Wikipedia:Anmodning om administratorassistance/Blokering af Maunus for nedsættende omtale og personangreb

Fra Wikipedia, den frie encyklopædi
Spring til navigation Spring til søgning

Bruger Maunus har i den seneste tids diskussioner anvendt nedsættende betegnelser om administratorerne som gruppe [1] og senest som person angreb mod Vrenak [2]. Maunus er tidligere blevet advaret om forbedre tonen han anvender i diskussioner og er mange gange blevet opfordret til at henvende sig til andre brugere på en ordentlig måde. Da jeg er i en situation hvor jeg ser mig inhabil [3], skal jeg bede en anden administrator om at vurdere sagen. Jeg vurderer at Maunus skal have en blokering på mindst 2 dage for overtrædelse af vores regler om personangreb, overtrædelse af wikikette og ignorering af gentagne henstillinger. - Savfisk (diskussion) 16. jan 2018, 17:05 (CET)

Jeg vil også selv nødigt blande mig her, af samme årsag. Rent principielt vil jeg dog sige at når jeg blokerer nogen er jeg også godt klar over at blokerede og/eller deres "venner" kan blive slemt ophidsede og bruge en del grimt sprog, og vil i den forbindelse "let it slide" langt henad vejen. Jeg mener principielt at man som admin må være lidt mere tykhudet, men der er selvfølgelig grænser. -- Vrenak (diskussion) 16. jan 2018, 17:18 (CET)
Der er fokus på blandt andre Maunus som situationen er lige nu. Jeg mener dog ikke at Maunus skal blokeres lige nu. Jeg forventer dog at Maunus (og andre) tænker sig om, når de laver et indlæg, og undgår alt hvad der har med personangreb at gøre. Sker der lignende forseelser fra Maunus, som eksemplet fra Vrenaks disk.side, vil det dog medføre en kortere pause. mvh Tøndemageren (diskussion) 16. jan 2018, 17:31 (CET)
Hvis det kun var sket i forbindelse med blokeringen af Cayrouses, ville jeg også have set igennem fingrene med det, men både Maunus og Cayrouses har i de seneste diskussioner været mere og mere respektløse overfor andre brugere og administratorer, og er kommet met et utal af stikpiller og provokationer. I den givne situaion hvor vi ikke er ret mange administratorer og hvor det er svært at rekrutere nye som kan gå ind i personkonflikter, mener jeg der bør være grænser for hvad administratorer skal stå model til. - Savfisk (diskussion) 16. jan 2018, 17:38 (CET)
En bruger, der betegner en anden bruger som ignorant, arrogant og magtfuldkommen har med den type sprogbrug efter min opfattelse diskvalificeret sig selv fra at blive taget seriøst i debatter, og jeg lader det som regel blive ved det. Som Vrenak rigtigt skriver, må man som administrator desværre ofte lægge øre til meget og det er en fin egenskab bare at lade det passere og så glæde sig over de gode ting i tilværelsen i stedet. Der er i anden sammenhæng henvist til de engelske blokeringspolitikker, der særligt fremhæver, at blokering ikke må bruges som straf, men derimod for at hindre fremadrettet uønsket adfærd. Skaber brugeren fremadrettet uro, kan der blokeres. Indtil da har brugeren blot med sine udfald på diskussionssiderne kompromitteret sig selv. --Pugilist (diskussion) 16. jan 2018, 18:29 (CET)
Blokering Yes check.svg Gjort --Glenn (diskussion) 17. jan 2018, 00:06 (CET)

Maunus' sprogbrug er ikke videre diplomatisk og konfliktdæmpende, men det må retfærdigvis siges, at det samme gælder for flere af de personer, han har været i konflikt med - herunder også den ene administrator, han her anklages for at have forulempet. Jeg mener ikke, hans adfærd i pågældende sag har været uprovokeret. Hvis en bruger i en i forvejen ophedet situation henvender sig til en administrator med noget, han i hvert fald selv klart opfatter som et argumenteret indlæg om, hvad problemet er, virker det lidet hensigtsmæssigt, at pågældende administrator blot svarer med et "Det er det rene vås du lukker ud her Maunus. Hvis du ikke har andet at komme med end vås og provokationer vil jeg ikke spilde yderligere tid på at svare dig". Og det er psykologisk set ikke særlig overraskende, at brugeren så svarer igen med en tilsvarende konfliktoptrappende bemærkning. Jeg vil opfordre administratorerne - hvis arbejde jeg generelt har stor respekt for - til at være ekstra påpasselige med deres egen sprogbrug og også kunne gribe i egen barm, når det er påkrævet.

