Wikipedia:Landsbybrønden/Tidsbegrænsede administratorer

Fra Wikipedia, den frie encyklopædi
Spring til navigation Spring til søgning

Tidsbegrænsede administratorer[redigér wikikode]

Jeg synes at at det de seneste år er blevet sværere at blive udnævnt til administrator, og at der stilles kræppere krav nu end der tidligere blev gjort. Det bakkes op af denne sammentælling af administratoransøgningers succesrate gennem årene (med forbehold for tællefejl):

 • 2013: 1 afvist, 0 godkendt
 • 2012: 4 afvist, 1 godkendt
 • 2011: 7 afvist, 1 godkendt
 • 2010: 2 afvist, 5 godkendt
 • 2009: 10 afvist, 6 godkendt
 • 2008: 10 afvist, 11 godkendt
 • 2007: 4 afvist, 5 godkendt
 • 2006: 6 afvist, 10 godkendt
 • 2005: 5 afvist, 10 godkendt
 • 2004: 0 afvist, 2 godkendt

Det betyder at antallet af administratorer har været faldende i de sidste par år, og blandt de tilbageværende administraroter er der mange som er meget lidt aktive. Måske er problemet at man er bange for at udnævne nye administratorer fordi de er svære at slippe af med igen hvis udnævnelsen skulle vise sig at være en fejl. På den svensksprogede Wikipedia har man i lang tid haft et system hvor administratorerne vælges eller genvælges for étårige valgperioder. Jeg tænkte på om det måske var en god model at kopiere her, så vi kan få større udskiftning i administratorkorpset og få flere nyudnævnte aktive administratorer til afløsning af den store andel af mere eller mindre inaktive administratorer som vi har nu. Netop nu er der er en engelsksproget debat på sv:Wikipediadiskussion:Administratörer#Reelection of administrators i afledning af et spørgsmål fra en udefrakommende om de svensktalendes erfaringer med deres system. Det ser til at de svensksprogede generelt har gode erfaringer med det. Jeg synes at det ville være en god ide at indføre her, og vil gerne lodde stemningen før et evt. formelt forslag om det. Byrial (diskussion) 24. maj 2013, 08:56 (CEST)

Det kunne sikkert være en god ting, men jeg er usikker på om det er et problem, at vi stiller skrappere krav - vi har jo også oplevet en vækst i mængden af regler. Jeg ser ikke som sådan noget behov for udskiftning i administratorkorpset, hvis opgaverne bliver løst på tilfredsstillende manér. --Palnatoke (diskussion) 24. maj 2013, 09:19 (CEST)
Princippet med udskiftning er godt; i praksis har man jo her som administrator en livstidsansættelse, og det er ikke sundt. Jeg tror dog at der på svensk Wikipedia bruges en del kræfter på at arrangere disse årlige afstemninger, men da de jo er en del flere aktive, er det måske nemmere for dem. Desuden: mon de nuværende administratorer kan have interesse i en sådan ordning ;) -- Mvh PHansen (diskussion) 24. maj 2013, 09:36 (CEST)
Jeg har også længe haft en tanke om at begrænse perioden udnævnelse af administrator til fx 2 år og at vi har en runde med genvælgendes et par gange om året. Det burde vi kunne overkomme. Det vil også gøre det lettere at komme af med administratorer, som er for lidt aktive hvilken har betydning i visse få afstemninger.
Mit indtryk at antal af administratorer pt. er passende - det der er mere brugt for er at få flere til at patruljeret ændringer. Men det er ikke komme mange nye administratorer i de sidste år - men på den anden side - der har ikke været mange oplagte kandidater, der har stillet op. --Steen Th (diskussion) 24. maj 2013, 09:57 (CEST)
Indledningsvis må det aldrig blive nemt at blive administrator. Det er en tillidspost med nogle værktøjer, som ikke alle kan håndtere og forstår rækkevidden af. Konkret bekymrer det mig, at der er nogle brugere, der gør en stor indsats, når det gælder hærværk, men i andre sager nemt lader sig påvirke. Den slags duer selv sagt ikke for administratorer, der skal kunne vurdere på egen hånd og ikke bare gøre noget, fordi en anden synes det skal gøres. Og naturligvis også kunne vurdere en ansøgning og ikke bare sige ja til hvemsomhelst der (gen)opstiller.
På svensk Wikipedia oplyses, at systemet er indført en periode med mange mistillidsafstemninger. Det problem har vi heldigvis ikke haft her, faktisk kan jeg ikke mindes nogen mistillidsafstemninger. Det sker at der gøres vrøvl over administratorer, men i langt de fleste tilfælde har det enten været nybegyndere på vildspor, eller erfarne der ikke kunne acceptere, at politikker og normer faktisk også gjaldt for dem. Sidstnævnte kunne til gengæld blive et problem ved faste afstemninger, hvor de kunne gå efter en administrator, de havde set sig sur på.
En anden forskel mellem dansk og svensk Wikipedia er, at hvor førstnævnte kræver konsensus, har sidstnævnte en regel ved både ny- og genopstillinger om mindst 75 % støtte, idet neutrale ikke tælles med. Efter den svenske diskussion at dømme har det af og til givet problemer, når folk har været lige på vippen. Her er det nok bedre at holde fast i vores egen regel om konsensus, og at det er bureaukrater, der har det sidste ord.
Et indlæg jeg i øvrigt bed mærke i ved den svenske diskussion var om hvorfor administratorer ikke var blevet genvalgt:

