Bruger:Pinnerup/Anarkistiske og libertære organisationer og initiativer i Danmark

Fra Wikipedia, den frie encyklopædi
Spring til navigation Spring til søgning
Citat Velkommen! Dette er ikke en egentlig Wikipedia-artikel endnu, men et projekt under udarbejdelse, en såkaldt "sandkasseartikel".

Alle er mere end velkomne til at bidrage, rette og tilføje information. Det er ret let at gå til - bare tryk på "Rediger" og skriv løs - men klik på "Velkommen" ude til venstre, hvis du er ny på Wikipedia og har brug for en kort forklaring :)

Citat

Den anarkistiske og libertære socialistiske tradition har aldrig nået samme størrelse i Danmark som i mange andre europæiske lande, men der har alligevel i tidens løb været en del anarkistiske og libertære organiseringer og initiativer i Danmark, hvis historie dog sjældent har været beskrevet samlet, da de har været små og som hovedregel uden kontinuitet fra den ene organisation til den anden.

Denne sandkasse-artikel er et forsøg på at samle information om disse organisationer og deres historie. Mange af oplysninger er ufuldstændige og ubelagte, da kildematerialet er sparsomt, men det bedres forhåbentlig med tiden, som der bliver samlet flere kilder. Årstal er ofte behæftet med en vis usikkerhed, og i undertiden er intet start- eller slutårstal bekendt. I så fald er før-og-efter-grænser angivet med plus og minus efter årstallet, således at "1911+" betyder "1911 eller senere".

Bladet Proletaren (1896)[redigér | redigér wikikode]

Socialistisk Ungdomsforbund (1904-1909/10)[redigér | redigér wikikode]

En bred socialistisk ungdomsorganisation, hvor syndikalistiske ideer vandt større og større indpas. Den syndikalistiske påvirkning kom primært fra den ungsocialistiske bevægelse i Sverige. I 1908 lykkedes det syndikalisterne at få vedtaget et syndikalistisk program, hvilket resulterede i at de socialdemokratiske medlemmer forlod organisationen. Socialistisk Ungdomsforbund udgav bladet Ny Tid.

Socialistisk Arbejderforening (1906-1908)[redigér | redigér wikikode]

Socialistisk Arbejderforening som bestod af de mest syndikalistisk indstillede medlemmer fra Socialistisk Ungdomsforbund og fungerede sideløbende med denne organisation. Socialistisk Arbejderforening var den første danske organisation med et klart syndikalistisk program. Organisationens hovedformål var oplysningsarbejde og til dette formål udgav man bladet Socialistisk Arbejderblad.

Syndikalistisk Forbund (1908-1910/11)[redigér | redigér wikikode]

Blad: Syndikalisten

Fagoppositionens Sammenslutning (1910-1921)[redigér | redigér wikikode]

Fagoppositionens Sammenslutning var en dansk syndikalistisk organisation, der blev stiftet af en udbrydergruppe fra Syndikalistisk Forbund d. 22. september 1910 som en dansk syndikalistisk organisation, der kritiserede såvel Socialdemokratiet som den socialdemokratiske fagbevægelse i De Samvirkende Fagforbund ud fra et radikalt socialistisk og libertært perspektiv. Den kendte danske syndikalist Christian Christensen skrev FS' program, men det var først et par måneder efter stiftelsen af han selv gik fra SF til LS. FS vendte sig skarpt imod Septemberforliget, som de mente bandt arbejderbevægelsen på hænder og fødder og fratog den dens stærkeste kampmidler, og agiterede for, at man brugte såvel blokader som uvarslede strejker i en kamp, der skulle munde ud i en revolutionær generalstrejke, hvor arbejderne overtog og fastholdt produktionsmidlerne og etablerede et antiautoritært socialistisk samfund baseret på arbejdernes selvforvaltning og decentralisering af den økonomiske og politiske beslutningsproces.