I øvrigt undrer proceduren i denne tråd mig noget. Nu har vi lige de sidste par dage fået undervisning i, at der forventes en konsensus blandt administratorerne, for at en blokering kan siges at være acceptabel. I denne tråd har to administratorer erklæret sig inhabile i spørgsmålet, de to øvrige, der har udtalt sig, har begge sagt, at de IKKE mener, der skal blokeres - hvorefter en femte administrator går ind og uden at forholde sig til tråden overhovedet, iværksætter en blokering. Det er vel usædvanlig klart fra tråden, at der i netop denne sag IKKE er konsensus blandt de deltagende administratorer om en blokering - men alligevel sætter en administrator den uden videre i værk, uden at reagere på sine kollegaers modargumenter? Økonom (diskussion) 17. jan 2018, 08:34 (CET)

Jeg er meget taknemmelig over Økonomens indlæg. Situationen på dansk wikipedia lige nu, minder mig gevaldigt om situationen for et år siden, hvor administratorerne spredte om sig med blokeringer i en lind strøm. For at være administrator bør man være tykhudet, være istand til at undgå personlige konflikter skygger for wikipedias vel. For et år siden opstod der adskillige situationen, hvor adm. netop ikke var istand til at "træde et skridt tilbage" og overveje hvad der tjente wikipedia; men lod egen involvering i konflikterne være ledestjernen for ageren i konflikterne. Jeg er ligesom Økonom yderst overrasket over at en administrator vælger at blokere Maunus, når flere adm., der har fulgt diskussionen tæt har givet udtrykt for at en blokering ikke er på sin plads. Er dette hvad "uformel konsensus" betyder? Jeg forventer at en eller anden adm. trækker denne blokering tilbage! At undlade at gribe ind på trods af at der ikke er "uformel konsensus" kan kun begrundes med at der er opstået en "belejrings stemning" blandt administratorerne. Det er dansk wikipedia ikke tjent med! mvh Per (PerV) (diskussion) 17. jan 2018, 09:13 (CET)
Uformel konsensus er elastik i metermål, men under normale omstændigheder er det ikke et problem at se hvor grænserne er overskredet. - Men det har været et problem i det seneste års personkonflikter, og jeg ser frem til at vi får udviklet en politik om forstyrrelse af projektet, - det er ødelæggende for alle at skulle bruge dagevis få at følge krakilske brugeres interne stridigheder, og forholde sig til om de overskrider grænserne. Wikipedia skulle gerne være et sted med en konstruktiv og fri debat, men samtidig helst også et venligt sted, hvor man har lyst til at engagere sig. Angående de sidste dages blokeringer er jeg enig i at der måtte sættes ind over for alle tre, jeg undrer mig bare over at progressionen i længden ikke er opretholdt ved Rmir2, mens den er ved Maunus. - Nico (diskussion) 17. jan 2018, 09:59 (CET)
Det kan være at "uformel konsensus" er elastik i metermål, men det er blokerings længder vist også blevet! Med anledning i Nicos ovenstående indlæg tillader jeg mig at citere Nico fra Rmir2s diskussionsside den 6. juni 2017: "Der har været adskillige diskussioner om din ageren på dansk wikipedia, hvoraf nogle har fået seriøse brugere til at forlade projektet, og da Du åbenbart ikke er istand til at reagere positivt på den lempelige behandling du har fået, finder jeg det nødvendigt at stramme. Efter reglerne, som er skrappere for registrerede brugere skulle du allerede efter 3 forudgående blokeringer stå til blokering i 1 år eller bandlysning. - Nico (diskussion) 6. jun 2017, 10:36 (CEST)". Det var så efter Rmir2s vist nok seneste blokering. Men Rmir2 får åbenbart rabat. Jeg bliver nødt til at spørge, udregnes rabatten efter antal redigeringer, man laver på dansk wikipedia, eller er det bare Rmir2, der får blokeringer efter elastik i metermål? mvh Per (PerV) (diskussion) 17. jan 2018, 11:21 (CET)