"Of the seven cases I remember from last four years who did not get reelected

 • three were young and immature, and had problem to listen and to follow consensus and understand the Wikipedia mission.
 • two used (too) harsh language. As we in general want to have a nice way of interacting, this has helped us improving our user dialogue
 • one turned out to be a troll, before this was found out, he generated a lot of animated disussions

These cases above left us stronger with a more functional community and admincommunity

 • then there is one case where I am not sure the No was good for the community. It was one that was very productive but acted a bit too hasty, but redid his actions when given feedback.

Yger (disk) 22 maj 2013 kl. 14.27 (CEST)"

Det første problem er nok især det, der har givet anledning til at afvise administratoransøgninger her på dansk Wikipedia, idet langt de fleste brugere dog heldigvis ikke bekymrer sig om ansøgernes alder. Problemer med sprogbrug kunne være aktuelt ved enkelte administratorer. Troll's har vist ikke været aktuelt blandt administratorerne, og de enkelte der har stillet op var alligevel åbentlyse. Den sidste sag lyder lidt som det, der af og til sker, når en meget produktivt bruger forledes til at tro, at det så også gør vedkommende til mere.
Afslutningsvis er det dog også værd at bemærke, at der kun er tale om syv sager over fire år, til trods for at der pt. er 88 svenske administratorer på valg hvert år. --Dannebrog Spy (diskussion) 24. maj 2013, 16:32 (CEST)
Interessant med de svenske erfaringer. Jeg tvivler på, at et system med "åremålsansættelse" vil medføre, at det bliver nemmere af blive administrator ud fra en logik om, at det i så fald er nemt at komme af med en administrator igen, hvis det viser sig, at vedkommende ikke fungerer i rollen. Det er muligt, at det vil få den effekt, men jeg er ikke overbevist. Jeg mener det ville være fint med noget friskt blod i administratorerne, men som påpeget af flere er det i høj grad patruljanter, der mangler.
En åremålsansættelse vil medføre, at der bliver luget ud i inaktive administratorer, men det er der jo også ihærdige brugere, der følger op på her på dansk wiki. Inaktive administratorer foretager sig i sagens natur ikke noget, og jeg mener derfor ikke, at de gør den store skade.
Alt i alt stiller jeg mig noget tvivlende over for forslaget. - Men jeg synes dog det er en vigtig debat, og alle tiltag, der kan forøge antallet af brugere, patruljanter og administratorer er stærkt efterspurgte. Pugilist (diskussion) 24. maj 2013, 16:53 (CEST)
Flere af dem som søger om at blive administratorer er netop patruljenter i forvejen, og de påpeger tit (med rette) at det er mere effektivt at slette nonsens/hærværk og blokere vandaler (hvis det skønnes rimeligt og i henhold til vores politikker) med det samme, fremfor at markere artiklerne og vente på en administrator og måske se på at der udøves mere hærværk i ventetiden. Manglen på flere frivillige til at patruljere kunne måske tænkes at nogle ikke gider gøre ineffektivt arbejde, også set i forhold til alt det bureaukrati der er omkring posten. Med flere nye administratorer ville der automatisk også blive flere til at patruljere. I øvrigt tror jeg at alle eller måske de fleste af vores patruljanter med fordel kunne være administratorer, så deres arbejde kunne gøres mere effektivt. Og hvis jeg skulle tage fejl, ville skaden jo være begrænset hvis det var nemt at komme af med dem igen efter et år. (Og hvis jeg skulle tage rigtig meget fejl, er der jo stadig mulighed for et mistillidsvotum). Byrial (diskussion) 24. maj 2013, 17:25 (CEST)
Jeg tvivler på at en tidsbegrænsning vil føre til flere og bedre administratorer, måske snarere tværtimod. Resultatet kan lige så godt bleve at gode driftsikre administratorer ikke stiller op igen. - Nico (diskussion) 24. maj 2013, 17:42 (CEST)

