Militær rang

Fra Wikipedia, den frie encyklopædi

En militær rang er et rangtrin i en militær organisation. Der skelnes mellem officerer, underofficerer og menige (hvervede eller værnepligtige) soldater.

Inden for militære organisationer er anvendelsen af rang nærmest universel. Kinas Folkets Befrielseshær (1965-1988), den albanske hær (1966-1991) og den sovjetiske Røde Hær (1918-1935) er sjældne eksempler på militære organisationer, som har gjort sig erfaring med at afskaffe militære grader. I alle tre tilfælde valgte man at genindføre graderne efter at have oplevet operationelle vanskeligheder ved kommando og kontrol.

Danmark[redigér | rediger kildetekst]

Officerer[redigér | rediger kildetekst]

NATO kode OF-10 OF-9 OF-8 OF-7 OF-6 OF-5 OF-4 OF-3 OF-2 OF-1 OF(D) Officers Elev
Gruppe[1] Chefniveau Lederniveau
Danmarks hærflag Hæren[2]
Ingen tilsvarende
General Generalløjtnant Generalmajor Brigadegeneral Oberst Oberstløjtnant Major Kaptajn Premierløjtnant Løjtnant Sekondløjtnant Officerselev


 Søværnet[3]
Ingen tilsvarende
Admiral Viceadmiral Kontreadmiral Flotilleadmiral Kommandør Kommandørkaptajn Orlogskaptajn Kaptajnløjtnant Premierløjtnant Løjtnant


Flyvevåbnet[4]
Ingen tilsvarende
General Generalløjtnant Generalmajor Brigadegeneral Oberst Oberstløjtnant Major Kaptajn Premierløjtnant Løjtnant Sekondløjtnant
Dansk militær lønklasse[5] M406 M405 M404 M403 M402 M401 M332
M331
M322
M321 M312 M311 M310

Befalingsmænd og menige[redigér | rediger kildetekst]

NATO kode OR-9 OR-8 OR-7 OR-6 OR-5 OR-4 OR-3 OR-2 OR-1
Gruppe[1] Mellemlederniveau Manuelt niveau
Danmarks hærflag Hæren[2]
Ingen
Tilsvarende
Hærchefsergent Myndigheds-
befalingsmand
Chefsergent Seniorsergent Oversergent Sergent Sergent
første 12 måneder
Korporal Overkonstabel
af 1. grad
Overkonstabel Konstabel
 Søværnet[3] Ingen
Tilsvarende
Chefsergent Seniorsergent Oversergent Sergent Korporal Marinespecialist Marineoverkonstabel Marinekonstabel
Marineelev
Flyvevåbnet[4] Ingen
Tilsvarende
Flyvevåbnets Chefsergent Chefsergent Seniorsergent Oversergent Sergent Sergent
(Officerselev)
Korporal Flyverspecialist Flyveroverkonstabel Flyverkonstabel
Dansk militær lønklasse[5] M232 M231 M221 M212 M211 M113 M112

Der er som oftest en bestemt funktion knyttet til de forskellige grader. Nedenfor ses nogle af primært Hærens almindelige gradsbestemte funktioner.

Funktioner[redigér | rediger kildetekst]

Funktion Grad
Forsvarschef General/admiral
Stabschef for Forsvarskommandoen Generalløjtnant/viceadmiral
Værnschef Generalmajor/Kontreadmiral
Stabschef for Hærens Operative Kommando Brigadegeneral
Divisionschef Generalmajor
Brigadechef Oberst/brigadegeneral
Regimentschef Oberst
Bataljonschef Oberstløjtnant
Næstkommanderende bataljon Major
Kompagnichef
Eskadronchef
Batterichef
Kaptajn/major
Næstkommanderende kompagni
Næstkommanderende eskadron
Næstkommanderende batteri
Premierløjtnant/kaptajn
Delingsfører Premierløjtnant/løjtnant/sekondløjtnant
Næstkommanderende deling Oversergent
Sektionsfører Oversergent
Gruppefører Sergent

Frankrig[redigér | rediger kildetekst]

Grades de l'armée française
Officiers
Armée de terre Marine nationale Armée de l'air
Général d'armée Amiral Général d'armée aérienne
Général de corps d'armée Vice-Amiral d'escadre Général de corps aérien
Général de division Vice-Amiral Général de division aérienne
Général de brigade Contre-Amiral Général de brigade aérienne
Colonel Capitaine de vaisseau Colonel
Lieutenant-colonel Capitaine de frégate Lieutenant-colonel
Commandant Capitaine de corvette Commandant
Capitaine Lieutenant de vaisseau Capitaine
Lieutenant Enseigne de vaisseau
de première classe
Lieutenant
Sous-Lieutenant Enseigne de vaisseau
de deuxième classe
Sous-Lieutenant
Aspirant Aspirant Aspirant
Sous-Officiers
Major Major Major
Adjudant Maître-principal Adjudant
Sergent-chef Premier-maître Sergent-chef
Sergent Maître Maître
Caporal Second-maître Caporal


