Bagsværd

Fra Wikipedia, den frie encyklopædi
Gå til: navigation, søg
Bagsværd
Storkøbenhavn
Overblik
Bydel: Bagsværd
Postnr.: 2880 Bagsværd
Kommune: Gladsaxe Kommune
Indbyggertal kommune: 68.775[1] (2017)
Sogn(e): Bagsværd Sogn
Bagsværds centrum
Bagsværds centrum
Oversigtskort

Bagsværd er en bydel i Storkøbenhavn beliggende ved Bagsværd Sø i Nordsjælland, ca. 12 km nordvest for København Centrum. Forstaden ligger i Gladsaxe Kommune og har S-togsforbindelse med stationerne: Skovbrynet, Bagsværd og Stengården. Jernbanen kom dog til Bagsværd allerede i 1906 i form af København-Slangerup Banen, KSB med stop på den gamle Bagsværd station. Hele kommunen har 68.775 indbyggere (2017)[1].

Bagsværd var før i tiden præget af at ligge ved Frederiksborgvejen mellem København-Hillerød og i nutiden af at ligge ved motorvejen. I 1800-tallet blev mulighederne for transport fra og til København forbedret, som blandt andet resulterede i at Bagsværds gårde begyndte at udstykke parceller der havde udsigt til skov og sø. Grundene blev købt af københavnere som byggede pragtvillaer til sommerbrug.

Hovedkvarteret til det danske lægemiddels-selskab Novo Nordisk ligger i Bagsværd.

Historie[redigér | redigér wikikode]

Bagsværd (gl. form: Bagsuerge, Bacswerthe, som betyder formodentlig "bakke" eller "skråning med fyrretræer") var i begyndelsen et eget sogn med kirke (nævnt 1370). Kirken blev nedbrudt efter Reformationen, og materialerne anvendtes til istandsættelsen af Københavns gamle bispegård, da den omdannedes til universitetsbygning.

Efter Reformationen i 1536 blev kirkens ejendom i Bagsværd overdraget til Christian III.

I 1635 bestod Bagsværd af 10 gårde. Af det dyrkede areal var 40% besået med rug, 36% med byg og 24% med havre.[2]

1668 oprettede Frederik 3. Frederiksdal gods som pendant til Dronninggård i Søllerød. Frederiksdal gods kom, foruden de store jorder i Lyngby, til at rumme bøndergårdene i Bagsværd og de store skove i området.

1670 ejede dronning Charlotte Amalie Frederiksdal og Bagsværd. Hun effektiviserede fiskedambruget i bl.a. området ved Hulsø i Frederiksdal Storskov, og omtrent samtidig blev nuværende Nydam ved Skovalléen anlagt ved opstemning af en skovbæk.

I 1682 bestod Bagsværd landsby af 7 gårde. Det samlede dyrkede areal udgjorde 291,6 tønder land skyldsat til 55,48 tønder hartkorn.[3] Dyrkningsformen var trevangsbrug.[4]

1721 lod Prinsesse Sophie Hedevig opføre en skole i Bagsværd. Prinsessen ejede på dette tidspunkt Frederiksdal gods og dermed Bagsværd.

1744 skænkede Christian 6. Frederiksdal gods til gehejmeråd Johan Sigismund Schulin og fik dermed ejendomsretten til Bagsværd Sø, Nydam og de øvrige damme i Bagsværd-området. Selve Bagsværd by var allerede i 1735 blevet adskilt fra Frederiksdal gods.

Bagsværds centrum

1770 var Bagsværd en landsby, hvor gårdene som alle andre steder i landet var placeret i midten af byen. Efter udskiftningen i 1772 skete der ikke de store forandringer, da det kun var Nybrogård og Højgård, der i første omgang flyttede væk fra landsbyfællesskabet.

1817 blev Prinsesseskolen revet ned, for at genopstå i moderniseret og udvidet stand samme år.

1861 fik Bagsværd sin første børnehave/vuggestue, som fik navnet "Bagsværd asyl".

1905 begyndte udstykningen af Højgårds jorder og især i perioden fra 1916 til 1943 havde den mange ejere. 1943 overtog staten Højgård og bl.a. lod Røde Kors bruge den som lejr fra 1945-47 for danske statsborgere, der var flygtet fra Tyskland. 1963 købte Gladsaxe Kommune Højgård, og i 1968 påbegyndte man en større ombygning, hvor man bl.a. fik blotlagt de smukke kampesten i murene. I dag bruges Højgård til venskabsbyaktiviteter og til såvel privat som kommunal møde- og kursusvirksomhed.

