N.F.S. Grundtvig

Fra Wikipedia, den frie encyklopædi
Spring til navigation Spring til søgning
N.F.S. Grundtvig
Dansk litteratur
Romantikken
N-f-s-grundtvig-portræt.jpg
N.F.S. Grundtvig
(Portrætmaleri af C.A. Jensen)
Personlig information
Pseudonym N.F.S. GrundtvigRediger på Wikidata
Født 8. september 1783
Udby ved Vordingborg
Død 2. september 1872 (88 år)
København
Søskende Otto GrundtvigRediger på Wikidata
Ægtefæller Elisabeth Christina Margrethe Blicher (Lise Blicher)
Ane Marie Elise Toft (Marie Toft)
Asta Tugendreich Adelheid komtesse Krag-Juel-Vind-Frijs.
Uddannelse og virke
Uddannelses­sted Københavns Universitet
Kendte værker Hil dig, frelser og forsonerRediger på Wikidata
Information med symbolet Billede af blyant hentes fra Wikidata. Kildehenvisninger foreligger sammesteds.

Nikolai Frederik Severin Grundtvig (født 8. september 1783 i Udby ved Vordingborg, død 2. september 1872 i København) var en dansk forfatter, teolog, digter (særligt kendt som salmedigter), filosof, historiker, præst ved Vartov i København, titulærbiskop, filolog, skolemand og politiker. Han lægger navn til grundtvigianismen og var en af initiativtagerne til folkehøjskolen. Grundtvig er den hyppigst repræsenterede digter i Højskolesangbogen og Den Danske Salmebog[1] og er en institution i dansk ånds- og samfundsliv. Han var gift tre gange. Først (1818-1851) med Elisabeth Christina Margrethe Blicher (Lise Blicher), derefter (1851-1854) med Ane Marie Elise Toft (Marie Toft) og til sidst (1858-1872) med Asta Tugendreich Adelheid komtesse Krag-Juel-Vind-Frijs.[2].Han var far til Johan, Svend, Meta, Frederik og Asta.[3]

Barndom og ungdom[redigér | redigér wikikode]

N.F.S. Grundtvig blev født i 1783 som yngste søn af Johan Grundtvig og Catherine Marie Grundtvig (født Bang). Johan Grundtvig var sognepræst i Udby. Han havde tre brødre, Otto, Jacob og Niels, og en søster, Ulrike Eleonore (død 1805). Jacob og Niels døde på tragisk vis unge som præster på Fort Christiansborg i den danske koloni på den afrikanske Guldkysten. Otto Grundtvig overlevede og blev præst og senere provst i Gladsaxe.

Da han var ni år gammel, blev Grundtvig sendt til Thyregod ved Vejle for at blive forberedt til latinskolen. Her blev han, til han, 15 år gammel, blev optaget på latinskolen i Aarhus (nu Aarhus Katedralskole). Hans studietid i byen var ikke synderligt bemærkelsesværdig, men han dimitterede derfra i 1800 med en god eksamen[4] og begyndte derpå at studere teologi i København.

Grundtvigs anden kone, Marie Toft, opførte pavillonen VenlighedenRønnebæksholm.

Den unge Grundtvig var en kølig, selvbetragtende og socialt kejtet ung mand, der snusfornuftigt og ofte spydigt kommenterede sin egen gøren og laden i sin dagbog.[5] Han havde store ambitioner, men var tilsyneladende uden egentlige evner for den forfatterkarriere, han drømte om. Han skrev meget, men intet af det blev trykt i hans levetid. Dette utrykte forfatterskab er mest udtømmende behandlet i Flemming Lundgreen-Nielsens disputats (1980).

Han læste meget, tilsyneladende uden selv helt at være klar over det, spillede en del hasard og tog en mere end hæderlig teologisk embedseksamen uden at udvise nogen videre interesse for faget. Han blev tidligt inspireret til forfatterskabet af fætteren Henrik Steffens, hvis forelæsninger han hørte i København. Hans noter om dem i dagbogen viser ikke nogen synderlig interesse for Steffens' synspunkter, men de dukker op hos ham igen i forbindelse med forelskelsen i Constance de Steensen Leth (se herunder). Ved Steffens' død mange år efter hyldede Grundtvig ham som den "Lynildsmand", der havde vækket ham til åndelig bevidsthed. [6]

Det tidligste forfatterskab[redigér | redigér wikikode]