(redigeringskonflikt)

Byrial: Problemet er bare de sager, der netop ikke handler om hærværk og nonsens. Den sletteknap der kan bruges til at slette nonsens kan også bruges, hvis der er problemer med f.eks. neutralitet eller notabilitet. Men det forudsætter, at man faktisk sætter sig ind i de enkelte sager og ikke bare sletter, fordi en anden har sat en slet-skabelon på. Eller modsat at man ikke giver flere chancer til en problematisk bruger, bare fordi vedkommende beder om det. Her er problemstillingen imidlertid, at nogle brugere nemt lader sig påvirke og reelt siger ja til hvad som helst uden nærmere begrundelse. Noget der meget nemt kunne problemer ved efterfølgende klager fra f.eks. tæt-på-skribenter, der netop ikke vil kunne få nogen nærmere begrundelse. --Dannebrog Spy (diskussion) 24. maj 2013, 17:46 (CEST)
Allerførst vil jeg erklære mig enig i, at denne debat er vigtig at tage op, såvel som alvorligt. Tak til Byrial for at give startskuddet. Om det vil være fornuftigt at sætte administratorer på valg med jævne mellemrum er jeg hverken for eller imod, da jeg ikke tror det vil medføre de store ændringer i forhold til den adminstab, vi har for nuværende. Dette dels fordi der er et velfungerende system til fjernelse af inaktive admins, dels fordi jeg ikke oplever den store kontrovers i forhold de aktive admins. Ret mig endelig, hvis jeg har misforstået noget her. Problemet med denne debat ligger, for mig at se, et andet sted: det, vi aktuelt debatterer, er ikke så meget valgperioden for admins. Debatten tager i stedet udgangspunkt i at det opleves som for svært at blive admin. Dét har i sig selv ikke meget at gøre med perioden, man vælges for. Om end jeg anerkender argumentet om, at det måske bliver mindre skadeligt at vælge en "dårlig" admin hvis han automatisk skal genvælges efter en periode, er jeg ikke enig i, at dét skal gøre det lettere at blive admin; at man kan fjernes igen ændrer ikke på, at vi kommer til at trækkes med en dårlig admin i en periode, ganske som under de nuværende regler. Så derfor er den egentlige debat den, der er blevet taget andre steder, som ved et par af de seneste admin-ansøgninger - er det for svært at blive admin? I forhold til dét spørgsmål er min holdning at nej, det er det ikke. Jeg oplever, at bedømmelsen af en admin ligger ganske godt i tråd med de krav og forventninger, der stilles til en admin i det daglige. Handler det om, at jeg selv er sluppet gennem nåleøjet? Nej, og jo. Nej, fordi jeg ingen grund har til (eller ønske om) at holde andre fra embeddet, hvis jeg mener de kan håndtere det. Og jo, efter jeg selv har løftet ansvaret i nogen tid har jeg måttet lære, at admin-hvervet er meget mere end at slette og blokere. De to funktioner er, i min optik, langt den mindste del af hvervet. Af netop den årsag startede jeg for et par år siden denne debat, der ikke handler om at slække på kravene til en admin, men om at være mere præcis i beskrivelsen af samme, så ansøgere kan søge på korrekt grundlag (hvad jeg ikke nødvendigvis mener, de gør i dag). Så helt grundliggende mener jeg ikke, vi skal slække på kravene til administratoransøgninger. Dels kommer vi til at gøre den nye admin en bjørnetjeneste ved at forvente at han varetager et ansvar, han ikke nødvendigvis har bedt om endsige bedømmes klar til, dels er vi nødt til at erkende at hvervet som admin kræver mere og andet end evnen til at trykke på "slet" og "blokér" knapperne. En admin bliver bedt om at være diplomat nok til at bistå ved stridigheder, når der er behov for en mægler. En admin er den, vrede nye brugere først går til, når de har klager. En admin skal kunne bedømme andres arbejde objektivt, inden der flyttes/ændres/slettes/beskyttes. En admin forventes at bevare roen og objektiviteten, selv når sindende er i kog. Og netop derfor er det dé kvaliteter, jeg lægger vægt på,når jeg bedømmer en anmodning. Er vi alle lige gode til at håndtere disse opgaver/dette ansvar? Nej. Selvfølgelig ikke. Der er heller ikke nogen af os, der er ufejlbarlige. Men derfra og til at vælge folk til et ansvar, jeg ikke mener de er klar til at løfte... Nej. Hverken for deres eller Wikipedias skyld. --Medic (Lindblad) (diskussion) 24. maj 2013, 18:39 (CEST)