1906 blev Prinsesesseskolen erstattet af den nyopførte Bagsværd skole. 1906 åbnede København-Slangerupbanen, som ændrede byens karakter. Der kom nu landliggere fra København, som byggede store villaer langs søen. I 1906 boede ca. 700 mennesker i Bagsværd, i 1911 ca. 1100 og i 1924 ca. 1700.

Bagsværd havde i 1911 825 indbyggere. Heraf ernærede 220 sig ved landbrug, 237 ved håndværk og industri, 120 ved handel, 57 ved transport.[5]

1908 åbnede Bagsværd kostskole som tilbød real- eller studentereksamen. Det første år var der 28 elever på skolen, der alle var dagelever, men i skoleåret 1909/10 kom de første tre kostelever. Bagsværd Kostskole og Gymnasium har i nutiden ca. 800 elever.

1909 brændte Aldershvile Slot og blev ikke genopført. Gladsaxe Kommune overtog ruinen og den resterende del af parken i 1927. I 1974 blev ruinen fredet. 1930 begyndte man at benytte Bagsværd Sø til roregattaer. I 1938 fik kaproningsbanen internationale mål, og i 1962-63 anlagde man et rostadion.

1930. Fra 1930´erne blev der ikke længere opført lystejendomme, men villaer i funkis- og murermesterstil, og landsbyen ændrede efterhånden karakter til en stationsby med opdelte områder til erhverv, områder med arbejderboliger og villaområder. I 1960'erne blev der opført højhuse i bymidten og i Værebro.

1967 blev den gamle jernbanestation overflødiggjort, da den midlertidige station ved Bindeledet blev taget i brug og i 1977 åbnede den nye S-banestation "Bagsværd Station".

Infrastruktur og transport[redigér | redigér wikikode]

Fra S-tog stationen kan man gå direkte til Bagsværd Sø og nyde det smukke område med blandet Aldershvile Slotspark hvor ruin af Aldershvileslot ligger, se og spise på Aldershvile Slotspavillion (kendt fra Matador) , hop evt på bådfarten og sommeren.

Hillerødmotorvejen går lige forbi Bagsværd.

Erhverv[redigér | redigér wikikode]

Medicinalvirksomheden Novo Nordisk har sit hovedkvarter i Bagsværd. Der er ca 4.000 arbejdspladser på Novo Nordisk i Bagsværd, heraf ca. 850 i produktionen, ca. 1.000 i forskning og udvikling samt ca. 2.150 i administration mv.

Byen rummer en del dagligvarerbutikker, specialforretninger og små og mellemstore virksomheder af forskellig art.

Kultur[redigér | redigér wikikode]

Kulturhuset Bibliografen rummer et lokalbibliotek, en biograf med to sale kaldet Bibliografen, en café samt plads til udstillinger og arrangementer mv.

Bagsværd Kirke, opført 1973–1976 og tegnet af arkitekten Jørn Utzon. Kirken er et utraditionel bygningsanlæg med glatte, hvide betonfacader, og grå aluminiumstage.

Sport[redigér | redigér wikikode]

Bagsværd har to fodboldklubber, Bagsværd Boldklub, i serie 2, og Værebro Boldklub, samt en roklub, Bagsværd Roklub. Derudover huser byen Bagsværd Tennisklub, Bagsværd Atletik Club og cykelklubben CC Gladsaxe. Samt en boldklub, Akademisk Boldklub, med flere sportsgrene. Klubbens fodboldhold er pt. i 1. divison.

Noter[redigér | redigér wikikode]

  1. ^ a b Danmarks Statistik: Statistikbanken Tabel BY1
  2. ^ Frandsen, s. 101
  3. ^ Pedersen, s. 1
  4. ^ Frandsen, bilagskort
  5. ^ J.P. Trap: Danmark; 4 udgave

Litteratur[redigér | redigér wikikode]

  • Karl-Erik Frandsen: Vang og tægt. Studier over dyrkningssystemer og agrarstrukturer i Danmarks landsbyer 1682-83 (Bygd 1983), ISBN 87-87293-25-0
  • Henrik Pedersen: De danske Landbrug fremstillet paa Grundlag af Forarbejderne til Christian V.s Matrikel 1688. Udgivet efter hans Død paa Bekostning af Carlsbergfondet (København MCMXXVIII; Reprotryk for Landbohistorisk Selskab, København 1975), ISBN 87-7526-056-5

Eksterne henvisninger[redigér | redigér wikikode]