Det forandredes radikalt, da han efter endt eksamen blev huslærer på herregården EgeløkkeLangeland. Han forelskede sig voldsomt i den noget ældre Constance de Steensen Leth.[4] Forelskelsen vækkede et passioneret følelsesliv i Grundtvig, som gik igennem en række forandringer i de næste mange år, men aldrig siden forlod ham. Han fandt afløb for sine lidenskaber i et intenst arbejde med samtidig tysk filosofi, især Herder, Fichte og Schelling og med den nordiske mytologi. Det førte til hans første offentliggjorte arbejde "Lidet om Sangene i Edda" (1806),[7] der er en polemik mod den lidt ældre Jens Møllers behandling af Skirnirskvadet. Derpå fulgte en række artikler med mytologisk indhold, hvoraf den vigtigste givet er "Om Asalæren" (1807).[8] Grundtvigs debut i bogform var dog ikke et mytestudie, omend mytologien spiller en afgørende rolle i den, men en rasende pamflet i anledning af, at der i København blev afholdt maskeballer trods nederlaget til englænderne i 1807. Den unge Grundtvig så dette som tegn på den mangel på alvor, der prægede danskerne, og i debutskriftet Maskeradeballet i Dannemark (1808)[9] forudsagde han landets snarlige undergang. Som det positive modbillede til danskernes manglende alvor optrådte to grupper af nationale alvorsmænd af henholdsvis hedensk og kristen oprindelse. Nogen egentlig distinktion imellem de to grupper foretog Grundtvig ikke.

Samme år som Maskeradeballet i Danmark udsendte Grundtvig sit første større, selvstændige værk, Nordens Mytologi eller Udblik over Eddalæren for dannede Mænd, der ei selv ere Mytologer,[10] en farverig og beslutsom præsentation og fortolkning af den nordiske mytologi. Med udgangspunkt i en af Schelling inspireret idealisme fortolkede Grundtvig mytologien med Völuspá (Vølvens spådom) som mønsterdannende overtekst. Oplysningerne fra den nordiske mytologis øvrige kilder blev indpasset i dette mønster, i det omfang det var muligt og blev ellers afvist som inautentiske eller forvrængede. Det grundlæggende greb i Grundtvigs behandling af mytologien er påstanden om eksistensen af en højere gud over aserne, navngivet Alfader (et navn som i mytologiens kilder er et af Odins tilnavne). Aserne forstås som syndere imod denne højere gud, idet de har villet været selvstændige i forhold til ham. Alfader styrer i det skjulte gennem nornerne den nordiske verden frem imod Ragnarok, hvor aserne og deres modstandere jætterne skal udslette hinanden, hvorefter alt, hvad der stod Alfader imod er fjernet, og hans egen nye, rene verden kan bryde frem. Grundtvigs forsøg på at få indføjet kristendommen i sin fortolkning ender i selvmodsigelse og heterodoksi, men selve fortolkningen af mytologien er tydeligt præget af Grundtvigs kristne baggrund. Bogen vakte en del opmærksomhed og blev oversat til såvel tysk som svensk.

Fremstillingen af den nordiske mytologi skulle for Grundtvig selv blot være baggrunden for en stor digtning i mange bind, der gengav hele det nordiske heltelivs historie. Året efter Nordens Mytologi udgav han Optrin af Kæmpelivets Undergang i Nord (1809), der gengav religionsskiftet og hedenskabets sidste dage som læsedrama i blankvers og med tydelig inspiration fra Shakespeare.[11] Værkets centrale skikkelse er jomsvikingernes høvding Palnatoke, der som den sidste søger at genrejse troen på de hedenske guder i Danmark. Palnatoke er en klassisk shakespearehelt: En stærk skikkelse i en udsat position, der udløser hans tragedie. Han modstilles den feje, grusomme og nærmest sindsforvirrede konge Harald Blatan (Harald Blåtand), som han menneskeligt er langt overlegen. Men skønt han vinder kampen mod kongen, taber han kampen mod kristendommen og må gå i sin grav med bevidstheden om sit livsprojekts nederlag og sin tros undergang. Værket spejler den splittelse mellem hedenskab og kristendom, der er i Nordens Mytologi. Værkets historiske sympati er med kristendommen, men dets empati følger hedningene, og det er deres tragedie, ikke kristendommens triumf, der står i centrum.