Og forresten: Jeg er helt enig i, at det er patruljeringen, der har brug for et løft. Jeg er ikke enig i argumentet om at flere admins betyder mere patruljering, også ud fra ovenstående. I min verden betyder flere patruljanter mere patruljering. Derfor ville jeg finde det langt mere interessant at debattere hvordan vi kan øge dén stab med kvalificerede mennesker... --Medic (Lindblad) (diskussion) 24. maj 2013, 18:40 (CEST)
Lige en sidste tanke - hvorfor er ønskeligt at finde flere administratorer? Hvad er argumentet for at slække på kravene til administratoransøgninger? Hvilket problem er det, der skal rettes op på med denne debat? Jeg spørger, fordi jeg ikke kan se problemet. Som jeg ser det bliver adminopgaver løst inden for en rimelig tidsramme, uden at der efterlades voldsomme hængepartier (modsat, for eksempel, patruljeringen, der er kronisk "bagud"), og der udnævnes stadig nye administratorer fra tid til anden. Hvad er det ved det nuværende system, der ikke virker, således at kravene til en admin bør slækkes, for at geledderne kan fyldes yderligere? Jeg vil gerne igen understrege at jeg intet ønske har om at holde hverken specifikke eller kvalificerede kandidater fra posten, ligesom dette ikke er skrevet for at provokere. Jeg ser blot ikke det problem, der nødvendiggør at ændre eksisterende praksis. Jeg vil sætte pris på at blive oplyst, hvis nogen har en anden opfattelse af tingene. --Medic (Lindblad) (diskussion) 25. maj 2013, 06:39 (CEST)
Det er et rigtigt fint oplæg Byrial kommer med her, men som jeg ser det, er der faktisk tre diskussioner her:
 • Den ene er diskussionen om tidsbegrænsning/genvalg,
 • den anden er diskussionen om krav til valg, og
 • den tredje er diskussionen om antal administratorer.
Vedr. tidsbegrænsning og genvalg, ser jeg egentligt ikke noget problem i at der indføres en tidsbegrænsning. Man kan for min skyld også evt. kombinere den med en tvungen admin-pause, således at man efter to år som valgt admin, minimum skal have 6 måneder hvor man ikke er admin. Det vil måske kunne give anledning til en tænkepause, hvor man bliver tvunget til at genoverveje sine behov for at være admin. Omvendt – og overvejende – ser jeg ikke noget problem, at der er folk der har været admins i lange perioder. Det er for mig vigtigere hvordan folk forvalter deres admin-flag end hvor længe de har haft det. At det ligefrem skulle være en tillidspost er måske nok åbent for fortolkning. For mig følger der nogle forpligtigelser med det at bestride en tillidspost, men det gør der jo ikke til det at være admin.
Vedr. diskussionen om krav til valg, er jeg helt på linje med Palnatoke: Den stigende mængde af politiker og regler på dansk Wikipedia, må alt andet lige medføre, at der sættes større krav til dem der forventes at kunne dem. Desværre er det svært at kvantificere disse, men når jeg kigger på de seneste anmodning om admin-diskussioner, ser det ud til at diskussionerne har været ført konstruktivt, hvorfor jeg ikke mener at det bør give anledning til bekymring.
Endeligt er der diskussionen om antallet af administratorer. Medic nævner den kort, men jeg ser den som en vigtig forudsætning for de to andre. Dels fordi det at sætte ”åremål” på admin-valg for mig i stor udstrækning kun giver mening hvis der er et fast antal adminis – eller i hvert tilfælde et minimumsantal, sådan lidt folketingsagtigt, dels fordi det kan være styrende for de krav der sættes til valg. Jeg mener at jeg engang så et toolserver-værktøj der kunne generere en graf over antallet af brugere med en given (her sysop) bit sat. Sammenholdt med Byrials statistik ovenfor, kunne det være interessant at se udviklingen i antallet af admins, ikke mindst efter vi indførte proceduren for inaktive admins, men også den generelle trend kontra valg og afvisninger. Hvis antallet er nogenlunde konstant uanset udviklingen i afvisninger og valg, vil jeg hævde at det underbygger min holdning omkring de nuværende krav og tidsbegrænsning. Omvendt kan jeg tage fejl og det viser sig at vi har en udvikling med faldende antal admins og faldende antal ”nyt blod”. Min fornemmelse siger mig at det ikke er tilfældet, men jeg kan sagtens tage fejl. I alle tilfælde kunne det være et fint indlæg, hvis nogen kunne huske om et sådan tool findes eller på anden måde kunne udtrække de relevante tal. --Henrik (heb, Diskussion   Bidrag   E-mail) 25. maj 2013, 09:23 (CEST)

Selv om dette ikke er mit område, vil jeg gerne komme med et par bemærkninger.

