Hovedorganisation

Fra Wikipedia, den frie encyklopædi
Spring til navigation Spring til søgning

En hovedorganisation eller faglig hovedorganisation er en sammenslutning af foreninger på arbejdsmarkedet. Såvel lønmodtager- som arbejdsgiversiden er inddelt i hovedorganisationer.

Arbejdstagere[redigér | redigér wikikode]

Oftest bruges begrebet på arbejdstagersiden, hvor de allerfleste fagforbund er sluttet sammen i en af de tre store hovedorganisationer. Ordet bør ikke forveksles med ordet centralorganisation, der – anvendt på arbejdsmarkedsforhold – oftest henviser til sammenslutninger af fagforbund eller dele heraf, der forhandler en fælles overenskomst inden for en branche (f.eks. CO-Industri). Et fagforbund som Danmarks Lærerforening er således på en gang medlem af Lærernes Centralorganisation, der forhandler overenskomster, og hovedorganisationen FH, der varetager medlemmernes interesser i forhold til det arbejdsmarkedspolitiske og politiske system, f.eks. i arbejdet i en række råd og udvalg, ved trepartsforhandlinger og høringer i forbindelse med lovforslag.[1]

Traditionelt regner man med tre hovedorganisationer på lønmodtagersiden, nemlig FH, Akademikerne og Lederne. Baggrunden for at Lederne regnes for en hovedorganisation selvom den er betydelig mindre end de tre øvrige og ikke på samme måde er opbygget af medlemmer, der selv er fagforbund, er blandt andet at organisationen på linje med de tre andre har selvstændigt sæde i Beskæftigelsesrådet og andre råd og udvalg, hvor hovedorganisationerne er repræsenterede.[1] Lederne indtager dog naturligt en lidt anden rolle i forhold til arbejdsgiverne end de øvrige lønmodtagerorganisationer; deres medlemmer indgår således på arbejdsgiversiden i samarbejdsudvalgene.[2]

Hovedorganisationerne kan indgå hovedaftaler og andre aftaler om generelle spørgsmål som f.eks. arbejdstid, retningslinjer for forhandlinger mv., men har typisk ikke ansvar for de egentlige overenskomstforhandlinger, som de enkelte fagforbund eller evt. karteller står for.

Hovedorganisationernes medlemstal[redigér | redigér wikikode]

Organisation Medlemstal
LO (findes ikke mere) 843.946
FTF (findes ikke mere) 344.392
Akademikerne 208.915
Lederne 99.568

Hovedorganisationernes medlemstal 31. december 2014 er opgjort af Danmarks Statistik.[3]

Arbejdsgivere[redigér | redigér wikikode]

Blandt arbejdsgiverne findes to hovedorganisationer: Dansk Arbejdsgiverforening (DA), der er langt den største, og Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA). Indtil juli 2012 fandtes også SALA (Sammenslutningen af Landbrugets Arbejdsgiverforeninger), som nu er integreret i DA. Derudover er der Kooperationen, der repræsenterer de kooperative virksomheder og bl.a. har egen hovedaftale med FH.

Andre anvendelser af begrebet[redigér | redigér wikikode]

Ordet hovedorganisation anvendes til tider også i andre sammenhænge, der ikke omhandler arbejdsmarkedets forhold, f.eks. i sætninger som "Dansk Atletik Forbund er hovedorganisation for atletik i Danmark" eller "skakkens hovedorganisation FIDE".

Kilder[redigér | redigér wikikode]