Sammenbruddet og den kristelige opvækkelse[redigér | redigér wikikode]

Efter Optrin af Kæmpelivets Undergang i Nord gav Grundtvig sig i kast med næste bind, og det lykkedes ham i det væsentlige at færdiggøre Optrin af Norners og Asers Kamp i løbet af 1810. Inden bogen nåede at blive udgivet, var der sket et dramatisk omslag i Grundtvigs eget liv, der kom til at gribe afgørende ind i værket. Den gamle Johan Grundtvig var blevet for svag til at passe sit embede, og da han ikke havde mulighed for at lade sig pensionere med løn, måtte han skaffe sig en kapellan. Sønnen var det indlysende valg. Grundtvig vægrede sig mod opgaven, der kom svært i vejen for hans forfatterambitioner og ville fjerne ham fra det københavnske kulturliv. Trods sin modstand afholdt han i Regenskirken den dimisprædiken, der var en forudsætning for hans præsteansættelse. Han fik topkarakter for den, men da han lod den trykke under titlen Hvi er Herrens Ord forsvundet af Hans Hus (1810), indbragte dens hidsige angreb på præstestanden ham en klage fra en række præster og en skarp irettesættelse fra universitetets ledelse.[4] Men dimisprædikenen betød ikke, at Grundtvig umiddelbart havde tænkt sig at vende hjem, og en længere konfrontation fulgte mellem ham og især hans moder. Samtidig gik hans selvbillede og forestilling om sit eget kald i sygelig retning, og det samlede pres udløste Grundtvigs første sindssygeanfald i december 1810. Hen under jul blev han af sine venner Poul Dons og F.C. Sibbern transporteret hjem til Udby. Undervejs overnattede de i Vindbyholt Kro, hvor Grundtvig om natten fik et voldsomt anfald, hvor han følte sig omslynget af Djævelen.[12] I Udby Præstegård kom han sig i løbet af nogle måneder. Under krisen lykkedes det ham at skrive sin første betydelige salme "De hellige tre Konger", der under titlen "Dejlig er den himmel blå" er en af de mest sungne danske julesalmer. Den blev offentliggjort i Knud Lyne Rahbeks tidsskrift Tilskueren i 1811.

Grundtvig opfattede selv krisen som en guddommelig irettesættelse af hans hovmod og så på den baggrund krisen som en opvækkelse til kristendom. Som et mærkeligt udtryk for krisen står de to digtsamlinger, Grundtvig udsendte mellem jul og nytår 1810/1811: Idunna og Nytaarsnat. Den første markerer hans afsked med mytologien og den anden hans nyfundne kristendom uden at nogen af positionerne dog er tegnet med klarhed. Nu opgav han sine ambitioner om at blive skønlitterær forfatter og accepterede stillingen som kapellan for sin fader. Samtidig opgav han store dele af sin romantisk inspirerede tankeverden herunder – indtil videre – sin intense interesse for den nordiske mytologi. I stedet satte han en bibeltro kristendom med stærk inspiration af Martin Luther.


Apologi, domforkyndelse og fejder[redigér | redigér wikikode]

N.F.S. Grundtvigs håndskrift


Teksten er ms. til Vorherres Glæde

Alt staar i Guds Faderhaand


Det første resultat af Grundtvigs nyfundne tro var en radikal omredigering af Optrin af Norners og Asers Kamp. Værket er i sin oprindelige form en gendigtning af sagnkredsen omkring Sigurd Fafnersbane, men da det blev udsendt i 1811, var det med en række kristelige tildigtninger fra Grundtvigs hånd: forskellige kristne forkyndere sættes ind på scenen for at forkynde dom, bod og omvendelse for de vilde hedninge. De to tekstlag i værket står uformidlede over for hinanden, og Grundtvig har stort set ikke ændret sin oprindelige plan med værket. Det ene – oprindelige – tekstlag er derfor indlejret i de foregående års asalære, mens det andet – tildigtede – er skrevet ud fra Grundtvigs nye, gammellutherske standpunkt.

Polemikken blev videreført i Grundtvigs første verdenshistorie Kort Begreb af Verdens Krønike i Sammenhæng (1812), som er en fejende og polemisk gennemgang af verdenshistorien, hvori Grundtvig brugte sin nye, luthersk funderede bibeltolkning, som den målestok fortidige og især nutidige figurer blev dømt efter. Særligt hård var dommen over en række af de tyske tænkere og digtere, der tidligere havde inspireret ham. Bogen blev en skandalesucces. Den indbragte Grundtvig megen opmærksomhed, men isolerede ham og skilte ham fra gamle venner mest udpræget Christian Molbech. Den - og den efterfølgende polemik - udløste også en langstrakt fejde med H.C. Ørsted med omfattende og stærkt pågående indlæg. Fra Grundtvigs side blandt andet bogen Imod den lille Anklager (1815), der bliver fejdens sidste bidrag, da Ørsted ikke svarer.

