen
410 Disse djærve Hammerslag [1894] Holger Drachmann
411 Der er i Amsterdam en Pige saa smuk 13. maj 1920 Carl Nielsen(?)
417 Duet for to damestemmer med klaverledsagelse 4. feb. 1889
419 150 Vi elsker dig, vort høje Nord 1930 Sophus Michaëlis

Sangsamlinger[redigér | rediger kildetekst]

CNW FS Op Titel Indeholder År Forfatter
Coll. 1 12 4 Musik til Fem Digte af J.P. Jacobsen CNW 116-120 ca. 1888-92 J.P. Jacobsen
Coll. 2 14 6 Viser og Vers af J.P. Jacobsen CNW 121-125 [1893] J.P. Jacobsen
Coll. 3 15 Lieder von J.P. Jacobsen CNW 117, 119-121, 123, 124 [1892-93] J.P. Jacobsen
Coll. 4 18 10 Seks sange til tekster af Ludvig Holstein CNW 126-131 Mellem 1895 og 1896 Ludvig Holstein
Coll. 5 42 21 Strofiske Sange CNW 135-143 1901-07
Coll. 6 43 Fire sange fra Ludvig Holsteins skuespil Tove CNW 147-150 1907-08
Coll. 7 44 Fem sange fra Lauritz Christian Nielsens skuespil Willemoes CNW 142-146 Mellem 1907 og 1908
Coll. 8 54 Bidrag til Danske Korsange CNW 341, 342 1913
Coll. 9 70 Bidrag til En Snes danske Viser (1915) CNW 202-213 1914-15
Coll. 10 83 Salmer og aandelige Sange CNW 153-201 Mellem 1913 og ca. 1915
Coll. 11 78 Bidrag til En Snes danske Viser (1917) CNW 214-224 1914-16
Coll. 12 75 Bidrag til Nye Melodier til de nyere Sangtekster i Johan Borups Dansk Sangbog CNW 140, 146, 147, 151, 203, 204, 207, 212, 213, 221-223, 288, 304, 388 1914-1916
Coll. 13 89 Tre sange fra Adam Oehlenschlägers skuespil Aladdin eller Den forunderlige Lampe CNW 227-229 1917-19
Coll. 14 92 To aandelige Sange CNW 243, 253 1917-19
Coll. 15 95 Tyve folkelige Melodier CNW 238-257 Mellem 1917 og 1921
Coll. 16 101 Fire folkelige Melodier CNW 258-261 1922
Coll. 17 103 Bidrag til Folkehøjskolens Melodibog (1922) CNW 202, 204, 205, 207, 209, 211-213, 220, 221, 237, 238-251, 253-257, 288, 291, 361 1921-22
Coll. 18 103 Bidrag til Folkehøjskolens Melodibog (ca. 1923) CNW 202, 204, 205, 207, 209, 211-213, 220, 221, 237, 238-251, 253-261, 288, 291, 318, 361 1921-23
Coll. 19 111 Bidrag til Melodier til Sangbogen Danmark CNW 146, 186, 203-205, 209, 211, 213, 221, 222, 226, 237, 238, 241, 247, 248, 253, 256, 262-270, 288, 291, 307, 318, 351, 375, 378–388 1923-24
Coll. 20 114 Ti danske Smaasange CNW 262-271 Mellem 1923 og 1926
Coll. 21 120 Bidrag til Nye Melodier til Johan Borups Sangbog CNW 265, 268, 353, 395-407 1926
Coll. 22 125 Bidrag til Tillæg til Folkehøjskolens Melodibog CNW 129, 137, 146, 147, 203, 222, 258-261, 318-324, 375 1922-27
Coll. 23 125 Bidrag til Folkehøjskolens Melodibog (1928) CNW 129, 137, 146, 147, 202-205, 207, 209, 211-213, 220-222, 237-251, 253-261, 288, 291, 318-324, 361, 375 1921-27
Coll. 24 139 55 Tre Motetter CNW 345-347 1929
Coll. 25 138 To Skolesange CNW 343, 344 1929 Viggo Stuckenberg
Coll. 26 152 Bidrag til 60 danske Kanoner CNW 366-371 [1930]

Fog og Schousboes værkfortegnelse 1965[redigér | rediger kildetekst]

Oversigten er baseret på Fog og Schousboes værkfortegnelse fra 1965 suppleret med et stort udsnit af Carl Nielsens omfattende produktion af danske sange og salmer. Endvidere er der angivet opusnummer for de få værker, som har et sådant, og endelig er angivet kompositionsår for de enkelte værker.