Henvisning: Brugerdiskussion:Rmir2/Arkiv 6#Blokeret 2017-06-06, hvor man kan finde diskussionen. mvh Per (PerV) (diskussion) 17. jan 2018, 11:24 (CET)
@PerV: Stop med at have så stor fokus på Rmir2 - især i en tråd der IKKE handler om brugeren.
Hvad angår længden af Maunus pause (måske skal vi ændre begrebet "blokering" til en specifikt minimumslængde, mens kortere blokeringer skal hedde "pause"?) skal du spørge Glenn om hvorfor, da denne har foretaget blokeringen. mvh Tøndemageren (diskussion) 17. jan 2018, 12:35 (CET)
@Tøndemageren: Lad være med at laste mig for at bringe Rmir2 på banen, læs venligst: "jeg undrer mig bare over at progressionen i længden ikke er opretholdt ved Rmir2", det var Nico der rejste det sp., jeg fulgte blot op på en adm. initiativ! Hvis du skal skyde på nogen, bør det være den rette! mvh Per (PerV) (diskussion) 17. jan 2018, 12:41 (CET)
Skyd gerne på mig :-) , men måske Tøndemageren vil svare hvis jeg spørger på hans egen diskussionsside, eller Rmir2's eller på en af de mange andre sider disse problematikker er blevet diskuteret på? For mig at de er blokeringen af Rmir2 og Maunus to sider af samme sag, og en del af problemet med at forholde sig til det er at det er spredt ud på så mange sider. - men nu er spørgsmålet kommet op her, så hvorfor ikke svare her? - Nico (diskussion) 17. jan 2018, 13:23 (CET)
Jeg kan simpelthen ikke forstå hvor det skal være så hårdt at færdes på wikipedia. Hvad er det for en logik der gør at administratorer skal være hårdhudede. Hvorfor er det at administratorer skal finde sig i at erfarne brugere, kan skælde dem hæder og ære fra, uden at administratorerne bør blinke med øjnende. Er der nogen der har tænkt over hvorfor kun få administratorer blander sig i konflikterne og hvorfor vi lige så stille bliver færre og færre. På den ene side foregøgler man at administratorer erhvervet er så højt hævet, at det de kun er "værdige" brugere der kan udføre hvervet, medens man på den anden opfører man sig over for dem, som det passer en, og er fuldstændig ligeglad med hvad der bliver anmodet og anbefalet. Har man tænkt over hvordan det gik sidst at der var ballade på wikipedia og hvordan det udviklede sig. Kan man se nogen ligheder? Kunne der være en årsag til, at der igen bliver delt blokeringer ud til højre og venstre. Det er som om at man kun vi have fred for "de andre". Når det er ens meningsfæller der skejer ud, ja så der vide rammer for hvordan man kan opføre sig. Det er altid "de andre" det er galt med. I forhold til hvordan Maunus har opført sig på det seneste, så er Vrenak fuldstændig usynlig i den debat og fordi at Vrenak kommer med en irettesættelse, så er det "psykologisk set ikke særlig overraskende, at brugeren så svarer igen". Hvad er det for en omvendt logik der anvendes her. Maunus er vel et voksent menneske der har nogenlunde styr på sine udskejelser eller er han på en eller anden måde undskyldt. I givet fald vil jeg gerne vide hvad det skulle være. Som nævnt Økonomen nævner er han jo "ikke videre diplomatisk og konfliktdæmpende". Der skulle jo egentlig være en pointe i det jeg skriver, men det er der ikke, for jeg kan ikke se hvad det er for et wikipedia man ønsker sig. Det svinger nemlig fra den ene uge til den næste. Det kunne være rart med noget konsekvens fra brugernes side, i stedet for at forlange det af administratorerne. - Savfisk (diskussion) 17. jan 2018, 13:38 (CET)