FS fik betydelig indflydelse blandt især jord- og betonarbejdere, smede- og maskinarbejdere, lager- og pakhusarbejdere, murere, bygningsarbejdere, havnearbejdere,sømænd og søfyrbødere. I de første par år var FS et rent københavnsk fænomen, men i løbet af 1912 begyndte der så småt at blive etableret FS afdelinger i provinsen. I 1912 blev der etableret afdelinger i Køge, Århus, Odense og Kastrup, og i 1913 blev der etableret afdelinger i Aalborg, Esbjerg og Næstved. I de følgende år blev der etableret afdelinger i stort set alle større provinsbyer, således at der omkring 1917-18 var FS afdelinger i ca. 30 danske byer. Ikke desto mindre vedblev København i hele FS' levetid med at være det sted, hvor bevægelsen stod stærkest og fik størst indflydelse. Igennem sine 11 år udgav FS med skiftende redaktører avisen Solidaritet (avis) fra lokaler i KorsgadeNørrebro i København.

I foråret 1921 vedtog et flertal på 2/3 at FS skulle indgå i et samarbejde med Danmarks Kommunistiske Parti (stiftet under navnet Danmarks venstresocialistiske Parti i 1919, men skiftede navn til DKP i 1920 som led i ratificeringen af Moskvateserne), og de danner sammen Danmarks Kommunistiske Føderation (1921-1922), inden for hvilken de dog fortsætter med at eksistere som individuelle organisationer, idet DKP er medlem af Komintern og FS af Profintern. Denne konstruktion er dog skrøbelig på grund af de betydelige indre spændinger, og allerede i januar 1922 sprænges føderationen i forbindelse med Møntergade kuppet, som resultere i at der i en længere periode eksistere to konkurerende kommunistpartier, som begge gør hævd på navnet DKP og repræsentationen i Komintern. DKF og FS nedlægges i forbindelse med Møntergade kuppet og mange af de tidligere FS'ere ekskluderes eller trækker sig fra de stridende organisationer.

Nøgleord: Stormen på Børsen, Christian Christensen, Carl Heinrich Petersen,

Kilder:

Ungsocialistisk Forbund (i København kaldt Ungsocialistisk Forening) (1913/14-1921)[redigér | redigér wikikode]

Ungsocialistisk Forening var en altovervejende anarko-syndikalistisk organisation, som arbejdede tæt sammen med Fagoppositionens Sammenslutning. Da et flertal i Fagoppositionens Sammenslutning besluttede at gå ind i Danmarks Kommunistiske Føderation i 1921 var Ungsocialistisk Forening imod beslutningen og fortsatte den selvstændige syndikalistiske bevægelse i tæt samarbejde med det anarko-syndikalistiske Syndikalistisk Propagandaforbund. Ungsocialistisk Forening udgav i perioden fra juni 1918 til juli 1921 bladet Den røde Krig.

Foreningen for konsekvente Antimilitarister (1915-1921)[redigér | redigér wikikode]

Udgav bladet Militærnægteren (1916-1919).

De Arbejdsløses Organisation (1918-? og 1930-1931)[redigér | redigér wikikode]

Udgav bladet Arbejdsløshedens Terror (1931).

Dansk føderalistisk Sammenslutning (1919-1923?)[redigér | redigér wikikode]

Syndikalistisk Propaganda Forbund (1921-1923)[redigér | redigér wikikode]

Udgav bladet Samarbejde. Organisationen var tilknyttet IAA.

De faglige Klubbers Sammenslutning (1924-1925)[redigér | redigér wikikode]

Udgav bladet Allarm - Forløber for Solidaritet (der udkom kun ét nummer i anledningen af valget i 1924)

Revolutionært Arbejderforbund (1925)[redigér | redigér wikikode]

Samme organisation som DfKS, blot under nyt navn. Udgav bladet Solidaritet.

Fagoppositionens Sammenslutning (1935-1938)[redigér | redigér wikikode]

Udgav bladet Arbejdet.

Revolutionære Socialister (1939-1945)[redigér | redigér wikikode]

Udgav bladene Klassekamp (1939-1940 og 1942-1944), Arbejderen (1941-?), Arbejderpolitik (1940-1941) og Frihed (1942).

Mindre grupperinger i 60'erne og 70'erne[redigér | redigér wikikode]

Organisationen af Revolutionære Anarkister (1973-1979)[redigér | redigér wikikode]

Organisationen af Revolutionære Anarkister blev stiftet i 1973. ORA stod i forbindelse med IAA, den anarkistiske internationale, der blev grundlagt i Berlin i 1922-23.