Norge[redigér | rediger kildetekst]

Gradsnivåer
Offiserer
Hæren Luftforsvaret Sjøforsvaret
General General Admiral
Generalløytnant Generalløytnant Viseadmiral
Generalmajor Generalmajor Kontreadmiral
Brigader Brigader Flaggkommandør
Oberst Oberst Kommandør
Oberstløytnant Oberstløytnant Kommandørkaptein
Major Major Orlogskaptein
Kaptein Kaptein Kapteinløytnant
Løytnant Løytnant Løytnant
Fenrik Fenrik Fenrik
Kadett (1,2,3 år) Kadett (1,2,3 år) Kadett (1,2,3 år)
Underoffiserer
Sersjantmajor Sersjantmajor Flaggmester
Kommandersersjant Kommandersersjant Orlogsmester
Stabssersjant Stabssersjant Flotiljemester
Oversersjant Vingsersjant Skvadronmester
Sersjant Sersjant Kvartermester
Grenaderer, Konstabler
Seniorkorporal Seniorkorporal Seniorkonstabel
Korporal Korporal Konstabel
Seniorvisekorporal Seniorvisekorporal Seniorvisekonstabel
Visekorporal Visekorporal Visekonstabel
Vernepliktige soldater
Menig 1. Klasse Vingsoldat Menig 1. Klasse
Menig Flysoldat Menig


Storbritannien[redigér | rediger kildetekst]

Common military ranks
Officers
British Army*
Royal Marines
Royal Navy Royal Air Force
Field Marshal* Admiral of
the Fleet
Marshal of
the Air Force
General* Admiral Chief Air Marshal
Lt. General* Vice Admiral Air Marshal
Major General Rear Admiral Air Vice Marshal
Brigadier Commodore Air Commodore
Colonel Captain (naval) Group Captain
Lt. Colonel Commander Wing Commander
Major Lt. Commander Squadron Leader
Captain Lieutenant (naval) Flight Lieutenant
Lieutenant Sub-Lieutenant Flying Officer
2nd Lieutenant Ensign Pilot Officer
Officer Cadet Midshipman Officer Cadet
Sailors, soldiers and airmen
Warrant Officer Warrant Officer Warrant Officer
Staff Sergeant*
Colour Sergeant
Chief Petty Officer Flight Sergeant
Sergeant Petty Officer Sergeant
Corporal Leading Rate Corporal
Private*
Marine
Able Seaman Aircraftman


Sverige[redigér | rediger kildetekst]

Grader i svenska försvaret
Officerare
Armén/Flygvapnet/Amfibiekåren Svenska marinen
General Amiral
Generallöjtnant Viceamiral
Generalmajor Konteramiral
Brigadgeneral Flottiljamiral
Överste Kommendör
Överstelöjtnant Kommendörkapten
Major Örlogskapten
Kapten Kapten
Löjtnant Löjtnant
Fänrik Fänrik
Specialistofficerare
Regementsförvaltare Flottiljförvaltare
Förvaltare Förvaltare
Fanjunkare Fanjunkare
1:e sergeant 1:e sergeant


Yrkesofficerare (Officerare och specialistofficerare (SO)) i Armén/linjeofficerer og stampersonel i den svenske hær
SO SO SO SO
Förste sergeant Fänrik Fanjunkare Löjtnant Förvaltare Kapten Major Regementsförvaltare Överstelöjtnant Överste Överste 1. graden Brigadgeneral Generalmajor Generallöjtnant General
Ingen
tilsvarende
Sekondløjtnant Oversergent Løjtnant Seniorsergent Kaptajn Major Chefsergent Oberstløjtnant Oberst Brigadegeneral Generalmajor Generalløjtnant General
Gruppbefäl och soldater (GSS) i Armén/underofficerer og menigt personel i den svenske hær
Menig Menig 1 klass (en ny stribe efter 3, 5 og 7 år) Vicekorpral Korpral Sergeant
Menig Konstabel/overkonstabel af 2. grad Overkonstabel
af 1. grad
Korporal Sergent

Tyskland[redigér | rediger kildetekst]

Bundeswehr / Bundesmarine[redigér | rediger kildetekst]