 1. vi har 35 administratorer (32 aktive, 2 på pause, 1 inaktiv). Jeg ved ikke om dette er få eller mange, men jeg har ikke indtryk af, at antallet burde udvides betydeligt.
 2. afgørelsen ved afstemninger om ansøgninger træffes af dem, der har erfaringerne i opgaven. Det er rimeligt nok, da de har de bedste forudsætninger. Hvis der sker en ændring i kriterierne for tilslutning eller ej - hvilket, jeg ikke har indtryk af, er tilfældet - så skyldes det nok den løbende udvikling, Wikipedia oplever. Statistik over vedtagne og afviste ansøgninger siger ikke meget (hvis det er de "forkerte", der søger, hvilket man undertiden har indtryk af).
 3. tanken om tidsbegrænsning i udnævnelsen er mig imod. Kriteriet bør være, at administratoren er aktiv. Skulle en administrator køre helt af sporet, bør der i stedet indledes en direkte mistillidsafstemning til vedkommende som administrator (eller vedkommende må på anden måde fratages hvervet, jeg kender ikke disse regler i enkeltheder).

Jeg har måske snarere indtrykket af, at enkelte administrator-ansøgere er blevet frustrerede over at blive afvist (måske gentagne gange). Det tyder på en manglende evne til selvvurdering. Jeg er enig med Heb i, at administratoransøgningsdiskussionerne er blevet ført på saglig vis. Som jeg ser det, er der sket det, at efter år med vokseværk er wikipedia nu nået et stadium af stabilitet og kvalitet på alle områder. Der er derfor næppe grund til bekymring. Vi burde snarere hilse det med glæde, hvis der er opnået stabilitet på tillidsposterne. venlig hilsen Rmir2 (diskussion) 25. maj 2013, 10:27 (CEST)