Fejden er ikke uden personlige omkostninger. Det tabte venskab med Molbech er kun en af disse. Muligvis under indtryk af Grundtvigs polemiske selvpositionering lykkes det ham således ikke at opnå præstestillingen i Udby efter faderens død. Polemikken havde dog ikke frataget Grundtvig modet på at skrive videre, og allerede i 1814 udkom Kort Begreb af Verdens Krønike, betratet i Sammenhæng, der deler det meste af sin titel med den tidligere verdenskrønike, men er et helt andet værk. Den ambitiøst anlagte bog er angivet som "Første Bind". Første bind kommer aldrig ud af gammeltestamentelig tid, og andet bind udkommer aldrig.


Periodens litterære hovedværk er det 7103 vers lange Roskilde-Riim (1814), der samtidig er Grundtvigs mest udfoldede forsøg på at skrive en danmarkshistorie. Digtet er skrevet som en rundgang i Roskilde Domkirke, hvor digtets jeg – formentlig en repræsentation af Grundtvig selv – stopper ved hver af kongegravene og overvejer den begravede regents karakter og Danmarks historie i vedkommendes regeringstid. Grundtvig forsøgte selv at skrive en forklarende kommentar til digtet, men den udvikler sig til en selvstændig bog, Roskilde-Saga, der blandt andet viser sig som Roskilde-Riims tvillingetekst ved at være hans eneste sammenhængende forsøg på at skrive Danmarks historie i prosaform.

Bevægelse væk fra polemikken. De store oversættelser og Danne-Virke[redigér | redigér wikikode]

Året 1815 markerer endnu en afgørende nyorienterig i Grundtvigs liv og forfatterskab (noteret af bl.a. Toldberg (1950) og Auken (2005)). De foregående års kristeligt inspirerede polemik havde ført Grundtvig ud i isolation. Han mente ikke at blive hørt, men oplevede til gengæld igen og igen at blive afvist og kritiseret. Han havde ganske vist adgang til at prædike i en række københavnske kirker, men hans konfrontatoriske form lukker gradvis kirkedørene for ham, indtil han anden juledag 1815 fra prædikestolen i Frederiksberg kirke meddeler, at nu vil han ikke længere prædike, før han har fået et lovligt embede selv. Inden da er gået et år, hvor hans egne interesser gradvis har bevæget sig i nye retninger. Det viser sig blandt andet i hans forskellige kommentarer til sine egne tidligere digte i den retrospektive digtsamling Kvædlinger (1815) og det viser sig i fuld udfoldelse i den nye digtsamling Heimdall. Dansk Nyaars-Gave for 1816, der udkom i december 1815 og heri særligt de to langdigte "Forslag til Norges Heltedigt" og "Et Blad af Jyllands Rimkrønike".

I 1814 påtog han sig at oversætte Snorri Sturlasons Heimskringla til dansk. Adskillelsen af Danmark og Norge 1815 ved Wienerkongressen efter Napoleonskrigene – samt nordmændenes begrænsede interesse for at bevare tvillingemonarkiet – fik ham til også at ville oversætte Saxo Grammaticus' Gesta Danorum. Til dette kom et tredje værk. I 1815 udgav islændingen Grímur Jónsson Thorkelin den første udgave af det oldengelske kvad Beowulf med en tilføjet oversættelse af digtet til latin. Grundtvig lærte sig at læse angelsaksisk mens han læste digtet og offentliggjorde en filologisk baseret diskussion af Thorkelins udgave og oversættelse, som Thorkelin tog ham unådigt op, men som var med til at foranledige, at Thorkelins mæcen, Johan Bülow, tilbød at stille midler til rådighed for Grundtvig, så han kunne lave en dansk oversættelse af digtet.

Samtidig med at Grundtvig arbejdede med de tre store oversættelser skrev og udgav han tidsskriftet Danne-Virke (fire årgange 1816-1819), hvori han aftrykte en række af litterære, historiske og filosofiske afhandlinger samt en række digte og og andre litterære arbejder. Blandt de vigtigste litterære arbejder i Danne-Virke er de såkaldte efterklangsdigte (se Holm 2001) herunder det kendte "Bjarkemaalets Efterklang" og "Paaske-Lilien", hvorfra påskesalmen "Påskeblomst, hvad vil du her?" blev uddraget længe efter Grundtvigs død.

Nye embeder, nye retninger. Den mageløse opdagelse og fejden med H.N. Clausen[redigér | redigér wikikode]

. I juni 1821 flyttede han til Præstø for at blive sognepræst i Præstø Kirke. Han boede i det, som senere blev kendt som Grundtvigs Hus. Allerede i 1822 flyttede han dog til København for at blive kapellan i Vor Frelsers Kirke.[13] Efter at have skrevet et meget polemisk værk Kirkens Gienmæle (1825) vendt mod H.N. Clausen tabte han imidlertid i 1826 en injuriesag, som denne anlagde. Grundtvig blev pålagt en livsvarig censur og nedlagde sit embede.[4] I de næste år levede han en økonomisk mere usikker tilværelse, indtil han i 1839 blev præst ved den beskedne Vartov Kirke. Her virkede han som præst lige til 1872 og samlede en stadig voksende menighed.[4]


Periodens hovedværk er Nyaars-Morgen (1824), der formentlig er Grundtvigs betydeligste enkeltstående litterære værk, hvori han igennem 312 ellevelinjede strofer fordelt over 10 sange gør status over sin udvikling.