Kilder:

Sorte Kors (1973-1995?)[redigér | redigér wikikode]

Udgav bladene Sorte Kors Bulletin (1973-1974 og 1983-1988, fra 1989 til 1995 som indstik i ASOs blad Direkte Aktion) og Bulldozer (1988)

Anarkistisk Føderation i Danmark (1970-1991][redigér | redigér wikikode]

Anarkistisk Føderation i Danmark blev grundlagt (genoprettet?) i 1970 som et middel til at koordinere mellem de mange mindre anarkistiske grupperinger, der var opstået i kølvandet på ungdomsoprørert i slutningen af 60'erne. AFID havde ikke noget eget politisk program eller manifest, idet føderationens formål alene var at organisere den fælles kamp og forestå udvekslingen af politiske idéer mellem de grupper og enkeltpersoner, der var tilknyttet føderationen. Fælles politiske beslutninger kunne dog tages på den halvårlige landskongres.

Kilder:

Anarko-Syndikalistisk Organisation (1977-1991)[redigér | redigér wikikode]

Anarko-Syndikalistisk Organisation opstod i 1977 på basis af en række møder om anarkisme afholdt i Huset på Magstræde i 1976.

Kilder:

Regnbuen (1977-1987)[redigér | redigér wikikode]

Regnbuen var en anarkistisk café, der lå i Mejlgade 48 i Århus. Regnbuen opstod i 1977 i kølvandet på en anarkistisk studiekreds og dannede gennem mange år centrum for diskussion, debat og aktivisme og havde et stort gennemtræk af forskellige aktivister og grupperinger, ikke mindst det senere kendte SABAE. Regnbuen blev landskendt i sluthalvfemserne, da det kom frem, at PET i begyndelsen af 80'erne havde ladet agenten Anders Nørgaard infiltrere bogcaféen, hvor han gav den som aktivist og fungerede som agent provocateur.

I en flyver fra 1981 beskriver caféens aktivister den som følger:

Citat Kredsen omkring bogcaféen består af anarkister og anti-autoritære socialister i mange afskygninger. For tiden eksisterer der tre arbejdsgrupper med direkte tilknytning til bixen - en tager sig af bogcaféens daglige pasning og pleje, en anden varetager de internationale relationer, d.v.s. forbindelsen med udenlandske anarkistiske grupper. Den tredje gruppes arbejdsområde er information/nyhedsformidling. I bogcaféen finder du et væld af anti-autoritær litteratur, bøger, plakater og masser af alternative og anarkistiske tidsskrifter på dansk, svensk, norsk, tysk, engelsk og spansk. Desuden er der for det meste kaffe på kanden og nogen at drikke den sammen med. Citat

Kilder:

REBEL (1992-2001)[redigér | redigér wikikode]

Udgav bladet Avanti.

Libertært Socialistisk Forlag (1997-1998)[redigér | redigér wikikode]

Fagoppositionens Sammenslutning (1998-1999)[redigér | redigér wikikode]

Udgav bladet Direkte Aktion.

Sabot (2002-2003)[redigér | redigér wikikode]

Autonome Revolutionære[redigér | redigér wikikode]

Autonomikollektivet[redigér | redigér wikikode]

Autonom Infoservice[redigér | redigér wikikode]

Den Anarkistiske Føderation (2002-2004?)[redigér | redigér wikikode]

Den Anarkistiske Føderation opstod op til EU-topmødet i København i 2002 og var på trods af navnet snarere en anarkistisk gruppe i København, der synes at have været aktiv indtil 2004. AF havde et minimumsgrundlag og et aktionskodeks, som kan læses på dan.anarchopedia.org.

Kilder:

Anarkistisk Netværk[redigér | redigér wikikode]

Libertære Socialister (2009-)[redigér | redigér wikikode]

Uddybende Uddybende artikel: Libertære Socialister

Libertære Socialister er en anarkistisk føderation af lokalgrupper, grundlagt i 2009. Libertære Socialister er tilsluttet det internationale Anarkismo-netværk.

Kilder:

Kilder[redigér | redigér wikikode]

Eksterne henvisninger[redigér | redigér wikikode]

DanskStub
Denne artikel om en dansk forening eller organisation er kun påbegyndt. Du kan hjælpe Wikipedia ved at tilføje mere.
Dansk forening eller organisation
DanskStub
Denne artikel om dansk politik er kun påbegyndt. Du kan hjælpe Wikipedia ved at tilføje mere.
Politiker