Relevant diskussion om administratorernes rolle. Jeg synes, at det vigtigste er, at administratorerne har en vis tyngde og udviser kontinuitet i arbejdet, og at de har respekt for administratorrollen. Jeg tror ikke på forslaget om tidsbegrænsning på administratorer, da jeg frygter at det går udover tyngden og kontinuiteten. Men jeg er åben over for nye stramninger, der kan være med til at højne respekten om administratorrollen. Det ser mest ud som om at nogle af de sjældent aktive administratorer, mest af alt holder fast i posten, fordi de godt kan lide at smykke sig med titlen Administrator på Wikipedia. --Patchfinder (diskussion) 26. maj 2013, 13:47 (CEST)
Man skal passe på med motivforskning. Hvad med at spørge de relevante administratorer direkte i stedet? Mit gæt er at i alt fald nogle af dem tænker at de nok snart burde se at få fundet tiden til at være mere aktive. Det kan så naturligvis være selvbedrag.. --Palnatoke (diskussion) 26. maj 2013, 14:03 (CEST)
Det er jeg såmænd enig med dig i. Men i de tilfælde hvor perioden med stærkt begrænset aktivitet udgør mindst 1-2 år, så kan det ikke forklares med pause eller særlige begivenheder af enten erhvervsmæssig eller social karakter, så er det enten selvbedrag, eller også er det titlen, der er interessant. I disse tilfælde synes jeg at administratorerne selv burde træde tilbage, alternativt at vi kan hjælpe dem med det på en fornuftig måde. --Patchfinder (diskussion) 26. maj 2013, 14:17 (CEST)
Patchfinder: Der eksisterer såmænd allerede to mekanismer, der tillader samfundet at hjælpe admins til at træde tilbage, hhv. reglen om 180 dages inaktivitet og muligheden for at stemme en admin ud. Jeg er usikker på, hvilke stramninger du tænker der er behov for i forhold til at fjerne administratorer, man ikke længere føler varetager hvervet? Handler det i virkeligheden ikke blot om, at vi kollektivt bevidstgør hinanden om at begge muligheder eksisterer, og giver hinanden accept på at det er tilladt at bruge dem begge? Jeg tænker mest på afstemningen (en procedure, der i øvrigt kunne tåle at blive efterset for at finde ud af, om den er i takt med den aktuelle virkelighed), der efter mit vidende kun yderst sjældent (om nogensinde?) har været brugt til at fratage en admin hvervet. Jeg tror, det kunne være sundt at blive enige om, at det er tilladeligt at rejse en afstemning om en administrators fortsatte virke - såfremt det kan gøres uden at hver eneste kontrovers med en admin ender dér. Jeg ser ikke nogen skade i, at både admins og brugere undertiden sætter spørgsmålstegn ved de mennesker, der er blevet valgt til posterne. En sidste tanke kunne gå til patruljanterne... Jeg kan ved første øjekast ikke finde en procedure, der tillader en patruljant at træde tilbage, endsige én der tillader samfundet at sætte patruljanter fra bestallingen igen? --Medic (Lindblad) (diskussion) 26. maj 2013, 16:17 (CEST)
Medic: Nu skriver jeg, at jeg er åben for tiltag, det er ikke det samme som, at jeg har grydeklare forslag. 180 dages reglen synes jeg er meget god, fair og let at håndhæve, men i nogle tilfælde kniber det lidt med det sidste, i hvert fald er den ikke blevet håndhævet i et enkelt tilfælde på det seneste. Fratagelse ved afstemning ser jeg mest som en nødprocedure, i tilfælde af at vi har været lidt for hurtige til at optage en ny administrator eller hvis det pludselig begynder at rable for en rutineret. Skulle jeg alligevel komme med konkrete forslag, så ville det være forbedringsforslag til 180 dages reglen, da jeg ser at enkelte administratorer foretager enkelte redigeringer for blot at sikre, at de ikke kommer i klemme i forhold til reglen. Som tidligere sagt, så skulle evt. tiltag gennemføres for at højne respekten om administratorerne og deres arbejde, eftersom respekt skaber større interesse. Kunne vi indføre de samme eller lignende regler for patruljanter, så vil det være fint. Dels fordi at færre regler er godt og dels fordi at det også kunne højne respekten for patruljanternes arbejde. --Patchfinder (diskussion) 26. maj 2013, 20:21 (CEST)
@Patchfinder: Tak for svaret, der ligger ret godt i tråd med, hvad jeg oprindeligt mente at læse i dine ord - bortset fra, at det lød som om du havde noget mere konkret i tankerne. Jeg giver dig ret i, at afstemningen om fratagelse hidtil har været anset som en nødprocedure, der sjældent eller aldrig har været taget i anvendelse. Men behøver det nødvendigvis være sådan? Ville der være noget i vejen med at bruge afstemningen en anelse oftere, for at afprøve validiteten af en brugers adminflag? Jeg ved, at jeg selv ville have det vældigt skidt med at sidde i en post, der ikke er er opbakning til. På den anden side kan en afstemning i ny og næ vise sig at være et argument over for trolls og andre tykhuder, idet argumentet om at "du tror du ejer Wikipedia bare fordi du er admin" med lethed kan skydes i sænk med bevis for, at skribenterne bredt bakker op om éns virke. Jeg vil gerne gentage, at jeg ingenlunde opfordrer til at stemme om admins i tide og utide, eller at regelsætte omkring det, da det superhurtigt kan blive et bureaukratisk helvede... blot tænker jeg at vi kan lave en gentleman-agreement om at fjerne en del af tabuet omkring adminafstemninger, således at vi en gang i mellem efterprøver om den tillid, der satte en admin på posten, stadig eksisterer. Lyder det rimeligt for andre? --Medic (Lindblad) (diskussion) 26. maj 2013, 22:05 (CEST)
Det er jeg helt enig i, Medic. Dog vil jeg bemærke, at jeg ikke anser troldes holdninger som værende vigtige. Mvh. Cgtdk (diskussionbidrag) 26. maj 2013, 22:33 (CEST)
@Medic:Jeg overvejer også konkrete forslag, men indtil jeg har noget velovervejet, lader jeg det blive ved tanken. Der er det med Wikipedia, at brugerne er afhængige af opbakning fra de andre brugere for at kunne komme igennem med egne ideer. Derfor er der også mange, der er noget konfliktsky og søger at undgå unødvendige konfrontationer. Derfor anser jeg det også som utopisk, at vi skulle foretage efterprøvningsafstemninger af administratorer, eftersom de fleste nok kun vil foretage dem, når de er helt sikre i deres sag. Jeg har heller ikke bemærket nogen anledning til at gøre det, eftersom jeg hverken har bemærket tykhuder eller trolls hos administratorerne. Det eneste negative hos administratorerne som jeg har bemærket, det er passivitet, så det er egentligt det eneste, som jeg vil til livs. --Patchfinder (diskussion) 26. maj 2013, 22:49 (CEST)