Grundtvig som salmedigter[redigér | redigér wikikode]

Grundtvigs salmedigtning har sammen med hans skoleskrifter haft enestående betydning. Den kæmpemæssige salmeproduktion har med sit billedesprog været stærkt medvirkende til at udforme danskernes billeder af det at være dansk og den danske forståelse af kristendommen og dermed haft blivende betydning for dansk kultur.[14]

Grundtvigs salmedigtning var længe undervejs. Hans første salme af betydning, barnesalmen "De hellige tre Konger", blev offentliggjort i Knud Lyne Rahbeks tidsskrift Tilskueren i 1811. "De hellige tre Konger" ændrede han senere til "Dejlig er den himmel blå". I fortalen til salmen lovede han mere salmedigtning, men indfrielsen af løftet lod vente på sig; i mange år kom hans salmedigtning kun drypvis. Det var først da hans velhavende ven Gunni Busck midt i 1830'erne stillede midler til rådighed for ham, at hans salmedigtning for alvor tog fart. Nu overtog den hovedrollen i hans poetiske forfatterskab. Langt hovedparten af Grundtvigs salmer , er skrevet efter midten af 1830'erne. Grundtvigs første store salmesamling Sang-Værk til den Danske Kirke (1836-1837) kom i stand, da hans gode ven og beundrer Gunni Busck stillede midler til rådighed, så Grundtvig kunne koncentere sig alene om salmedigtningen. I Sang-Værk til den Danske Kirkes 401 salmer gennemskriver Grundtvig kirkeårets højtider med en række gendigtede salmer fra kirkehistorien samt originale tekster fra hans egen hånd.

Grundtvig var fra tidligt en stor beundrer af både Thomas Kingos og Martin Luthers salmer, mens H.A. Brorson stort set var ukendt i Grundvigs første mange leveår. Først ved Knud Lyne Rahbeks mellemkomst lærte Grundtvig Brorson at kende.


Grundtvig skrev i alt omkring 1500 salmer som "Nu falmer skoven trindt om land", "Et barn er født i Betlehem", "Det kimer nu til julefest", "I al sin glans nu stråler solen" og "Vær velkommen, Herrens år". Han omtaler dog siden Brorson med stor beundring og gendigtede mange af hans salmer, herunder

Grundtvig og det nationale[redigér | redigér wikikode]

Det nationale lå Grundtvig på sinde. Han mente på linje med mange andre nationalromantikere, at der fandtes en særlig dansk folkeånd eller folkekarakter og ønskede gennem sine skrifter at opbygge en stærk dansk selvforståelse. Gennem sit forfatterskab ville han opruste og styrke danskerne, og han anså den rette "Aand" for et mindst lige så vigtigt nationalt våben som militær styrke.[15]

Han udgav flere bøger med danske folkeviser og lagde grunden til interessen for dette emne hos hans søn Svend Grundtvig.[16][17] Det lykkedes ham også at få nordisk mytologi gjort til folkeeje i Danmark gennem et omfattende arbejde, som han havde interesseret sig for siden begyndelsen af forfatterskabet.

Grundtvig og højskolen[redigér | redigér wikikode]

Grundtvigstatuen i Vartov
af Niels Skovgaard

Grundtvig udviklede sine skoletanker i flere skrifter[18].[4] Hans arbejde for folkeoplysningen blev indledt i 1816 med udgivelsen af tidsskriftet Danne-Virke, og det inspirerede efterhånden til oprettelsen af folkehøjskoler, hvoraf den første blev grundlagt i Rødding i 1844. Grundtvig mente, at undervisningen ikke skulle bygges på bøgern, men på det levende talte ord. Undervisningens indhold skulle være "historisk-poetisk", og skolen for livet blive til i mødet mellem lærer og elev.[4] Udover højskolen fik Grundtvigs tanker om folkeoplysning også stor indflydelse på almueskolen, det der senere blev til folkeskolen.

