Natura 2000-område nr. 175 Horreby Lyng og Listrup Lyng

Fra Wikipedia, den frie encyklopædi
Horreby Lyng og Listrup Lyng
Geografi
Region Region Sjælland
Kommune(r) Guldborgsund
Areal 715 ha
Udpegningsgrundlag
Naturtyper*
Habitatområde nr. 154

(91D0)

Habitatområde nr. 252
Arter
H154 og H252
Fuglebeskyttelsesområde nr.124
Oversigtskort
De *-mærkede er prioriterede naturtyper

Natura 2000-område nr. 175 Horreby Lyng og Listrup Lyng er et Natura 2000-område der består af habitatområderne H154 og H252 og fuglebeskyttelsesområdet F124 har et areal på 715 hektar hvoraf de 8 ha udgøres af søerne. Området er hovedsageligt statsejet.[1]

Områdebeskrivelse[redigér | rediger kildetekst]

Horreby Lyng er den største højmoseLolland og Falster, hvor der findes en række karakteristiske højmoseplanter som rundbladet soldug, tranebær, liden- og alm. blærerod, hvid næbfrø og rosmarinlyng samt den fredede kongebregne. Vest og nord for selve mosen findes rigkær med bl.a. majgøgeurt og løgurt. Højmosen er levested for habitatarten stor kærguldsmed, som første gang blev registreret i området i 2004.

En stor del af området ved Listrup Lyng udgøres af skovbevokset tørvemose samt bøgeskov. Kun tørvegravene med de brunvandede søer, og de spredte engområder i Hannenov-Ovstrup skovene er lysåbne. Dette habitatområde er udpeget af hensyn til forekomsten af stor kærguldsmed. Tranen har i en årrække holdt til på engene ved Borremosen og Fjællebro, hvor den også har haft ynglesucces.[1]

Natura 2000-området ligger i Vandområdedistrikt II Sjælland i vandplanomåde 2.5 Smålandsfarvandet.[2] i Guldborgsund Kommune

Fredninger[redigér | rediger kildetekst]

En del af Horreby Lyng blev fredet i 1961, og i 1981 blev hele mosen blev i alt ca. 254 ha fredet. [3]

Se også[redigér | rediger kildetekst]

Kilder og henvisninger[redigér | rediger kildetekst]