Værker[redigér | rediger kildetekst]

FS Op Titel År
1 Polka, A. For Violin 1874
2 Skomagerens Brudevals. For Piano (tvivlsom) 1878
3 Upublicerede tidlige manuskripter 1879-87
3a -- Trioer og Kvartetter for messingblæsere. Ikke bevaret 1879-83
3b -- 1. Violinsonate, G-dur 1881/82
3c -- Satser for Strygekvartet 1883-87
3d -- Strygekvartet, d-mol 1882/83
3e -- Duet, A, 2 Violiner 1882/83
3f -- 2 Karakterstykker for Klaver 1882/83
3g -- ?, Vuggevise. Tekst af Carl Nielsen? 1883
3h -- Fantasistykke, g-mol, Klarinet og Klaver (trykt 1982) 1885
3i -- Trio, G-dur 1883
3j -- oversprunget i fortegnelsen
3k -- Strygekvartet, F-dur (gået tabt) 1887
3l -- Det bødes der for i lange Aar. Mandskor. Tekst af J.P. Jacobsen 1887
3m -- I hvor jeg end slaaer Øjet hen, Længsel. Mandskor. Tekst af R. Burns 1887
3n -- Angst, Sang. Tekst af Emil Aarestrup 1887
3o -- Til mit Hjertes Dronning, Sang. Tekst af P.B. Shelley 1887
3p -- Vejviseren synger, Sang. Tekst af J.S. Welhaven 1887
3q -- Serenade, Sang. Tekst af J. J. Callanan 1887
3r -- Tag Jer i agt for Anna, Sang. Tekst af R. Burns 1887
3s -- Min Sjæl er mørk, Sang. Tekst af G. Byron 1887
3t -- Byd mig at leve. Mandskor. Tekst af R. Herrick 1887
3u -- Før drømte jeg fast hver eneste Nat. Mandskor. Tekst af J.P. Jacobsen 1887
4 13 Strygekvartet [nr. 2], g-mol, (rev. 1897/98) 1887/88
5 Strygekvintet, G-dur 1888
6 1 Lille Suite, a-mol, (rev. 1889) 1888
7 Symfonisk Rapsodi, F-dur, Orkester 1888
8 2 2 Fantasistykker for Obo og Klaver 1889
9 En Aften paa Giske, skuespil (A. Munch). Ouverture. 1889
10 3 5 Klaverstykker. Folkemelodi, Humoreske, Arabeske, Mignon, Elverdans 1890
11 5 Strygekvartet [nr. 1], f-mol 1890
12 4 Fem Digte for Sang og Klaver. Tekst af J.P. Jacobsen 1891
12:1 4:1 -- Svømmende Skyer, Solnedgang
12:2 4:2 -- Rosen sænker sit Hoved, I Seraillets Have
12:3 4:3 -- Før drømte jeg fast hver eneste Nat, Til Asali
12:4 4:4 -- Se der var engang en Konge, Irmelin Rose
12:5 4:5 -- Har Dagen sanket al sin Sorg
13 3 Sange (ikke publiceret) 1891
13:1 -- Aldrig hans Ord kan jeg glemme. Tekst af Frederik Paludan-Müller
13:2 -- Det er herligt at leve, I Drømmenes Land. Tekst af J.P. Jacobsen
13:3 -- Solnedgang, Tekst af J.P. Jacobsen?
14 6 Viser og Vers for Sang og Klaver. Tekst af J.P. Jacobsen 1891
14:1 6:1 -- Pagen højt på Taarnet sad, Genrebillede
14:2 6:2 -- Seraferne har rullet bort de klare Stjerner, Seraferne
14:3 6:3 -- Silkesko over gylden Læst
14:4 6:4 -- Det bødes der for i lange Aar
14:5 6:5 -- Havde jeg, o havde jeg en Dattersøn, Vise af "Mogens"
15 Tysk udgave af uddrag fra FS 12 & FS 14 1891
16 7 1. Symfoni, g-mol 1890-92
17 Snefrid. Scenemusik. Tekst af Holger Drachmann. (1893, rev. 1899) 1893
18 10 Seks Sange for Sang og Klaver. Tekst af Ludvig Holstein 1895-96
18:1 10:1 -- Du fine hvide Æbleblomst
18:2 10:2 -- Træd stille min Veninde, Erindringens Sø
18:3 10:3 -- Fyldt med Blomster blusser Æbletræets Gren, Sommersang
18:4 10:4 -- I Solen gaar jeg bag min Plov, Sang bag Ploven
18:5 10:5 -- Det gyldenhvide Himmellys, I Aften
18:6 10:6 -- Den dovne Fjord som gynger, Hilsen
19 8 Symphonisk Suite for Klaver 1892-94
20 9 Violinsonate nr. 1, A 1895
21 12 Hymnus amoris for S, T, Br, Bs, Kor og Orkester, Tekst af A. Olrik. Latin: J. L. Heiberg 1896/97
22 11 (6) Humoreske Bagateller for Klaver 1894-97
23 14 Strygekvartet nr. 3, Es-dur 1897/98
24 Ved Aarhundredskiftet, Fest-Præludium for Klaver 1900
25 Saul og David, Opera i 4 Akter, Tekst af Einar Christiansen efter 1. & 2. Samuels Bog 1898-1901
26 Kantate til Lorens-Frølich-Festen. Kor. Tekst af A. Olrik 1900
27 Edderkoppens Sang. Kor. Tekst af Adam Oehlenschläger 1899
28 Kom blankeste Sol. Kor. Tekst af L. Thura 1901
29 16 2. Symfoni, "De Fire Temperamenter" 1901/02
30 Atalanta eller Naar Piger har Penge. 1 sang. Tekst af Jens Petersen 1901
31 Kantate til Studenterforeningen. Kor. Tekst af Holger Drachmann 1901
32 17 Helios. Overture 1903
33 18 Søvnen, Kor og Orkester. Tekst af Johs. Jørgensen 1903/04
34 Drømmen om 'Glade Jul', Klaver 1905
34a Frydeligt med Jubelkor. Kor. Tekst af Morten Børup 1906
35 Du Danske Mand, Fædrelandssang. Tekst af Holger Drachmann 1906
36 19 Strygekvartet nr. 4, F-dur (rev. og udg. som Str4tet, F, op 44) 1906
36 44 Strygekvartet, F, (rev. af: Piacevolezza for Str4tet, op 19) 1919
37 Hr. Oluf han rider -, Scenemusik. Tekst af Holger Drachmann 1906
38 Jeg synes om din lette Gang. Solo & Klaver. Tekst af Carl Nielsen 1906
39 Maskarade, Komisk Opera i 3 Akter. Tekst af Vilhelm Andersen efter Holberg 1904-06
40 Du er min Tro, en underlig Pog, Sidskensang, Kor à capella. Tekst af Emil Aarestrup 1906
41 Kom Guds Engel, Kor à capella. Tekst af Emil Aarestrup 1907
42 21 Strofiske Sange, Bind I & II 1902-07
- Bind 1:
-- Skal Blomsterne da visne. Tekst af Helge Rode
-- Vær hilset Høg over Granetop, Høgen. Tekst af Jeppe Aakjær
-- Hvem sidder der bag Skærmen? Jens Vejmand. Tekst af Jeppe Aakjær
- Bind 2:
-- Sænk kun dit Hoved du Blomst. Tekst af Johannes Jørgensen
-- Den første Lærke. Tekst af Jeppe Aakjær
-- Gi Husly til to Personer, Husvild. Tekst af Johs. V. Jensen
-- No will a sej Jer Godnæt, Godnat. Tekst af Johs. V. Jensen
43 Tove, Scenemusik. Tekst af Ludvig Holstein 1906-08
44 Willemoes, Scenemusik. Tekst af L. C. Nielsen 1907/08
45 Forældre (Skuespil af O. Bentzon), 1 klaverstykke. 1908
46 39 Saga-Drøm. 1907/08
47 24 Kantate til Københavns Universitets Aarsfest. Kor. Tekst af N. Møller 1907/08
48 Sig Maanen langsomt hæver, Aftenstemning, Mandskor á capella. Tekst af C. Hauch 1908
49 Kantate til Minde om Stormen på København 11.02.1659. Kor. Tekst af L. C. Nielsen 1909
50 Ulvens Søn (Skuespil af Jeppe Aakjær), heri 2 sange 1909
51 Sange arrangeret til skolebrug. (FS 35, 42, 43, 44, 45 og Vi frie Folk). Tekst af Valdemar Rørdam
52 Vi fik ej under Tidernes Tryk, De Unges Sang. Tekst af Jens Chr. Hostrup 1909
53 Til Snapsen i "Bel Canto". Mandskor. Tekst af Aage Berntsen 1909
54 Kantate til Landsudstillingen i Århus (med E. Bangert). Kor. Tekst af L. C. Nielsen 1909
55 Afholdssang. Sang med Klaver. Tekst af Moldberg-Kjeldsen 1909
56 Kantate til minde om P. S. Krøyer. Kor. Tekst af L. C. Nielsen 1909
57 Hagbarth og Signe, Scenemusik. Tekst af Adam Oehlenschläger 1910
58 Ved en Ung Kunstners Baare, Andante Lamentoso. Str5tet 1910
59 Paaske-Liljen, Mandskor á capella. Tekst af N.F.S. Grundtvig 1910
60 27 3. Symfoni, "Sinfonia Espansiva" 1910/11
61 33 Violinkoncert 1911
62 Vi Børn, vi Børn, vi vaagner, Børnehjælpsdagens Sang. Kor. Tekst af Johs. Jørgensen 1911
63 Paraphrase over 'Nærmere Gud til dig' for Blæsere 1912
64 35 Violinsonate nr. 2, g-mol 1912
65 Sankt Hansaftenspil, Scenemusik. Tekst af Adam Oehlenschläger 1913
66 Velsignet være du, vor Herre, Gud, Ungdomssang. Tekst af Johs. Jørgensen 1913
67 Ak, Julesne fra Bethlehem. Sopran & Mandskor. Tekst af Johs. Jørgensen 1914
68 Serenata in vano for Klarinet, Fagot, Horn, Cello og Kontrabas 1914
69 Fredlys din jord, du danske mand. Mandskor. Tekst af A.W. Holm 1914
70 En Snes Danske Viser - Bind I for Sang og Klaver. ( i samarbejde med Th. Laub) 1914-15
- heraf 12 af Carl Nielsen
-- De Refsnæsdrenge de Samsøpiger, Kjerlighed paa Dagvognen. Tekst af St.St. Blicher
-- Farvel, min velsignede fødeby, Af sted! Tekst af Poul Martin Møller
-- I Skyggen vi vanke, Sanct Hansaften-Spil. Tekst af Adam Oehlenschläger
-- Jeg bærer med Smil min Byrde, Sundt Blod. Tekst Jeppe Aakjær
-- Nu er Dagen fuld af Sang, Piger paa Engen. Tekst af Jeppe Aakjær
-- Naar Odin vinker, Bjarkemaal. Tekst af Adam Oehlenschläger
-- Rosen blusser alt i Danas Have, Glæde over Danmark. Tekst af Poul Martin Møller
-- Sov ind mit lille Nusseben. Tekst af Poul Martin Møller
-- Ud gaar du nu paa Livets Vej. Tekst af St. St. Blicher
-- Underlige Aftenlufte, Hjemvee. Tekst af Adam Oehlenschläger
-- Vender sig Lykken fra dig. Tekst af Carsten Hauch
-- Vor Verden priser jeg tusindfold. Tekst af Poul Martin Møller
71 Fædreland. Skuespil af E. Christiansen (2 sange) 1915
72 Barnets Sang. Tekst af J. Dam 1915
73 Hil dig, vor Fane! For Mandskor. Tekst af N. F. S. Grundtvig 1915
74 Franz Neruda in Memoriam - for Recitation og Orkester. Tekst af J. Clausen 1915
75 Melodibog til Borups Sangbog I. Tekst af forskellige forfattere 1915
76 29 4. Symfoni, Det Uudslukkelige 1914-16
77 3 Stykker for Langeleg 1918
78 En Snes Danske Viser - Bind II for Sang og Klaver. (i samarbejde med Th. Laub) 1914-17
- heraf 11 af Carl Nielsen
-- Der boede en Mand i Ribe By. Tekst af ?
-- Der dukker af Disen, Jylland. Tekst af Jeppe Aakjær
-- Hun har mig glemt. Tekst af H.C. Andersen
-- Hvor sødt i Sommer-Aftenstunden, Aftensang. Tekst af Adam Oehlenschläger
-- Højt ligger paa Marken den hvide Sne, Snee-Dronningen. Tekst af H. C. Andersen
-- Hør hvor let dens Vinger smækker, Svalen. Tekst af Jeppe Aakjær
-- Min lille Fugl, hvor flyver du hen. Tekst af H. C. Andersen
-- Nu er da Vaaren kommen, Vaarsang. Tekst af Adam Oehlenschläger
-- Nu springer Vaaren fra sin Seng. Tekst af Viggo Stuckenberg
-- Se dig ud en Sommerdag. Tekst af Jeppe Aakjær
-- Tit er jeg glad. Tekst af B. S. Ingemann
79 32 Chaconne for Klaver 1916
80 Prolog ved Mindefesten for Shakespeare. Scenemusik. Tekst af Helge Rode 1916
81 40 Thema og Variationer for Klaver 1917
82 Solen skinner i Naboens Gaard, Studie efter Naturen. Sang. Tekst af H.C. Andersen 1916
83 Salmer og Aandelige Sange - 49 Melodier 1912-16
84 Danmarks Sommer gik sin Gang, Blomstervise. Sang. Tekst af Ludvig Holstein 1917
85 Hymne til Niels W. Gades 100-års dag. Kor. Tekst af P. Richardt 1917
86 31 Den Danske Købmand, Kantate. Soli, Kor & ork. Tekst af Valdemar Rørdam 1917
87 49 Pan og Syrinx – Pastorale for Orkester 1917/18
88 Løgneren - Skuespil af J. Sigurjonsson. Heri 1 sang 1918
89 34 Aladdin - Scenemusik for Soli, Kor og Orkester. Tekst af Adam Oehlenschläger 1918/19
90 Christianshavn. Sang. Tekst af O. Bauditz 1918
91 45 Suite for Klaver ["Den Luciferiske"] 1919/20
92 2 Salmer 1917-18
92:1 -- Den store Mester kommer. Tekst af B.S. Ingemann 1917-18
92:2 -- Udrundne er de gamle Dage. Tekst af N.F.S. Grundtvig 1917-18
93 Gry: Mørket viger, Dagen stiger. Sang. Tekst af H. Lorenzen 1919-20
94 41 Moderen - Scenemusik. Tekst af Helge Rode 1920
95 20 Folkelige Melodier. Sang 1917-21
- bl.a.