Politikeren Grundtvig[redigér | redigér wikikode]

Grundtvig var flere gange valgt til Rigsdagen.[19] Først blev han i efteråret 1848 med en måneds forsinkelse deltager i Den Grundlovgivende Rigsforsamling. Grundtvig havde først forsøgt at blive valgt i Københavns 11. valgkreds, hvor han imidlertid led nederlag til kaptajnløjtnant Nicolai Elias Tuxen der fik 369 stemmer. Grundtvig havde fået 313 og en tredje kandidat baron Dirckinck-Holmfeldt 28 stemmer. Grundtvig forsøgte forgæves at klage over valgets gyldighed.[20]

I 1848-1851 udgav han tidsskriftet Danskeren, som omhandlede politiske forhold og især om konflikten i Slesvig-Holsten der førte til Treårskrigen.

Efter at væver Hans Hansen efter kraftig kritik af hans person havde nedlagt sit mandat fra Præstøkredsen, valgtes Grundtvig ved omvalg i denne kreds. Grundtvig var meget aktiv deltager i Den Grundlovgivende Rigsforsamling, men han stemte ikke ved den endelige afstemning om Grundloven.

Ved det første valg til Folketinget i december 1849 blev Grundtvig valgt i Præstø. I 1853 skiftede han til Sorøkredsen, men vendte tilbage til præstøkredsen ved valget i 1854. I 1855 blev han valgt i Kertemindekredsen, som han repræsenterede indtil 1858. Først otte år senere vendte Grundtvig tilbage på tinge, denne gang som medlem af Landstinget, valgt i Horsens (10. kreds) ved det første landstingsvalg 23. juni 1866 i anledning af grundlovsændringen. Grundtvig var modstander af "den gennemsete Grundlov", da han frygtede, den ville splitte befolkningen politisk (hvilket udviklingen senere skulle give ham ret i). Den 12. juli 1866 holdt han en tale i Landstinget mod den nye grundlov, men blev mødt med hån fra De Nationalliberale.

Bibliografi[redigér | redigér wikikode]

Udgaver[redigér | redigér wikikode]

Grundtvigs ualmindeligt omfattende forfatterskab er aldrig blevet udgivet i sin helhed. Grundtvig Centeret ved Aarhus Universitet er undervejs med en digital tekstkritisk nyudgave under titlen Grundtvigs Værker. Udgaven omfatter den del af Grundtvigs forfatterskab, han selv lod bringe i trykken, samt en række betydelige utrykte skrifter. Grundtvigs Værker er langt fra færdiggørelse, men er indlysende den bedste større udgave af Grundtvigtekster, der er til rådighed. Blandt de trykte udgaver er Holger Begtrups Udvalgte Skrifter den bedste, men mere end hundrede år gammel. Svend Grundtvigs udgave af faderens Poetiske Skrifter er ikke pålidelig, og det fortløbende projekt med at udgive Grundtvigs prædikener er langt fra afsluttet. Kun Grundtvigs salmedigtning er nogenlunde tilfredsstillende udgivet, omend kommentarapparatet er mangelfuldt. De vigtigste udgaver er:

 • Grundtvigs Sang-Værk 1-6. Udgivet af Magnus Stevns (m.fl.). København: Det danske Forlag. 1948-1964.
 • Poetiske Skrifter 1-9. Udgivet af Svend Grundtvig (m.fl.). København: Karl Schönberg og Hyldendal. 1880-1930.
 • Udvalgte Skrifter 1-10. Udgivet af Holger Begtrup. København: Gyldendal. 1904-1909.
 • Værker i Udvalg 1-10. Udgivet af Hal Koch og Georg Christensen. København: Gyldendal. 1940-1946.


Oversættelser[redigér | redigér wikikode]


Engelsk[redigér | redigér wikikode]

 • N.F.S. Grundtvig - A Life Recalled. An Anthology of Biographical Source-Texts. Redigeret og oversat af S.A.J. Bradley. Aarhus: Aarhus Universitetsforlag. 2008.
 • The School for Life. N.F.S. Grundtvig on Education for the People. Oversat af Edward Broadbridge. Aarhus: Aarhus Universitetsforlag. 2011.
 • Living Wellsprings. The Hymns, songs and Poems of N.F.S. Grundtvig. Oversat af Edward Broadbridge. Aarhus: Aarhus Universitetsforlag. 2015.
 • Human Comes First. The Christian Theology of N.F.S. Grundtvig. Oversat af Edward Broadbridge. Aarhus: Aarhus Universitetsforlag. 2018.
 • The Common Good. N.F.S. Grundtvig as Politician and Contemporary Historian. Oversat af Edward Broadbridge. Aarhus: Aarhus Universitetsforlag. 2019.