Dienstgrade
Offiziere
Heer/Luftwaffe Deutsche Marine
General Admiral
Generalleutnant Vizeadmiral
Generalmajor Konteradmiral
Brigadegeneral Flottillenadmiral
Oberst Kapitän zur See
Oberstleutnant Fregattenkapitän
Major Korvettenkapitän
Hauptmann Kapitänleutnant
Oberleutnant Oberleutnant zur See
Leutnant Leutnant zur See
Unteroffiziere
Oberstabsfeldwebel Oberstabsbootsmann
Stabsfeldwebel Stabsbootsmann
Hauptfeldwebel Hauptbootsmann
Oberfeldwebel Oberbootsmann
Feldwebel Bootsmann
Stabsunteroffizier Obermaat
Unteroffizier Maat
Mannschaftsdienstgrade
Oberstabsgefreiter
Stabsgefreiter
Hauptgefreiter
Obergefreiter
Gefreiter
Schütze, Jäger, Flieger usw. MatroseWehrmacht 1939-1945[redigér | rediger kildetekst]

1 = Generalfeldmarschall (fra 1942).
2 = Generalfeldmarschall (til 1942).
3 = Generaloberst.
4 = General.
5 = Generalleutnant.
6 = Generalmajor.
7 = Oberst.
8 = Oberstleutnant (her Oberfeldveterinär).
9 = Major.
10 = Hauptmann.
11 = Oberleutnant.
12 = Leutnant.
13 = Stabsfeldwebel.
14 = Oberfeldwebel.
15 = Feldwebel.
16 = Unterfeldwebel.
17 = Unteroffizier.
18 = Stabsgefreiter.
19 = Obergefreiter (med mere end seks års tjeneste).
20 = Obergefreiter.
21 = Gefreiter.
22 = Oberschütze.
Dienstgrade
Offiziere
Heer/Luftwaffe Kriegsmarine Waffen-SS
Generalfeldmarschall Großadmiral -
Generaloberst Generaladmiral SS-Oberstgruppenführer
General Admiral SS-Obergruppenführer
Generalleutnant Vizeadmiral SS-Gruppenführer
Generalmajor Konteradmiral SS-Brigadeführer
Oberst Kommodore
Kapitän zur See
SS-Oberführer
SS-Standartenführer
Oberstleutnant Fregattenkapitän SS-Obersturmbannführer
Major Korvettenkapitän SS-Sturmbannführer
Hauptmann Kapitänleutnant SS-Hauptsturmführer
Oberleutnant Oberleutnant zur See SS-Obersturmführer
Leutnant Leutnant zur See SS-Untersturmführer
Unteroffiziere
Stabsfeldwebel Stabsoberbootsmann SS-Sturmscharführer
Oberfeldwebel Oberbootsmann SS-Hauptscharführer
Feldwebel Stabsbootsmann
Bootsmann
SS-Oberscharführer
Unterfeldwebel Obermaat SS-Scharführer
Unteroffizier Maat SS-Unterscharführer
Mannschaft
- Stabsobergefreiter -
- Stabsgefreiter -
Stabsgefreiter Hauptgefreiter -
Obergefreiter Obergefreiter SS-Rottenführer
Gefreiter Gefreiter SS-Sturmmann
Oberschütze - SS-Oberschütze
Schütze Matrose SS-Schütze


USA[redigér | rediger kildetekst]

US military ranks
Officers
US Army*
US Marine Corps
US Air Force*
US Navy*
US Coast Guard
General of the…* Fleet Admiral*
General Admiral
Lt. General Vice Admiral
Major General Rear Admiral
Brigadier General Rear Admiral
(lower half)
Colonel Captain (naval)
Lt. Colonel Commander
Major Lt. Commander
Captain Lieutenant (naval)
First Lieutenant Lieutenant
(junior grade)
Second Lieutenant Ensign
NCO


Noter[redigér | rediger kildetekst]

  1. ^ a b "Bekendtgørelse om militære grader mv. for personel i det militære forsvar". retsinformation.dk. 24. marts 2010. Hentet 30. marts 2021.
  2. ^ a b "Hærens Gradstegn" (PDF). forsvaret.dk. Forsvaret. 2021. Hentet 20. februar 2022.
  3. ^ a b "Søværnets Gradstegn" (PDF). forsvaret.dk. Forsvaret. 2021. Hentet 20. februar 2022.
  4. ^ a b "Flyvevåbnets Gradstegn" (PDF). forsvaret.dk. Forsvaret. 2021. Hentet 20. februar 2022.
  5. ^ a b "Historik". forpers.dk. Forsvarsministeriets Personalestyrelse. Arkiveret fra originalen 27. august 2018. Hentet 26. september 2018.
MilitærSpire
Denne artikel om militær er en spire som bør udbygges. Du er velkommen til at hjælpe Wikipedia ved at udvide den.