Til Patchfinder. Du nævner et par indlæg tilbage patruljanter. De har ikke den samme rolle som administratorer med rettigheder, så hvis de ikke er aktive er det et mikroskopisk problem. De få kun adgang at se ændringer som ikke er patruljeret og et værktøj til at rulle tilbage, samt stemmeret ved valg af nye patruljanter. --Steen Th (diskussion) 27. maj 2013, 09:22 (CEST)
Du har ret i, at en patruljants beføjelser er mindre end en admins. Ikke desto mindre kan jeg i de nuværende tekster ikke finde en procedure (ud over en ikke-specifk afstemningsprocedure), der tillader fratagelse af patruljantflag, hvis kandidaten viser sig ude af stand til at varetage opgaven. Jeg tænker ikke på inaktivitet, der ganske rigtigt er et ganske overkommeligt "problem", men snarere på en patruljant, der f.eks. tankeløst markerer alt som patruljeret uden at tage stilling til indholdet. Burde vi ikke have en sådan procedure, jf. fratagelse af admin-rettigheder? (Og burde denne gren af debatten i øvrigt ikke føres på patruljanternes side?) --Medic (Lindblad) (diskussion) 27. maj 2013, 18:54 (CEST)
Jeg synes diskussionen hører sammen, så jeg har sat en besked ind på patruljantsidens diskussionsside. --Palnatoke (diskussion) 27. maj 2013, 19:13 (CEST)
@ Steenth: Det er korrekt at inaktive patruljanter er et lille problem, men jeg synes at det giver god mening, at det kun er dem, der rent praktisk fungerer som patruljanter, som også er udnævnte som patruljanter. Så jeg synes stadig at de burde fratages rettighederne ved længerevarende inaktivitet, måske det så skulle hedde et års inaktivitet for patruljanter. Som Medic anser jeg også risikoen for misbrug, som det væsentligste og mener derfor også at en fratagelsesprocedure er vigtigst. --Patchfinder (diskussion) 27. maj 2013, 19:35 (CEST)
Jeg er af uransagelige årsager først blevet opmærksom på denne diskussion nu. Jeg er ikke helt klar over status (mange og lange indlæg), men som udgangspunkt vil jeg ikke have noget imod at sætte mit "mandat" til afstemning fx hvert andet år. Nogle har skrevet om risikoen ved at miste gode administratorer, men man kunne jo også vende den om og tænke på, at det er et skulderklap, hvis man så bliver genvalgt. Rent bortset fra det har jeg i en tidligere diskussion givet udtryk for, at jeg (i lighed med Byrial) mener, at det er blevet for svært at blive administrator - men der kan jeg godt fornemme, at jeg er i mindretal. --Arne (Amjaabc) (diskussion) 27. maj 2013, 20:28 (CEST)
 • Jeg støtter 100% at der bliver indført administratorvalg, såæedes at en administrator hvert andet år skal have fornyet sit mandat. For administratorne vil det betyde at de ved at de har opbakning blandt dawiki's brugere. Med det nuværende system ved de kun at de havde opbakning på det tidspunkt hvor de blev administrator, hviklet for enkelte vil sige at de kun ved at de havde opbakning blandt dawiki's brugere for 8-9 år siden! Samtidig med at der indføres administratorvalg så skal der også laved nogle klare krav til at kunne blive administrator, og ikke som i dag hvor de krav der stilles er nogle de enkelte bruger selv har lavet, hvilket gør det en anelse svært for en administrator-kandidat at vurder om der er mulighed for at blive administrator. --Wholle (diskussion) 27. maj 2013, 21:39 (CEST)
Det er svært at lave en specifik liste med krav. Når man vurderer, om en bruger er egnet til en tillidspost, er det jo i høj grad en subjektiv vurdering af ansøgerens sindelag. Jeg har svært ved at forestille mig, hvad sådanne krav skulle være, men såfremt du (eller andre) fremstiller et udkast, vil jeg med glæde overveje det. --Cgtdk (diskussionbidrag) 27. maj 2013, 22:04 (CEST)
Amjaabc: Man kunne jo også vende det om og spørge, om det tidligere har været for let at blive administrator? Jeg synes at kunne huske nogle afstemninger, hvor ansøgere fik en lang stribe støtter stort set uden kommentarer. Det er naturligvis fint, hvis en ansøger møder velvilje over det hele, men man kan spekulere på, hvad årsagen er til det gode indtryk.
Tilbage til den aktuelle diskussion: jeg har kigget lidt på forholdene på norsk (bokmål) Wikipedia, hvor administratorerne netop er til afstemning hvert andet år. Man samler dem i portioner, der sættes til afstemning over en uge hvert halve år. For at fortsætte kræves ligesom nyvalg mindst 25 støtter, og at støtterne skal udgøre mindst 75 % af de afgivne stemmer, idet neutrale ikke regnes med. For at være stemmeberettiget skal man bla.a. have været registreret i mindst to måneder før afstemninger og foretaget mindst 200 redigeringer.
Seneste omgang afstemninger fandt sted 15.-21. maj 2013, hvor 21 administratorer var på valg:
 • 16 blev genvalgt, typisk med omkring 40 støtter hver. Ved enkelte var der enlige imod-stemmer, ligesom nogle fik anmærkninger om lav aktivitet. Blandt de seksten blev en i samme ombæring genvalgt som bureaukrat, mens en anden blev nyvalgt.
 • 4 opnåede ikke genvalg på grund af for lav eller ingen aktivitet. Der var støtter til alle men ikke nok, ligesom der var en del imod-stemmer (støtter-støtter ikke: 15-5, 7-6, 1-8, 9-5). En enkelt af de fire (vedkommende med 1-8) lagde selv op til fjernelse af rettigheder, da disse ikke var brugt i over to år og ikke påregnedes benyttet i overskuelig fremtid.
 • 1 fik 27 støtter, men da 14 samtidig var imod, opnåede vedkommende ikke de nødvendige 75 %. Af den tilhørende diskussion fremgår det, at vedkommende har været involveret i flere konflikter, hvor der imidlertid er delte meninger om, hvor skylden ligger.
De tidligere afstemninger giver et lignende indtryk. De fleste er blevet genvalgt uden større problemer end enkelte imod-stemmer fra de samme få brugere. Nogle er dog faldet på grund af for lav aktivitet, om end en del alligevel har fået en del støtter. Endelig har enkelte været involveret i ophedede sager, der har bragt deres administratorpost i alvorlig fare men ikke nødvendigvis mistet som her sidst. --Dannebrog Spy (diskussion) 27. maj 2013, 22:05 (CEST)

Jeg tror at hovedproblemet med de meget få administratoranmodninger de senere år, er at barrieren for nye administratorer langsomt over årene er blevet højere og højere. Selvom de formelle krav igennem alle årene har været de samme:

 • Den nuværende politik på den danske Wikipedia er at give administratoradgang til ansøgere som generelt er kendt for at være aktive bidragydere på Wikipedia, samt har vist forståelse for Wikipedias politikker og normer.

Det burde være en lav barriere adskillige aktive brugere ville kunne komme over hvert år. En måde at løse det på er at løsne på kravet om konsensus, og i stedet sætte en grænse ved for eksempel 75% støtter og et minimum antal stemmer der for eksempel er lig med halvdelen af antallet af administratorer. Vi har endnu ikke haft et eksempel på at en administrator skulle have frataget rettighederne. I mine øjne er der ingen grund til at indfører en sådan procedurer før problemet opstår. --Christian List (diskussion) 14. jun 2013, 00:59 (CEST)

Bør vi ikke prøve at skille diskussionerne ad ? Vi har - vist nok uden at nå en klar konklusion - drøftet hvorvidt der skal indføres en tidsbegrænsning af administratorrollen. Spørgsmålet om de generelle krav til at være administrator er en anden diskussion.
Mit input til den første diskussion findes ovenfor. Vedrørende diskussion nr. 2 tilslutter jeg mig Christians forslag om at opgive kravet om konsensus. 75% og et minimum antal stemmer lyder fornuftigt. Pugilist (diskussion) 14. jun 2013, 08:38 (CEST)
Synes også at 75% og et minimum antal stemmer lyder mere fair end en egentlig konsensus. mvh Tøndemageren (diskussion) 14. jun 2013, 08:52 (CEST)
Problemet med den slags faste grænser er, at nogle risikerer at komme til at ligge på vippen. Kræves der f.eks. 25 deltagere i afstemningen, vil en ansøger falde, hvis der kun er 23 deltagere. Modsat viser erfaringerne fra norsk Wikipedia, at en del vil få ukritiske støtter, også selvom de stort set ikke er aktive. Her vil det nok være sikrere at lade en bureaukrat skønne, hvad der faktisk er konsensus om, og om der er reel basis for det.
Christian List: nej, der har ikke været tilfælde, hvor en administrator er blevet sat overfor en mistillidsafstemning. I langt de fleste hvor en bruger har gjort vrøvl over en administrator, har problemet reelt været vedkommende selv, hvorfor klagerne ikke har kunnet tages alvorligt. Men nærværende diskussion bunder i, at der er et antal administratorer, der stort set ikke bruger deres rettigheder. De gør for så vidt ikke skade, men de gør heller ikke gavn. Her kunne tidsbegrænsede perioder være en pæn måde at fratage dem de rettigheder, de tydeligvis ikke har brug for, og derved også give plads for nye kandidater. --Dannebrog Spy (diskussion) 14. jun 2013, 13:15 (CEST)