[redigeringskonflikt

Diskussionen er spredt yderligere: Brugerdiskussion:PerV#Svar på rette sted. Jeg er enig med Nico, de to blokeringen kan kun ses som to sider af samme sag, og jeg ville foretrække at man ikke skal springe fra diskussion til diskussion, men for at sikre at jeg ikke bliver blokeret for ad homium, eller hvad fanden det hedder, dropper jeg at deltage i denne diskussion! mvh Per (PerV) (diskussion) 17. jan 2018, 13:42 (CET)
@Nico: Jeg kan ikke svare dig på længden af Maunus' pause - og hvordan det hænger sammen med Rmir2's pause (ønskes uddybning af Rmir2's længde, så skriv på min disk.side), da Maunus' er givet efter Rmir2's. Det er dog to sider af samme sag - men indlæggene bør holde sig til emnet, som her er Maunus (læs gerne linket PerV har lavet).
Ellers er jeg i store træk enig med Savfisk - man synes det er synd for ens meningsfæller, mens "de andre" bare skal væk. Se nu tingene i det store billede i stedet for. mvh Tøndemageren (diskussion) 17. jan 2018, 13:50 (CET)
Jeg kan fuldt ud tilslutte mig Bruger:Vrenak: "både Maunus og Cayrouses har i de seneste diskussioner været mere og mere respektløse overfor andre brugere og administratorer, og er kommet met et utal af stikpiller og provokationer." Jeg benyttede min ufrivillige pause til at kigge lidt på min egen blokeringshistorie. Jeg kom med i projektet i 2008. Fra 2008 til og med udgangen af 2016 blev jeg ikke blokeret en eneste gang, men siden er jeg blevet blokeret 6 gange, fra og med begyndelsen af 2017. Hvad skete der i 2017? Se her [4], det giver hele svaret. Normalt regner jeg mig selv som en yderst afbalanceret og tolerant person, men når man udsættes for den ene provokation efter den anden, så kan selv en engel miste selvkontrollen. Noget andet er, at jeg føler, at jeg har langt mindre frihed til at udtale mig selv når jeg og mine redigeringer angribes, fx kaldes "barnlige" og "ukrudt"! Skal det virkelig være tilladt at svine mig til på denne måde uden at jeg må forsvare mig? Jeg har bedt både Tøndemageren og Ramloser om svar, men er blevet afvist. Det er bestemt ikke noget, der fremmer arbejdsmiljøet for mig og andre seriøse bidragsydere. Og hvorfor skulle min blokering forlænges blot fordi jeg oprettede et link på min egen side? Hvor og hvornår er det blevet forbudt? Tøndemageren skylder mig en forklaring, og jeg forventer at få den her, for mine direkte henvendelser bliver ignorerede. Hvis administratorerne forventer respekt (hvad de burde have), så er den første forudsætning, at de også selv gør en indsats for at sagligt begrunde deres dispositioner. For mig at se udsættes jeg for en langt hårdere behandling end folk, som i tide og utide angriber mig frem for at yde seriøse bidrag til projektet. Jeg har aldrig begået hærvæk eller på anden måde forsøgt at skade projektet men tværtimod bidraget til adskillige artikler, som er blevet udnævnt til UA, LA eller GA, ligesom jeg bidrager til oprettelse af mange nye artikler.
Jeg kan også tilslutte mig denne udtalelse: "Kunne der være en årsag til, at der igen bliver delt blokeringer ud til højre og venstre. Det er som om at man kun vi have fred for "de andre". Når det er ens meningsfæller der skejer ud, ja så der vide rammer for hvordan man kan opføre sig. Det er altid "de andre" det er galt med." Netop dette er også mit indtryk. Naturligvis skal hverken jeg eller andre skælde hinanden huden fuld, men gider man at læse diskussionerne igennem, vil man opdage, at de ophedede diskussioner stort set startes af de samme (meget få) personer næsten hver gang. Administratorerne ville kunne genvinde MEGET af deres respekt, hvis de holdt sig sådanne forhold for øje i stedet for at reagere på noget, der siges midt i en diskussion. Hvis provokatørerne blev stoppet hver gang, de igangsætter en provokationsdiskussion, ville over 90 % af diskussionerne aldrig finde sted. Betragt det som et velment råd fra en bidragyder, der ikke har ønske om konflikt med eller ser ned på nogen af administratorerne. Rmir2 (diskussion) 25. jan 2018, 20:56 (CET)
Til Rmir2: 1) Du har i rigtigt mange henseender været en stor del af de mange diskussioner der har været på da.wiki 2) Du lagde link på din diskussionsside - det må du ikke (jf Wikipedia:Politik for diskussionssider) - et link der nemt kunne opfattes som en del af den verserende konflikt. Jeg har desværre ikke set at du har rettet linket siden, men du forbryder dig stadig mod gældende politik og jeg vil anmode dig om at få det fjernet hurtigst muligt. Du kan accepterer årsagen til din blokering eller du kan lade være - men du har fået en årsag. Og 3) stop med at føre diskussion om andet end diskussionen handler om - nemlig Maunus. mvh Tøndemageren (diskussion) 25. jan 2018, 21:45 (CET)
Jeg har været en del af diskussioner bl.a. fordi jeg direkte er blevet angrebet. Linket (som nu er flyttet), blev kun placeret på diskussionssiden, fordi jeg var hindret i at placere det på min brugerside pga. blokeringen, hvilket jeg omhyggeligt forklarede dig. Og når jeg læser diskussionen oplever jeg, at den handler om mere end blot Maunus, fx skriver Pugilist, at "Som Vrenak rigtigt skriver, må man som administrator desværre ofte lægge øre til meget og det er en fin egenskab bare at lade det passere og så glæde sig over de gode ting i tilværelsen i stedet" og også Bruger:Økonom inddrager administratorers dispositioner. Dermed er spørgsmålet om angreb på og respekt for administratorer også en del af diskussionen, så jeg synes, at det er rimeligt nok at nævne hvordan respekten for administratorer og deres dispositioner kunne fremmes. Men tak for, at jeg nu fik et mere klart svar end sidst. 25. jan 2018, 22:01 (CET)Rmir2 (diskussion)

Blokeringen er udløbet og der er ikke længere opgaver for en administrator. En mere generel debat bør føres i andet forum, hvis det ønskes. --Pugilist (diskussion) 26. jan 2018, 12:21 (CET)