Tysk[redigér | redigér wikikode]


Bibliografisk fremstilling[redigér | redigér wikikode]

Steen Johansen: Bibliografi over N.F.S. Grundtvigs Skrifter 1-4. København: Gyldendal. 1948-1954. Steen Johansens bibliografi er uundværlig i studiet af Grundtvig. Uden Johansens omhyggelige registrering af realia af bibliografisk relevans ville studiet af Grundtvigs forfatterskab tage sig anderledes og langt ringere ud.

Litteratur om Grundtvig[redigér | redigér wikikode]

Som det er tilfældet med andre vidensområder, ligger meget af den centrale viden om Grundtvig i tidsskriftsartikler. Det vigtigste tidsskrift på området er Grundtvig-selskabets årbog Grundtvig-Studier, der er tilgængeligt i en søgbar udgave, og hvor der kan søges oplysninger om mange emner af relevans for forståelsen af Grundtvig. Derudover ligger der mange mindre studier om Grundtvig spredt i tidsskrifter og samleværker.


 • Abrahamowitz, Finn (2000). Grundtvig – Danmark til lykke. København: Informations forlag.
 • Auken, S. (2005). Sagas spejl. Mytologi, historie og kristendom hos N.F.S. Grundtvig. København: Gyldendal.
 • Auken, S. & Sunensen, C (red.) (2014). Ved lejlighed. Grundtvig og genrerne. Hellerup: Forlaget Spring.
 • Bugge, K.E. (1965). Skolen for livet. København: GAD.
 • Christensen, B. (1998). Omkring Grundtvigs Vidskab. København: GAD.
 • Ge, W. (2013). The Deep Coinherence: A Chinese Appreciation of N.F.S. Grundtvig's Public Theology. (Phd). Aarhus Universitet.
 • Heggem, S. S. (2005): Kjærlighetens makt, maskerade og mosaikk. En lesning av N.F.S.Grundtvigs "Sang-Værk til den Danske Kirke". Oslo: Oslos Universitet.
 • Haystrup, H.: Augustin-studier 10: Fra Grundtvig til Augustin. 1999. C. A. Reitzels Forlag
 • Holm, A. (2001). Historie og efterklang. Odense: Odense Universitetsforlag.
 • Holm, A. (2008). To samtidige. Kierkegaards og Grundtvigs kritik af hinanden. København: Anis.
 • Holm, A. (2018). Grundtvig – en introduction. Aarhus: Forlaget Filo.
 • Høirup, H. (1949). Grundtvigs Syn på Tro og Erkendelse. København: Gyldendal.
 • Grell H. (1980). Skaberånd og folkeånd. København: Anis.
 • Grell, H. (1987). Skaberordet og billedordet. Aarhus: Anis.
 • Hall, J. A., Korsgaard, O., & Pedersen, O. K. (red.). (2015). Building the Nation: N.F.S. Grundtvig and Danish National Identity. Montreal: McGill-Queen's University Press.
 • Haystrup, H. (1999): Augustin-studier 10: Fra Grundtvig til Augustin. København: C. A. Reitzels Forlag.
 • Lundgreen-Nielsen, F. (1965). Skæbne og forsyn. København: Gyldendal.
 • Lundgreen-Nielsen, F. (1980). Det handlende ord. København: GAD.
 • Lundgreen-Nielsen, F. (1992). Grundtvig og danskhed. I O. Feldbæk (red.), Dansk Identitetshistorie (Vol. 3, pp. 9-187). København: C.A. Reitzels Forlag.
 • Michelsen, W. (1954). Tilblivelsen af Grundtvigs Historiesyn. København: Gyldendal.
 • Nyborg, O. (2013). Grundtvig og kærligheden. Kærlighedsforståelsen i N. F. S. Grundtvigs prædikener (PhD). University of Copenhagen, Copenhagen.
 • Scharling, C. I. (1947). Grundtvig og Romantiken. København: Gyldendal.
 • Solten, T. B. (2014). Troens øjeblik. Et tematisk, hermeneutisk og genreorienteret studie i N.F.S. Grundtvigs salmer. (Phd). Københavns Universitet.
 • Sørensen, A: Pædagogikkens politiske idéhistorie - Vol. 1: Jean-Jacques Rousseau, N. F. S. Grundtvig og Friedrich Nietzsche om statens rolle i opdragelse og dannelse. Det Kongelige Bibliotek, 2017
 • Thaning, K.: Menneske først – Grundtvigs opgør med sig selv. København: Gyldendal. 1963.
 • Toldberg, H. (1946). Grundtvig som filolog. København: G. E. C. Gads forlag.
 • Helge Toldberg: Grundtvigs symbolverden. København: Gyldendal. 1950.
 • Ole Vind: Grundtvigs historiefilosofi. København: Gyldendal. 1999.
 • Wierød, L. (2014). Formens funktion i salmesang: Melopoetisk metode i sanganalyse med særligt henblik på salmer med tekst af N. F. S. Grundtvig (Phd). Aarhus Universitet.


