Diskussion:Minkkommissionen

Page contents not supported in other languages.
Fra Wikipedia, den frie encyklopædi

Dette er diskussionssiden til diskussion om forbedringer af artiklen Minkkommissionen

Artikel-regler

Kære Wiki-samfund! - Minkkommissionen er nok, på linje med den igangværende rigsretssag mod Inger Støjberg, blandt de største nyere skandaler i dansk politiks historie. Der er derfor ingen tvivl om, at befolkningen har en stor interesse i denne sag, og derfor mener jeg, at det er mere nødvendigt en nogensinde før, at vi sikrer den objektive fremstilling af kommissionens arbejde.

Lige nu syntes jeg, at den eksisterende tekst virker meget sensationelt ladet, og væsentlige informationer (som for eksempel at diskussionen om en manglende lovhjemmel blev taget ud af et såkaldt "cover" (kilde: https://nyheder.tv2.dk/politik/2021-11-11-mogens-jensen-kan-ikke-huske-om-han-laeste-vigtige-bilag) og at det ej heller er normal praksis, at ministrene læser samtlige bilag til netop disse covers).

Det er jeg dog i tvivl om, hvordan det gøres bedst. Jeg havde selv overvejet, om der burde være en liste over samtlige afhøringsdage, hvor et kort resumé af informationerne fremgivet af vidnerne gives, fx ved gengivelse af informationer fra DR og TV2's livedækninger. Men jeg ved ikke, hvor encyklopædisk karakter det vil have.

Kom rigtig gerne med jeres bud - det er en super vigtig sag også for DA-Wiki at belyse objektivt!

MVH Frederik Glerup Christensen (diskussion) 12. nov. 2021, 10:21 (CET)[svar]

Jeg mener for eksempel ikke, at der er særlig stor kronologi i den nuværende beskrivelse af sagen. Det kunne desuden være godt at have et særskilt afsnit kaldet "Reaktioner", så oppositionen og støttepartiernes reaktioner på Granskningskommissionens arbejde holdes væk fra den objektive beskrivelse af kommissionens arbejde, siden deres reaktioner kan farveopfattelsen af det frembragte materiale.
Den nyligt klarlagte SMS-del mener jeg også burde have enten sit eget afsnit eller et underafsnit, siden den del nu fører til, at Justitsministeriet vil lave nye retningslinjer og et back-up system, så SMS-er bliver gemt i fremtiden. Frederik Glerup Christensen (diskussion) 12. nov. 2021, 10:29 (CET)[svar]
I øvrigt er afsnittet Baggrund misvisende, for det var ikke på grund af juraprofessorers kritik af beslutningen, at der blev nedsat en granskningskommission (flere juraprofessorer samt Tage Siboni, tidl. vicedirektør i netop Fødevarerstyrelsen, mente for eksempel, at Lov om Hold af Dyrs §30 uden problemer kunne bruges, fordi loven ikke specificerer, at en sikkerhedszone ikke kan omfatte hele Danmark). Tværtimod var det Justitsministeriet, der efter samtale med Fødevarerministeriets embedsfolk konkluderede, at der heller ikke var lovhjemmel til den "3. vej", som ikke var skitseret i et oplæg, som ministrene diskuterede. Efter Justitsministeriets konklusion, gik ministeren i gang med at indhente opbakning til en hastelov, som vil skaffe den fornødne lovhjemmel (og i denne proces blev pressen også informeret om den manglende lovhjemmel, hvorefter regeringen afholdt pressemøde).
I det hele taget mangler denne side præcisering med de nye informationer, der er kommet frem. Frederik Glerup Christensen (diskussion) 12. nov. 2021, 10:36 (CET)[svar]
Jeg tror at behandling af de overordnede temaer er vigtigere end en dag for dag-gennemgang af kommissionens arbejde. Hvem der blev afhørt på præcis hvilken dag vil miste betydning i fremtiden når sagen ikke længere er aktuel. Men det kan godt medtages i artiklen hvis du vil gøre arbejdet, men skal helst ikke dominere den. Ellers er de emner du nævner, fine at få med efter min mening. --Kartebolle (Dipsacus fullonum) (diskussion) 12. nov. 2021, 11:30 (CET)[svar]
Kære @Dipsacus fullonum. Tak for din besked!
Jeg er enig i, at det nok ikke giver særlig megen mening med en gennemgang af hver afhøringsdag, siden flere af embedsfolkene bekræfter samme hændelsesforløb, og fordi det sikkert kommer til at dominere en del. Dog mener jeg, at vi bør have citater fra nogle af embedsfolkene, da det underbygger troværdigheden omkring beskrivelserne.
Som @Ramloser skriver nedenunder, så tror jeg også, nu hvor jeg kigger på det tilgængelige materiale, at giver bedre mening at lave en mere detaljeret og uddybende artikel som minimum når afhøringerne er færdige, eller når Kommissionen kommer med deres afgørelse. Med venlig hilsen - Frederik Glerup Christensen (diskussion) 12. nov. 2021, 14:36 (CET)[svar]

Kære Frederik Glerup Christensen. Indtil videre (når der afgives rapport fra kommissionen) må vi nødvendigvis henvise til de trykte og digitale massemedier. Der er i artiklen henvisning til såvel liberalt orienterede, centrumsorienterede og centrum- venstreorienterede medier. De har i mange tilfælde direkte citater fra de afhørte og som helhed synes jeg, at artiklen er balanceret i forhold til disse kilder. Jeg er enig i at sms- sporet og nogle partiers kritik af regeringen på et tidspunkt bør samles i selvstændige afsnit. Lige nu er det vigtigste, at teksten er forsynet med fyldige henvisninger. Så bliver det nemmere at forenkle og sammenfatte de dag-for-dag oplysninger, som den er præget af. Hvad Mogens Jensens forklaring angår, blev den jo først afgivet i går. Mon ikke den snart bliver tilføjet? De bedste hilsener--Ramloser (diskussion) 12. nov. 2021, 13:59 (CET)[svar]

Kære @Ramloser. Tak for din besked. Jeg er helt enig i, at det kan være lidt svært og lave en detaljeret og fyldestgørende artikel, før afhøringerne som minimum er afsluttet, men i hvert fald først når kommissionen kommer med deres afgørelse.
Dog syntes jeg godt, at der er visse ting, der kan rettes til. For eksempel baggrunden for nedsættelsen af kommissionen (det er ikke korrekt, som det fremgår af flere artikler, kommer professorernes udtalelser omkring den manglende lovhjemmel også først efter regeringens egen indrømmelse af, at der manglede lovhjemmel til den konkrete ordre). Desuden mener jeg også, at det bør fremgå af baggrunden for kommissionen, at der naturligvis er lovhjemmel i Lov om Hold af Dyrs §30 til at aflive smittede besætninger og besætninger inden for en sikkerhedszone. I øvrigt mener jeg også, at det som baggrund bør oplyses, at andre juraprofessorer (og Tage Siboni, tidl. vicedirektør i netop Fødevarerstyrelsen bag Lov om Hold af Dyr) rent faktisk mener, at der er lovhjemmel til aflivningen af alle mink (da de påpeger, at loven godt kan tolkes sådan, at hele Danmark kan være en sikkerhedszone). Med venlig hilsen - Frederik Glerup Christensen (diskussion) 12. nov. 2021, 14:32 (CET)[svar]
Kære Frederik Glerup Christensen. Jeg har brugt 3 timer af min pensionisttilværelse til at granske de anvendte kilder samt en håndfuld andre. Dette gør ikke sagen nemmere. Jeg mener dog at det er fastslået, at regeringens koordinationsudvalg ved det famøse møde, hvor det blev besluttet at alle mink skulle aflives, havde 2 bilag til rådighed, som angiveligt ikke indgik i overvejelserne. Det ene var en henvendelse fra Fødevareministeriet til Justitsministeriet, hvor der udtrykkes bekymring om, at de to alternative forslag ikke havde lovhjemmel. Justitsministeriet svarede, at det ikke kunne afvise denne bekymring. Disse bilag indgik ifølge de hidtil afhørte vidner ikke i den opsummering, ministrene havde i "omslaget". På den ene side kan det understøtte Mogens Jensens udtalelse til kommissionen om, at disse bilag ikke blev drøftet og at han ikke havde set dem. På den anden side vedtog man en helt tredje model, aflivning af alle mink, men med en kattelem for at erhvervet kan genetableres senere. Der foreligger i øjeblikket ikke nogle begrundelser for, hvorfor man valgte en tredje model, hvis man troede, at der var hjemmel til at anvende et af de andre forslag. Tanken om "en tredje vej" er vel ikke faldet ned fra himlen, og det virker besynderligt, at der ikke blev spurgt, om der var hjemmel til denne løsning. Min granskning har således ført til, at jeg er mere skeptisk overfor en eller flere ministres viden om, at der kunne være "ugler i mosen". En eller anden må lyve eller i alt fald fortie væsentlige fakta, men naturligvis kan vi ikke spekulere i, hvem der står bag "skandalen". Jeg har sendt disse bemærkninger til en god ven, som nu er pensioneret, men tidligere har været ansat i justitsministeriet for at få hans kommentar til min "granskning.--Ramloser (diskussion) 12. nov. 2021, 18:00 (CET)[svar]
jeg har nu fået svar fra min ven: Det centrale i hans svar er flg. som jeg har fået lov at lægge ud her:
"Du har helt ret i, at det er svært at forklare, at beslutningen indeholdt en "kattelem" om genåbning af erhvervet. Ved at aflive avlsdyrene, gjorde regeringen det næsten umuligt at genetablere en minkfarm. Det er svært at forstå, hvorfor ingen af de tilstedeværende havde set bilaget. NH (Nick Hækkerup, min anmærkning) deltager i mødet uden at kende sit ministeriums vurdering af hjemmel. Meget mærkeligt". ---Ramloser (diskussion) 13. nov. 2021, 17:45 (CET)[svar]
Kære Ramloser. Spændende betragtninger. Jeg kan også se og høre fra flere kilder (herunder Christine Cordsen i podcasten 'Mink i maskinen'), at man har undersøgt en lang række lovhjemler, herunder lovhjemmel for eventuel kompensation for en midlertidig dvale (men ikke en nedlukning) af erhvervet. Derfor kan det også være svært at give bud på, hvilke hjemler, der blev diskuteret og der skulle dække hvad.
Jeg tror, at vi ved meget mere, når kommissionen er færdig med sit arbejde i foråret 2022, og dér kan vi nok samle en række bedre kilder, der siger mere om forløbet samt kommissionens konklusion. Mvh Frederik Glerup Christensen (diskussion) 17. nov. 2021, 15:42 (CET)[svar]
Det er ikke blevet nemmere, efter at den udpegede hovedskurk, Barbara Bertelsen, har afgivet forklaring. Umiddelbart er det svært at gendrive den.--Ramloser (diskussion) 18. nov. 2021, 20:24 (CET)[svar]

Kommissionens beretning[rediger kildetekst]

Hermed Granskningskommissionens beretning: Tamborg (diskussion) 30. jun. 2022, 15:06 (CEST) https://www.ft.dk/samling/20211/almdel/REU/bilag/301/index.htm[svar]

Så mangler vi jo bare at artiklen og Minksagen bliver opdateret. @Tamborg: Er dét noget du har tid til? Jeg er bange for jeg nok ikke er kompetent nok til sådan noget. — Biscuit‑in‑Chief :-) (DiskussionssideBidrag) 30. jun. 2022, 19:02 (CEST)[svar]
Jeg har forsøgt at skrive nogle af konklusionerne fra rapporten ind i artiklen. Andre er selvfølgelig meget velkommen til at rette og tilføje :-) Mvh. Asger (diskussion • bidrag • e-mail) 30. jun. 2022, 22:06 (CEST)[svar]

Arbejdsdeling med artiklen Minksagen[rediger kildetekst]

Både Minksagen og nærværende artikel er meget store artikler, og arbejdsdelingen mellem dem virker p.t. ikke logisk, eller måske snarere: ikke overholdt. Den naturlige opdeling må være, at Minkkommissionen går relativt meget i detaljer om selve kommissionen og dens arbejde, men nøjes med at anføre de øvrige forhold, der har med minksagen at gøre, som er nødvendige for at forstå kommissionens baggrund og opgave, og ikke beskriver alle mulige andre begivenheder i den forbindelse - det er artiklen Minksagens opgave. Sidstnævnte skal omvendt redegøre for den bredere sag, men holde sig til at beskrive kommissionens overordnede rolle og henvise til nærværende artikel for nærmere detaljer herom.

Jeg vil derfor foreslå, at de to artikler i højere grad tilrettes i overensstemmelse hermed. Det betyder for nærværende artikels vedkommende f.eks., at det nuværende afsnit Reaktioner, hvis indhold ikke direkte handler om kommissionen, ikke er så relevant her, mens omvendt noget af beskrivelsen af gangen i kommissionsafhøringerne med fordel kan flyttes hertil fra Minksagen. Økonom (diskussion) 15. jan. 2023, 16:10 (CET)[svar]