-- Betragt mit svage Spind, Spindelvæven. Tekst af Adam Oehlenschläger
-- De Snækker mødtes. Tekst af N.F.S. Grundtvig
-- Der sad en Fisker saa tankefuld, Aandelig Fiskervise, Tekst af N.F.S. Grundtvig
-- Der, hvor vi stred og sang. Tekst af Jens Chr. Hostrup
-- Derfor kan vort Øje Glædes. Tekst af Chr. Richardt
-- Det danske Brød paa Sletten gror. Tekst af Jeppe Aakjær
-- Frihed er det bedste Guld. Tekst af Thomas av Strängnäs
-- Hedelærken, den liden fugl, Hedelærken. Tekst af Carl Ploug
-- Jeg saa kun tilbage. Tekst af B.S. Ingemann
-- Jord, i hvis Favn. Tekst af Chr. Richardt
-- Morgendug der sagte bæver. Tekst af Carsten Hauch
-- Naturens ædle Dyrker. Tekst af Carsten Hauch
-- Nu lyser Løv i Lunde. Tekst af Johannes Jørgensen
-- Naar Somrens Sang er sungen. Tekst af Jens Chr. Hostrup
-- Paa det Jevne, En Eftervaar. Tekst af H.V. Kaalund
-- Som dybest Brønd gir altid klarest Vand, Historiens Sang. Jeppe Aakjær
-- Tunge, mørke Natteskyer. Tekst af Jakob Knudsen
96 42 Fynsk Foraar - Lyrisk Humoreske for Soli, Kor og Orkester. Tekst af Aage Berntsen 1921
97 50 5. Symfoni 1921/22
98 Cosmus. Skuespil af Einar Christiansen. Heri 2 sange 1921/22
99 Sov sødt du lille Sonja. Tekst: Carl Nielsen 1922
100 43 Blæserkvintet 1922
101 Fire Folkelige Melodier for San og Klaver 1922
Lær mig Nattens Stjerne. Tekst af Chr. Richardt
Sangen har Lysning. Tekst af Bjørnstjerne Bjørnson
Hvad synger du om? Tekst af Jens Chr. Hostrup
Nu skal det aabenbares. Tekst af N.F.S. Grundtvig
102 Hyldest til Holberg. Scenemusik for Soli, Kor og Orkester 1922
103 Folkehøjskolens Melodibog. Sammen med Laub, Ring og Aagaard 1922
med tidligere trykte sange, bl.a.:
-- Dannevang med grønne Bred, Dannevang. Tekst af B.S. Ingemann
-- Frydeligt med jubelkor, Majvise. Tekst af Morten Børup
-- Kan I mærke det lysner af Solskin. Tekst af Jonas Gudlaugson
-- Påskeblomst! hvad vil du her? Paaskeliljen. Tekst af N.F.S. Grundtvig
-- Vinden er saa føjelig, Frisk Morgen. Tekst af Holger Drachmann
104 48 Præludium og Tema med Variationer for Violinsolo 1923
105 Sang til "Dansk arbejde". Tekst af Valdemar Rørdam 1923
106 Himlen mørkner stor og stum. Julesang. Tekst af Mogens Falk 1923
107 Kom Jul til Jord. Julesang. Tekst af Johs. Wiberg 1923
108 Hjemlige Jul. Tekst af Emil Bønnelycke 1923
109 47 De dræbte Bjørnens Unger. Balladen om Bjørnen. Sang og Klaver. Tekst af Aage Berntsen 1923
110 Der er et yndigt Land for Kor à capella. Tekst Adam Oehlenschläger 1924
111 Sangbogen Danmark. Sammen med Hakon Andersen. 44 Sange - heraf 19 nye 1923
- bl.a.
-- Jeg lægger mig saa trygt til Ro. Tekst af Chr. Winther
-- Vi elsker vort blomstrende Fædreland, Danmark. Tekst af Axel Juel
112 Det vi ved, at siden Slangens Gift. Tekst Jens Chr. Hostrup 1923-24
113 Hymne til Livet. Kor. Tekst af Sophus Michaelis 1923-24
114 Ti Danske Smaasange for Sang og Klaver 1923/24
114:1 -- Jeg ved en Lærkerede. Tekst af Harald Bergstedt 1923/24
114:2 -- Solen er saa rød Mor. Tekst af Harald Bergstedt 1923/24
114:3 -- Tyst som Aa i Engen rinder. Tekst af Helge Rode 1923/24
114:4 -- Spurven sidder stum bag Kvist. Mors Rok. Tekst af Jeppe Aakjær 1923/24
114:5 -- Den Spillemand spiller paa Strenge. Tekst af Mogens Damm 1923/24
114:6 -- Naar Smaabørn klynker ved Aftentide. Tekst af Chr. Dabelsteen 1923/24
114:7 -- Grøn er Vaarens Hæk. Tekst af Poul Martin Møller 1923/24
114:8 -- Jeg lægger mig saa trygt til Ro. Tekst af Chr. Winther 1923/24
114:9 -- O, hvor er jeg glad i Dag. Tekst af Michael Rosing 1923/24
114:10 -- Den danske Sang. Tekst af Kai Hoffmann 1926
115 Fire Jyske Sange for Sang og Klaver. Tekst af Anton Berntsen 1924/25
115:1 -- Jens Madsen var en Feskermand, Jens Madsen å An-Sofi 1924/25
115:2 -- Hu æ så møj en hwalle Piig, Wo Dætter 1924/25
115:3 -- Den Jenn ska studier bådde Græsk å Latin, Denn Jenn å den Anden 1924/25
115:4 -- Mi Husbond wa en piinwon Rad, Æ Lastræ 1924/25
116 6. Symfoni, "Sinfonia Semplice" 1924/25
117 Ebbe Skammelsen. Scenemusik. Tekst af Harald Bergstedt 1925
118 Foraarssang. Tekst af M. Borup 1926
119 Fløjtekoncert 1926/27
120 Nye Melodier til Borups Sangbog II 1926
121 Det är Höst. Tekst af Alma Rogberg 1926
122 Dansk Vejr, for Sang og Klaver. Tekst af Ove Rode 1927
123 En Fantasirejse til Færøerne - Rapsodisk Ouverture for Orkester 1927
124 Vocalise-Étude for Sang og Klaver 1927
125 Tillæg til Folkehøjskoles Melodibog 1927
126 Den trænger ud til hvert et Sted. Tekst af Jens Chr. Hostrup 1927
127 Der strømmer en Flod. Guldfloden. Tekst af B. S. Ingemann 1927-28
128 52 Preludio e Presto for Violinsolo 1927/28
129 57 Klarinetkoncert 1928
130 Bøhmisk-Dansk Folketone - Parafrase for Strygere 1928
131 59 3 Klaverstykker 1927/28
132 Canto Serioso for Horn (ell. Cello) og Klaver 1913
133 Velkommen Lærkelil. Tekst af Chr. Richardt 1928
134 Island - Digt af O. Lagoni for Recitation og Klaver 1929
135 oversprunget
136 51 29 små Orgelpræludier 1929
137 2 Orgelpræludier 1930
138 2 Skolesange for Kor à capella. Tekst af Viggo Stuckenberg 1929
-- Nu er for stakket Tid forbi
-- Blomsterstøv fra Blomsterbæger
139 55 3 Motetter for Kor à capella 1929
-- Afflictus sum
-- Dominus regit me
-- Benedictus Dominus
140 Kantate til Hundredeåret for den Polytekniske Læreanstalt. Tekst af Hans Hartvig Seedorf 1929
141 Hymne til Kunsten for Sopran, Tenor, Blandet Kor og Blæsere. Tekst af Sophus Michaëlis 1929
142 Jeg vandrer over mine Fædres Jord. Hjemstavn. Tekst af Frederik Poulsen 1929
143 Der går et stille Tog. "For de Sårede" (1871). Tekst af Bjørnstjerne Bjørnson 1929
144 Til min Fødeø. (P. S. Raben-Korch) for Mandskor à capella 1929
145 Fremtidens Land. Tekst af Bjørnstjerne Bjørnson 1929
146 Danmark nu blunder den lyse Nat. Tekst af Thøger Larsen 1929
147 Vi Jyder. 1 sang i skuespillet "Fra Rold til Rebild" af V. Bartrumsen 1929-30
148 53 Klavermusik for Smaa og Store - 2 Bind for Klaversolo 1929/30
149 Korsats til Den Danske Ligbrændingsforenings 50 Aars Jubilæum 1930
150 54 Amor og Digteren - Scenemusik. Tekst af Sophus Michaëlis 1930
151 Hvor blev den Blomst som fyldte. Gjensyn (1838). Tekst af Frederik Paludan-Müller 1930
152 6 kanons for Kor à capella 1930
153 Kantate til Foreningen af unge Handelsmænds Uddannelses 50-Aars Jubilæum. Tekst af H. H. Seedorf 1930
154 Sjølunds Sangere. Tekst af Karl Elnegaard 1930
155 58 Commotio for Orgel 1930/31
156 Paaske-Aften – Scenemusik 1931
157 Allegretto F-dur for 2 Blokfløjter 1931
158 Kvadet om Nordens Harpe. For Mandskor. Tekst af B. S. Ingemann 1931
159 Klaverstykke, C 1931
160 Det som lysner over Vangen. Tekst af Frederik Poulsen. NB: Ikke komponeret af Carl Nielsen. 1931
161 Græshoppen sidder på Engen. Kor. Tekst af B. S. Ingemann 1899
302 Digtning i Sang og Toner. Kantate til Åbning af Østerbro Svømmehal. Tekst af Hans Hartvig Seedorf 1930
? Serenade Gerne vi lytter. Kor. Tekst af Hother Ploug. Fundet i 1983 1907

Sange og salmer[redigér | rediger kildetekst]

Herunder følger en fortegnelse over Carl Nielsens sange og salmer med angivelse af FS-nummer, opusnummer, titel og kompositionsår som ovenfor. Endvidere er angivet forfatteren til de enkelte værker.

FS Op Titel År Forfatter
12:1 4:1 Svømmende Skyer, Solnedgang 1891 J.P.Jacobsen
12:2 4:2 Rosen sænker sit Hoved, I Seraillets Have 1891 J.P.Jacobsen
12:3 4:3 Før drømte jeg fast hver eneste Nat, Til Asali 1891 J.P.Jacobsen
12:4 4:4 Se der var engang en Konge, Irmelin Rose 1891 J.P.Jacobsen
12:5 4:5 Har Dagen sænket al sin Sorg 1891 J.P.Jacobsen
13:1 Aldrig hans ord kan jeg glemme 1891 Frederik Paludan-Müller
13:2 Det er herligt at leve, I Drømmenes Land 1891 J.P.Jacobsen
13:3 Solnedgang? 1891 J.P.Jacobsen
14:1 6:1 Pagen højt på Taarnet sad, Genrebillede 1891 J.P.Jacobsen
14:2 6:2 Seraferne har rullet bort de klare Stjerner, Seraferne 1891 J.P.Jacobsen
14:3 6:3 Silkesko over gylden Læst 1891 J.P.Jacobsen
14:4 6:4 Det bødes der for i lange Aar 1891 J.P.Jacobsen
14:5 6:5 Havde jeg, o havde jeg en Dattersøn, Mogens 1891 J.P.Jacobsen
18:1 10:1 Du fine hvide Æbleblomst 1893-94 Ludvig Holstein
18:2 10:2 Træd stille min Veninde, Erindringens Sø 1893-94 Ludvig Holstein
18:3 10:3 Fyldt med Blomster blusser Æbletræets Gren, Sommersang 1893-94 Ludvig Holstein
18:4 10:4 I Solen gaar jeg bag min Plov, Sang bag Ploven 1893-94 Ludvig Holstein
18:5 10:5 Det gyldenhvide Himmellys, I Aften 1893-94 Ludvig Holstein
18:6 10:6 Den dovne Fjord som gynger, Hilsen 1893-94 Ludvig Holstein
35 Du danske Mand, Fædrelandssang 1906 Holger Drachmann
37 Hr. Oluf, der bredes dig Dug paa Disk, Sidsels Sang. Hr. Oluf han rider 1906 Holger Drachmann
37 Helleliden aksler sin Kofte graa, Hellelidens Sang. Hr. Oluf han rider 1906 Holger Drachmann
37 Vegen er Dagen, Hr. Olufs Sang, Hr. Oluf han rider 1906 Holger Drachmann
38 Jeg synes om din lette Gang 1906 Carl Nielsen?
39 Fordum var der fred på gaden, Maskarade 1905 Vilhelm Andersen
42:1:1 21:1:1 Skal Blomsterne da visne 1902-07 Helge Rode
42:1:2 21:1:2 Vær hilset Høg over Granetop, Høgen 1902-07 Jeppe Aakjær
42:1:3 21:1:3 Hvem sidder der bag Skærmen? Jens Vejmand 1907 Jeppe Aakjær
42:2:1 21:2:1 Sænk kun dit Hoved du Blomst 1902-07 Johannes Jørgensen
42:2:2 21:2:2 Den første Lærke 1902-07 Jeppe Aakjær
42:2:3 21:2:3 Gi Husly til to Personer, Husvild 1902-07 Johs. V. Jensen
42:2:4 21:2:4 No will a sej Jer Godnæt, Godnat 1902-07 Johs. V. Jensen
43 Vi sletternes sønner, Tove 1906 Ludvig Holstein
43 Glenten styrter fra Fjeldets Kam, Jægersang, Tove 1906 Ludvig Holstein
43 Der stod en engel hos mig, Toves Sang. Tove 1906 Ludvig Holstein
43 I Skoven vipper de Fugle smaa, Fuglefængervise, Tove 1906 Ludvig Holstein
44 Fædreland, Fædreland, Willemoes 1907-08 L. C. Nielsen
44 Ja tag os vor Moder, Willemoes 1907-08 L. C. Nielsen
44 Følger, hvo som følge kan, Willemoes 1907-08 L. C. Nielsen
44 Jeg mødte en sang,Vibekes Sang, Willemoes 1907-08 L. C. Nielsen
44 Havet omkring Danmark, Havets Sang, Willemoes 1907-08 L. C. Nielsen
50 Der staar en Purle ved Vejens Sving, Gamle Anders Røgters Sang, Ulvens Søn 1909 Jeppe Aakjær
50 Raabet stiger i Morgnens Skær, Kommer I snart I Husmænd, Ulvens Søn 1909 Jeppe Aakjær
52 Vi fik ej under Tidernes Tryk, De Unges Sang 1909 Jens Chr. Hostrup
55 Afholdssang 1909 Moldberg-Kjeldsen
57 Min Hjelm er mig for blank og tung, Halloges Sang. Hagbarth og Signe 1910 Adam Oehlenschläger
66 Velsignet være du, vor Herre, Gud, Ungdomssang 1913 Johannes Jørgensen
70 De Refsnæsdrenge de Samsøpiger, Kjerlighed paa Dagvognen 1915 St. St. Blicher
70 Farvel, min velsignede fødeby, Af sted! 1915 Poul Martin Møller
70 I Skyggen vi vanke, Sanct Hansaften-Spil 1915 Adam Oehlenschläger
70 Jeg bærer med Smil min Byrde, Sundt Blod 1915 Jeppe Aakjær
70 Nu er Dagen fuld af Sang, Piger paa Engen 1915 Jeppe Aakjær
70 Naar Odin vinker, Bjarkemaal Adam Oehlenschläger
70 Rosen blusser alt i Danas Have, Glæde over Danmark 1915 Poul Martin Møller
70 Sov ind mit lille Nusseben Poul Martin Møller
70 Ud gaar du nu paa Livets Vej 1914 St. St. Blicher
70 Underlige Aftenlufte, Hjemvee 1915 Adam Oehlenschläger
70 Vender sig Lykken fra dig Carsten Hauch
70 Vor Verden priser jeg tusindfold Poul Martin Møller
72 Barnets Sang 1915 J. Dam
78 Der boede en Mand i Ribe By ?
78 Der dukker af Disen, Jylland 1917 Jeppe Aakjær
78 Hun har mig glemt H. C. Andersen
78 Hvor sødt i Sommer-Aftenstunden, Aftensang. Langelandsrejsen Adam Oehlenschläger
78 Højt ligger paa.marken den hvide sne, Snee-Dronningen H. C. Andersen
78 Hør hvor let dens Vinger smækker, Svalen Jeppe Aakjær
78 Min lille Fugl, hvor flyver du hen H. C. Andersen
78 Nu er da Vaaren kommen, Vaarsang 1917 Adam Oehlenschläger
78 Nu springer Vaaren fra sin Seng 1917 Viggo Stuckenberg
78 Se dig ud en Sommerdag 1917 Jeppe Aakjær
78 Tit er jeg glad 1917 B. S. Ingemann
80 Selv naar Tordenen tynger, Ariels Sang, Ved Shakespeares Mindefest 1916 Helge Rode
82 Solen skinner i Naboens Gaard, Studie efter Naturen 1916 H. C. Andersen
83:1 Ak, min Rose visner bort 1912-16 H. A. Brorson
83:2 Alt paa den vilde Hede 1912-16 N. F. S. Grundtvig
83:3 Denne er Dagen som Herren har Gjort 1912-16 N. F. S. Grundtvig
83:4 Den stor hvide Flok vi se 1912-16 H. A. Brorson
83:5 Der er en Bøn på Jorden 1912-16 N. F. S. Grundtvig
83:6 Der er en Vej 1912-16 N. F. S. Grundtvig
83:7 Det er et under på Verdens Ø 1912-16 N. F. S. Grundtvig
83:8 Det koster ej for megen Strid 1912-16 H. A. Brorson
83:9 Dig vil jeg elske 1912-16 Hans Egede Glahn
83:10 Drag, Jesus mig 1912-16 H. A. Brorson
83:11 Dybt hælder Aaret i sin Gang 1912-16 C. J. Boye
83:12 Et helligt Liv, en salig Død 1912-16 N. F. S. Grundtvig
83:13 Forunderligt at sige 1912-16 N. F. S. Grundtvig
83:14 Fred med dig og Fred med Eder 1912-16 N. F. S. Grundtvig
83:15 Fred og Glæde for dem græde 1912-16 N. F. S. Grundtvig
83:16 Frisk op! Endnu en Gang 1912-16 H. A. Brorson
83:17 Glæden hun er født i Dag 1912-16 Thomas Kongo
83:18 Guds Engle i Flok! synger liflig i Kor 1919 N. F. S. Grundtvig
83:19 Guds Fred er mere end Englevagt 1912-16 N. F. S. Grundtvig
83:20 Gud skal al Ting mage 1912-16 H. A. Brorson
83:21 Har Haand du lagt paa Herrens Plov 1912-16 N. F. S. Grundtvig
83:22 Har nogen Lyst at kende 1912-16 N. F. S. Grundtvig
83:23 Herren siger: Er I trætte 1912-16 N. F. S. Grundtvig
83:24 Herrens Røst var over Vandet 1912-16 N. F. S. Grundtvig
83:25 Hvi vil du dig saa klage 1912-16 N. F. S. Grundtvig
83:26 Jeg fandt en Trøst 1912-16 Vilhelm Birkedal
83:27 Jeg raaber fast, o Herre 1912-16 Steen Bille
83:28 Jeg ved et lille Himmerig 1912-16 N. F. S. Grundtvig
83:29 Kortsets Tegn og Korsets Ord 1912-16 N. F. S. Grundtvig
83:30 Luk Øjne op al Kristenhed 1912-16 N. F. S. Grundtvig
83:31 Maria sad på Hø og Strå 1912-16 N. F. S. Grundtvig
83:32 Min Jesus lad mit Hjerte faa 1912-16 N. F. S. Grundtvig
83:33 Når jeg betænker Tid og Stund 1912-16 Niels Pedersen
83:34 Nu Sol i Øst oprinder mild 1912-16 C. J. Brandt
83:35 O, havde jeg dog tusind Tunger 1912-16 H. A. Brorson
83:36 O Helligaand! Mit Hjerte 1912-16 H. A. Brorson
83:37 O hør os Herre for din Død 1912-16 N. F. S. Grundtvig
83:38 O Kristelighed 1912-16 N. F. S. Grundtvig
83:39 Op al den Ting, som Gud har gjort 1912-16 H. A. Brorson
83:40 Op. I Kristne ruster Eder 1912-16 H. A. Brorson
83:41 O sad jeg som Maria sad 1912-16 Marie Wexelsen
83:42 Paa alle dine Veje 1912-16 N. F. S. Grundtvig
83:43 Som den gyldne Sol frembryder 1912-16 Thomas Kingo
83:44 Ton det, Himmel 1912-16 N. F. S. Grundtvig
83:45 Uforsagt, hvordan min Lykke 1912-16 Ambrosius Stub
83:46 Under Korset stod med Smerte 1912-16 N. F. S. Grundtvig
83:47 Utallige Blomster paa Jorderig gro 1912-16 N. F. S. Grundtvig
83:48 Verdens Børn har mangt et Sted 1912-16 N. F. S. Grundtvig
83:49 Vor herre, han er en Konge stor 1912-16 N. F. S. Grundtvig
84 Danmarks Sommer gik sin Gang, Blomstervise 1917 Ludvig Holstein
86 31 Danmark i tusind Aar, Hymne. Den danske Købmand. Kantate 1917 Valdemar Rørdam
86 31 En købmand han staar bøjet, Købmandsvise. Den danske Købmand. Kantate 1917 Valdemar Rørdam
89 34 Visselulle nu Barnlil, Aladdins Vuggevise, Aladdin 1918-19 Adam Oehlenschläger
89 34 Cithar! Lad min Bøn dig røre, Gulnares Sang, Aladdin 1918-19 Adam Oehlenschläger
89 34 Alt opreist Maanen staaer, Fatimes Sang, Aladdin 1918-19 Adam Oehlenschläger
90 Christianshavn 1918 O. Bauditz
92:1 Den store Mester Kommer 1917-18 B. S. Ingemann
92:2 Udrundne er de gamle Dage 1917-18 N. F. S. Grundtvig
93 Mørket viger, Dagen stiger, Gry 1919-20 H. Lorentzen
94 41 Vildt gaar Storm mod sorte Vande, Moderen 1920 Helge Rode
94 41 Saa bittert var mit Hjerte, Skjaldens vise, Moderen 1920 Helge Rode
94 41 Min pige er så lys som rav, Skjaldens Sang, Moderen 1920 Helge Rode
94 41 Dengang Døden var i Vente, Moderen 1920 Helge Rode
94 41 Dengang Ørnen var flyveklar, Moderen 1920 Helge Rode
94 41 Tidselhøsten tegner godt, Moderen 1920 Helge Rode
94 41 Ved Festen fik en Moder Bud, Moderen 1920 Helge Rode
94 41 Som en rejselysten Flaade, Moderen 1921 Helge Rode
95 Betragt mit svage Spind, Spindelvæven Adam Oehlenschläger
95 De Snækker mødtes 1917-21 N. F. S. Grundtvig
95 Der sad en fisker så tankefuld, Aandelig Fiskervise 1920 N. F. S. Grundtvig
95 Der, hvor vi stred og sang Jens Chr. Hostrup
95 Derfor kan vort Øje Glædes 1917-21 Chr. Richardt
95 Det danske Brød paa Sletten gror Jeppe Aakjær
95 Frihed er det bedste guld 1920 Thomas av Strängnäs
95 Hedelærken, den liden fugl, Hedelærken Carl Ploug
95 Jeg saa kun tilbage B. S. Ingemann
95 Jord, i hvis Favn Chr. Richardt
95 Morgendug der sagte bæver Carsten Hauch
95 Naturens ædle Dyrker Carsten Hauch
95 Nu lyser Løv i Lunde 1921 Johannes Jørgensen
95 Naar Somrens Sang er sungen Jens Chr. Hostrup
95 Paa det Jevne, En Eftervaar 1920 H. V. Kaalund
95 Som dybest Brønd gir altid klarest Vand, Historiens Sang 1919 Jeppe Aakjær
95 Tunge, mørke Natteskyer 1919 Jakob Knudsen
96 42 Den milde Dag er lys og lang, Fynsk Foraar 1921 Aage Berntsen
96 42 Saa sætter vi Piben i Ovnens Krog, Fynsk Foraar 1921 Aage Berntsen
98 Solen springer ud som en Rose, Cosmus 1921-22 Einar Christiansen
99 Sov sødt du lille Sonja 1922 ?
101:1 Lær mig Nattens Stjerne 1922 Chr. Richardt
101:2 Sangen har Lysning 1922 Bjørnstjerne Bjønson
101:3 Hvad synger du om? 1922 Jens Chr. Hostrup
101:4 Nu skal det åbenbares 1922 N. F. S. Grundtvig
103 Dannevang med grønne Bred, Dannevang B. S. Ingemann
103 Frydeligt med jubelkor, Majvise 1906 Morten Børup
103 Kan I mærke det lysner af Solskin Jonas Gudlaugson
103 Påskeblomst! hvad vil du her? Paaskeliljen 1910 N.F.S.Grundtvig
103 Vinden er saa føjelig, Frisk Morgen Holger Drachmann
106 Himlen mørkner stor og stum, Julesang 1923 Mogens Falck
107 Kom Jul til Jord, Julesang 1923 Johs. Wiberg
108 Hjemlige Jul 1923 Emil Bønnelycke
109 47 De dræbte Bjørnens Unger, Balladen om Bjørnen 1923 Aage Berntsen
110 Der er et yndigt Land 1924 Adam Oehlenschläger
111 Jeg lægger mig saa trygt til Ro 1924 Ukendt
111 Vi elsker vort blomstrende fædreland, Danmark Axel Juel
114:1 Jeg ved en Lærkerede 1923-24 Harald Bergstedt
114:2 Solen er saa rød Mor 1923-24 Harald Bergstedt
114:3 Tyst som Aa i Engen rinder 1923-24 Helge Rode
114:4 Spurven sidder stum bag Kvist, Mors Rok 1923-24 Jeppe Aakjær
114:5 Den Spillemand spiller paa Strenge 1923-24 Mogens Damm
114:6 Naar Smaabørn klynker ved Aftentide 1923-24 Chr. Dabelsteen
114:7 Grøn er Vaarens Hæk 1923-24 Poul Martin Møller
114:8 Jeg lægger mig saa trygt til Ro 1923-24 Chr. Winther
114:9 O, hvor er jeg glad i Dag! 1923-24 Michael Rosing
114:10 Den danske Sang 1926 Kai Hoffmann
115:1 Jens Madsen var en Feskermand, Jens Madsen å An-Sofi 1924-25 Anton Berntsen
115:2 Hu æ så møj en hwalle Piig, Wo Dætter 1924-25 Anton Berntsen
115:3 Den Jenn ska studier bådde Græsk å Latin, Denn Jenn å den Anden 1924-25 Anton Berntsen
115:4 Mi Husbond wa en piinwon Rad, Æ Lastræ 1924-25 Anton Berntsen
121 Det är Höst 1926 Alma Rogberg
122 Dansk Vejr 1927 Ove Rode
126 Den trænger ud til hvert et Sted 1927 Jens Chr. Hostrup
127 Der strømmer en Flod, Guldfloden 1927-28 B. S. Ingemann
133 Velkommen Lærkelil 1928 Chr. Richardt
142 Jeg vandrer over mine Fædres Jord, Hjemstavn 1929 Frederik Poulsen
145 Fremtidens Land 1929 Bjørnstjerne Bjønson
146 Danmark nu blunder den lyse Nat 1929 Thøger Larsen
150 54 I Skovens Dyb jeg mødte en Hyrdinde, Italiensk Hyrdearie. Amor og Digteren 1930 Sophus Michaëlis
150 54 Vi elsker dig vort høje Nord!, Amor og Digteren 1930 Sophus Michaëlis
151 Hvor blev den Blomst som fyldte, Gjensyn (1838) 1930 Frederik Paludan-Müller
160 Det som lysner over Vangen 1931 Frederik Poulsen
? Dagene skriver Lykkens Runer, Skjaldens Drapa, Løgneren ? Johann Sigurjonsson
? Den Magt som gav mig min lille Sang 1926 Bjørnstjerne Bjørnson
? Den sorte fugl er kommet, Havkarlens sange (1956 ). Melodi som FS 99 1922 Frank Jæger
? Der er en gammel Rønne ? Mads Hansen
? Est du modfalden 1919 N.F.S.Grundtvig
? Jeg gik i Marken og vogtede Faar, Kong David. Krønike-Riim til levende Skole-brug 1927 N.F.S.Grundtvig
? Mit hjerte altid vanker 1919 H.A.Brorson
? Og jeg vil drage ? Holger Drachmann
? Sus af vind og bølgeslag, Dansk vejr ? Ove Rode

Litteraturliste[redigér | rediger kildetekst]

  • Fog, Dan; Schousboe, T. (1965). Carl Nielsen. Kompositioner. En bibliografi. (Onlineversion)

Eksterne henvisninger[redigér | rediger kildetekst]