Skønlitterære afbildninger af Grundtvig[redigér | redigér wikikode]

Munk, Kaj: Egeløkke. Skuespil.

Reich, Ebbe Kløvedal: Frederik..

Gengivelser af Grundtvig[redigér | redigér wikikode]

Grundtvig er ikke overraskende en af de mest portrætterede personer, både i sin levetid og posthumt. Det følgende er en kronologisk liste over portrætter, statuer mm. af Grundtvig.

Se også[redigér | redigér wikikode]

Grundtvigs Kirke

Referencer[redigér | redigér wikikode]

 1. ^ Kernesalmer. grundtvig.dk, Grundtvigsk Forum, besøgt 9. december 2018.
 2. ^ "Historien og Grundtvig" fra Roennebaeksholm.dk
 3. ^ N.F.S. GRUNDTVIGS EFTERKOMMERE
 4. ^ a b c d e f g Claus Bjørn: Fra reaktion til grundlov. Bind 10 i Gyldendal og Politikens Danmarkshistorie. Afsnittet Grundtvig og grundtvigianismen, s. 271-82. 2003.
 5. ^ N.F.S. Grundtvig: Dag og Udtogsbøger. Udgivet af Gustav Albeck. København: Det Danske Sprog- og Litteraturselskab/C.A. Reitzel. 1979.
 6. ^ Lundgreen-Nielsen, Flemming: "Rød og hvid i Billedsalen. Grundtvigs døds- og mindedigte" II. In Grundtvig-Studier. 1981. Side 47-55.
 7. ^ N.F.S:. Grundtvig: "Lidet om Sangene i Edda". In Minerva september. 1806. Se http://www.xn--grundtvigsvrker-7lb.dk/tekstvisning/649/1?keywords=lidet+om+sangene+i+edda#{%220%22:0,%22k%22:1,%22v0%22:0}
 8. ^ Grundtvig, N,F.S: "Om Asalæren". In Ny Minerva maj. 1807. Se http://www.xn--grundtvigsvrker-7lb.dk/tekstvisning/651/0?keywords=Om+Asal%C3%A6ren#{%220%22:0,%22v0%22:0,%22k%22:0}
 9. ^ Holger Berg: Indledning til Maskeradeballet i Dannemark 1808. Et Syn. Offentliggjort i Grundtvigs Værker første gang i version 1.0, maj 2012. Besøgt 15. december 2018.
 10. ^ Grundtvig, N.F.S.: Nordens Mytologi eller Udsigt over Eddalæren for dannede Mænd der ei selv ere Mytologer. København: J.H. Schubothes Forlag. 1808. http://www.xn--grundtvigsvrker-7lb.dk/tekstvisning/711/0#{%220%22:0,%22v0%22:0,%22k%22:0}
 11. ^ Jon Tafdrup: Indledning til Indbydelse til Gamle Nordens Venner, “Anmeldelse” og Optrin af Kæmpelivets Undergang i Nord. Offentliggjort i Grundtvigs Værker første gang i version 1.4, maj 2014. Besøgt 15. december 2018.
 12. ^ Tidslinje. grundtvig.dk, Grundtvigsk Forum, besøgt 9. december 2018.
 13. ^ "Sag: Grundtvigs Hus, Præstø". Kulturstyrelsen (Danish). Hentet 6. august 2017. 
 14. ^ Digteren: Grundtvig som digter og salmedigter. Hjemmeside hos Det teologiske Fakultet, Københavns Universitet. Besøgt 15. december 2018.
 15. ^ Landfaderen: Danskhed og Grundtvig som nationalt symbol. Hjemmeside hos Det teologiske Fakultet, Københavns Universitet. Besøgt 15. december 2018.
 16. ^ Flemming Lundgreen-Nielsen: Nikolai Frederik Severin Grundtvig. Forfatterportræt på Arkiv for Dansk Litteratur. Besøgt 15. december 2018.
 17. ^ Danmarks folkeviser i udvalg. Storytel.dk, besøgt 15. december 2018.
 18. ^ https://ebooks.au.dk/aul/catalog/view/165/131/587-2
 19. ^ Politikeren: Grundtvigs politiske engagement og betydning. Hjemmeside hos Det teologiske Fakultet, Københavns Universitet. Besøgt 15. december 2018.
 20. ^ Rigsdagstidende 1848-49 sp. 11-14

Eksterne henvisninger[redigér | redigér wikikode]

Wikipedia-logo.pngSøsterprojekter med yderligere information: