Minksagen

Fra Wikipedia, den frie encyklopædi
Spring til navigation Spring til søgning

Minksagen er en sag om beordring af minkaflivninger i Danmark under COVID-19 pandemien.[1][2] Den er resultatet af, at Regeringen Mette Frederiksen den 3. november 2020, på baggrund af en risikovurdering udarbejdet af Statens Serum Institut,[3] besluttede at udstede en ordre, der manglede lovhjemmel, om at aflive alle mink i Danmark.[4][5]

I risikovurderingen vurderer Statens Serum Institut, at "På grund af de ændringer, der optræder i spike-proteinet i flere af minkvarianterne af virus, er der risiko for at vacciner, der er rettet imod spike-proteinet ikke vil give optimal beskyttelse imod de nye virus," med henvisning til et foreløbigt forsøg med en virusvariant, af instituttet kaldet cluster 5.[6][7] Som konklusion vurderer instituttet, at "En fortsat minkavl under en igangværende COVID-19 epidemi indebærer en betydelig risiko for folkesundheden, herunder for mulighederne for at forebygge COVID-19 med vacciner."[6] Beslutningen om at aflive alle mink blev bakket op af instituttets faglige direktør[8] og den var ifølge den faglige direktør "en naturlig konsekvens af risikovurderingen".[9] I instituttets høringssvar til lovforslag L 77 - 2020-21 understreger instituttet, at det ikke er dem, der har foreslået aflivning af mink.[10][11]

Beslutningen blev udmeldt på statsministerens pressemøde den 4. november 2020[12] og ordren om at aflive alle mink blev udstedt til minkavlerne i skriftlig form den 6. november 2020.[13][14] At ordren, udlovningen af tempobonus med videre, manglede lovhjemmel og følgelig ikke var lovlig, blev meddelt pressen og Folketinget efter den 7. november 2020.[15] I Justitsministeriets to notitser vedrørende forløbet,[16][17][18][19] vurderer Justitsministeriet, at forløbet er kritisabelt og udtryk for "tilsidesættelse af grundlæggende forvaltningsretlige normer". At indgreb i borgernes retsforhold uden lovhjemmel kan ses som et problem i forhold til grundloven, er blevet anført.[16][20][21] Om mødet den 3. november 2020, hvor regeringens øverste minister med flere traf beslutningen om at beordre alle mink aflivet, skriver Miljø- og Fødevareministeriet i sin redegørelse vedrørende manglende lovhjemmel, at "Spørgsmålet om hjemmel til aflivning blev ikke bragt op på mødet. Derimod drøftes spørgsmålet om hjemmel til midlertidig eller varig nedlukning af erhvervet og økonomisk kompensation i den forbindelse."[4]

Den 23. april 2021 nedsatte Folketinget Granskningskommissionen om sagen om aflivning af mink eller Minkkommissionen til at undersøge minksagen.[22] Herudover har Folketinget fået gennemført en advokatundersøgelse om politiets actioncard i minksagen[23][24] og en advokatundersøgelse om nedgravningen af aflivede mink.[25][26]

Baggrund[redigér | rediger kildetekst]

Indgang til Højvang Mink I/S i Skjern fotograferet i 2016. Én af de knap 800 minkfarme i Danmark, der blev tvangslukket i 2022. [27]

Mens antallet af registrerede smittede med COVID-19 generelt faldt hen over sommeren, opstod der et nyt problem i forbindelse med COVID-19, nemlig den såkaldte "cluster 5"-mutation.[28] Smitten blev i juni 2020 konstateret hos mink på en farm i Sindal, Nordjylland. Sygdommen fandtes også blandt personer på minkfarmen og blandt beboere på Vendelbocentret i Hjørring. Det var på dette tidspunkt ikke muligt at sige om minkene havde smittet mennesker eller omvendt. Da der ingen hospitalsindlæggelser var i forbindelse med denne smittekilde, kunne det tyde på en relativ mild infektion.[29] På grund af smitten blev besætningen aflivet.[30] Senere blev flere danske minkfarme også ramt. Den 18. september 2020 drejede det sig om i alt 19.[31] I november 2020 var tallet vokset til 216 ramte danske minkfarme.[32]

Forløb[redigér | rediger kildetekst]

Den 4. november 2020 meldte regeringen ud, at alle minkbesætninger i Danmark skal aflives af hensyn til folkesundheden.[33] Denne beslutning blev imidlertid karakteriseret som værende i strid med grundloven,[20] idet der ikke var lovhjemmel til at kræve mink uden for smittezonerne aflivet.[34] Efter flere samråd i Folketinget konstaterede fødevareminister Mogens Jensen, at der som følge af minksagen ikke var et flertal bag hans fortsatte virke som minister, hvorfor han den 18. november 2020 indgav sin afskedsbegæring.[35] Den manglende hjemmel har betydet, at massemedierne hyppigt omtaler sagen som en skandale.[36]

Aflivningen af mink og nedlukningen af Nordjylland[redigér | rediger kildetekst]

4. november udmeldte statsminister Mette Frederiksen (S), at alle mink i Danmark skulle aflives. Ifølge hendes oplysninger udgjorde minkavl i Danmark en risiko for folkesundheden, da COVID-19 havde muteret til en virus kaldet Cluster-5. Statsministeren henviste til, at myndighederne frygtede, at en kommende vaccine ikke ville virke, og at Danmark i værste fald kunne blive udgangspunktet for en ny pandemi, sådan som Wuhan var det tidligere på året.[37]

Mette Frederiksen udtalte:[37]

Citat Med den mutation af corona, som vi nu ser i Nordjylland, kan vi risikere, at effekten af den kommende vaccine bliver svækket eller i værste fald udebliver. Citat

Kåre Mølbak, faglig direktør i Statens Serum Institut udtalte:[37]

Citat Worst case-scenariet er, at vi har en pandemi, som starter forfra med udgangspunkt i Danmark. Citat

5. november lukkede Mette Frederiksen 7 kommuner i Region Nordjylland, nemlig Brønderslev, Hjørring, Frederikshavn, Læsø, Jammerbugt, Vesthimmerland og Thisted. Disse fik de samme restriktioner, som var landsdækkende i foråret, under Verdensnedlukningen. Dog var hverdagen anderledes, da indbyggerne tillige blev tilrådet ikke at krydse hinandens kommunegrænser.[38]

9. november, vurderingen af mutationernes betydning for kommende vacciner, som regeringen dagen efter at have besluttet at aflive alle landets mink, bad Lægemiddelstyrelsen om at lave, er færdig. I vurderingen konkluderer Lægemiddelstyrelsen at:[39][40][41]

Citat These mutations do not seem highly likely to raise new issues for vaccine development which do not already exist, due to the well-known and relatively well understood currently ongoing mutation and evolution of SARS-CoV-2 in humans.

The spike protein mutations are evaluated as not being likely to have substantial impact the efficacy of first-generation vaccines.

Citat

Tidslinje[redigér | rediger kildetekst]

 • 17. juni 2020: Fødevarestyrelsen registrerer coronasmitte med COVID-19 på en minkfarm i Nordjylland.
 • 20. juni 2020: Fødevarestyrelsen oplyser, at endnu en minkfarm har coronasmitte.
 • 22. juni 2020: Antallet af smittede minkfarme stiger til 120.
 • 1. oktober 2020: Fødevareminister Mogens Jensen (S) oplyser, at 100 minkbesætninger skal aflives.
 • 2. november 2020: Statens Serum Institut fremsender notat med en beskrivelse af det foreløbige forsøg med virusvarianten af instituttet kaldet cluster 5 og notat med en beskrivelse af de helgenomsekvenser, der er foretaget af SARS-CoV-2 virus fra mink og mennesker.[42]
 • 3. november 2020: På regeringens koordinationsudvalgsmøde, med deltagelse af bl.a. statsministeren, finansministeren, udenrigsministeren, skatteministeren, sundheds- og ældreministeren og fødevareministeren,[43][44] træffes der beslutning om, at alle mink skal aflives.[24] "Beslutningen følger ikke de to indstillinger i materialet, men følger målet i en operationsplan (BN 284). Operationsplanen var bilag til coveret."[24] "I aktdetaljerne er planen benævnt ”Nødplan”."[23]
 • 4. november 2020: Statsminister Mette Frederiksen holder pressemøde og udmelder her, at alle mink skal aflives samt at "så iværksættes der nu en nødplan for aflivning, som håndteres i regi af Den nationale operative stab under politiets kommando og med bistand fra Forsvaret, fra Beredskabsstyrelsen og fra Hjemmeværnet."[12][37]
 • 5. november 2020: "kl. 08.00 blev der holdt møde i NOST. Alle mødedeltagere var - eller blev - klar over, at der ikke var lovhjemmel til at udrulle beslutningen."[24]
 • 6. november 2020: "BN 284 iværksættes (...) kl. 18.06."[24] Brevet med ordren om at alle mink i landet skal aflives og udlovningen af tempobonus, sendes til minkavlerne.[13][14]
 • 16. november 2020: S, RV, SF, EL og ALT indgår politisk aftale mhp. at tilvejebringe lovhjemmel til at kunne kræve mink uden for smittezonerne aflivet, udbetale tempobonus samt forbyde hold af mink midlertidigt.[45]
 • 18. november 2020: Mogens Jensen (S) meddeler sin udtræden af regeringen. Folketinget modtager Sundheds- og Ældreministeriets redegørelse vedrørende sundhedsfagligt grundlag[42] samt Miljø- og Fødevareministeriets redegørelser vedrørende manglende lovhjemmel[4] og valg af strategi.[46]
 • 5. december 2020: Lækkede mails viser at dele af Miljø- og Fødevareministeriets pressekommunikation den 10. november 2020 blev styret fra Statsministeriet.[47]
 • 7. december 2020: Advokat og tidligere vicedirektør i Fødevarestyrelsen Tage Siboni vurderer, at der var hjemmel til at beordre mink aflivet uden for de af Fødevarestyrelsen definerede smittezoner, med henvisning til formålsbestemmelsen i paragraf 1 i Lov om hold af dyr. Fødevarestyrelsen mener ikke at dette er tilfældet. Styrelsen konkluderer, at det hverken ud fra en veterinærfaglig eller en proportionalitetsmæssig betragtning vil være muligt at udstrække zonerne til at dække hele landet.[48][49]
 • 10. december 2020: Et politisk flertal enes om at få etableret en ny undersøgelsesform kaldet en granskningskommission samt at få minksagen undersøgt ved hjælp af en sådan.[50][51]
 • 17. december 2020: Lækket internt referat fra koordinationsudvalgsmødet den 3. november 2020 omtaler regeringens beslutning som "nedlukningen af erhvervet".[52]
 • 21. december 2020: Folketinget vedtager lovforslag L 77, der udmønter den politiske aftale af 16. november 2020.[53][54] Det foreløbige kommissorium for en granskningskommission til undersøgelse af minksagen fastlægges.[55][56]
 • 25. januar 2021: S, V, RV, SF og LA indgår politisk aftale mhp. at tilvejebringe lovhjemmel til erstatning, kompensation mv. til minkavlerne og følgeerhverv.[57]
 • 28. januar 2021: Borgerforslag om at stille Mette Frederiksen for en rigsret, opnår støtte fra flere end 50.000 borgere. "Mette Frederiksen skal redegøre for den manglende hjemmel til at aflive sunde og raske mink inklusive avlsdyr" står der i borgerforslaget.[58]
 • 27. april 2021: Folketinget vedtager lovforslag L 206, der udmønter den politiske aftale af 25. januar 2021.[59]
 • 8. oktober 2021: Advokatundersøgelsen om politiets actioncard i minksagen og advokatundersøgelsen om nedgravningen af aflivede mink er færdige.[23][24][25][26]

Kritik af regeringen[redigér | rediger kildetekst]

Demonstration i København 20. november 2020 imod regeringens håndtering af minksagen. Ca. 500 traktorer deltog.[60]

Beslutningen[redigér | rediger kildetekst]

Regeringen er efterfølgende blevet kritiseret for håndteringen og beslutningen. Især blå blok reagerede med kritik, og efterfølgende kritiserede medierne og regeringens støttepartier ligeledes håndteringen.[61]

Det vigtigste af kritikpunkterne er, at regeringen beordrede alle mink i Danmark aflivet uden lovhjemmel samt at regeringen med sin efterfølgende ageren bragte minkavlerne i en usikker retlig situation.[62][63] På baggrund af dette og Miljø- og Fødevareministeriets redegørelse af 18. november 2020[4] der fastslår, at der ikke var lovhjemmel til at beordre mink uden for smittezonerne aflivet, har statsministeren undskyldt forløbet, men fastholdt, at det var sundhedsfagligt velbegrundet at aflive alle mink.

Et andet kritikpunkt er, at der ikke var tilstrækkelig faglig baggrund for at træffe beslutningen, og at danske og udenlandske eksperter burde have haft adgang til data og forsøgsbeskrivelser.[64] Statens Serum Institut har i sit høringssvar til lovforslag L 77 - 2020-21 understreget, at instituttet ikke har foreslået aflivningen af mink,[10][11] ligesom et mødereferat viser, at instituttet den 2. november havde skitseret en model, der lod avlsdyrene overleve.[65]

Enhedslisten har udtrykt kritik af regeringen i forhold til strategiskiftet i juli 2020, konkret ønskedes der et svar på hvorfor der i perioden fra den 7. juli til den 1. oktober 2020 blev gået væk fra en aflivningsstrategi.[66][46] Bl.a. Venstre har påpeget, at såfremt indgrebet er at regne som en nedlukning af erhvervet, vil der i den forbindelse være sket brud på grundloven.[67]

Politiets rolle[redigér | rediger kildetekst]

På statsministerens pressemøde den 4. november 2020 udmeldte statsministeren, at "For at understøtte den aflivningsindsats, som fødevaremyndighederne allerede er i gang med at iværksætte, så, og allerede er i gang med, så iværksættes der nu en nødplan for aflivning, som håndteres i regi af Den nationale operative stab under politiets kommando"[12][68] Undervejs i forløbet efter pressemødet, blev minkavlere uden for smittezonerne ringet op af medarbejdere i Rigspolitiet, der var instrueret (via et actioncard) i, at sige til minkavlere der ikke ønskede at medvirke i aflivningen, at "Det er jeg ked af at høre, men beslutningen er truffet. Manglende medvirken vil derfor betyde, at du ikke får mulighed for at opnå bonussen, og du kan forvente, at myndighederne så kommer og foretager tømning af besætningen alligevel. Jeg vil derfor høre, om dette får dig til at ændre beslutningen?"[69] Kritikken af Rigspolitiet og Rigspolitiets chef i særdeleshed for at dette blev udført, blev rejst efter offentliggørelsen af Miljø- og Fødevareministeriets redegørelse af 18. november 2020[4] hvori der omtales et kendskab til den manglende lovhjemmel.[70][71] Rigspolitiet har oplyst i et svar til Justitsministeriet, at "Rigspolitiet var på tidspunktet for udfærdigelsen af actioncardet bekendt med, at hjemmelen til at kræve aflivning af dyr uden for smittezonerne endnu ikke forelå. Det var dog Rigspolitiets helt klare forståelse, at den fornødne hjemmel ville foreligge inden for kort tid."[72]

Nedgravningen af aflivede mink[redigér | rediger kildetekst]

Broom icon.svgDette afsnit bør udvides.


Cirka 3 millioner af de aflivede mink er begravet i massegrave. Eksperter har påpeget, at dette kan forurene grundvandet. Som følge heraf har et flertal i Folketinget krævet, at de døde mink graves op og destrueres på forsvarlig vis.[73]

Undersøgelser[redigér | rediger kildetekst]

Minkkommissionen[redigér | rediger kildetekst]

Uddybende Uddybende artikel: Minkkommissionen

Folketingets udvalg for forretningsorden besluttede den 11. november 2020 at en uvildig undersøgelse af minksagen skulle finde sted.[74] Et politisk flertal enedes den 10. december 2020 om at få etableret en ny undersøgelsesform kaldet en granskningskommision samt at få minksagen undersøgt ved hjælp af en sådan.[50] Den 23. april 2021 nedsatte Folketinget Granskningskommissionen om sagen om aflivning af mink eller Minkkommissionen, med medlemmer bestående af landsdommer Michael Kistrup (formand), professor Helle Krunke og advokat Ole Spiermann.[75]

"Granskningskommissionen har til opgave at undersøge og redegøre for det samlede begivenhedsforløb og for alle relevante myndigheders og ministres handlinger og involvering i beslutningen og udførelsen af beslutningen om, at alle mink i Danmark som led i indsatsen til bekæmpelse af covid-19 straks skulle aflives."[22]. Granskningskommissionen skulle dog ikke foretage en retlig vurdering af ministres ansvar.[22]

Kommissionen afgav sin beretning den 30. juni 2022, hvori det fremgik, at beslutningen af aflivningen af alle danske mink ikke havde nogen lovhjemmel, og at statsminister Mette Frederiksen og den danske regering, især tidligere fødevareminister Mogens Jensen, havde "groft vildledt" minkavlerne og offentligheden. , men det fremgik også, at Frederiksen ikke var bekendt med det manglende retsgrundlag, da hun offentligt meddelte aflivningen.[76][77]

Advokatundersøgelsen om politiets actioncard i minksagen[redigér | rediger kildetekst]

Folketinget iværksatte i foråret 2021 en advokatundersøgelse om politiets actioncard i minksagen.[78][79] Beretningen om undersøgelsen blev offentliggjort den 8. oktober 2021.[23][24] Undersøgelsen konkluderer at der i forbindelse med actioncardet foreligger forsømmelse samt at en nærmere vurdering heraf ikke kan foretages inden for de for undersøgelsen fastsatte rammer.[23]

I undersøgelsens redegørelse for det faktiske hændelsesforløb kommenteres der på spørgsmålet om hvorvidt det er retvisende, når Miljø- og Fødevareministeriet i sin redegørelse af 18. november 2020 har skrevet, at "Det har ikke i det foreliggende materiale kunnet konstateres, at spørgsmålet om hjemmel til at udvide den hidtidige indsats med aflivning af mink til hele landet er blevet omtalt i sager til brug for drøftelser i de relevante regeringsudvalg i perioden efter den 1. oktober 2020 og frem til den 3. november 2020." Der peges i undersøgelsen i den forbindelse på, at der i coveret (hovednotatet) til regeringens koordinationsudvalgsmøde den 3. november 2020 står om nødplanen for aflivning, at "Nødplanen vurderes at ville forudsætte fravigelse fra en række gældende regler og retningslinjer på miljø- og dyreområdet."[23][80]

På baggrund af undersøgelsen udvidede Folketinget den 19. november 2021 Minkkommissionens kommissorium.[81]

Advokatundersøgelsen om nedgravningen af aflivede mink[redigér | rediger kildetekst]

Broom icon.svgDette afsnit bør udvides.


Folketinget iværksatte i foråret 2021 en advokatundersøgelse om nedgravningen af aflivede mink.[82] Beretningen om undersøgelsen blev offentliggjort den 8. oktober 2021.[25][26] I undersøgelsen konkluderes det i forhold til fejl og forsømmelser, "at det ikke vil være muligt på det foreliggende grundlag at henføre de begåede fejl til enkelte personer, eller at den enkelte persons eventuelle fejl vil have karakter af en tjenesteforseelse."[26]

Se også[redigér | rediger kildetekst]

Kilder[redigér | rediger kildetekst]

 1. ^ Martin Borre et al. (9. november 2020). "Fødevarestyrelsen har »grundlovsstridigt« beordret minkavlerne til at slå deres mink ihjel: »De ringer hver anden dag for at høre, hvor langt vi er kommet«". Berlingske.
 2. ^ Kristian Madsen (21. november 2020). "Det ømme punkt: Den røde tråd i minkrapporten er en stemning af let panik". Politiken.
 3. ^ Andreas Østergaard (13. november 2020). "Detektor: SSI-chef afviste at have skrevet om mink-mutation. Men her står det sort på hvidt". DR Detektor.
 4. ^ a b c d e "Redegørelse for forløbet vedrørende manglende hjemmel til at udvide den hidtidige indsats med aflivning af mink til hele landet" (PDF). Miljø- og Fødevareministeriet. 18. november 2020.
 5. ^ Andreas Østergaard og Sofie Frøkjær (21. november 2020). "Detektor: Mette Frederiksen vil ikke svare på, om hun læste advarsel om lovhjemmel". DR Detektor.
 6. ^ a b "Risikovurdering af human sundhed ved fortsat minkavl 03112020 (Bilag 88 - Orientering om SSI risikovurdering vedrørende af human sundhed ved forsat minkavl, fra ministeren for fødevarer, fiskeri og ligestilling)" (PDF). Statens Serum Institut. 3. november 2020.
 7. ^ "Assessing cross-neutralization activity for SARS-CoV-2 spike mutants (Bilag 106 - Orientering om redegørelse om regeringens beslutningsgrundlag, der relaterer til de forskningsmæssige resultater og anbefalinger ift. mink, fra sundheds- og ældreministeren)" (PDF). Statens Serum Institut. 2. november 2020.
 8. ^ Jacob Friberg (23. december 2020). "Internt mødereferat afslører: Det skete der i timerne op til historisk pressemøde". B.T.
 9. ^ Christian Birk (24. november 2020). "Mølbak slår fast efter omdiskuteret e-mail: Aflivning af alle mink var en naturlig konsekvens". Berlingske.
 10. ^ a b "SSI's svar til høring over L 77 vedr. aflivning af og midlertidigt forbud mod hold af mink" (PDF). Statens Serum Institut. 26. november 2020.
 11. ^ a b "L 77 - svar på spm. 134 om kommentar til høringssvar fra SSI, fra ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri" (PDF). 7. december 2020.
 12. ^ a b c "Pressemøde den 4. november 2020". Statsministeriet. 4. november 2020.
 13. ^ a b "Brev til minkavlere, 6. november 2020 (L 77 - svar på spm. 142 om brevet sendt til minkavlerne den 6. november 2020)" (PDF). Fødevarestyrelsen. 6. november 2020.
 14. ^ a b Torsten Cordes (10. november 2020). "Her er brevet med den ulovlige ordre". Berlingske.
 15. ^ Steffen Nyboe McGhie og Selin Türker (8. november 2020). "Regeringen vil slå alle landets mink ned, men har endnu ikke lovgivningen på plads". Berlingske.
 16. ^ a b "Notits vedrørende visse retlige spørgsmål med relation til Miljø- og Fødevareministeriets redegørelse for forløbet vedrørende manglende hjemmel til at udvide den hidtidige indsats med aflivning af mink til hele landet" (PDF). Justitsministeriet. 18. november 2020.
 17. ^ "Supplerende notits om visse statsretlige spørgsmål med relation til for-løbet vedrørende manglende hjemmel til at udvide den hidtidige indsats med aflivning af mink til hele landet". Justitsministeriet. 24. november 2020.
 18. ^ Ritzau (18. november 2020), "Justitsminister afviser grundlovsbrud i sag om minkaflivning", B.T., hentet 21. november 2020
 19. ^ Jan Kjærgaard (26. november 2020). "Justitsminister: Udtalelser på et pressemøde ikke det samme som en ordre". Netavisen Pio.
 20. ^ a b Korsgaard, Kristine (10. november 2020). "Dagens overblik: Minkordre var i strid med grundloven, men støttepartier giver afdæmpet kritik". Altinget. Hentet 23. november 2020.
 21. ^ Maiken Brusgaard Christensen (10. november 2020). "Minister vidste ikke, at ordre om aflivning var ulovlig: - Vi har begået en fejl". TV2 Nord.
 22. ^ a b c "Kommissorium for en granskningskommission om sagen om aflivning af mink". Folketinget.
 23. ^ a b c d e f Claus Guldager (8. oktober 2021). "Beretning om undersøgelse af politiets brug af actioncards i Minksagen" (PDF).
 24. ^ a b c d e f g Claus Guldager (14. oktober 2021). "Sammenfatning af beretning om undersøgelse af politiets brug af actioncards i Minksagen" (PDF).
 25. ^ a b c Pernille A. Truelsen og Karen-Margrethe Schebye (8. oktober 2021). "Advokatundersøgelsen om nedgravning af aflivede mink" (PDF).
 26. ^ a b c d Pernille A. Truelsen og Karen-Margrethe Schebye (8. oktober 2021). "PowerPoint Beretning om Advokatundersøgelse nedgravning af aflivede mink" (PDF).
 27. ^ https://www.dst.dk/da/Statistik/nyheder-analyser-publ/bagtal/2020/2020-10-28-fakta-om-minkbranchen-i-Danmark
 28. ^ Overblik: Få de videnskabelige fakta om den omstridte mink-mutation cluster 5 fra videnskab.dk
 29. ^ "Smitte hos Mink og mennesker". Statens Serum Institut. 19. juni 2020. Hentet 8. november 2020.
 30. ^ Videbæk, Klaus; Godtberg, Bendt (18. juni 2020). "Mindst 10.000 mink aflives efter smitte med corona: 'Det er et livsværk, der går tabt'". DR. Hentet 18. september 2020.
 31. ^ Kort over undersøgelse for COVID-19 i mink, Fødevarestyrelsen, hentet 18. september 2020
 32. ^ "Mutationer i minkvirus". Statens Serum Institut. 5. november 2020.
 33. ^ "Mink og COVID-19". Fødevarestyrelsen. Hentet 23. november 2020.
 34. ^ https://www.dr.dk/nyheder/politik/enhedslisten-om-minister-efter-mink-ballade-det-ser-temmelig-alvorligt-ud-mogens
 35. ^ Mogens Jensen trækker sig som fødevareminister efter minkskandale (dr.dk, 2020-11-18)
 36. ^ Minkskandalen, på information.dk
 37. ^ a b c d Myndighederne frygter, at Nordjylland bliver et nyt Wuhan: Alle mink skal aflives, information.dk, 5. november 2020.
 38. ^ https://www.tv2nord.dk/nordjylland/nedlukning-af-nordjylland-saadan-skal-du-forholde-dig-hvis-du-arbejder-i-en-beroert
 39. ^ Andreas Østergaard, Camilla Stampe, Sofie Frøkjær og Nikolaj Arve (17. november 2020). "Detektor: Regeringen besluttede at aflive mink uden at spørge central myndighed". DR Detektor.{{cite news}}: CS1-vedligeholdelse: Flere navne: authors list (link)
 40. ^ "Bilag 105 - Orientering om Lægemiddelstyrelsens vurdering vedr. vacciner indkøbt via EU og virusmutationer fra mink, fra sundheds- og ældreministeren". 17. november 2020.
 41. ^ "Implications of mutations in the spike protein of Danish mink-de-rived SARS-CoV-2 isolates for vaccines and monoclonal antibody therapeutics." (PDF), Lægemiddelstyrelsen, 9. november 2020
 42. ^ a b "Redegørelse for regeringens beslutningsgrundlag, der relaterer til de sundhedsfaglige analyse- og forskningsmæssige resultater og anbefalinger ift. mink" (PDF). Sundheds- og Ældreministeriet. 18. november 2020.
 43. ^ Janus Østergaard, Jonas Sahl og Kristian B. Larsen (13. november 2020). "Cand.lur: Topjurister snorksov i minkskandale". Ekstra Bladet.
 44. ^ Jacob Friberg og Anders Leonhard (11. november 2020). "B.T. afslører: Mette F. havde ansvaret for beslutning om ulovlig ordre". B.T.
 45. ^ "Politisk aftale om lovgrundlag for tempobonus samt aflivning og forbud mod hold af mink". Erhvervsministeriet. 16. november 2020.
 46. ^ a b "Redegørelse for baggrund for og beslutning om strategi til bekæmpelse af spredning af COVID-19 i danske minkbesætninger" (PDF). Miljø- og Fødevareministeriet. 16. november 2020.
 47. ^ Jacob Friberg (5. december 2020). "Fortrolige mails afslører: Mogens Jensen blev styret af Mette Frederiksens stabschef". B.T.
 48. ^ Kristian Corfixen og Johan Blem Larsen (7. december 2020). "Topembedsmand bag loven Der var hjemmel til at aflive alle mink". Politiken.
 49. ^ Peter Astrup (8. december 2020). "Mette Frederiksens redningsmand: 'Det må du ikke spørge mig om'". B.T.
 50. ^ a b Jørgensen, Anna Sol (10. december 2020). "Minksagen kan nu undersøges af en ny kommission, der kan indkalde både ministre og embedsfolk som vidner". DR Nyheder. Hentet 10. december 2020.
 51. ^ Prakash, Thomas (10. december 2020). "Ringberg om ny kommissionstype: 'En mindre undersøgelse, end de borgerlige havde ønsket'". Politik. DR Nyheder. Hentet 10. december 2020.
 52. ^ Jacob Friberg (17. november 2020). "Afsløring: Fortrolige dokumenter modsiger Mette Frederiksens forklaring". B.T.
 53. ^ "L 77 Forslag til lov om aflivning af og midlertidigt forbud mod hold af mink". 21. december 2020.
 54. ^ Ritzau (21. december 2020). "Minksagen med manglende lovgrundlag har presset regeringen, som mandag med forsinkelse har fået det på plads". Landbrugsavisen.
 55. ^ "Kommissorium for en granskningskommission om sagen om aflivning af mink (Bilag 1.)" (PDF). Folketinget. 21. december 2020.
 56. ^ Frost, Karl Emil (21. december 2021). "Kommission skal stille skarpt på Mette Frederiksens rolle i minksag". Altinget. Hentet 30. jan. 2021.
 57. ^ "Bred aftale sikrer fuldstændig erstatning til minkavlere og følgeerhverv". Finansministeriet. 25. jan. 2021.
 58. ^ Ritzau (28. jan. 2021). "Borgerforslag om rigsretssag mod Mette Frederiksen når til Folketinget". Politiken.
 59. ^ "L 206 Forslag til lov om ændring af lov om aflivning af og midlertidigt forbud mod hold af mink og lov om Miljø- og Fødevareklagenævnet". 27. april 2021.
 60. ^ https://www.dr.dk/nyheder/indland/kaempe-traktor-demonstration-skudt-i-gang-regeringen-maa-gaa-af
 61. ^ Støttepartier skærper kritik af regeringen i minksag, Agriwatch. Hentet den 23. november 2020
 62. ^ Peter Astrup (13. november 2020). "Chokerer i interview: 'Det kan hun ikke bestemme'". B.T.
 63. ^ Henrik Jensen (15. november 2020). "Alle partier i blå blok sender åbent brev til statsministeren: »Stop omgående med at presse avlere til at aflive usmittede minkbesætninger«". Berlingske.
 64. ^ Christian Birk og Lars Nørgaard Pedersen (15. februar 2021). "Partiformænd og sundhedsordførere: Afgørende oplysninger blev tilbageholdt i minkforløb". Berlingske.
 65. ^ Mødereferat sår tvivl om statsminister Mette Frederiksens forklaringer i minksagen, Finans, 11. december 2020
 66. ^ Anders Byskov Svendsen, Cecilie Frederiksen og Mette Viktoria Pabst Andersen (5. november 2020). "Enhedslisten kritiserer regeringen for at have handlet for langsomt på coronamutation hos mink". DR.
 67. ^ Minkene kan give Mette Frederiksen en ubehagelig vinter – men næppe med de følger, som oppositionen drømmer om, Martine Amalie Kragh i Information, 16. oktober 2021
 68. ^ Sine Furbo Vestergaard (25. november 2020). "Ju­stits­mi­ni­ster Nick Hæk­kerup: Uklart hvor­for Po­li­ti­et hjalp i mink­af­liv­ning". Børsen. {{cite news}}: soft hyphen character i |title= på position 3 (hjælp)
 69. ^ Anders Byskov Svendsen, Rasmus Lindegaard Hansen, Andreas Nygaard Just (1. december 2020). "Politiet tilføjede kontroversiel besked til minkavlere ved aflivningsopkald". DR.{{cite news}}: CS1-vedligeholdelse: Flere navne: authors list (link)
 70. ^ Thomas Prakash (19. november 2020). "Ekspert: 'Fuldstændigt uforståeligt', at politiet udførte ulovlig ordre". DR.
 71. ^ Anders Byskov Svendsen, Nicolas S. Nielsen, Mette Viktoria Pabst Andersen, Søren Larsen (19. november 2020). "Rigspolitichef under pres: Vidste i flere dage, at aflivningsordre var ulovlig". DR.{{cite news}}: CS1-vedligeholdelse: Flere navne: authors list (link)
 72. ^ "svar på spm. 259 om, hvorfor Rigspolitiet ikke indstiller eller justere deres action cards, så snart det bliver opmærksom på, at der mangler lovhjemmel eller er en uafklaret lovhjemmel til at slå mink ned uden for sikkerhedszonerne, fra justitsministeren". 2. december 2020.
 73. ^ Flertal i Folketinget vil have millioner af mink gravet op, TV Midtvest, 27. november 2020
 74. ^ Kristine Korsgaard (11. november 2020). "Folketingsudvalg sætter gang i uvildig undersøgelse af minksagen". Altinget.
 75. ^ Klarskov, Kristian; Larsen, Johan Blem (23. april 2021). "Kendt jurist skal lede historisk kommission: Får et år til at granske Mette Frederiksen og minkene". Politiken.
 76. ^ Henriksen, Morten; Svendsen, Anders Byskov (30. juni 2022). "Minkkommissionen: Grov vildledning af Mette Frederiksen på pressemøde om minkaflivning". DR Nyheder.
 77. ^ Minkkommissionen (30. juni 2022), Granskningskommissionens beretning om sagen om aflivning af mink, ISBN 978-87-973950-0-4Wikidata q112838700
 78. ^ "Kommissorium for en advokatundersøgelse af politiets brug af et "action card" i forbindelse med sagen om aflivning af mink" (PDF). Folketinget. 22. april 2021.
 79. ^ Anders Leonhard (21. april 2021). "Nu skal 'minkskandalen' kulegraves: Gemmer Mette Frederiksen på sandheden?". B.T.
 80. ^ Jacob Friberg (20. oktober 2021). "Advokatundersøgelse modsiger Mette Frederiksens forsvar i minksagen". B.T.
 81. ^ "Tillægskommissorium vedtaget". Folketinget. 19. november 2021.
 82. ^ "Kommissorium for en advokatundersøgelse af sagen om nedgravning af aflivede mink" (PDF). Folketinget. 22. april 2021.